Акафист пресвятой богородице неупиваемая чаша читать: Акафист Пресвятой Богородице пред иконой «Неупиваемая Чаша» — Акафистник

Разное

Содержание

Акафист Пресвятой Богородице пред иконой «Неупиваемая Чаша» — Акафистник

А҆ка́ѳїстъ прест҃ѣ́й бцⷣѣ въ че́сть чꙋдотво́рныѧ є҆ѧ̀ і҆кѡ́ны неꙋпива́емаѧ ча́ша.

Конда́къ а҃.

И҆зрѧ́дное и҆ ди́вное вспоможе́нїе на́мъ дарова́сѧ, ѻ҆́бразъ тво́й чтⷭ҇ны́й, бцⷣе дв҃о, ꙗ҆́кѡ и҆зба́вльшесѧ ꙗ҆вле́нїемъ є҆гѡ̀ недꙋ́гѡвъ дꙋше́вныхъ и҆ тѣле́сныхъ и҆ ско́рбныхъ ѡ҆бстоѧ́нїй, бл҃года̑рныѧ хвалы̑ прино́симъ тѝ, всемлⷭ҇тиваѧ застꙋ́пнице. Ты́ же, гпⷭ҇жѐ, приклони́сѧ бл҃гоꙋтро́бнѡ къ на́шымъ воздыха́нїємъ и҆ во́плємъ сердє́чнымъ, и҆ и҆сцѣле́нїе пода́ждь стра́ждꙋщымъ, да съ вѣ́рою воззове́мъ тѝ:

Ра́дꙋйсѧ, влⷣчце, неꙋпива́емаѧ ча́ше, дꙋхо́внꙋю жа́ждꙋ на́шꙋ ᲂу҆толѧ́ющаѧ.

І҆́косъ а҃.

А҆́гг҃льстїи чи́ни и҆ првⷣникѡвъ со́нми непреста́ннѡ сла́вѧтъ тѧ̀, цр҃и́цꙋ бцⷣꙋ, хода́таицꙋ ѡ҆ ро́дѣ человѣ́честѣмъ, въ беззако́нїихъ погрꙋже́ннѣмъ и҆ во грѣсѣ́хъ пребыва́ющемъ, да́рꙋеши бо на́мъ во ᲂу҆тѣше́нїе и҆ сп҃се́нїе млⷭ҇ть свою̀ чрез̾ чꙋдотвѡ́рныѧ і҆кѡ̑ны твоѧ̑, и҆̀хже, ꙗ҆́кѡ ѕвѣ́зды небє́сныѧ, по все́й землѝ на́шей зри́мъ. Ко є҆ди́номꙋ же ѿ си́хъ ѻ҆бразѡ́въ, неꙋпива́емаѧ ча́ша и҆менꙋ́емомꙋ, припа́дающе, и҆з̾ глꙋбины̀ се́рдца взыва́емъ тѝ:

Ра́дꙋйсѧ, непристꙋ́пнагѡ бжⷭ҇тва̀ селе́нїе: ра́дꙋйсѧ, непреста́нное человѣ́кѡвъ ᲂу҆дивле́нїе.

Ра́дꙋйсѧ, скорбьмѝ грѣхѝ на́шѧ ѡ҆чища́ющаѧ: ра́дꙋйсѧ, печа́льми на́шѧ не́мѡщи врачꙋ́ющаѧ.

Ра́дꙋйсѧ, млⷭ҇ть свою̀ на́мъ свы́ше посыла́ющаѧ: ра́дꙋйсѧ, скѡ́рбнаѧ сердца̀ на̑ша веселѧ́щаѧ.

Ра́дꙋйсѧ, пречꙋ́дное всѣ́хъ съ бг҃омъ примире́нїе: ра́дꙋйсѧ, мꙋ́ки вѣ́чныѧ и҆звѣ́стное и҆збавле́нїе.

Ра́дꙋйсѧ, влⷣчце, неꙋпива́емаѧ ча́ше, дꙋхо́внꙋю жа́ждꙋ на́шꙋ ᲂу҆толѧ́ющаѧ.

Конда́къ в҃.

Ви́дѧщи, пречⷭ҇таѧ влⷣчце, скѡ́рби сердє́чныѧ, мꙋ̑ки дꙋшє́вныѧ, покаѧ́нїе и҆́скреннее человѣ́кѡвъ, гꙋби́тельнымъ поро́комъ пїѧ́нства ѡ҆держи́мыхъ, бл҃говоли́ла є҆сѝ дарова́ти бг҃оспаса́емомꙋ гра́дꙋ се́рпꙋховꙋ млⷭ҇ть твою̀ ꙗ҆вле́нїемъ пречꙋ́днагѡ ѻ҆́браза твоегѡ̀, да всѝ, съ вѣ́рою и҆ сокрꙋше́ннымъ се́рдцемъ къ немꙋ̀ припа́дающїи и҆ и҆сцѣле́нїе ѿ тѧ́жкагѡ недꙋ́га своегѡ̀ ѡ҆брѣта́ющїи, ᲂу҆се́рднѡ вопїю́тъ бг҃ꙋ: А҆ллилꙋ́їа.

І҆́косъ в҃.

Разꙋмѣ́въ трикра́тное ꙗ҆вле́нїе прпⷣбнагѡ варлаа́ма и҆ повелѣ́нїе ѿ негѡ̀ во гра́дъ се́рпꙋховъ ше́ствовати, человѣ́къ нѣ́кїй, стра́стїю пїѧ́нства ѡ҆держи́мый, ѡ҆брѣ́те та́мѡ въ монастырѣ̀ і҆кѡ́нꙋ твою̀ ст҃ꙋ́ю, неꙋпива́емаѧ ча́ша и҆менꙋ́емꙋю. Мы́ же, ви́дѧще таково́е ѡ҆ на́съ грѣ́шныхъ попече́нїе, со бл҃гоговѣ́нїемъ воспѣва́емъ тѝ такова̑ѧ:

Ра́дꙋйсѧ, сла́вꙋ чꙋде́съ твои́хъ грѣ̑шнымъ ѿкрыва́ющаѧ: ра́дꙋйсѧ, пꙋтеводи́тельнице, пꙋ́ть бл҃гі́й и҆̀мъ ꙗ҆влѧ́ющаѧ.

Ра́дꙋйсѧ, ко сп҃се́нїю на́съ привлека́ющаѧ: ра́дꙋйсѧ, бл҃годаре́нїю на́съ наꙋча́ющаѧ.

Ра́дꙋйсѧ, ско́рби на́шеѧ въ ра́дость претворе́нїе: ра́дꙋйсѧ, несꙋмнѣ́нною наде́ждою возвеселе́нїе.

Ра́дꙋйсѧ, гꙋби́тєльныѧ стра̑сти потреблѧ́ющаѧ: ра́дꙋйсѧ, бл҃ги̑мъ намѣ́ренїємъ посо́бствꙋющаѧ.

Ра́дꙋйсѧ, влⷣчце, неꙋпива́емаѧ ча́ше, дꙋхо́внꙋю жа́ждꙋ на́шꙋ ᲂу҆толѧ́ющаѧ.

Конда́къ г҃.

Си́ла вы́шнѧгѡ бл҃года́тїю влⷣчцы ᲂу҆крѣпѝ нѣ́коего человѣ́ка, недꙋ́гомъ пїѧ́нства стра́ждꙋщаго, є҆гда̀ то́й разсла́бленѣ и҆мы́й но́зѣ, потща́сѧ гра́да се́рпꙋхова дости́гнꙋти, повелѣ́нїе бцⷣы, чрез̾ прпⷣбнаго варлаа́ма рече́нное, и҆сполнѧ́ѧ. Ѡ҆брѣ́тъ же во гра́дѣ се́мъ і҆кѡ́нꙋ пречⷭ҇тыѧ бг҃омт҃ре, а҆́бїе и҆сцѣлѣ̀ ѿ недꙋ́га своегѡ̀, дꙋше́внагѡ и҆ тѣле́снагѡ, и҆ съ тре́петомъ воззва̀ бг҃ꙋ: А҆ллилꙋ́їа.

І҆́косъ г҃.

И҆мꙋ́ще и҆сто́чникъ неѡскꙋдѣва́емый, неꙋпива́емꙋю ча́шꙋ нбⷭ҇ныхъ дарова́нїй, не то́кмѡ лю́дїе гра́да се́рпꙋхова, но и҆ всѝ правосла́внїи хрⷭ҇тїа́не ѿ и҆ны́хъ градѡ́въ и҆ ве́сей, къ твоемꙋ̀ пречꙋ́дномꙋ ѻ҆́бразꙋ притека́юще и҆ пред̾ си́мъ и҆сцѣлє́нїѧ ѡ҆брѣта́юще, бл҃года́рными ᲂу҆сты̑ вопїю́тъ тѝ си́це:

Ра́дꙋйсѧ, є҆́юже скѡ́рби на́шѧ потреблѧ́ютсѧ: ра́дꙋйсѧ, є҆́юже ра́дость сп҃се́нїѧ и҆злива́етсѧ.

Ра́дꙋйсѧ, не́мѡщи дꙋшє́вныѧ и҆ тѣлє́сныѧ врачꙋ́ющаѧ: ра́дꙋйсѧ, стра̑сти мл҃твами твои́ми ᲂу҆кроща́ющаѧ.

Ра́дꙋйсѧ, коемꙋ́ждо просѧ́щемꙋ полє́знаѧ да́рꙋющаѧ: ра́дꙋйсѧ, безчи́слєнныѧ щедрѡ́ты всѣ̑мъ подаю́щаѧ.

Ра́дꙋйсѧ, млⷭ҇ти сокро́вище на́мъ ѿверза́ющаѧ: ра́дꙋйсѧ, млⷭ҇рдїе къ па́дшымъ ꙗ҆влѧ́ющаѧ.

Ра́дꙋйсѧ, влⷣчце, неꙋпива́емаѧ ча́ше, дꙋхо́внꙋю жа́ждꙋ на́шꙋ ᲂу҆толѧ́ющаѧ.

Конда́къ д҃.

Бꙋ́рю внꙋ́трь и҆мꙋ́ще помышле́нїй сꙋмни́тельныхъ, ѻ҆ба́че съ покаѧ́нїемъ и҆́скреннимъ къ твоемꙋ̀ неизрече́нномꙋ млⷭ҇рдїю притека́юще, пїѧ́нственною стра́стїю ѡ҆держи́мїи и҆сцѣле́нїе полꙋча́ютъ, и҆ ѿ всеѧ̀ дꙋшѝ зовꙋ́тъ рожде́нномꙋ ѿ тебє̀ сп҃си́телю на́шемꙋ: А҆ллилꙋ́їа.

І҆́косъ д҃.

Слы́ша гдⷭ҇ь тѧ̑жкїѧ скѡ́рби, вѡ́пли и҆ пла́чь же́нъ, ста́рицъ, дѣте́й, и҆́хже срѡ́дницы ѡ҆бꙋрева́еми сꙋ́ть пїѧ́нственною стра́стїю и҆лѝ безꙋ́мїемъ наркоти́ческимъ ѡ҆держи́ми, дарова̀ и҆̀мъ, пренепоро́чнаѧ, твою̀ і҆кѡ́нꙋ, ѿ неѧ́же всѝ просѧ́щїи ᲂу҆тѣше́нїе и҆ ра́дость дꙋхо́внꙋю ѡ҆брѣта́ютъ, и҆ вопїю́тъ тѝ со слеза́ми такова̑ѧ:

Ра́дꙋйсѧ, а҆́гнице, а҆́гнца ро́ждшаѧ, грѣхѝ мі́ра взе́млющаго: ра́дꙋйсѧ, ча́ше, ѿ и҆сто́чника безсме́ртїѧ че́рплющаѧ.

Ра́дꙋйсѧ, ма́терей ско́рбныхъ ᲂу҆крѣпле́нїе: ра́дꙋйсѧ, ненаде́жныхъ бл҃го́е надѣ́ѧнїе.

Ра́дꙋйсѧ, притека́ющихъ къ тебѣ̀ бл҃года́тное ѡ҆хране́нїе: ра́дꙋйсѧ, скорбѧ́щихъ ѿра́до и҆ ᲂу҆тѣше́нїе.

Ра́дꙋйсѧ, волне́нїе страсте́й въ на́съ ᲂу҆смирѧ́ющаѧ: ра́дꙋйсѧ, рꙋ́кꙋ по́мощи тре́бꙋющымъ простира́ющаѧ.

Ра́дꙋйсѧ, влⷣчце, неꙋпива́емаѧ ча́ше, дꙋхо́внꙋю жа́ждꙋ на́шꙋ ᲂу҆толѧ́ющаѧ.

Конда́къ є҃.

Бг҃оте́чнꙋю ѕвѣздꙋ̀, чтⷭ҇нꙋ́ю і҆кѡ́нꙋ твою̀, показа́ла є҆сѝ на́мъ, влⷣчце мі́ра, ю҆́же зрѧ́ще и҆ съ вѣ́рою серде́чною молѧ́щесѧ тебѣ̀, бцⷣе, глаго́лемъ: пїѧ́нствомъ и҆ и҆ны́ми недꙋ̑ги дꙋше́вными и҆лѝ тѣле́сными стра́ждꙋщыѧ и҆сцѣлѝ, вѣ̑рныѧ же наꙋчѝ воспѣва́ти хвалꙋ̀ бг҃ꙋ: А҆ллилꙋ́їа.

І҆́косъ є҃.

Ви́дѧще чꙋдеса̀ пресла̑внаѧ и҆ зна́мєнїѧ пречꙋ̑днаѧ, не то́кмѡ ѿ і҆кѡ́ны твоеѧ̀, бг҃омт҃и, во гра́дѣ се́рпꙋховѣ ꙗ҆вле́нныѧ, быва́ємаѧ, но и҆ ѿ ꙗ҆̀же по подо́бїю сеѧ̀ і҆кѡ́ны и҆з̾ѡбраже́нїй, припа́дающе къ ни̑мъ, смире́ннѡ глаго́лемъ тѝ:

Ра́дꙋйсѧ, притека́ющихъ къ тебѣ̀ ско́раѧ предста́тельнице: ра́дꙋйсѧ, моле́нїй на́шихъ бл҃госе́рднаѧ ᲂу҆слы́шательнице.

Ра́дꙋйсѧ, гра́дъ се́рпꙋховъ бл҃гослове́нїемъ твои́мъ ѡ҆сѣни́вшаѧ: ра́дꙋйсѧ, въ предѣ́лѣхъ моско́вскихъ сла́вꙋ чꙋде́съ твои́хъ

ꙗ҆ви́вшаѧ.

Ра́дꙋйсѧ, сокро́вище и҆сцѣле́нїй неѡскꙋдѣва́емое: ра́дꙋйсѧ, возде́ржникѡмъ всемо́щнаѧ покрови́тельнице.

Ра́дꙋйсѧ, проти́вꙋ мі́ра и҆ дїа́вола подвиза́ющымсѧ споспѣ́шнице: ра́дꙋйсѧ, въ мі́рѣ бл҃гоче́стнѡ живꙋ́щихъ ᲂу҆се́рднаѧ застꙋ́пнице.

Ра́дꙋйсѧ, влⷣчце, неꙋпива́емаѧ ча́ше, дꙋхо́внꙋю жа́ждꙋ на́шꙋ ᲂу҆толѧ́ющаѧ.

Конда́къ ѕ҃.

Проповѣ́дꙋюще чꙋдеса̀ твоѧ̑, бг҃ороди́тельнице, мо́лимъ тѧ̀, пречⷭ҇таѧ, со слеза́ми: и҆зба́ви всѣ́хъ на́съ ѿ па́гꙋбнагѡ къ вїнопи́тїю пристра́стїѧ и҆ ѿ паде́нїй грѣхо́вныхъ, подвиза́ющи воспѣва́ти бг҃ови: А҆ллилꙋ́їа.

І҆́косъ ѕ҃.

Возсїѧ̀ свѣ́тлость бжⷭ҇твенныѧ сла́вы ѿ і҆кѡ́ны твоеѧ̀, дв҃о бг҃оѻтрокови́це, и҆дѣ́же гдⷭ҇ь на́шъ і҆и҃съ хрⷭ҇то́съ ꙗ҆́кѡ млⷣнцъ зри́тсѧ, ѻ҆́бразъ та̑инъ свои́хъ пречⷭ҇тыхъ на́мъ ꙗ҆влѧ́ѧй, и҆ ѿ страсте́й ме́рзкихъ съ вѣ́рою притека́ющымъ и҆збавле́нїе да́рꙋетъ. Мы́ же тебѣ̀, пречⷭ҇тѣй є҆гѡ̀ мт҃ри, вы́нꙋ ѡ҆ на́съ сн҃а своего̀ ᲂу҆молѧ́ющей, гла́сы немѡ́лчныѧ прино́симъ сицевы̑ѧ:

Ра́дꙋйсѧ, ꙗ҆́кѡ ѡ҆ тебѣ̀ ра́дꙋетсѧ а҆́гг҃льскїй собо́ръ: ра́дꙋйсѧ, ꙗ҆́кѡ ѡ҆ тебѣ̀ торжествꙋ́етъ человѣ́ческїй ро́дъ.

Ра́дꙋйсѧ, похвалы̑ нбⷭ҇ныѧ и҆ земны̑ѧ сла́вою превосходѧ́щаѧ: ра́дꙋйсѧ, рожде́ннаго тобо́ю а҆́гнца на́мъ ди́внѡ показꙋ́ющаѧ.

Ра́дꙋйсѧ, ко вратѡ́мъ жи́зни вѣ́чныѧ приводѧ́щаѧ: ра́дꙋйсѧ, ѿ и҆сто́чника нетлѣ́нїѧ жа́ждꙋщыѧ напаѧ́ющаѧ.

Ра́дꙋйсѧ, ѿ паде́нїй грѣхо́вныхъ возставлѧ́ющаѧ: ра́дꙋйсѧ, неизсѧка́емою бл҃гостїю никогѡ́же ѡ҆ставлѧ́ющаѧ.

Ра́дꙋйсѧ, влⷣчце, неꙋпива́емаѧ ча́ше, дꙋхо́внꙋю жа́ждꙋ на́шꙋ ᲂу҆толѧ́ющаѧ.

Конда́къ з҃.

Хотѧ̀ человѣ́къ нѣ́кїй возбл҃годари́ти тѧ̀, влⷣчце, и҆сцѣле́нїѧ ра́ди ѿ недꙋ́га пїѧ́нственнагѡ, ᲂу҆красѝ твою̀, бг҃омт҃и, пречꙋ́днꙋю і҆кѡ́нꙋ, во гра́дѣ се́рпꙋховѣ пребыва́ющꙋю, со бл҃годаре́нїемъ воспѣва́ѧ бг҃ꙋ: А҆ллилꙋ́їа.

І҆́косъ з҃.

Ди̑внаѧ чꙋдеса̀ ви́димъ, пречⷭ҇таѧ, ѿ і҆кѡ́ны твоеѧ̀ ст҃ы́ѧ: стра́стїю пїѧ́нства стра́ждꙋщїи, къ твоемꙋ̀ мт҃рнемꙋ предста́тельствꙋ прибѣга́юще, ѿ тѧ́жкагѡ недꙋ́га своегѡ̀ и҆збавлѧ́ютсѧ, и҆ хвалꙋ̀ тебѣ̀ приносѧ́ще, зовꙋ́тъ такова̑ѧ:

Ра́дꙋйсѧ, живоно́сный и҆сто́чниче и҆сцѣле́нїй: ра́дꙋйсѧ, кꙋпѣ́ле нбⷭ҇наѧ бжⷭ҇твенныхъ дарова́нїй.

Ра́дꙋйсѧ, рѣко̀ и҆сцѣле́нїй приснотекꙋ́щаѧ: ра́дꙋйсѧ, мо́ре, стра̑сти на́шѧ потоплѧ́ющее.

Ра́дꙋйсѧ, во грѣхѝ впа́дшымъ наде́ждꙋ подаю́щаѧ: ра́дꙋйсѧ, мт҃рнима рꙋка́ма твои́ма тѣ́хъ возставлѧ́ющаѧ.

Ра́дꙋйсѧ, сердца̀ бл҃гочести́выхъ возвеселѧ́ющаѧ: ра́дꙋйсѧ, всѧ̑ бл҃га̑ѧ прошє́нїѧ на̑ша и҆сполнѧ́ющаѧ.

Ра́дꙋйсѧ, влⷣчце, неꙋпива́емаѧ ча́ше, дꙋхо́внꙋю жа́ждꙋ на́шꙋ ᲂу҆толѧ́ющаѧ.

Конда́къ и҃.

Стра́нно и҆ сꙋмни́тельно невѣ́рꙋющымъ слы́шати, ка́кѡ і҆кѡ́на твоѧ̀ ст҃а́ѧ бжⷭ҇твенныхъ и҆сцѣле́нїй и҆сточа́етъ стрꙋи̑. Мы́ же, ѻ҆́ной бл҃гоговѣ́йнѡ поклонѧ́ющесѧ, лобыза́емъ ю҆̀, вопїю́ще бг҃ꙋ: А҆ллилꙋ́їа.

І҆́косъ и҃.

Всѐ ᲂу҆пова́нїе стра́ждꙋщїи недꙋ́гомъ пїѧ́нства на тѧ̀, дв҃о чⷭ҇таѧ, возлага́ютъ: приклони́сѧ къ не́мощемъ на́шымъ, ᲂу҆врачꙋ́й стра̑сти, кто́ бо на́съ грѣ́шныхъ и҆зведе́тъ и҆з̾ ро́ва поги́бели, а҆́ще не ты̀, влⷣчце; сегѡ̀ ра́ди, колѣ̑на пред̾ твои́мъ чтⷭ҇ны́мъ ѻ҆́бразомъ прекло́ньше, воспѣва́емъ тѝ та́кѡ:

Ра́дꙋйсѧ, молє́нїѧ грѣ́шникѡвъ не ѿверга́ющаѧ: ра́дꙋйсѧ, призыва́ющымъ тѧ̀ нбⷭ҇нꙋю по́мощь низпосыла́ющаѧ.

Ра́дꙋйсѧ, глꙋбинꙋ̀ млⷭ҇рдїѧ твоегѡ̀ грѣ̑шнымъ показꙋ́ющаѧ: ра́дꙋйсѧ, ѿча́ѧнныхъ и҆ безнаде́жныхъ ѡ҆бодрѧ́ющаѧ.

Ра́дꙋйсѧ, ѡ҆держи̑мымъ стра́стїю пїѧ́нства поможе́нїе: ра́дꙋйсѧ, терпѣли́выхъ страда́льцєвъ бл҃года́тное ᲂу҆тѣше́нїе.

Ра́дꙋйсѧ, недꙋ́гѡвъ на́шихъ бл҃га́ѧ цѣли́тельнице: ра́дꙋйсѧ, ѿ сꙋеты̀ мїрскі́ѧ на́ша ѡ҆храни́тельнице.

Ра́дꙋйсѧ, влⷣчце, неꙋпива́емаѧ ча́ше, дꙋхо́внꙋю жа́ждꙋ на́шꙋ ᲂу҆толѧ́ющаѧ.

Конда́къ ѳ҃.

Всѧ́кое є҆стество̀ а҆́гг҃льское ᲂу҆диви́сѧ дѣ́лꙋ твоегѡ̀ млⷭ҇рдїѧ, гдⷭ҇и, ꙗ҆́кѡ дарова́лъ є҆сѝ грѣ́шномꙋ ро́дꙋ человѣ́ческомꙋ тве́рдꙋю застꙋ́пницꙋ и҆ помо́щницꙋ, къ на́шымъ не́мощемъ приклонѧ́ющꙋюсѧ и҆ ѿ го́рькагѡ недꙋ́га пїѧ́нства свобожда́ющꙋю, вѣ̑рныѧ же наꙋча́ющꙋю пѣ́ти тебѣ̀: А҆ллилꙋ́їа.

І҆́косъ ѳ҃.

Вѣті̑и многовѣща́ннїи недоꙋмѣ́ютъ восхвали́ти по достоѧ́нїю ди́вное, бг҃омт҃и, і҆кѡ́ны твоеѧ̀ ꙗ҆вле́нїе, нижѐ мы̀ грѣ́шнїи ѿ скве́рныхъ ᲂу҆сте́нъ на́шихъ возмо́жемъ просла́вити застꙋ́пницꙋ на́шꙋ, ꙗ҆́коже подоба́етъ. Ѻ҆ба́че, дꙋше́ю и҆ се́рдцемъ ра́дꙋющесѧ, тебѣ̀ глаго́лемъ:

Ра́дꙋйсѧ, ꙗ҆́кѡ ли́къ тво́й сщ҃е́нный ꙗ҆влѧ́етъ чꙋдеса̀: ра́дꙋйсѧ, ꙗ҆́кѡ ско́рое є҆сѝ посрамле́нїе ѿверга́ющихъ тѧ̀.

Ра́дꙋйсѧ, ѿ бѣ́дъ и҆ скорбе́й при́сное ѡ҆гражде́нїе: ра́дꙋйсѧ, прибѣга́ющихъ къ тебѣ̀ ѿ ѕла̀ сохране́нїе.

Ра́дꙋйсѧ, кро́ткимъ сїѧ́нїемъ твои́мъ мглꙋ̀ страсте́й разгонѧ́ющаѧ: ра́дꙋйсѧ, дꙋ́шы на́шѧ любо́вїю къ тебѣ̀ и҆ сн҃ꙋ твоемꙋ̀ и҆сполнѧ́ющаѧ.

Ра́дꙋйсѧ, ко стезѧ́мъ покаѧ́нїѧ премꙋ́драѧ наста́внице: ра́дꙋйсѧ, до́брагѡ на́мъ ѿвѣ́та пред̾ сꙋдїе́ю првⷣнымъ хода́таице.

Ра́дꙋйсѧ, влⷣчце, неꙋпива́емаѧ ча́ше, дꙋхо́внꙋю жа́ждꙋ на́шꙋ ᲂу҆толѧ́ющаѧ.

Конда́къ і҃.

Сп҃стѝ хотѧ́щи мнѡ́гїѧ, чꙋ́днꙋю і҆кѡ́нꙋ твою̀, приснодв҃о, пїѧ́нствомъ недꙋ́гꙋющымъ дарова́ла є҆сѝ, да всѝ ѡ҆держи́мїи се́ю стра́стїю къ чꙋдотво́рномꙋ ѻ҆́бразꙋ твоемꙋ̀ притека́ютъ, и҆ и҆сцѣле́нїе полꙋчи́вше, во ᲂу҆миле́нїи взыва́ютъ бг҃ꙋ: А҆ллилꙋ́їа.

І҆́косъ і҃.

Стѣна̀ є҆сѝ и҆ щи́тъ, бг҃омт҃и, пїѧ́нства недꙋ́гомъ стра́ждꙋщымъ, и҆ всѣ̑мъ ᲂу҆се́рднѡ къ тебѣ̀ притека́ющымъ и҆ і҆кѡ́нꙋ твою̀ ст҃ꙋ́ю бл҃гоговѣ́йнѡ чтꙋ́щымъ, сїю́ бо на́мъ дарова̀ бл҃ги́хъ пода́тель гдⷭ҇ь въ по́мощь и҆ цѣльбꙋ̀ ѿ гꙋби́тельныѧ стра́сти, и҆ тѣ́мъ наказꙋ́етъ на́мъ пѣ́ти тебѣ̀ такова̑ѧ:

Ра́дꙋйсѧ, врачева́нїй ло́жныхъ гро́зное и҆спроверже́нїе: ра́дꙋйсѧ, бл҃года́ти врача̀ и҆́стиннагѡ къ на́мъ привлече́нїе.

Ра́дꙋйсѧ, твое́ю чⷭ҇тото́ю на́шꙋ скве́рнꙋ ѡ҆чища́ющаѧ: ра́дꙋйсѧ, твое́ю бл҃года́тїю на́ше недосто́инство просвѣща́ющаѧ.

Ра́дꙋйсѧ, є҆стество̀ на́ше тлѣ́нное въ нетлѣ́нїе ѡ҆блека́ющаѧ: ра́дꙋйсѧ, молє́нїѧ на̑ша твои́мъ предста́тельствомъ ᲂу҆крѣплѧ́ющаѧ.

Ра́дꙋйсѧ, ѿ неможе́нїѧ на́шегѡ на́съ возставлѧ́ющаѧ: ра́дꙋйсѧ, ѡ҆б̾е́мшїй на́съ ѻ҆́блакъ страсте́й разгонѧ́ющаѧ.

Ра́дꙋйсѧ, влⷣчце, неꙋпива́емаѧ ча́ше, дꙋхо́внꙋю жа́ждꙋ на́шꙋ ᲂу҆толѧ́ющаѧ.

Конда́къ а҃і.

Пѣ́нїе на́ше смире́нное, ѿ любвѐ и҆ ᲂу҆се́рдїѧ тебѣ̀ приноси́мое, не пре́зри, чⷭ҇таѧ, и҆ не ѿвратѝ ли́ка твоегѡ̀ ѿ стра́ждꙋщихъ недꙋ́гомъ пїѧ́нства и҆ ѿча́ѧвшихсѧ, но помозѝ и҆̀мъ и҆ на́мъ ѡ҆чи́ститисѧ ѿ всѧ́кїѧ скве́рны грѣхо́вныѧ, да возмо́жемъ досто́йнѡ и҆ пра́веднѡ пѣ́ти бг҃ꙋ: А҆ллилꙋ́їа.

І҆́косъ а҃і.

Свѣтопрїе́мнꙋю свѣщꙋ̀ зри́мъ тѧ̀, прест҃а́ѧ дв҃о, тво́й бо ѻ҆́бразъ ст҃ы́й лꙋча́ми бл҃года́ти твоеѧ̀ мглꙋ̀ грѣхо́внꙋю прогонѧ́етъ и҆ на свѣ́тлꙋю стезю̀ добродѣ́телей наставлѧ́етъ съ вѣ́рою зовꙋ́щихъ тѝ такова̑ѧ:

Ра́дꙋйсѧ, ѿ сꙋеты̀ мі́ра сегѡ̀ многомѧте́жнагѡ на́съ и҆з̾има́ющаѧ: ра́дꙋйсѧ, приражє́нїѧ страсте́й плотски́хъ ѿража́ти на́мъ

помога́ющаѧ.

Ра́дꙋйсѧ, мы́сль бл҃гꙋ въ се́рдце на́ше полага́ющаѧ: ра́дꙋйсѧ, ѡ҆мраче́ннꙋю со́вѣсть на́шꙋ просвѣща́ющаѧ.

Ра́дꙋйсѧ, мꙋчи́тельными недꙋ̑ги стра́ждꙋщихъ и҆збавлѧ́ющаѧ: ра́дꙋйсѧ, ко и҆́скреннемꙋ покаѧ́нїю и҆ и҆справле́нїю призыва́ющаѧ.

Ра́дꙋйсѧ, дꙋ́шы всѣ́хъ ѡ҆ѕло́бленныхъ ᲂу҆крѣплѧ́ющаѧ: ра́дꙋйсѧ, и҆́мѧ твоѐ сла́вѧщихъ сп҃са́ющаѧ.

Ра́дꙋйсѧ, влⷣчце, неꙋпива́емаѧ ча́ше, дꙋхо́внꙋю жа́ждꙋ на́шꙋ ᲂу҆толѧ́ющаѧ.

Конда́къ в҃і.

Бл҃года́ть бж҃їѧ, предста́тельствомъ твои́мъ, ѽ бг҃омт҃и, подава́етсѧ всѣ̑мъ скорбѧ́щымъ, ѡ҆бездо́лєннымъ, вдова́мъ и҆ ста́рицамъ, наипа́че же пїѧ́нственнымъ недꙋ́гомъ стра́ждꙋщымъ, и҆ не тщѝ ѿхо́дѧтъ сі́и, пречⷭ҇таѧ, ѿ неꙋпива́емыѧ ча́ши бжⷭ҇твенныхъ дарова́нїй твои́хъ, но неѡскꙋ́днѡ цѣльбы̑ полꙋча́юще, всебл҃га́ѧ, бл҃года́рственнѡ вопїю́тъ бг҃ꙋ: А҆ллилꙋ́їа.

І҆́косъ в҃і.

Пою́ще твоѧ̑ чꙋдеса̀ и҆ ве́лїю млⷭ҇ть, стра́стїю пїѧ́нства ѡ҆держи̑мымъ ꙗ҆вле́ннꙋю, мо́лимъ тѧ̀, влⷣчце, сп҃сѝ и҆ поми́лꙋй, и҆ наста́ви на стезю̀ пра́вꙋ, и҆ не ѡ҆ста́ви на́съ, покро́ва твоегѡ̀ и҆́щꙋщихъ и҆ зовꙋ́щихъ тѝ:

Ра́дꙋйсѧ, ро́сꙋ млⷭ҇ти твоеѧ̀ на́мъ низводѧ́щаѧ: ра́дꙋйсѧ, ѿ пристра́стїѧ къ хмельно́мꙋ питїю̀ свобожда́ющаѧ.

Ра́дꙋйсѧ, ѿ пїѧ́нственныѧ стра́сти врачева́нїе: ра́дꙋйсѧ, въ разслабле́нїи сꙋ́щымъ крѣ́пкое поможе́нїе.

Ра́дꙋйсѧ, гѡ́рдыѧ смирѧ́ющаѧ: ра́дꙋйсѧ, смирє́нныѧ возвыша́ющаѧ.

Ра́дꙋйсѧ, малодꙋ́шныхъ ди́вное ѡ҆бодре́нїе: ра́дꙋйсѧ, бл҃годꙋ́шныхъ ве́лїѧ ра́досте.

Ра́дꙋйсѧ, влⷣчце, неꙋпива́емаѧ ча́ше, дꙋхо́внꙋю жа́ждꙋ на́шꙋ ᲂу҆толѧ́ющаѧ.

Конда́къ г҃і.

Ѽ премлⷭ҇тиваѧ мт҃и сладча́йшагѡ гдⷭ҇а на́шегѡ і҆и҃са хрⷭ҇та̀! Ны́нѣшнее на́ше ᲂу҆слы́ши моле́нїе и҆ и҆зба́ви на́съ ѿ всѣ́хъ недꙋ́гѡвъ дꙋше́вныхъ и҆ тѣле́сныхъ, наипа́че же и҆сцѣлѝ пїѧ́нствомъ стра́ждꙋщыѧ, да не во ѕлѣ̀ поги́бнꙋтъ, но да сп҃се́ннїи тобо́ю при́снѡ вопїю́тъ бг҃ꙋ: А҆ллилꙋ́їа.

І҆́косъ а҃.

А҆́гг҃льстїи чи́ни и҆ првⷣникѡвъ со́нми непреста́ннѡ сла́вѧтъ тѧ̀, цр҃и́цꙋ бцⷣꙋ, хода́таицꙋ ѡ҆ ро́дѣ человѣ́честѣмъ, въ беззако́нїихъ погрꙋже́ннѣмъ и҆ во грѣсѣ́хъ пребыва́ющемъ, да́рꙋеши бо на́мъ во ᲂу҆тѣше́нїе и҆ сп҃се́нїе млⷭ҇ть свою̀ чрез̾ чꙋдотвѡ́рныѧ і҆кѡ̑ны твоѧ̑, и҆̀хже, ꙗ҆́кѡ ѕвѣ́зды небє́сныѧ, по все́й землѝ на́шей зри́мъ. Ко є҆ди́номꙋ же ѿ си́хъ ѻ҆бразѡ́въ, неꙋпива́емаѧ ча́ша и҆менꙋ́емомꙋ, припа́дающе, и҆з̾ глꙋбины̀ се́рдца взыва́емъ тѝ:

Ра́дꙋйсѧ, непристꙋ́пнагѡ бжⷭ҇тва̀ селе́нїе: ра́дꙋйсѧ, непреста́нное человѣ́кѡвъ ᲂу҆дивле́нїе.

Ра́дꙋйсѧ, скорбьмѝ грѣхѝ на́шѧ ѡ҆чища́ющаѧ: ра́дꙋйсѧ, печа́льми на́шѧ не́мѡщи врачꙋ́ющаѧ.

Ра́дꙋйсѧ, млⷭ҇ть свою̀ на́мъ свы́ше посыла́ющаѧ: ра́дꙋйсѧ, скѡ́рбнаѧ сердца̀ на̑ша веселѧ́щаѧ.

Ра́дꙋйсѧ, пречꙋ́дное всѣ́хъ съ бг҃омъ примире́нїе: ра́дꙋйсѧ, мꙋ́ки вѣ́чныѧ и҆звѣ́стное и҆збавле́нїе.

Ра́дꙋйсѧ, влⷣчце, неꙋпива́емаѧ ча́ше, дꙋхо́внꙋю жа́ждꙋ на́шꙋ ᲂу҆толѧ́ющаѧ.

Конда́къ а҃.

И҆зрѧ́дное и҆ ди́вное вспоможе́нїе на́мъ дарова́сѧ, ѻ҆́бразъ тво́й чтⷭ҇ны́й, бцⷣе дв҃о, ꙗ҆́кѡ и҆зба́вльшесѧ ꙗ҆вле́нїемъ є҆гѡ̀ недꙋ́гѡвъ дꙋше́вныхъ и҆ тѣле́сныхъ и҆ ско́рбныхъ ѡ҆бстоѧ́нїй, бл҃года̑рныѧ хвалы̑ прино́симъ тѝ, всемлⷭ҇тиваѧ застꙋ́пнице. Ты́ же, гпⷭ҇жѐ, приклони́сѧ бл҃гоꙋтро́бнѡ къ на́шымъ воздыха́нїємъ и҆ во́плємъ сердє́чнымъ, и҆ и҆сцѣле́нїе пода́ждь стра́ждꙋщымъ, да съ вѣ́рою воззове́мъ тѝ:

Ра́дꙋйсѧ, влⷣчце, неꙋпива́емаѧ ча́ше, дꙋхо́внꙋю жа́ждꙋ на́шꙋ ᲂу҆толѧ́ющаѧ.

Мл҃тва.

Ѽ премлⷭ҇рдаѧ влⷣчце! Къ твоемꙋ̀ застꙋпле́нїю ны́нѣ прибѣга́емъ, моле́нїй на́шихъ не пре́зри, но ско́рѡ и҆сцѣлѝ тѧ́жкимъ недꙋ́гомъ пїѧ́нства ѡ҆держи́мыхъ бра́тїй и҆ се́стръ на́шихъ и҆ тогѡ̀ ра́ди ѿ ма́тере своеѧ̀, цр҃кве хрⷭ҇то́вы, и҆ ѿ сп҃се́нїѧ ѿпа́дающихъ. ѽ всемлⷭ҇тиваѧ мт҃и бж҃їѧ, косни́сѧ серде́цъ и҆́хъ и҆ ско́рѡ возста́ви ѿ паде́нїй грѣхо́вныхъ, и҆сцѣлѝ ѧ҆̀ и҆ ко сп҃си́тельномꙋ воздержа́нїю приведѝ. Оу҆молѝ сн҃а своего̀, хрⷭ҇та̀ бг҃а на́шего, да прости́тъ на́мъ согрѣшє́нїѧ на̑ша и҆ не ѿврати́тъ млⷭ҇ти своеѧ̀ ѿ люде́й свои́хъ, но да ᲂу҆крѣпи́тъ и҆̀хъ въ трезвѣ́нїи и҆ цѣломꙋ́дрїи. Прїимѝ, прест҃а́ѧ бцⷣе, мл҃твы роди́телей, ѡ҆ ча́дѣхъ свои́хъ сле́зы пролива́ющихъ: же́нъ, ѡ҆ мꙋже́хъ свои́хъ рыда́ющихъ: ча̑дъ, си́рыхъ и҆ ᲂу҆бо́гихъ, заблꙋ́ждшими ѡ҆ста́вленныхъ, и҆ всѣ́хъ на́съ, къ і҆кѡ́нѣ твое́й припа́дающихъ. И҆ да прїи́детъ се́й во́пль на́шъ мл҃твами твои́ми ко прⷭ҇то́лꙋ всевы́шнѧгѡ. покры́й и҆ соблюдѝ на́съ ѿ лꙋка́вагѡ ловле́нїѧ и҆ всѣ́хъ ко́зней вра́жїихъ, въ стра́шный же ча́съ и҆схо́да на́шегѡ помозѝ проитѝ непреткнове́ннѡ воздꙋ̑шнаѧ мыта̑рства и҆ мл҃твами твои́ми и҆зба́ви вѣ́чнагѡ ѡ҆сꙋжде́нїѧ, да покры́етъ на́съ млⷭ҇ть бж҃їѧ во вѣ́ки вѣкѡ́въ. А҆ми́нь.

Акафист Пресвятой Богородице перед ее иконой, именуемой «Неупиваемая чаша»

Кондак 1
Избранное и дивное избавление нам даровася, — Твой образ честный, Владычице Богородице, яко избавльшеся явлением его от недугов душевных и телесных и скорбных обстояний, благодарственная хваления приносим Ти, Всемилостивая Заступнице. Ты же, Владычице, «Неупиваемою Чашею» нами именуемая, приклонися благоутробно к нашим воздыханием и воплем сердечным, и избавление подаждь страждущим недугом пианства, да с верою воззовем Ти: Радуйся, Владычице, Неупиваемая чаша, духовную жажду нашу утоляющая.  

Икос 1
Ангельстии чини и праведников сонмы непрестанно славят Тя, Царицу Богородицу, ходатаицу о многогрешнем роде христианском, погрязшем в беззаконии и пребывающем во гресех, ибо во утешение и спасение даруеши ему милость Свою чрез многоименуемыя чудотворныя иконы Твоя, ихже яко звезды небесныя по всей земли нашей зрим; к единому же из сих образов, «Неупиваемая Чаша» именуемому, припадающе, из глубины сердца взываем Ти: Радуйся, неприступнаго Божества селение; радуйся, непрестанное людей удивление. Радуйся, скорбями грехи наша очищающая; радуйся, печальми наша немощи врачующая. Радуйся, милость Свою чрез чудотворныя иконы Твоя нам свыше посылающая; радуйся, явлением их скорбная сердца наша возвеселяющая. Радуйся, пречудное всех с Богом примирение; радуйся, геенны вечныя избавление. Радуйся, Владычице, Неупиваемая Чаша, духовную жажду нашу утоляющая.

Кондак 2
Видящи, Пресвятая Владычице, скорби сердечныя, муки душевныя, искреннее покаяние людей, одержимых губительным пороком пианства, благоволила еси явити Богоспасаемому граду Серпухову милость Свою явлением пречуднаго образа Своего «Неупиваемая Чаша», да вси к нему припадающе с верою и сокрушенным сердцем, получивше исцеление от тяжкаго недуга своего, из глубины души вопиют Богу: Аллилуа.

Икос 2
Разумев трикратное явление преподобнаго Варлаама и повеление его в путь шествовати в богоспасаемый град Серпухов, человек некий, страстию пианства одержимый, обрете тамо в монастыре икону Твою святую «Неупиваемая Чаша» именуемую. Мы же, видяще таковое о нас, грешных, попечение, с благоговением вопием Ти: Радуйся, чрез благочестивых людей славу чудес Твоих грешным открывающая; радуйся, путеводительнице прозорливая, путь спасения им показующая. Радуйся, всеблагая наша наставнице, любовию Твоею нас привлекающая; радуйся, за вся благодеяния Твоя благодарению нас научающая. Радуйся, скорбь нашу в радость претворяющая; радуйся, несомненною надеждою нас увеселяющая. Радуйся, губительныя страсти наша разрушающая; радуйся, благим намерением способствующая. Радуйся, Владычице, Неупиваемая Чаша, духовную жажду нашу утоляющая.

Кондак 3
Сила Вышняго и благодать Владычицы укрепляше некоего человека, страждущаго недугом пианства, егда он, нозе расслаблены имуще, иде во град Серпухов, повеление Богоматери, чрез преподобнаго Варлаама реченное, исполняя. Пришед же во град сей, обрете икону Пречистыя Богоматери, абие исцеле от недуга своего, душевнаго и телеснаго, и из глубины души благодарственно воззва Богу: Аллилуа.

Икос 3
Имуще источник неоскудеваемый, неупиваемую чашу небесных дарований, не токмо люди града Серпухова, но и вси православнии христианы иных градов и весей, притекающии к Твоему пречудному образу, «Неупиваемая Чаша» именуемому, и пред сим получив исцеление, припадающе, благодарными устами вопиют Ти: Радуйся, купель, в нейже вся скорби наша погружаются; радуйся, чаше, еюже радость спасения нашего восприемлем. Радуйся, наша немощи душевныя и телесныя врачующая; радуйся, страсти наша силою молитв Твоих укрощающая. Радуйся, коемуждо во всякой потребе просящим полезная дарующая; радуйся, безчисленныя щедроты всем подающая. Радуйся, милости сокровище нам открывающая; радуйся, милосердие к падшим являющая. Радуйся, Владычице, Неупиваемая Чаша, духовную жажду нашу утоляющая.

Кондак 4
Бурю внутрь имущии помышлений сумнительных, но с искренним покаянием притекающии к Твоему неизреченному милосердию, одержимии пианственною страстию, получают исцеление, и из глубины сердца вопиют рожденному от Тебе Спасителю нашему: Аллилуа.

Икос 4
Слыша Господь тяжкия скорби, вопли и плач жен, стариц, детей, сродницы коих обуреваеми суть пианственною страстию, дарова им, Владычице, Твою икону, от неяже вси притекающии обретают утешение и радость духовную, и вопиют Ти со слезами: Радуйся, Агнице, рождшая Агнца, вземлющаго грехи мира; радуйся, чаше, черплющая нам радость от источника безсмертия. Радуйся, скорбных матерей утешение; радуйся, безнадежных надеждо. Радуйся, притекающих к Тебе благодатное охранение; радуйся, скорбящих отрадо и увеселение. Радуйся, волнение страсти пианства утишающая; радуйся, руку помощи Твоея требующим простирающая. Радуйся, Владычице, Неупиваемая Чаша, духовную жажду нашу утоляющая.

Кондак 5
Яко боготечную звезду, честную икону Твою Ты нам показала еси, Владычице мира, юже мы зряще, с верою сердечною молящеся Тебе, Богородице, глаголем: Изцели пианством и иною болезнию душевною и телесною страждущих, верных же научи воспевати хвалу Богу: Аллилуа.

Икос 5
Видяще чудеса преславныя и знамения пречудныя, бываемыя не токмо от иконы Твоея, Богоматери, во граде Серпухове явленныя, но и от по подобию сея иконы списанных изображений, припадающе к ним, смиренно вопием Ти: Радуйся, скоропредстательная помощнице усердно к Тебе притекающих; радуйся, благосердная услышательнице молений наших. Радуйся, град Серпухов благословением Твоим осенившая; радуйся, в пределах Московских славу чудес твоих показавшая. Радуйся, всем требующим сокровище исцелений неоскудное; радуйся, в трезвении благоподвизающихся всемощная покровительнице. Радуйся, ведущим брань противу мира, плоти, диавола и пианства добрая споспешнице; радуйся, в мире благочестно живущих усердная заступнице. Радуйся, Владычице, Неупиваемая Чаша, духовную жажду нашу утоляющая.

Кондак 6
Проповедающе чудеса Твоя, Богородительнице, от иконы Твоея, «Неупиваемая Чаша» именуемая, бываемыя, молим Тя, Пречистая, со слезами: избави всех нас от виннаго пристрастия и от падения греховнаго, научи нас воздержанию, подвизая воспевати Богу: Аллилуа.

Икос 6
Возсияла еси в светлости Божественныя славы, Дево Богоотроковице, на младенца, превечнаго Бога, Господа нашего Иисуса Христа, зряще, Иже в сосуде, аки в неупиваемей чаше предстоит, якоже Тя видим изображенную на иконе Твоей, «Неупиваемая Чаша» таинственно пронареченней, от неяже избавление от пианственней страсти притекающим с верою даруеши, сего ради со слезами приносим Тебе гласы немолчныя сице: Радуйся, яко о Тебе радуется и торжествует ангельский собор и человеческий род; радуйся, яко Твоя слава превосходит похвалы земныя и небесныя. Радуйся, таинственным изображением Сына в сосуде Тайну Божественныя Евхаристии нам открывающая; радуйся, рожденнаго Тобою Агнца, всегда ядомаго и никогдаже иждиваемаго, нам дивно указующая. Радуйся, Чаше жизни и безсмертия, ко вратам вечныя жизни нас приводящая; радуйся, источником нетления и радости жаждущия души напояющая. Радуйся, неисчетною благостию не оставляющая самых презренных и отверженных; радуйся, от рова погибели милосердием Твоим исхищающая безнадежных. Радуйся, Владычице, Неупиваемая Чаша, духовную жажду нашу утоляющая.

Кондак 7
Хотя человек некий возблагодарити Тя, Владычице, за исцеление от недуга пианства, украси Твою пречудную икону, Богомати, во граде Серпухове пребывающую, из глубины сердца воспевая Богу: Аллилуа.

Икос 7
Новое чудо видим, Владычице, от иконы Твоея святая; страждущий бо недугом пианства некий раб Божий Стефан, прибегая к Твоему матернему предстательству, от тяжкаго недуга своего избавися, и благодаряще Тя, благолепными дары икону Твою украси, и припадающе к ней, со слезами возопи Тебе тако: Радуйся, Живоносный Источниче исцелений; радуйся, Чаше небесная Божественных дарований. Радуйся, реко исцелений приснотекущая; радуйся, море, вся наша страсти потопляющее. Радуйся, под тяжестию греха пианства падающих матернима рукама Твоима возставляющая; радуйся, благодарственныя дары не отвергающая. Радуйся, сердца благочестивых людей возвеселяющая; радуйся, вся благая наша прошения исполняющая. Радуйся, Владычице, Неупиваемая Чаша, духовную жажду нашу утоляющая.

Кондак 8
Странно и сумнительно неверующим слушати, како икон Твоя святая «Неупиваемая Чаша» Божественных исцелений источает чудо. Мы же, верующие слову Твоему, Владычице, реченному к первописанней Твоей иконе: «Благодать Рождшагося от Мене и Моя с сею иконою да будет», — веруем, яко и сия икона Твоя благодать Твою источает. Темже благоговейно поклоняющееся, лобызаем ю, вопиюще Богу: Аллилуа.

Икос 8
Все упование людие, страждущии недугом пианства, на Тя, Владычице, возлагают. Приклонися к немощем и страстем нашим, кто бо нас, грешных изведет из рова погибели и нищеты духовныя и телесныя, аще не ты, Владычице; сего ради приклонше колена пред Твоим пречистым образом вопием Ти тако: Радуйся, моления грешников не отвергающая; радуйся, призывающим Тя Свою небесную помощь ниспосылающая. Радуйся, глубину милосердия Твоего грешным показующая; радуйся, отчаянных и безнадежных ободряющая. Радуйся, одержимым страстию пианства руку помощи простирающая; радуйся, терпеливых страдальцев благодатными дарами утешающая. Радуйся, недуги наша, душевныя и телесныя, врачующая; радуйся, суетныя радости мира сего презирати нас научающая. Радуйся, Владычице, Неупиваемая Чаша, духовную жажду нашу утоляющая.

Кондак 9
Всякое естество ангельское удивися делу Твоего милосердия, Господи, яко даровал еси грешному роду человеческому твердую Заступницу и Помощницу, к нашим немощем приклоняющуюся, и от горькаго недуга пианства свобождающую, верныя же научающую пети Богу: Аллилуа.

Икос 9
Ветия человечестии недоумеют восхвалити по достоянию славное, Владычице, иконы Твоея явление, ниже мы, грешнии, от скверных устен наших возможем принести достойное похваление Заступнице нашей. Обаче неисчетная чудеса, иконою Твоею являемая, видевше, душею и сердцем радуяся, Тебе глаголем: Радуйся, от священнаго лика Твоего чудеса источающая; радуйся, от бед и скорбей скоро избавляющая. Радуйся, отвергающих Тя посрамляющая; радуйся, от всякаго зла прибегающих к Тебе сохраняющая. Радуйся, кротким сиянием Твоим мрак греха и мглу страстей наших разгоняющая; радуйся, души наша любовию к Тебе и Сыну Твоему исполняющая. Радуйся, на стезю покаяния нас премудре наставляющая; радуйся, добраго ответа пред Судиею Праведным нам усердная ходатаице. Радуйся, Владычице, Неупиваемая Чаша, духовную жажду нашу утоляющая.

Кондак 10
Спасти хотя многия страждущия недугом пианства, чудную икону Твою, Богомати, даровала еси, да вси, одержимии сею страстию, к чудотворному образу Твоему притекают, и, получив исцеление, во умилении взывают Богу: Аллилуа.

Икос 10
Стена еси и щит, Богомати, людем, страждущим недугом пианства, и всем, усердно к Тебе притекающим, и икону Твою святую благоговейно чтущим. Ибо сию дарова нам благих податель Господь в помощь и врачевство от губительной страсти, и сим внушает нам пети Тебе: Радуйся, отчаянных надеждо и печалей наших утоление; радуйся, болезней душевных и телесных исцеление. Радуйся, нашу скверну чистотою Твоею очищающая; радуйся, Своею благодатию наше недостоинство просвещающая. Радуйся, брение наше тленное в нетление облекающая; радуйся, моления наша Твоим предстательством подкрепляющая. Радуйся, в неможении нашем нас утверждающая; радуйся, облегающий нас облак страстей скоро разгоняющая. Радуйся, Владычице, Неупиваемая Чаша, духовную жажду нашу утоляющая.

Кондак 11
Пение наше смиренное, от полноты любви и усердия Тебе приносимое, не презри, Чистая, и не отврати от отчаявшихся и страждущих недугом пианства лика Своего, но помоги им и нам очиститься от всякия скверны греховныя, да возможем достойно и праведно пети Богу: Аллилуа.
 
  Икос 11
Светоприемную свещу зрим Тя, Пресвятая Дево, ибо образ Твой святый лучами благодати Твоея мглу греховную прогоняет и на светлую стезю добродетелей наставляет с верою зовущих Ти таковая: Радуйся, заступлением Твоим от суеты мира сего многомятежнаго нас избавляющая; радуйся, приражения страстей плотских отражати нам помогающая. Радуйся, мысль благу в сердце наше полагающая; радуйся, нечистую совесть нашу просвещающая. Радуйся, от мучительнаго недуга пианства страждущих избавляющая; радуйся, к искреннему покаянию и вразумлению призывающая. Радуйся, души всех озлобленных умягчающая; радуйся, на помощь Тя призывающих и имя Твое славящих спасающая. Радуйся, Владычице, Неупиваемая Чаша, духовную жажду нашу утоляющая.

Кондак 12
Благодать Божия, присущая иконе Твоей, «Неупиваемая Чаша» именуемой, влечет к ней, Владычице, всех скорбящих, обездоленных, вдов и стариц, а наипаче же всех страждущих недугом пианства, и не тщетны отходят, Пречистая, от неупиваемыя чаши Твоих Божественных дарований, но неоскудно получая цельбы от чудотворнаго образа Твоего, Всеблагая, благодарственно поют Богу: Аллилуа.

Икос 12
Поюще Твоя чудеса и велию милость, людем, одержимым страстию пианства, явленныя, молим Тя, Владычице, спаси и помилуй, и настави нас на стезю праву, и не остави нас, покрова Твоего ищущих и зовущих Ти: Радуйся, воздержанию от греха пианства всех подвизающая; радуйся, от пристрастия к вину росою милости Твоея свобождающая. Радуйся, страждущих от тяжкаго греха пианства присное врачевание; радуйся, бедствующим в страстех скорая помощнице. Радуйся, малодушных дивное ободрение; радуйся, благодушных велия радость. Радуйся, гордых смиряющая; радуйся смиренныя возвышающая и всем спасения желающая. Радуйся, Владычице, Неупиваемая Чаша, духовную жажду нашу утоляющая.

Кондак 13
О премилостивая Мати сладчайшаго Господа нашего Иисуса Христа! Нынешнее наше услыши моление и избави нас от всех недугов, душевных и телесных, наипаче же свободи страждущих недугом пианства рабов Твоих (имена), да не во зле погибнут, но да спасенныя Тобою, присно вопиют Богу: Аллилуа.

Этот кондак читается трижды, затем икос 1 и кондак 1.
 
 

Молитва
О премилосердная Владычице! К Твоему заступлению ныне прибегаем, молений наших не презри, но милостиво услыши нас: жен, детей, матерей; и тяжким недугом пианства одержимых и того ради от матере своея — Церкви Христовой и спасения отпадающих братий и сестер и сродник наших исцели.
     О Милостивая Мати Божия, коснися сердец их и скоро возстави от падений греховных, ко спасительному воздержанию приведи их.
     Умоли Сына Своего, Христа Бога нашего, да простит нам согрешения наша и не отвратит милости Своея от людей Своих, но да укрепит нас в трезвении и целомудрии.
     Приими, Пресвятая Богородице, молитвы матерей, о чадах своих слезы проливающих, жен, о мужех своих рыдающих, чад, сирых и убогих, заблуждшими оставленных, и всех нас, к иконе Твоей припадающих. И да приидет сей вопль наш, молитвами Твоими, ко Престолу Всевышняго.
     Покрый и соблюди нас от лукаваго ловления и всех козней вражиих, в страшный же час исхода нашего помоги пройти непреткновенно воздушная мытарства, молитвами Твоими избави нас вечнаго осуждения, да покроет нас милость Божия в нескончаемыя веки веков. Аминь.

Акафист Богородице, Неупиваемая Чаша – Георгиевская Православная Церковь

Что это?

Молебен раз в месяц (обычно, пожалуйста, сверяйтесь с календарем) от имени тех, кто страдает алкоголизмом и другими зависимостями.

Кто может прийти на службу?

Служба открыта для всех желающих. Все приветствуются.

Услуга специально для тех, кто лично борется с любой зависимостью.

Услуга предназначена специально для тех, кто является друзьями и родственниками для тех, кто борется с любой зависимостью.

Услуга специально для тех, кто работает в сфере лечения зависимостей.

Чего мне ожидать?

Вас ни о чем не спросят. Вас не заставят встать или выделиться в любом случае. Это время, отведенное для тихой молитвы об исцелении себя и других.

Служба длится около 45 минут. Большую часть службы будут петь. Есть служебные книги, которые вы можете читать вместе. Во время службы будут раздавать листочки бумаги, на которых будут написаны имена людей, нуждающихся в исцелении от зависимости. Ближе к концу службы эти имена будут молиться одно за другим.

В некоторых случаях после этого будет легкая еда.

История неупиваемой чаши

Русский крестьянин, отставной солдат, был алкоголиком. Он пропивал всю свою пенсию, все, что у него было, все, что можно было найти в его доме. В конце концов он разорился и стал нищим. Его ноги постепенно парализовались, но он продолжал пить.

Однажды человеку, который, казалось, достиг дна, приснился необычный сон. В нем к нему пришел почтенный старец и сказал: «Иди во град Серпухов, в монастырь Богородицы. Там вы найдете икону (образ) Божией Матери под названием «Неупиваемая Чаша». Соверши перед ним молебен, и исцелишься и духовно, и телесно».

Без гроша в кармане и без ног мужчина не осмелился отправиться в путешествие. Но святой муж явился к нему во второй, а затем и в третий раз и был так непреклонен в своем увещании повиноваться его указаниям, что бедный пьяница не смел больше ослушаться, и он отправился так быстро, как только мог, тащит себя на четвереньках.

В одной из соседних деревень, где он остановился на отдых, старушка взяла его на ночлег. Чтобы облегчить его боль, она помассировала ему ноги и уложила его отдохнуть на вершину глиняной печи — обычное место для старых или больных из-за тепла. Ночью странник почувствовал приятное ощущение в ногах и обнаружил, что может стоять. В следующие ночи его ноги стали еще сильнее. И вот, сначала с двумя тростями, а потом с одной, он прибыл в Серпухов.

Однажды в монастыре он рассказал о своих видениях и попросил провести молебен. Но никто там никогда не слышал о такой иконе. Они начали его искать и заметили один, висевший в проходе, с изображением чаши. На обороте, к их удивлению, было написано «Неупиваемая Чаша». А в иконе святого Варлаама человек сразу узнал лик святого старца, явившегося ему во сне.

Из Серпухова мужчина уехал совершенно здоровым. Весть о чудотворной иконе быстро разнеслась по городу, области и всей Руси. Алкоголики, их семьи и друзья приходили помолиться перед Богородицей об исцелении, и со временем многие возвращались, чтобы поблагодарить Ее за скорую помощь. Молебен (называемый и акафист), который мы возносим в св. Георгии ежемесячно, составлен в благодарность за эти события и просим, ​​чтобы они были ниспосланы вновь.

Категория: Восточное христианство

Мы постарались представить здесь лучшие образцы истории, богословия и духовности Православной Церкви. Древние и современные писатели свободно общаются в этом разделе, как и подобает вневременному характеру православного видения Предания и истины. Так долго изолированная от Запада историей и преследованием, ее голос слышен. Теперь вы можете слышать звук…

Категория: Восточное христианство  

Категории просмотра / Восточное христианство

Подкатегории: Катехизические исследования

Сортировать:
Заголовок: A-ZНазвание: Z-AAАвтор: A-ZАвтор: Z-APЦена: от высокой к низкойЦена: от низкой к высокойСамые последние в спискеПорядок в спискеЖанр: A-ZЖанр: Z-AКоличество: от наименее к наиболее просматриваемымНаименее просматриваемые

Показано 1-20 из 1008

Справочник причастных молитв Православной Церкви: Том.

II

Цена: 8,50 долл. США

Издатель:
Святой мирр монастырь: май 2007

ID Продавец: 77078

ISBN: 138252265Y

Связывание:

. Молитвы

Цена:  10 долларов США

Издатель:
Святой температуры монастырь: май 2008

ID продавца: 153811

ISBN-13: 9780976700432

Newing:

. для молитвы: адаптация классического перевода Майлза Ковердейла

Цена: 39,95 долл. США

Издатель:
Публикации Священной Тринити: март 2019 г.

ID Продавец: 216094

ISBN-13: 9780884654742

Связывание: Hardcover

. включить все молитвы, необходимые для чтения Псалтири дома. Кроме того, содержание включает в себя множество текстов, которые трудно найти на английском языке, например, Обряд пения Двенадцати псалмов, указания по чтению Псалтири для усопших и многое другое. Псалмы и Девять библейских песнопений были адаптированы из классического перевода Книги Псалмов Майлза Ковердейла и версии Библии короля Якова. Текст был тщательно отредактирован для согласования с греческим оригиналом Септуагинты, а также с латинским и церковнославянским…
Подробнее…

Псалтирь для молитвы: адаптация классического перевода Майлза Ковердейла, дополненная молитвами и инструктивным материалом из церковнославянских и других православных источников (карманное изд.)

Цена: 15,95 $

Издатель:
Издания Святой Троицы : май 2016 г.

Идентификатор продавца: 216083

ISBN-13: 9780884654186

Связывание: Paper Back

Условие: Новый


. . Это издание классического перевода Ковердейла сопровождается молитвами и рубриками из Литургической Псалтири Русской Церкви, адаптированными в соответствии с текстом греческой Септуагинты и разделенными на двадцать традиционных православных литургических кафизмат. Он впервые представлен здесь в уменьшенном карманном издании, чтобы вдохновить на ежедневное использование в молитве дома и в путешествии. Текст дополнен гибким фактурным переплетом, обложкой с золотым тиснением и тремя маркерными лентами.
Подробнее…

Акафист Святителю Иоанну, архиепископу Шанхайскому и Сан-Францисскому, чудотворцу

Цена: 6,95 $

Издательство:
Свято-Паисиев монастырь: 2021

ID продавца: 207563

ISBN: 281BYM1026504

Переплет: Paper Back

Состояние: Новый


Подробнее. ..

Акафист покаяния: Сделавшему аборт

Цена: 6,95 $

Издатель:
Свято-Паисиевский православный монастырь Пресса: январь 2006 г.

ID продавца: 157626

ISBN: B001280B4O

Переплет: Бумага назад

Состояние: Новый


Просмотр Подробнее …

АКАТИСТ ОТВЕТСТВЕННОСТИ: Для одного, который прервал ребенка

Цена: $ 6.95

9004 9551: : .
Свято-Паисиевский православный монастырь Пресса: январь 2006 г.

ID продавца: 207545

ISBN: B001280B4O

Переплет: Paper Back

Условие: Новый


Взгляд больше . ..

Akathist to Heason Hristies for For Today One, который опадает сразу (

. Серия, № 4)

Цена: 6,95 долл. США

Издатель:
Свято-Паисиев сербский православный монастырь: январь 2003 г.

Идентификатор продавца: 210281

ISBN: B00129HXOO

Связывание: Baper Back

. уязвимых детей

Цена:  6,95 долл. США

Издатель:
Свято-Паисиев монастырь : 2021

Идентификатор продавца: 199766

ISBN: 281BYM1026350

Связывание: ПАССОВЫ Бодрствование жизни (Серия акафистов св. Паисию, № 6)

Цена: 6,95 $

Издательство:
Свято-Паисиев сербский православный монастырь: январь 2004 г.

Идентификатор продавца: 216059

ISBN: B00129JSGA

Связывание: Paper Back

. Защитник верных

Цена: 6,95 долл. США

Издатель:
Свято-Паисиев монастырь : 2021

Идентификатор продавца: 199767

ISBN: 281BYM1026351

Связывание: Бумага назад

СОСТОЯНИЕ: Новый


9008. Чаша» (Серия акафистов св. Паисию, № 2)

Цена: 6,95$

Издательство:
Свято-Паисиев сербский православный монастырь: январь 2001 г.

Идентификатор продавца: 207552

ISBN: B00129JTG4

Связывание: Бумага назад

СОСТОЯНИЕ: Новый


9008. Чаша» (Серия акафистов св. Паисию, № 2)

Цена: 6,95$

Издательство:
Свято-Паисиев сербский православный монастырь: январь 2001 г.

Идентификатор продавца: 210458

ISBN: B00129JTG4

Связывание: Бумага назад

Состояние: NEW


9008. Дети (Серия акафистов св. Паисию, № 1)

Цена: 6,95$

Издательство:
Свято-Паисиев сербский православный монастырь: январь 2005 г.

Идентификатор продавца: 216065

ISBN: B0012BH0AO

Связы Богородица: Умягчение злых сердец

Цена: 6,95 $

Издатель:
Свято-Паисиев монастырь : 2021

Идентификатор продавца: 199768

ISBN: 281BYM1026352

Связывание: Baper Back

9004 Состояние: NEW


9008. Цена: $ 14,95

Идентификатор продавца: 207704

ISBN-13: 9781944967284

Newing: Бумага назад

Цена: 6,95 $
Сербский православный монастырь Святого Паисия: январь 2005 г.

ID продавца: 151457

ISBN: B000IO27WC

Переплет: Бумага назад

Условие: Новый


Посмотреть больше …

Канон Господу для больного ребенка (серия Сент -Пайсиа Акатиста, № 7)

Цена: долл. Издатель:
Сербский православный монастырь св. Паисия: январь 2005 г.

Код продавца: 165793

ISBN: B000IO27WC

Переплет: Бумажная обложка

Состояние: Новый


Подробнее.

Добавить комментарий

Ваш адрес email не будет опубликован. Обязательные поля помечены *

Related Posts

Разное

Читать священное писание онлайн: Священное Писание — Православная электронная библиотека читать скачать бесплатно

Рубрика «Священное Писание (Библия)» — Пять ступеней веры5 ступеней веры

Как читать Библию

Ветхий Завет

Новый Завет

Текст Библии, цитаты и толкования

Священное Писание представляет собой совокупность священных Книг,

Разное

Метро бабушкинская церковь: Храмы, соборы, церкви — 🚩 метро Бабушкинская — Москва с отзывами, адресами и фото

Храмы, соборы, церкви — 🚩 метро Бабушкинская — Москва с отзывами, адресами и фото

5 мест и ещё 6 неподалёку

храмы, соборы, церкви — все заведения в городе Москве;
мы