Сша форма політичного режиму: Неприпустима назва — Вікіпедія

Разное

Содержание

Сполучені Штати Америки

Держава в Північній Америці. Має володіння: Пуерто Рико і Віргінські острови, ряд островів в Океанії.

Територія — 9373 тис. кв.км. Столиця — м. Вашингтон.

Населення — 274,2 млн. чол. (січень 2000 р.).

Офіційний мовою — англійська.

Релігія — більшість віруючих належать до протестантської (56%) і католицькою (25%) церков.

Перше постійне англійське поселення на сучасних території Сполучених Штатів Америки (США) засновано в 1607 Наприкінці XVIII ст. протиріччя з метрополією привели до Війні за незалежність (1775-1883 рр..), в ході якої 13 північно-американських колоній об’єдналися (1776 р.) і створили конфедерацію незалежних республік — Сполучені Штати Америки. У 1787 р. конфедерація була перетворена на федеративну державу. У 1861-1865 рр.. в США мала місце Громадянська війна між буржуазним Північчю і Півднем рабовласницьким, що закінчилася поразкою останнього. З покупкою у Росії Аляски в 1867 р. завершилося формування США в сучасних кордонах.

Державний устрій

За формою державного устрою США — федерація. Країна складається з 50 штатів та федерального округу Колумбія. Конституція містить чіткий перелік питань, віднесених до компетенції центральної влади. Питання, не включені в цей перелік, штати правомочні вирішувати самостійно. Розвиток американської федералізму постійно характеризується боротьбою двох тенденцій: з одного боку, відбувається розширення компетенції центральній владі, з іншого — посилення влади штатів. У XX ст. сильніше стала проявлятися перша тенденція.

Конституція США прийнята в 1787 Це одна з найстарших нині чинних конституцій і одна з найбільш «жорстких»: за 200 років до неї було внесено всього 27 поправок, 10 з яких, так званий Білль про права, вступили в силу в 1791 р. У противагу юридичної конституції існує, за висловом американських теоретиків, «жива конституція». Іншими словами, Конституція 1787 діє в даний час із численними доповненнями у виді судових прецедентів, законів Конгресу, актів Президента.

За формою правління США — президентська республіка. Федеральна конституція встановлює принцип «поділу влади» — законодавча влада належить Конгресу, исполнительная — Президенту, судова Верховному та інших судів.

Вищий орган державної влади — Конгресу складається з 2 палат Палати представників і Сенату. Палата представників, до складу якої входить 435 членів, обирається шляхом прямих виборів за мажоритарною системою відносної більшості. Депутати, що представляють інтереси населення всієї країни, обираються на 2 роки. Сенат — палата, яка виражає інтереси штатів, обирається по тій же системі на 6 років з оновленням 1 / 3 складу кожні 2 роки. У ній 100 чоловік — по 2 від кожного штата, незалежно від чисельності його населення. У Палаті представників головує спікер, що обирається з числа її депутатів, у Сенаті — Віце-президент США. Спікер є представником партії, яка має більшість місць в парламенті. Один раз на рік збирається Конгрес на чергову сесію. Президент може, крім того, скликати надзвичайні сесії. Конгрес сам призначає терміни перерви в роботі і закінчення сесії. Палати, як правило, здійснюють свої засідання окремо. Однак основна діяльність Конгресу здійснюється не на пленарному засіданні палати, а в різноманітних комітетах, утворюваних обома палатами. Так, у комітетах проходить більша частина законодавчої роботи. В даний час у Конгресі є приблизно 60 комітетів. Серед них є постійні комітети, які займаються строго визначеними питаннями, віднесеними до їх відання, і спеціальні комітети, що створюються для вивчення конкретної проблеми. Компетенція Конгресу визначена Конституцією. Відповідно до разд.8 ст.1 Конгрес має право встановлювати різні мита, податки, збори, дбати про спільну оборону і добробут США. Крім того, кожна палата має наданими тільки їй повноваженнями. Приміром, Палата представників наділена правом порушувати обвинувачення проти федеральних цивільних посадових осіб (імпічмент), а Сенат — правом вирішувати питання про винність в порядку імпічменту. Крім того, Сенат стверджує вищих посадових осіб, призначених президентом, схвалює укладені нею міжнародні договори. Однак в основній сфері діяльності — законодавчої — палати володіють рівними правами.

Законодавча діяльність Конгресу проходить три стадії. На перший законопроект вноситься на розгляд в палату і визначається комітет, якому він буде переданий. У фактично комітетах вирішується доля законопроекту: він може бути відхилений, суттєво змінений. Друге читання означає обговорення білля у палатах, коли депутати можуть вносити зміни та доповнення. Нарешті, третє читання — це голосування по законопроекту. У разі відхилення білля одній з палат складається «погоджувальну комітет» з обох палат представників, який повинен виробити спільну думку. Після схвалення білля обома палатами він надсилається Президентові для затвердження.

Президент США обирається строком на 4 року шляхом непрямих виборів (виборці вибирають виборців, а вони — Президента). Конституція передбачає, що обраним вважається той кандидат, який отримає абсолютну більшість голосів виборців. Якщо жоден кандидат не отримає запланованого більшості, Палата представників обирає Президента з 3 кандидатів, що одержали найбільшу кількість голосів. Ніхто не може займати президентський пост більше 2 раз. Компетенція Президента, яка зосереджує в своїх руках повноваження глави держави і глави уряду, надзвичайно велика. В даний час спостерігається тенденція до розширення його фактичного обсягу повноважень.

Президент бере безпосередню участь у законодавчому процесі. Всі прийняті Конгресом біллі надсилаються на затвердження Президенту: протягом 10 днів вона повинна або підписати законопроект, або повернути його Конгресу зі своїми запереченнями. Конгрес може подолати президентське вето, повторно схваливши білль в кожної палаті більшістю в 2 / 3 голосів. Використовуючи своє право надавати Конгресу різного роду інформацію (про положення федерації, про економіку, про бюджет), Президент формулює в своїх посланнях конкретні законодавчі пропозиції і законопроекти. Таким своєрідним чином він здійснює законодавчу ініціативу. Велика кількість підзаконних актів президент видає самостійно, причому їх частина за своїм значенням прирівнюється до законів, виданим Конгресом. Крім нормотворчої діяльності один з найбільш важливих функцій Президента — призначення на найвищі державні посади, яке він виробляє «за порадою і за згодою» Сенату. Досить великі повноваження Президента у сфері зовнішньої політики. Він призначає і відкликає послів та інших повноважних представників і консулів, має право укладати міжнародні договори, що Сенат повинен схвалити, і виконавчі угоди, для яких схвалення Сенату не потрібно. Президент стоїть на чолі величезного зовнішньополітичного апарату, що дає йому можливість самостійно, без участі влади законодавчої, вирішувати багато міжнародні питання.

Президент не підзвітний ніяким органам і може бути звільнений з посади в порядку імпічменту, якщо він буде визнаний винним у зраді чи іншому тяжкому злочині або провині. Президент є також главою уряду — Кабінету. Посади прем’єр-міністра в США не існує. Кабінет складається з міністрів, які призначаються Президентом «за порадою і за згодою» Сенату, і тих посадових осіб, яких Президент сам включає в Кабінет. Кабінет цілком підпорядкований Президенту і виконує при ньому роль дорадчого органу. Компетенція Кабінету точно встановити неможливо, оскільки в Конституції про нього не сказано. На засіданнях Кабінету, які проводяться під головуванням Президента, вирішуються найбільш важливі питання державного життя. Велику роль в управлінні державою грають разом з міністерствами відомства центральні — Раду національної безпеки, Відомство з управління бюджетом, Рада з економічної політики та ін Ці відомства, що утворять виконавчий апарат при Президентові, йому дають різного роду рекомендації з питань, що належать до їх компетенції. Члени Кабінету не підзвітні Конгресу.

Кожен штат має свою конституцію, свої законодавчі органи двопалатні (у штаті Небраска — однопалатний) легіслатури, свою виконавчу владу, на чолі якої стоїть обирається населенням губернатор, нарешті, свою судову систему.

Правова система. Загальна характеристика

Існуюча американська правова система у своїх основних рисах почала складатися в колоніальний період, у XVII-XVIII ст. У кожній з 13 британських колоній у Америці застосовувалися англійські закони і норми загального права, однак зі значними обмеженнями, що спричинені специфічними місцевими умовами (вкрай низька вартість земельних угідь, віддаленість багатьох поселень від адміністративних центрів, брак професійних юристів та ін.) У більшості колоній були видані зборів, що діяли в кожної з них законодавчих актів. Перше, видане в Массачусетсі в 1648 г., відрізнявся тим, що окремі правові інститути були розташовані у ньому в алфавітному порядку, що послужило зразком для багатьох наступних публікацій американського законодавства. Після утворення Сполучених Штатів в них зберігали свою дію англійські закони, якщо вони не суперечили Конституції і новим законам. Застосовувалися і норми англійського загального права, сформульовані в рішеннях британських суден. На базі цих норм у штатах складалися свої системи загального права, подібні, але в чомусь і що розрізняються, оскільки в кожному штаті силу обов’язкового судового прецеденту мають рішення, винесені федеральними судами всіх інстанцій і верховним судовим органом штату, рішення ж судових органів інших штатів мають силу лише «переконливого прецеденту». Однак при необхідності, хоча й дуже рідко, американські суди досить сміливо відмовляються дотримуватися «застарілим» прецедентів, особливо якщо мова йде про їх власних рішеннях.

Найважливіше відміну американської правової системи від англійскойпредопределяющее значення Конституції як основне джерело права. Співвідношення двох джерел права — законодавчих актів, що видаються Конгресом США і легіслатурами штатів, і норм загального права протягом всієї історії США не раз піддавалося змінам. Починаючи з 1820-х рр.. багато штатів вступили на шлях кодифікації норм загального права, залишаючи, однак, за судами широкі повноваження їх тлумачення, при тому що багато правові інститути так і не стали предметом законодавчого регулювання. Основна тенденція в подальшому розвитку американського права — зростання ролі законодавства при збереженні принципової значущості рішень Верховного суду США. Великою своєрідністю відрізнялося розвиток права у штаті Луїзіана — колишньої іспанської та французької колонії, яка була приєднана до США у 1803 р. Там зберігається вплив законодавчих норм, що слідували французькому зразку, зокрема Цивільного кодексу, складеного в 1825 р. за моделлю Кодексу Наполеона. Однак у цілому зміни, що вносилися до законодавчих актів Луїзіани, особливо в сфері торгового права і цивільного процесу, йшли в напрямку їхнього американізації.

Законодавство штатів, розташованих на територіях, що колись відторгнутих від Мексики (Техас, Нью-Мексіко, Невада та ін), виявляє певний вплив іспанської правової системи. Що стосується Пуерто-Ріко, з 1952 р. має статус «вільно приєдналася до США держави», то там діють норми цивільного права складені з іспанської зразком, а процесуальні і більша частина інших правових норм відповідають загальноамериканської моделями.

Протягом усього XIX ст. в багатьох штатах робилися спроби підготувати кодекси законів по окремих галузях права, які далеко не відразу і не у всіх випадках приводили до офіційного видання відповідних актів, хоча в результаті, на відміну від Великобританії, у США законодавство набуло в значно більшій мірі кодифікований, а не просто консолідований характер. Так, ще в 1776 р. штат Вірджинія доручив Томасу Джефферсону підготувати проект кримінального кодексу, який був офіційно прийнятий в 1796 р. У Луїзіані відомим юристом Е. Лівінгстоном на початку XIX ст. були підготовлені проекти кримінального, цивільного та процесуального кодексів, лише частково схвалені законодавчими зборами. У 1830-х рр.. почалася робота нью-йоркського юриста Д. Філда над проектами кодексів для свого штату. Починаючи з 1848 підготовлені комісією на чолі з Д. Філд проекти цивільного, кримінального, цивільного процесуального та кримінально-процесуального кодексів були, хоча і не всі, схвалені в штаті Нью-Йорк і одночасно стали зразком для кодексів, виданих в ряді інших штатів . Однак, як правило, кожен з штатів запозичив лише окремі кодекси, складені в штаті Нью-Йорк, а не всі чотири. У 1872 р. найбільший західний штат Каліфорнія схвалив 4 кодексу із зазначених вище галузей права, які складені комісією з місцевих юристів. З 1880-х рр.. в більшості штатів були видані склепіння що діють в них законів; вони складалися за різними схемами і вельми різнилися рівнем законодавчої техніки.

Співвідношення федерального законодавства до законодавства штатів було визначено в Конституції США, однак воно не раз піддавалося досить суттєвих змін. По суті, і Громадянська війна 1861-1865 рр.., Один з переломних моментів в історії країни, була пов’язана з прагненням рабовласницьких штатів Півдня домогтися обмеження ролі федеральних законів на користь актів, що видаються владою штатів. Федеральне законодавство нині грає роль визначального джерела права в регулюванні питань економіки, фінансів, оборони, трудових відносин, охорони природи та інших загальнодержавних проблем, а також митних правил, торгівлі між штатами, авторських прав, патентних відносин та ін

Збільшенням значимості федеральних законів за останні десятиліття в істотній мірі сприяли різні соціальні програми, наприклад за освітою, надання допомоги малозабезпеченим, будівництва доріг, боротьбі зі злочинністю та ін Ці програми фінансуються федеральною владою лише за умови, що відповідні штати підпорядковуються вимогам, встановленим федеральними законами. У цілому ж область застосування законодавства і загального права штатів, особливо з проблем цивільного і кримінального права, судоустрою і судового процесу, значно ширше, ніж федерального законодавства та супутнього йому загального права, що являє собою сукупність судових прецедентів, породжених необхідністю тлумачення федеральних законів. Розмежування сфер дії законодавства федерації і штатів у конкретних галузях права представляє відомі труднощі, оскільки нерідко одні й ті ж правові інститути регулюються як тими, так і іншими законами.

Федеральне законодавство США публікується в якості Зведення, що складається з 50 розділів, кожен з яких присвячений певної галузі права або великому правового інституту (наприклад, розділ 7 — «Сільське господарство», розділ 40 — «Патенти», розділ 50 «Війна і національна оборона «). По складу Звід дуже неоднорідний. Деякі його розділи являють собою просто зібрання близьких за змістом актів, виданих у різний час і мало пов’язаних між собою. Інші, навпаки, включають кодекси законів відповідної галузі права, складені за певною схемою. Звід законів США перевидається кожні 6 років. Беручи черговий закон, американський Конгрес вказує, яке місце має зайняти він у Зводі законів США і які зміни мають бути у зв’язку з цим внесені в розділи, глави і параграфи чинного Зводу.

З кінця XIX ст. в умовах зростання економічних, політичних та інших зв’язків між окремими штатами, зростання мобільності населення і т.п. в США робляться спроби зблизити і навіть уніфікувати законодавство штатів, що, однак, може бути досягнуто лише на строго добровільній основі, якщо легіслатури всіх або хоча б більшості штатів підуть узгодженим зразком. З цією метою в 1892 р. була заснована Національна конференція уповноважених з уніфікації права штатів, що являє собою частково державний орган, почасти — громадську організацію. Безпосередню постійну роботу з підготовки проектів уніфікованих актів ведуть комісії фахівців з відповідної галузі права (їх резиденція — Чиказький університет), а уповноважені, які призначаються губернаторами штатів, збираються на конференцію, як правило, всього лише раз на рік. Якщо конференція схвалює поданий проект, вона рекомендує його штатам для прийняття в якості закону. Однак поки що з майже 200 запропонованих нею проектів схвалення всіх або переважної більшості штатів отримали менше 20 (в основному вони відносяться до сфери торговельного права, і найважливіший серед них — однаковий торговий кодекс (ЕТК), вперше запропонований в 1952 р.). Важливу роль у розробці проектів уніфікації законодавства штатів грає також Інститут американського права (заснований в 1923 р.) — приватна організація, яка існує на кошти благодійних фондів та об’єднує зусилля багатьох відомих американських юристів. Цей інститут взяв участь у роботі над проектом ЕТК і самостійно розробив проекти кількох примірних кодексів, у тому числі Примірного КК 1962

За останні десятиліття робляться також спроби зблизити норми загального права окремих штатів. У багатотомному виданні «Оновлений виклад права», підготовленій Інститутом американського права, в систематизованому вигляді, у формі, що нагадує статті законів, викладаються норми американського загального права з різних його галузях, і перш за все з тих питань, які майже не регулюються законодавством, — договірне право, представництво, колізія законів, цивільно-правові делікти, власність, страхування, квазідоговори, довірча власність. Кожному з цих питань присвячено від одного до чотирьох томів у першому виданні з 19 книг, яке вийшло в 1932-1957 рр.. З 1952 р. Інститут почав видання «Другого оновленого викладу права». Як і в перше видання, в нього включаються ті норми загального права, які, на думку укладачів відповідного розділу, висловлюють панівну точку зору американських суддів або представляються оптимальними. Будучи приватною систематизацією норм загального права, ці видання не мають формальної юридичної сили закону, проте їх «переконує» авторитет настільки високий, що посилання на них незмінно містяться не тільки у виступах сторін у суді, але і в судових рішеннях.

Цивільне та суміжні з ним галузі права

У сфері цивільного та сімейного права у більшості американських штатів діють не кодекси, а закони, що регулюють окремі правові інститути, або норми загального права. Виняток становить штат Луїзіана, де діє Цивільний кодекс 1870 р., що продовжує традиції французького права, і штати Джорджія, Каліфорнія, Монтана, Північна і Південна Дакота, де є цивільні кодекси, що регулюють лише вузьке коло проблем цивільного та сімейного права.

Норми про правовий статус фізичних осіб, крім мають общеконстітуціонний характер, вельми різняться. Зокрема, вік громадянського повноліття в штатах коливається від 18 до 21 року. Щодо правового статусу юридичних осіб, звичайно іменованих корпораціями, також є досить серйозні відмінності. У багатьох штатах діють однакові закони про повних і командитних товариствах, меншого поширення отримав Примірний закон про підприємницькі корпорації, хоча в цілому американське законодавство в цій області чинить серйозний вплив на багато капіталістичні країни. Американські закони допускають утворення корпорації навіть однією особою і не містять обмежень щодо мінімальних розмірів її початкового капіталу.

Однаковим законом про шлюб і розлучення, розроблений Національною конференцією уповноважених (1970 р.), повне схвалення одержав лише в 11 штатах, і в регулюванні цих питань відсутня єдність. Закони одних штатів вимагають цивільної форми реєстрації шлюбу, інших надають юридичну силу церковному одруження, однак за умови, що йому передує подання ліцензії від муніципальних служб. Нарешті, в окремих штатах допускається визнання юридичних наслідків і за фактично встановленими шлюбними відносинами. За останні десятиліття, в тому числі завдяки рішенням Верховного суду США, розширюються права позашлюбних дітей, число яких постійно зростає. Майно подружжя після укладення шлюбу найчастіше продовжує залишатися в їх роздільної власності, хоча в декількох штатах визнається режим спільності майна подружжя (такий режим рекомендований і схваленими в 1984 р. Національної конференцією уповноважених однаковим законом про шлюбних договорах і майні подружжя).

Підставою для розлучення законодавство одних штатів визнає лише непоправної розпад шлюбу, інших — роздільне проживання подружжя протягом півроку; в деяких штатах потрібно довести в суді провину одного з подружжя у грубому зверненні, невірності і т.п. Найбільш ліберальні правила діють в штаті Невада, що економічно виявляється вкрай вигідно через наплив бажаючих прискорити отримання розлучення.

Настільки ж різноманітні і правила успадкування. Скрізь допускається спадкування як за законом, так і за заповітом. У відносно невеликих за сумою спадків найчастіше діють спрощені правила, а відносно великих — судовий контроль за вирішенням питання про перехід майна та за його керуванням, здійснюваним виконавцем заповіту або «особистим представником» або іншими призначаються судом особами. У багатьох штатах закон передбачає особливу забезпечення прав другого з подружжя.

В області торгових відносин видано ряд підготовлених Національною конференцією уповноважених однакових актів, що регулюють найважливіші правові інститути. У першій половині XX ст. були підготовлені відповідні акти про цінні папери, купівлі-продажу, коносамент, про умовну продажу та ін, схвалені в багатьох штатах. Однак центральне місце в даній сфері зайняв ЕТК, що поглинув всі ці закони. Його першого проект був вироблено під 1952, потім кілька разів переглядався на вимогу окремих штатів (нині діє офіційний текст 1978). Він був прийнятий з вельми невеликими поправками усіма американськими штатами крім Луїзіани, але і там 1974 діють багато його розділи. Всі це додає ЕТК винятковий вага в якості джерела права американською. Він регулює вельми широкий коло питань пов’язаних не тільки зсередини та зовнішньої торгівлею, а й з низкою інших правовідносин. Разом з тим чимале число проблем залишилося поза межами його регулювання. Цей документ є результатом ретельного аналізу існуючої ділової практики розрахований на максимальний розвиток торгівлі системі вільного підприємництва разом з гарантіями від зловживань для учасників угод і насамперед споживачів. ЕТК входять 9 основних розділів, розташованих в такій послідовності 1) загальні положення, 2) продаж, 3) торгові папери, 4) банківські депозити і інкасові операції 5) акредитиви, 6) комплексне відчуження, 7) складські свідоцтва, коносаменти та інші товаророзпорядчі документи, 8) цінні папери та інвестиційні 9) забезпечення оборудок.

У самостійну галузь правового регулювання, здійснюваного головним чином федеральними законами, перетворилося так зване антитрестовські законодавство, спрямоване на недопущення надмірної концентрації економічної могутності в руках окремих монополій на шкоду системі капіталістичної конкуренції. Першим федеральним актом у цій галузі став Закон Шермана 1890 р., який з посиланням на норми загального права оголосив незаконними об’єднання, що переслідують мету монополізувати междуштатную і зовнішню торгівлю СШA. Закон Шермана, що залишається основою антитрестівського законодавства в США, був доповнений у 1914 р. не менш важливими для цієї області Законом Клейтона і Законом про федеральної торговельної комісії, якими заборонені спроби монополізації інших сфер економічної діяльності. Цими актами оголошувалися незаконними «нечесні методи конкуренції» в торгівлі, а також деякі види підприємницької практики, якщо вони тягли за собою «істотне послаблення конкуренції» або «тенденцію до створення монополій». Зокрема, таким визнається картельну угоду про розподіл ринку або про фіксовані ціни. Однак американські монополії виробили безліч прийомів, щоб обійти положення названих і подібних актів. Наприклад, ними широко використовується традиційний інститут довірчої власності, що передбачає передачу майна, акцій і т. п. до розпорядження довірчого власника, для зосередження в банках управління майном господарів найбільших станів. У результаті антитрестівського законодавства має своїм наслідком аж ніяк не ліквідацію монополій, а створення досить гнучкої системи державно-монополістичного регулювання економіки.

Трудове законодавство в США почало активно розвиватися з 1870-х рр.. в ході гострих соціальних конфліктів між великими підприємцями і тими профспілками, які рішуче захищали інтереси робітників. До теперішнього часу склалася система нормативних актів, що регулюють трудові відносини, в якій вирішальна роль належить федеральним законам, хоча й у веденні штатів залишається досить широке коло питань.

У 1930-х рр.., В період «нового курсу» президента Ф. Рузвельта, були прийняті закони Норріса-Ла Гардія (1932) і Вагнера (1935), якими гарантувалися права робітників на створення профспілок, на укладення колективних договорів з підприємцями і на страйки, а також Закон про справедливі умови праці (1938) та ін Після Другої світової війни, в період настання монополій на права трудящих, були видані закони про трудові відносини Тафта-Хартлі (1947) і Лендрама-Гріффіна (1959). Сукупністю названих та інших федеральних актів нині в основному регулюються трудові права американських громадян і правовий статус профспілок. У деяких випадках закони штатів, в тому числі видані незабаром після прийняття Закону Тафта-Хартлі, містять більше обмежень прав профспілок, ніж федеральне законодавство. У той же час федеральні закони, прийняті в 1960-х рр.., Багато в чому відбивали інтереси трудящих і гарантували рівну оплату за рівну працю, проголошували заборону дискримінації в галузі праці з міркувань расової приналежності, походження, кольору шкіри, релігії, статі та ін Діючі закони забороняють участь профспілок у політичній боротьбі і проведення виборних кампаній, систему «закритих цехів», тобто прийому на роботу тільки членів профспілок, і містять ряд інших обмежень профспілкової діяльності. Органи Міністерства праці має право контролювати фінансову й організаційну практику профспілок. Важлива роль у процесі укладання колективних договорів належить Національному управлінню з питань трудових відносин і відповідним спеціалізованим адміністративним органам штатів. Право трудящих на страйк обмежено забороною страйків солідарності, можливістю судової заборони страйків державних службовців та працівників державних підприємств, обов’язком профспілки за 60 днів до початку страйку попередити про це підприємця і федеральну службу з посередництва і примирення, а також правом Президента в судовому порядку відстрочити або призупинити на 80 днів розпочату страйк, якщо вона ставить під загрозу «національний добробут і безпека». Проведення «незаконних» страйків, які порушують ці вимоги, тягне за собою розпуск профспілок, накладення на них великих штрафів, що кримінальну відповідальність керівників. У той же час органи федерального Міністерства праці та відповідних установ в штатах наділені правом нагляду за дотриманням підприємцями законодавства про мінімальні ставки заробітної плати і максимальної тривалості робочого часу, правил техніки безпеки на підприємствах і т.п.

У період «нового курсу» були закладені і основи діючої системи соціального забезпечення (Федеральний Закон про соціальне забезпечення 1935 р. і інші акти). Вона включає перш за все заходи соціального страхування, пов’язані з трудовими відносинами і фінансуються за рахунок внесків працівників і підприємців: виплату пенсій по старості, інвалідності, у зв’язку з втратою годувальника, допомоги по безробіттю і в зв’язку з нещасними випадками на виробництві. До системи соціального забезпечення входять також заходи соціального допомоги, що надається малозабезпеченим сім’ям, матерям-одинакам з недостатнім доходом, особам, які потребують тривалого лікування, індіанців та ін Здійснення таких заходів прийняло значні розміри в 1960-х рр.., При Президентові Джонсона, коли під гаслом суспільства «загального благоденства» були прийняті фінансуються з федерального бюджету багатомільярдні програми надання допомоги нужденним, в тому числі шляхом роздачі безкоштовних талонів на придбання продовольчих товарів, безкоштовної або пільгової медичної допомоги. У подальшому асигнування за цими програмами піддалися великим скорочень, але залишаються досить значними.

Боротьба проти расової дискримінації, за рівноправ’я негрів, іспаномовних американців та інших меншин в галузі праці, освіти, наймання житла і в інших сферах життя, з новою силою розгорнулася після Другої світової війни, знайшла відображення у низці принципових актів Верховного суду США (у справах Брауна — 1954 р., Браудера — 1956 р., Тернера — 1962 р. та ін), а також у федеральних законах про громадянські права — 1964 і 1968 рр.., про справедливий найм житла — 1968 р. та ін (і в значно меншою мірою в законодавстві окремих штатів). У липні 1990 р. був прийнятий Закон про інвалідів, спрямований на істотне розширення прав фізично або розумово неповноцінних громадян. Зокрема, закон забороняє їх дискримінацію при наймі на роботу або просуванні по службі.

У другій половині XX ст. отримали значний розвиток нові галузі права, пов’язані з охороною навколишнього середовища та захистом інтересів споживачів. Під активним впливом громадськості і при опорі великих корпорацій Конгрес США прийняв закони про національну політику з питань навколишнього середовища 1969 р. і про поліпшення якості навколишнього середовища 1970 р., а на їх основі — ряд більш приватних актів, тексти яких постійно вносяться уточнення та додатки: про контроль за забрудненням вод, що про чистоту повітря, про контроль над шкідливими шумами, про ліквідацію твердих відходів і ін У 1982 р. було видано дуже важливий Закон про політику в галузі ліквідації відходів ядерного виробництва. Спеціально створене Агентство з охорони навколишнього середовища має право видавати підзаконні акти, якими регулюються критерії та стандарти якості води, атмосферного повітря, нормативи промислових відходів, стічних вод тощо, а також вести кримінальне переслідування корпорацій та інших порушників встановлених правил.

З метою боротьби з «обманом споживачів» (помилкова рекламу товарів, поставка фальсифікованих або неправильно маркованих продуктів, вимога оплати ненадані послуги тощо) нині прийнято сотні правових актів на рівні законодавства федерації і штатів. Видання цих актів стало реакцією законодавців на розгорнулося в 1960-х рр. . рух споживачів, очолюване відомим громадським діячем Ральф Нейдер, проти обману і зловживань у сфері торгівлі та послуг. Національна адміністрація з питань продовольства і ліків видає переліки стандартних вимог, що пред’являються до якості відповідних продуктів. Чинне законодавство дозволяє споживачам та їх асоціацій, як і державним органам, вибирати між кримінальним переслідуванням і пред’явленням цивільного позову до торговим фірмам та постачальникам послуг, які займаються обманом споживачів.

Кримінальне право

Кримінальне право американських штатів сформувалося і довгий час розвивалося на основі системи англійського загального права, у свою чергу, що склалася з величезної кількості судових прецедентів, тобто рішень судів вищих інстанцій з певних правових питань. Власне американське загальне право надалі розвивалося все більш самостійно в рішеннях судів штатів і федерації, однак до теперішнього часу зберігається досить помітна його зв’язок з англійською системою загального права, і особливо з правовою доктриною.

З перших десятиліть існування Сполучених Штатів важливу роль як джерела кримінального права (поряд з нормами загального права) стали грати статути — законодавчі акти Конгресу США і законодавчих зборів штатів. В останній чверті XIX — початку XX ст. в рамках загальної консолідації законодавства штатів у більшості з них були прийняті свої кримінальні кодекси, або, вірніше, розділи зводу законів штату, які регулюють відповідальність за кримінальні злочини. У подальшому вони, як правило, піддавалися численних змін і доповнень, нерідко носив випадковий характер, або, навпаки, досить серйозної модернізації, запропонованої фахівцями.

Федеральне кримінальне законодавство вперше було кодифіковані в розділі про злочини Зведення США, виданого в 1873-1877 рр.. Потім воно в істотно зміненому вигляді було знов систематизовано в 1909 р. і, нарешті, реформовано в 1948 р. в якості частини 1 розділу 18 Зводу законів США, яка представляє собою діючий федеральний Кримінальний кодекс. По суті це викладене в алфавітному порядку і погано упорядковане зібрання окремих діючих федеральних кримінальних законів. Робляться з кінця 1960-х рр.. спроби здійснити кардинальну реформу федерального кримінального законодавства, що виявилися у складанні декількох проектів нового кримінального кодексу, поки виявились безрезультатними. Деякі з цих проектів ставали предметом обговорення в одній або обох палатах Конгресу, але були відкинуті або через їх «надмірною ліберальності», або, навпаки, через відверто консервативного або навіть реакційного їх характеру, як, наприклад, проект «С — 1 «1973 р. і ряд його наступних модифікацій, представлених прихильниками» жорсткого курсу «в області кримінальної політики.

Важливим етапом на шляху реформи федерального кримінального законодавства, хоча і не в такому широкому обсязі, як прийняття нового Кримінального кодексу, стало видання у жовтні 1984 р. (у період адміністрації Рейгана) Комплексного закону про контроль над злочинністю. У ньому в дусі жорсткої кримінальної репресії регулюються запитання призначення і виконання покарань, заходи боротьби з небезпечними злочинцями і рецидивістами та інші аспекти діяльності федеральної судової системи.

У силу історично склався на базі Конституції США розподілу повноважень федерації і штатів у сфері кримінального законодавства федеральний КК, а також кримінально-правові норми, що містяться в інших розділах Зведення законів США, мають досить обмежену область регулювання. Ними встановлюється відповідальність за злочини федеральних службовців, а також у випадках, коли вчинений злочин пов’язаний з перетином кордону між штатами (наприклад, при торгівлі наркотиками, збуті викрадених автомобілів). Тому переважна більшість осіб, що залучаються в США до кримінальної відповідальності, обвинувачується в порушенні не федерального законодавства, а норм КК та інших законів окремих штатів. Федеральні карні закони не мають будь-яких привілеїв за межами сфери їхньої безпосередньої дії, і їх норми не зумовлюють вирішення правових проблем, що входять до компетенції штатів.

У свою чергу, кримінальні кодекси 50 американських штатів, що приймалися і змінюється в різні історичні періоди та під впливом суперечливих напрямів у каральної політики і доктрини кримінального права, з часом стали все більш виявляти значні і нічим не виправдані відмінності у визначенні кола карних діянь, ознак окремих злочинів, покарання і т. п. Ці обставини і застарілий характер багатьох положень більшості кодексів нерідко ставали серйозною перешкодою в боротьбі зі злочинністю, особливо організованою.

Тому в середині XX в. почався рух за реформу кримінальної законодавства штатів, в якій вирішальну роль відіграв підготовлений Інститутом американського права Примірний кримінальний кодекс (1962 р.). Цей документ не має офіційного характеру. Він був призначений лише служити «єдиним орієнтиром» для назрілого оновлення та зближення кримінальних кодексів штатів. Примірний УК в основному виконав своє завдання, оскільки увібрав досвід розвитку американського кримінального права та відгадати їх в досить ліберальному дусі, а з урахуванням високого рівня юридичної техніки на нього неминуче орієнтувалися укладачі всіх проектів КК, що пропонувалися законодавчих зборів штатів починаючи з 1960-х рр.. У результаті до середини 1980-х рр.. в більш ніж 40 штатах були прийняті нові КК, що призвело і до оновлення, та до зближення кримінальної законодавства штатів. Тим знову прийнятих КК зберігаються чималі розбіжності, проте всі вони відтепер являють систематизовані зібрання кримінальних законів і в принципі дають однакову трактування найважливіших інститутів кримінального права.

Поряд з кримінальними законами федерації і штатів одним з основних джерел кримінального права продовжують залишатися норми загального права. Нині законодавство більшості штатів забороняє судам карати за такі злочини, які не включені в звід законів відповідного штату. Однак норми загального права, як і раніше відіграють дуже істотну роль у тлумаченні і практичному застосуванні кримінальних законів, наприклад для визначення ознак конкретних злочинів, лише названих, але не розкритих в тексті закону. Особлива роль належить Верховному суду США, рішення якого можуть істотно розширити або звузити сферу кримінальної репресії, зокрема шляхом нового трактування найважливіших інститутів кримінального права та процесу.

Чинне, у тому числі і реформоване за останні роки законодавство американських штатів дотримується традиційного поділу злочинних діянь на два основні категорії — фелоніі і місдімінор. Кфелоніям ставляться більш тяжкі діяння, які караються позбавленням свободи на термін більше одного року, а до місдімінор — менш тяжкі. Відмінності між ними відіграють дуже істотну роль при кваліфікації злочинів, в сфері кримінального процесу, в умовах відбування покарання і в правові наслідки засудження. Так, фелоніі або одна тільки мета її здійснення нерідко є обтяжливою обставиною, прямо передбачених законом (наприклад, при вбивстві і проникнення в чуже приміщення). Можливості арешту поліцейським людини, підозрюваного в місдімінор (а не у фелоніі), значно обмежені. Кримінально-процесуальне законодавство деяких штатів вважає необов’язковим участь захисника, а іноді і обвинуваченого в судовому розгляді справ про місдімінор. Засуджені за фелон, як правило, каральних відбувають покарання у установах більш суворого режиму, а після його відбуття позбавляються права займати публічні посади.

У свою чергу, фелоніі і місдімінор діляться на декілька «класів», залежно від яких встановлюються межі покарань: зазвичай фелоніі — на 3-5 ( «А», «В», «С» і так далі), а місдімінор — на 2 або 3 класу. Сутність і практичне значення такої класифікації полягає в тому, що вона зумовлює рамки покарань, що призначаються за злочинні діяння відповідної категорії.

Основними елементами системи покарань, що склалася в США, є смертна кара, позбавлення волі, і штраф пробація. Як додаткові застосовуються покарання конфіскація майна, покладання обов’язку відшкодувати заподіяну шкоду, позбавлення прав, трудові послуги в громадських інтересах і ін

Смертна кара з часу утворення США передбачалася федеральним законодавством і кримінальними законами штатів як покарання за найбільш небезпечні державні і загальнокримінальної злочину. У XX ст., Особливо після Другої світової війни, у США, як і в інших розвинених капіталістичних країнах, посилився рух за скасування смертної кари. Противниками смертної кари поряд з іншими є організації борців з расової дискримінації, оскільки в США більшість серед страчених за вироком суду завжди складали негри, хоча їх частка в населенні ніколи не перевищувала 13%. Активність противників смертної кари призвела до її скасування в ряді штатів, хоча в деяких з них (Орегон) вона по кілька разів заборонялася і знову відновлювалася.

З 1950-х рр.. почалося все більше помітне скорочення числа щорічно виносяться (і особливо що приводяться у виконання) смертних вироків. Після 1967 р. у США фактично встановився мораторій на їх виконання. Цей мораторій, але, не мав юридичних підстав і не перешкоджав винесенню таких вироків судами більшості американських штатів, що призвело до утворення поступово зростаючої «черги смертників». У ситуації, що склалася усе залежало від позиції Верховного суду США, яка була сформульована їм лише в 1972 р. у рішенні по справі Фурма. Суд визнав смертні вироки, винесені у відповідності з діючими тоді «довільними», за його визначенням, кримінальними законами, що суперечать Конституції США і, по суті, вимагає перегляду законодавства штатів, що регулює підстави та умови винесення смертних вироків.

Безпосередньо слідом за цим рішенням кримінальне законодавство штатів, що передбачала страту, дійсно зазнала досить суттєвих змін. У рішенні по справі Грегга, винесеному в 1976 р. з урахуванням нового законодавства штатів, і в ряді подальших рішень Верховний суд США визнав страту в принципі не суперечить Конституції США, однак обмежив можливість її застосування низкою умов. Нині смертні вироки можуть бути винесені судами штатів лише за тяжкий вбивство або за позбавлення життя, що стало результатом іншого тяжкого злочину. При цьому, на вимогу Верховного суду США, закони будь-якого штату повинні надати суду присяжних можливість вибору між смертною карою та довічним ув’язненням. У відповідь на численні вимоги Верховний суд США ввів у 1988 р. ще одне обмеження: смертна кара не може застосовуватись до неповнолітніх віком до 16 років.

В даний час смертна кара передбачена законодавством 36 американських штатів. Вироки виконуються з допомогою електричного стільця, газової камери, через розстріл чи повішання, а в 16 штатах допускається як обов’язковий або альтернативний новий вид страти — за допомогою смертоносної ін’єкції.

Вироки до страти можуть бути оскаржені у вищі судові інстанції штатів і Верховний суд США. Крім того, засуджений має право подати прохання про помилування губернатору штату. Нині число виносяться смертних вироків як і раніше значно перевершує число виконуваних (у 1988 р. відповідно близько 300 та 11), у результаті чого «черга смертників» у другій половині 1980-х рр.. незмінно перевищувала 2000 засуджених.

Федеральне законодавство США передбачає смертну кару за кілька видів найбільш тяжких державних, військових і загальнокримінальної злочинів. У 1988 р. Конгрес додав до них федерального службовця вбивство, вчинене торгівцями наркотиками.

Як показує статистика останніх років, що 2 / 3 осіб, які визнані винними в фелон, засуджуються до позбавлення волі і відбувають його в місцях ув’язнення з режимами різної суворості. Починаючи з 1870-х рр.. у США панувала система невизначених вироків, при якій суд в рамках, передбачених законом для даної категорії злочинних діянь (наприклад, фелоніі класу «А»), встановлює у вироку лише мінімальний та максимальний термін позбавлення волі. Реальний же термін ув’язнення залежить від рішення комісії з-умовно дострокового звільнення, тобто від адміністративного органу, а тим самим, по суті, не визначається судом. Нині в систему невизначених вироків на рівні законодавства федерації та деяких штатів вводяться істотні обмеження. Зокрема, Комплексний закон про контроль над злочинністю 1984 вимагає призначення федеральними судами фіксованих термінів позбавлення волі для засуджених за насильницькі злочини і рецидивістів.

Інша істотна ланка американської системи кримінальних покарань пробація (буквально: випробування), тобто направлення на певний термін засудженого, залишеного на волі, під нагляд чиновника спеціальної служби. Порушення встановлених судом пробації може призвести до винесення вироку до тюремного ув’язнення. Пробація альтернативна позбавлення волі санкція, що звичайно передбачається в КК штатів за більшість злочинів, окрім найбільш тяжких, і широко застосовується американськими судами.

Штраф — основна, а часто і єдина міра покарання, передбачена американськими законами за більшість малозначних злочинів та інших правопорушень, особливо автодорожніх. В якості альтернативної санкції штраф може призначено (по федеральному КК і кодексів штатів) за багато дуже тяжкі злочини, в тому числі і такі, які караються позбавленням волі на строк до 10 і навіть 20 років. При цьому сума штрафу, наприклад за вказаною комплексного законом 1984, може досягати 25 тис. доларів, а в деяких випадках і 250 тис. доларів. Останнім часом кримінальні закони все частіше допускають одночасне призначення у вироку — в будь-яких поєднаннях, — позбавлення волі, пробації та штрафу.

З метою боротьби з організованою злочинністю з кінця 1960-х рр.. видано ряд законодавчих актів, головним чином на федеральному рівні. Особливе значення серед них має Закон про контроль над організованою злочинністю 1970 р. (з доповненнями 1986 р. і ін), в якому передбачені суворі покарання для рекетирів та інших учасників злочинних об’єднань, особливо у випадках, коли вони намагаються вкладати гроші в «законний бізнес «. Ціла серія законодавчих актів останнього часу, прийнятих Конгресом США і владою штатів, спрямована на боротьбу з торгівлею наркотиками (федеральні закони 1986 і 1988 р. і ін.).

За останні десятиріччя на системі кримінального законодавства і на федеральному рівні, і штатів все частіше з’являються близькі за своїм змістом закони, спрямовані на боротьбу з новими формами злочинності, що потребує координації зусиль різних правоохоронних органів. Серед них прийнятий в 1986 р. федеральний закон про шахрайство і зловживання, пов’язані з комп’ютерами, і аналогічні закони переважної більшості штатів, детально регламентують відповідальність за широке коло так званих комп’ютерних злочинів.

Кримінальний і цивільний процес

Джерелами кримінального та цивільного процесуального права служать відповідні акти законодавства, правила, видані судовими органами, і норми загального права. Особлива роль у регулюванні питань кримінального процесу належить Конституції США. У її тексті, у поправках IV, V, VI, VII, що увійшли складовою в Білль про права (1791 р.), і в поправці XIV сформульовані не тільки багато істотні положення про судоустрій, в тому числі щодо розмежування підсудності судів федерації і штатів , але і найважливіші норми, що визначають права обвинуваченого на різних стадіях карного процесу. Багато положень федерального кримінально-процесуального права, в тому числі пов’язані з виробництвом арешту і обшуку, з розглядом справи в суді, з оскарженням вироків тощо, зібрані в частині 2 ( «Кримінальний процес») розділу 18 Зводу законів США (частина 1 цього розділу є федеральний Кримінальний кодекс). Одним з джерел федерального кримінального і особливо цивільного процесуального права є також розділ 28 ( «Судоустрій та судова процедура») Зводу законів США (у редакції 1948 р. з подальшими змінами і доповненнями). Суттєву роль у регулюванні питань судочинства відіграють нормативні акти, видані Верховним судом США на підставі повноважень, наданих йому в ряді актів Конгресу 1930-х рр.., Наказувати федеральним судам правила процедури по цивільних і кримінальних справах. Найважливішими серед цих постанов Верховного суду є наступні федеральні правила: цивільного судочинства (1938), кримінального судочинства (1946), апеляційного провадження (1968) і про докази (1975). Окремо Верховним судом були видані правила виробництва в самому цьому суді (1980), правила судового розгляду федеральними магістратами справ про малозначні злочини (1971) та ін Такі акти, як та зміни до них, набирають чинності, якщо після їх схвалення Верховним судом США не буде заперечень з боку обох палат Конгресу в ході його найближчій сесії. Вони публікуються в Зводі законів США у якості додатків до відповідних розділів.

На рівні штатів як джерела кримінально-процесуального права норми діють їх конституцій і розділи зведень законів. У ряді штатів (Каліфорнія і ін) вони об’єднані з кримінальними кодексами. На відміну від реформи кримінальних кодексів, проведеній на базі Примірного КК 1962 р., кримінально-процесуальні кодекси штатів не піддалися настільки грунтовної переробки та зближення, незважаючи на наявність спільної моделі у вигляді Примірного КПК і Примірного кодексу про докази, розроблених ще раніше, в 1930 і 1942 рр.., тим же Інститутом американського права.

В цивільних процесуальних кодексах штатів значно спостерігається більша схожість, оскільки законодавці різних штатів часто спиралися на єдиний зразок — ГПК штату Нью-Йорк 1848 р., складений Д. Філд. Як джерела процесуального права виступають також правила, що розробляються вищими судовими органами кожного з штатів, але, як правило, з орієнтуванням на відповідні акти Верховного суду США, особливо велика тут роль федеральних правил цивільного судочинства, сприйнятих у багатьох штатах практично без змін. Принципове значення для всіх американських судів (і федеральних, і штатів) мають рішення Верховного суду США, в яких сформульовано постанови з процесуальних питань, перш за все винесені в 1960-х рр.. У рішеннях по справі Гідеона (1963) і у справі Ескобедо (1964) закріплено право кожного особи мати захисника при допиті в поліції; в рішенні по справі Мепп (1961) встановлено заборону на використання в судовому процесі доказів, отриманих незаконним чином, особливо, як це було сформульовано в рішенні по справі Міранди (1966), якщо йдеться про отриманий таким шляхом визнання обвинуваченого.

Судова система. Органи контролю

У США функціонують паралельно єдина федеральна система судів та самостійні судові системи кожного з 50 штатів, округу Колумбія та чотирьох федеральних територій. До компетенції федеральних суден входить перш за все розгляд кримінальних справ про злочини, передбачених федеральним законодавством, цивільних справ за позовами до федеральної влади і по спорах, що виникають у зв’язку із застосуванням федеральних законів або між громадянами, які проживають у двох різних країнах, якщо при цьому сума позову перевищує 10 тис. доларів. З ряду питань компетенція федеральних судів і судів штатів співпадає (як у кримінальних, так і по цивільних справах), що викликало до життя досить складні правила розмежування їхніх функцій. За певних ситуаціях у органів обвинувачення та у позивачів у цивільних справах створюються можливості вибору між зверненням до суду одного з штатів або до федерального суду, а в деяких дуже рідкісних випадках допускається звернення до федерального суду зі скаргою у справі, що розглядається в суді штату, але тільки якщо мова йде про тлумачення чи застосування норм федерального права, якщо в наявності «федеральний питання». Переважна частина кримінальних і цивільних справ розглядається судами штатів, і лише відносно невелика їх частина (5-10%) виявляється предметом розгляду федеральних судів.

У федеральну систему судів входять Верховний суд США, апеляційні і окружні, а також суди спеціальні. Всю систему очолює Верховний суд США, що одночасно займає виключно важливе положення в структурі вищих державних установ поряд з Конгресом і Президентом США. Верховний суд США єдине судове установа, яка згадується в Конституції США, що складається з 9 суддів, одного з яких Президент США призначає головою. Члени Верховного суду, включаючи голову, призначаються Президентом і затверджуються Сенатом. Кворум, необхідний для прийняття рішення, — +6 членів суду. Верховний суд розглядає у першій інстанції справи по спорах між двома або більше штатами, за позовами, в яких однієї зі сторін є посли іноземних держав, і деякі інші (на практиці такого роду справи нечисленні). Основна його функція на розгляд скарг рішення нижчих федеральних судів і судів штатів, якщо в них торкнуться «федеральний питання», а також прохань про скасування постанови будь-якого суду, який визнає таким, що суперечить Конституції США закон будь-якого штату або акт Конгресу США. Верховний суд вправі також, коли буде просять апеляційного суду, роз’яснити будь-яке питання права, що виник у цивільній або кримінальній справі, і дати по ньому обов’язкове тлумачення. Верховний суд бере до розгляду справи на свій розсуд, якщо визнає їх досить суттєвими і загальнозначущий, що буває відносно рідко: в ответ на тисячі звернень щорічно виносяться рішення лише по 120-160 справах. При цьому кожен суддя висловлює свою думку, після чого зазвичай один із суддів формулює позицію більшості, тобто рішення суду, а решта або повністю погоджуються з ним, або приєднуються до висновку, але розходяться в мотивуванні рішення, або, нарешті, висловлюють свою думку, протилежну позиції більшості (всі думки суддів публікуються).

Апеляційні суди було створено у 1891 р. в якості проміжної інстанції між Верховним судом США і окружними судами. В даний час є 13 апеляційних судів: один у федеральному окрузі Колумбія, 11 — у кожному із апеляційних округів, що охоплюють територію від 3 до 10 штатів і мають свій офіційний номер, і, нарешті, заснований в 1982 р. Апеляційний суд федеральної юрисдикції, який розглядає скарги по митних і патентних справах та скарги на рішення претензійної суду.

До складу кожного апеляційного суду входить від 4 до 23 суддів. Обов’язки голови покладають на того з них, хто довше за всіх входить до складу цього суду, однак не досяг 70 років. У роботі кожного апеляційного суду бере участь один з членів Верховного суду США (вони закріплені за 1-2 судами). Перші +12 апеляційних судів розглядають скарги на вироки та рішення окружних судів, на постанови ряду адміністративних органів, якщо в них вбачається порушення правових норм, а також видають накази щодо деяких питань як суд першої інстанції. Як правило, справи слухаються колегією із 3 суддів, проте якщо мова не йде про апеляційній скарзі, вони можуть розглядатися 1 або 2 суддями. Для розгляди скарг на рішення суддів та колегій апеляційного суду, а також для усунення суперечок між суддями скликаються пленарні засідання цього суду. У зв’язку з істотним збільшенням кількості справ, що розглядаються апеляційними судами (майже в 10 разів за період 1960-1980 рр..), У них були різко обмежені або зовсім скасовані виступи сторін і приймаються інші заходи для прискорення процедури.

Окружні суди (іноді їх назва перекладається як «районні») основна ланка федеральної судової системи. Вся територія країни поділена на округи з урахуванням меж між штатами, так що в одному штаті є від 1 до 4 округів. Відповідні окружні суди створені також в 4 заморських території США. Усього в даний час налічується +95 окружних судів, у кожному з яких від 2 до 27 суддів (одна з них призначається головою за тими ж правилами, що і в апеляційних судах). Вони розглядають у першій інстанції цивільні і кримінальні справи, що входять до компетенції федеральної юстиції, а також скарги на дії адміністративних відомств. Кримінальні справи і цивільні позови по більшості категорій справ із сумою позову понад 20 доларів слухаються за участю присяжних, якщо на цьому наполягає обвинувачений чи позивач. При окружних судах функціонують федеральні магістрати (ця посада заснована в 1968 р.). Вони займаються в основному підготовкою справ до слухання і контролем за виконанням судових рішень. Магістрати має право самостійно розглядати карні справи за звинуваченням у малозначних злочини, якщо ті караються позбавленням волі на строк до одного року і штрафом у розмірі до 1000 доларів, однак за умови, що обвинувачений не наполягає на розгляді його справи суддею окружного суду. У 1978 р. під час кожного з окружних судів (як їх додаткові органи) були засновані суди у справах про банкрутства, яким доручено розгляд цієї досить численної категорії справ. Скарги на їх рішення можуть бути принесені, як правило, до окружного суду.

Поряд з системою спільних судів існує кілька спеціалізованих федеральних судів. Їх система піддалася значним перетворенням в 1982 р. Важливе місце в ній займає Претензійні суд. Він розглядає цивільні позови осіб і приватних корпорацій до уряду США на суму понад 10 тис. доларів з вимогою про відшкодування шкоди, завданої порушенням договорів, і по ряду інших підстав.

У 1980 р. Суд у митних справах був перейменований в Суд по зовнішній торгівлі. Він складається з 9 суддів, які можуть виносити рішення одноособово і засідають або в Нью-Йорку, де знаходиться його штаб-квартира, або, при необхідності, в одному з інших портових міст США. У ряді федеральних судових установ з різною спеціалізацією є самостійний Податковий суду, що розглядає спори, що виникають у зв’язку з визначенням розмірів федеральних податків і їх сплатою.

Судові штатів системи

В американських штатах діють різні системи суден. Здебільшого їх особливості пояснюються історичними судової умовами формування системи даного штату. Часом новоутворені штати запозичили схему судової організації у сусідніх. Найчастіше в штатах використовуються двох — і триступінчаті системи загальних судів, а також різні суди обмеженої або спеціальної юрисдикції. Двоступінчаста система загальних судів, що включає суди першої інстанції і найвищий судовий орган, зазвичай властива невеликим за розмірами і населенню штатам, а триступінчата, з судами проміжної, апеляційної юрисдикції, більшим.

Суди, які очолюють судову систему в штаті, найчастіше носять назву верховних судів, проте в ряді штатів вони називаються апеляційними. Вони складаються з 5-9 суддів, один з яких призначається головою. Верховні і відповідні їм суди штатів займаються, головним чином, розглядом апеляційних скарг на рішення нижчих судів. У більшості штатів вони розглядають скарги лише на судові рішення, які стосуються питань права, в інших — і питань факту. У штатів більшості верховні суди самі вирішують, чи приймати до розгляду апеляційні скарги та інші звернення до них, крім вироків до смертної кари, скарги на які підлягають обов’язковому розгляду у верховному суді штату. В окремих штатах діє правило, за яким верховний суд зобов’язаний розглядати всі без винятку що надходять до нього скарги.

В якості суду першої інстанції ці суди найчастіше видають лише судові накази у разі безпосереднього звернення до них, наприклад зі скаргою на незаконне утримання під вартою (наказ Хабеас корпус), а в деяких випадках приймають до свого провадження пов’язані з виданням наказів справи, якщо вони відрізняються особливою складністю. Велика роль верховних судів штатів у тлумаченні конституцій і оцінці законодавства штатів у зв’язку з розглядаються ними судовими справами або скаргами на рішення адміністративних органів. Значення цієї функції істотно зросло за останні десятиліття, коли у окремих штатах верховні суди стали на позицію більш рішучою, ніж у Верховному суді США, захисту прав громадян.

Суди проміжної юрисдикції (термін «проміжний» іноді входить до їх офіційна назва) створені в ряді штатів для розгляду скарг на вироки і рішення судів першої інстанції та інших судових установ. Вони носять різні назви, але найчастіше їх називають апеляційними судами. Іноді в штатах створюється окремий кримінальний апеляційного суду, в ряді випадків суди проміжної юрисдикції функціонують на правах апеляційних відділень верховного суду штату. До їх складу входять від 10 до 50 суддів. Слухання справ зазвичай проводять колегії з трьох суддів. У деяких штатах апеляційні суди розглядають у першій інстанції, в тому числі за участю присяжних засідателів, певні категорії цивільних і кримінальних справ. У цьому випадку процес веде одноосібний суддя.

Основна ланка судової системи штатів — суди загальної юрисдикції, які виступають під різними назвами, наприклад: у штаті Нью-Йорк це верховні суди, в штаті Каліфорнія — вищі суди, але частіше за все вони називаються окружними судами. Як правило, вони розглядають у першій інстанції кримінальні справи про всі злочини, передбачені законодавством відповідного штату, крім малозначних кримінальних проступків, і цивільні справи з будь-якою сумою позову, крім тих категорій справ, для розгляду яких створені спеціалізовані суди. У деяких штатах окружні суди вправі розглядати кримінальні лише справи про злочини, за які може бути призначено позбавлення волі на строк до 5 років або навіть тільки до 1 року, що значно розширює прерогативи апеляційного суду цього штату в якості суду першої інстанції. У місці з тим окружні суди виступають в якості вищої інстанції по відношенню до судів обмеженою юрисдикції, оскільки вони мають право (у ряді випадків) розглядати скарги на їх вирішення.

Справи окружних судах слухаються небудь суддями одноосібно, або за участю присяжних засідателів. В даний час кількість присяжних в американських судах будь-інстанцій, у тому числі у федеральній системі судів, становить при розгляді кримінальних справ 12 або менше (але не менше 6 присяжних), при розгляді цивільних справ — частіше всього 6, якщо сторони не вимагатимуть збільшення числа присяжних. У більшості штатів для визнання підсудного винним потрібно одностайного винесення присяжними вердикту. Призначення підсудному покарання, як правило, входить у компетенцію тільки судді, проте в деяких штатах присяжні своїм вердиктом повинні вирішувати і питання покарання (про допустимість винесення смертного вироку та ін. )

Крім названих ланок загальної системи судів у кожному американському штаті є суди обмеженої юрисдикції, яким довіряється розглядати справи про малозначних злочинах, караємо штрафами або короткостроковим позбавленням волі, а також цивільні справи з невеликою сумою позову, частіше всього до 1000 доларів. Вони мають назви муніципальних міських, поліцейських судів, іноді судів графств, судів загальних сесій і т.п. Справи в них слухають магістрати або мирові судді, не завжди мають професійної юридичної підготовкою.

У багатьох штатах діють також суди спеціальної юрисдикції або самостійно, або при окружних судах. Це суди по податках, по земельних спорів, у справах про спадщину, за претензіями до влади штатів, суди, розбирають величезна кількість справ про порушення правил дорожнього руху, та ін Важливе місце серед них займають суди у справах неповнолітніх, нерідко мають і функціями сімейних судів. Вони розбирають справи про правопорушення неповнолітніх, вживають заходів до батьків, не піклуються про своїх дітей, контролюють умови виховання в неблагополучних сім’ях, намагаються вирішувати сімейні конфлікти і т. п. В системі американських установ на рівні федерації та штатів відсутні спеціальні органи конституційного контролю, оскільки ці функції виконуються судами загальної юрисдикції. Верховний суд США прецедентом 1803 запровадив для себе та для інших федеральних судів виключне по своїй важливості повноваження тлумачити положення Конституції США і оголошувати недійсними закони, видані Конгресом США і легіслатурами штатів, будь-які акти виконавчої влади з мотивів їх протиріччя Конституції. Верховний суд США, як і інші федеральні суди, вправі з тих же мотивів рішення скасовувати будь-яких судових органів. У свою чергу верховні суди штатів самим активним чином розглядають справи, пов’язані з тлумаченням конституцій і законів штатів. Суди загальної юрисдикції у штатах також виступають у ролі органів конституційного контролю і адміністративної юстиції, оскільки вони нерідко приймають до свого розгляду скарги на дії адміністративних установ та посадових осіб з мотивів неправильного застосування тими законів.

Призначення на всі суддівські посади в федеральних судах проводяться Президентом США за згодою Сенату, що має право відкинути запропоновану Президентом кандидатуру. До кандидатів на посаді федеральних суддів пред’являються високі вимоги як у професійному, так і в етичному плані (великий досвід роботи у якості адвоката, юрисконсульта або університетського професора, бездоганна репутація та ін.) Федеральні судді призначаються на свої посади довічно і можуть бути зміщені лише в результаті складної процедури імпічменту. Магістрат, що працюють при окружних федеральних судах, призначаються на свої посади судами на 8-річний термін або на 4 роки, якщо вони виконують свої обов’язки за сумісництвом.

Призначення на суддівські посади в судах штатів здійснюється за досить різним правилам. Судді верховних судів й апеляційних інстанцій у більшості губернаторами штатів призначаються за згодою Сенату або іншого законодавчого органу на термін 6-15 років частіше за все з правом повторного призначення. У такому ж порядку в деяких американських штатах займають свої посади і судді нижчестоящих судових інстанцій. Однак більшість суддів обираються населенням в ході виборчих кампаній. Така система при всій її зовнішньої демократичності давно уже стала в США предметом критики, тому що на перший план тут нерідко виступають інтереси протиборчих політичних партій, які стоять за кандидатами, а не професійні та особисті якості. В результаті у багатьох штатах розпочали розробляти нові варіанти системи заняття посад. В основі цих варіантів зазвичай лежить так званий Міссурійський план (вперше введений в 1940 р. в штаті Міссурі): губернатор штату призначає на посаду судді одного з 3 кандидатів, запропонованих йому спеціальною кваліфікаційною комісією експертів, а після року його перебування на посаді проводяться вибори, в ході яких або населення може схвалити, або скасувати це призначення.

Важливу роль у системі призначення суддів, як і в вирішенні багатьох інших питань, в більшості штатів належить різним органам судового самоврядування (суддівський рада штату, суддівські конференції, в яких беруть участь усі судді штату, та ін. ) Відповідні органи, наділені великими повноваженнями, створено і суддями федеральної системи.

Розслідування з кримінальних справ проводиться ФБР та багатьма іншими федеральних служб, а також незалежними одна від одної численними поліцейськими установами, які підпорядковуються або владі відповідного штату, або місцевій владі графства, міста або сільського муніципалітету. Вони мають право провадити арешти, допитувати підозрюваних, розшукувати і збирати докази злочину. Арешти, обшуки і деякі інші слідчі дії проводяться поліцією з попередньою або, у виняткових випадках, подальшої санкції суду.

У ряді випадків попереднє розслідування проводиться апаратами або федерального атторнеев (вони є в кожному федеральному судовому окрузі), або генерального атторнеев штату, або, нарешті, місцевого атторнеев (графства, міста та ін.) Усі ці особи діють посадові автономно і не перебувають у відносинах співпідпорядкованості. Більше того, навіть федеральні окружні атторней у прийняття рішень у конкретних справах користуються повною незалежністю від генерального атторнеев США, який очолює Департамент (міністерство) юстиції. По суті атторнеев всіх рівнів належить вирішальна роль у порушенні кримінального переслідування і у вирішенні питання про віддання обвинуваченого до суду. У більшості штатів зберігається також спеціального органу — велике журі, що складається з 12-23 присяжних, які перевіряють, чи є у звинувачення достатньо доказів для передачі справи до суду (у деяких випадках велике журі може виступати і як орган розслідування).

Найважливіше функція атторнеев — підтримувати обвинувачення в суді. При цьому на стадії віддання до суду представники звинувачення в переважній більшості випадків змушують обвинуваченого укласти так звану угоду про визнання вини. Вона зазвичай означає, що той дає згоду на його розгляд справи без участі суду присяжних в обмін на обіцянку обмежитися звинуваченням в менш тяжкий злочин (наприклад, в крадіжці замість пограбування) або не вимагати винесення смертного вироку, позбавлення волі і т.п. Атторней має право оскаржити у вищестоящий суд вироки по кримінальних справах, крім виправдувальних вироків, винесених судом присяжних. Атторней виступають також у судах першої інстанції і при розгляді апеляційних скарг у цивільних справах, в яких стороною є США або в рішенні яких будь-яким чином зацікавлені американська держава (федеральні атторней) або окремі штати, графства, міста і т.д. (атторней штатів або відповідних територіальних одиниць). Федеральні атторней призначаються Президентом США за згодою Сенату. У більшості штатів та місцевому рівні на атторней обираються населенням і, як правило, займають свої посади завдяки підтримці тієї чи іншої політичної партії.

Захист інтересів обвинувачених у кримінальних справах та представництво інтересів сторін у цивільному процесі здійснюють адвокати, які у США не діляться на які-небудь категорії, що не виключає їх спеціалізації з тих чи інших питань, як і за видами діяльності. Згідно з рішенням Верховного суду США останніх десятиліть, що трактує конституційні положення кримінально-процесуального характеру, зізнається, що обвинувачений має право на участь свого захисника в справі з моменту затримання, а якщо обвинувачений не в змозі найняти адвоката, він має право на безкоштовну юридичну допомогу на всіх найважливіших етапах розслідування та судового розгляду справи, а також під час оскарження вироку. У багатьох штатах, проте, правом на безкоштовну юридичну допомогу користуються лише ті обвинувачені, яких загрожує позбавлення волі або смертна кара, а сама ця допомога часто зводиться до присутності при допиті та участі в справі початківця або переобтяженого подібного роду справами адвоката. Тому останнім часом, в більшості штатів створені різні програми для, які покликані фінансувати безкоштовну юридичну допомогу, що надається кваліфікованими адвокатами, у тому числі і по деяких категоріях цивільних справ, за рахунок бюджетів штату або місцевої влади. Адвокати у цивільних справах, в Зокрема про зобов’язання із завдання шкоди, нерідко беруть участь у процесі на умовах, що у разі виграшу справи клієнт поступиться йому від 30 до 50% отриманої ним суми відшкодування.

Для отримання права на зайняття адвокатською практикою у більшості штатів необхідно скласти іспити, що організовуються судами. У багатьох штатах для допуску до такого іспиту потрібно диплом про вищу юридичну освіту. Особа, допущене після іспитів до адвокатській практиці, отримує право виступати у всіх судах даного штату. Для виступу в судах іншого штату необхідно або складання нового іспиту, або відповідний дозвіл. Останнє правило розповсюджується і на федеральні суди.

Американські адвокати діють у складі адвокатських контор або самостійно. Адвокати, юристи, які працюють у корпораціях, і державні атторней об’єднані в асоціації юристів штату (членство в такій асоціації в деяких штатах є обов’язковою умовою для заняття відповідною практикою). У масштабах усієї країни діяльність цих об’єднань координується і спрямовується Американською асоціацією юристів, яка нараховує близько 600 тис. членів і представляє вельми впливову політичну силу. Ця Асоціація відіграє важливу роль у процесах зближення законодавства штатів, вона нерідко пропонує зміни у федеральному законодавстві, займається питаннями професійної етики.

На федеральному рівні в США не існує інституту омбудсмана або його прямих аналогів. У той же час омбудсманівському служби різних типів заснували більш 20 штатів, в тому числі Гаваї (1967 р. ), Небраска (1969 р.), Айова (1972 р.) Нью-Джерсі (1974 р.) і Аляска (1975 р .). В перерахованих више5 штатах омбудсман призначається легіслатури і підзвітний їй. В інших штатах так звані виконавчі омбудсмана призначаються одноосібно губернаторами штатів або за участю легіслатур. У Нью-Мексико посаду омбудсмана має виконувати віце-губернатор. Омбудсманівському служби при губернаторах підзвітні останнім.

До компетенції омбудсмана штату відноситься контроль за діями адміністрації щодо громадян. Зі сфери компетенції виключено органи правосуддя, законодавчі збори, губернатор і його робочий апарат, а також підрозділи та установи федерального уряду.

Республика Сингапур — Гуманитарный портал


Государственное устройство и политическая система Сингапура — унитарное демократическое государство с парламентской формой правления. В стране действует Конституция 1963 года (с изменениями и дополнениями). Глава Республики Сингапур — президент, избираемый путём прямых всеобщих выборов на срок 6 лет. Согласно Конституции Сингапура, президент является главой государства, однако имеет ограниченные полномочия и выполняет преимущественно представительские функции. Высший орган законодательной власти Республики Сингапур — однопалатный парламент, депутаты которого избираются населением на срок 5 лет. Исполнительная власть принадлежит кабинету министров во главе с премьер-министром. Кабинет министров выбирается премьер-министром и официально назначается президентом.

Республика Сингапур не имеет административно-территориального деления в общепринятом смысле, что обусловлено малыми размерами государства. Вместо этого применяется условное деление территории на 5 округов, или регионов, разработанное в начале 1990-х годов в рамках концепции развития Сингапура и используемое в целях административного и экономического планирования. Регионы в свою очередь делятся на 55 планировочных районов, или зон.

org/Table»>Админи­стра­тивная
единица
Админи­стра­тивный
центр
1 Северо-Восточный округ Бедок
2 Северо-Западный округ Вудлендс
3 Центральный округ Букит-Мерах
4 Юго-Восточный округ Хоуганг
5 Юго-Западный округ Западный Джуронг

Политическое и социальное устройство Дании

Датчане, как и большинство скандинавов, люди либерально настроенные, и такое мировоззрение отражается в политическом и социальном устройстве страны. Послевоенное развитие Дании было основано на соглашении, позволяющем стране сохранить лучшие достижения и при этом соответствовать требованиям современного демократического государства. Результатом такого развития явилось слияние монархии, демократии и рыночной экономики, подкрепленное одной из самых развитых систем социального обеспечения в мире.

Политическое устройство
Дания — конституционная монархия, где Королева выполняет роль главы государства, а правительство формируется из парламента, или «фолкетинга». Парламент в Дании однопалатный; депутаты избираются путем пропорционального представительства, хотя каждый член парламента также представляет избирательный округ. Четыре из 179 членов Парламента избираются от Гренландии и Фарерских островов. В общем, Правительство Дании является правительством меньшинства (не содержащее парламентского большинства), что означает, что политика Дании основана на компромиссах различных политических партий. В случае, если Фолкетинг выражает недоверие правительству, правительство должно уйти в отставку или провести выборы.

По Конституции выборы должны проходить каждые четыре года. Если распределение мест после выборов четко указывает на определенную партию или партии, монарх назначает их как правительство. В случае, если результат выборов не представляется четким, Королева организует ряд совещаний, на которых избранные партии высказывают свои пожелания. Тогда Королева назначает королевского поверенного, чтобы он провел переговоры о формировании правительства с избранными партиями. По окончании переговоров проводится еще одно совещания во главе с Королевой, после которого монарх назначает нового премьер-министра.

Судебная власть
Независимые суды являются частью разделения властей в Дании. Обычно дела рассматриваются в первую очередь местным или городским судом; апелляции по решению городского суда рассматриваются в одном из двух Высоких Судов страны. Некоторые важные дела, затрагивающие административные проблемы, разбираются одним из высоких судов в первую очередь. Высшим органом судебной власти является Верховный Суд. Судей назначает Королева.

Дания в ЕС
Дания, вместе с Великобританией, Норвегией и Ирландией, подали заявки на членство в Европейском Союзе (ЕС) в 1961 и 1967 годах. Однако в обоих случаях президент Франции Шарль де Голль наложил вето на членство Великобритании в ЕС, и Дания, не желая вступать в Союз без Великобритании, также осталась вне Европейского Союза. Только в январе 1973 года Дания вместе с Великобританией и Ирландией стала членом ЕС.

Несмотря на небольшую территорию, Дания – совершенно независимая страна, и это находит отражение в ее иногда капризных отношениях с ЕС. Самым ярким примером такого поведения может служить случай, когда страна проголосовала против Маастрихского договора, что рассматривалось как замедление продвижения на пути к единой Европе, на референдуме в 1992 году (Договор был впоследствии ратифицирован в результате переговоров в следующем году). В 2000 году Дания проголосовала против присоединения к европейской валюте, евро, на референдуме.

Север
Север всегда был и остается важным идеологическим партнером для сотрудничества, что можно наблюдать в работе Северного Совета и нового Балтийского Совета. Пересечение культурных интересов, так же как и северный паспортный союз и свободный внутренний рынок труда, создали тесные связи между Данией и другими северными странами. Одной из задач Дании стало сочетание общности северных интересов с Европейской политикой. После вступления в ЕС Швеции и Финляндии Дания перестала быть единственной северной страной, членом ЕС, однако Норвегия, Исландия, Гренландия и Фарерские острова остаются за пределами ЕС, а северное сотрудничество на сегодняшний день во многом основано на вступлении балтийских стран в Союз.

НАТО
Дания много сделала для того, чтобы поддержать НАТО как основной инструмент достижения политической безопасности в Европе, и для Дании особенно важно, что США является активным членом НАТО. В области политики безопасности Дания занимает позиции близкие США. Дания также является членом Организации по безопасности и сотрудничеству в Европе.

Религия в Дании
Религиозная деятельность страны подчиняется Конституции Дании, основным принципом которой является предпосылка, что Лютеранская церковь — официальная церковь Дании — должна поддерживаться государством, а также принципом свободы вероисповедания, слова и совести. Поддержка, оказываемая государством, является частично моральной и политической (законодательное закрепление праздника воскресенья, а также законодательство по религиозным вопросам), частично финансовую и административную (участие в зарплатах и пенсиях духовенства, сбор церковных налогов, поддержка управления национальной церковью при помощи Министерства Церковных Дел, помощь в контролировании, консультационных услугах и проч. ).

Скандинавская модель благосостояния
Скандинавская модель благосостояния часто используется как общий термин для описания того, как Дания, Швеция и Норвегия организуют и финансируют свои системы социальной поддержки, программы здоровья и образования.

Принцип, лежащий в основе модели благосостояния, заключается в том, что помощь должна предоставляться всем гражданам, на которых она распространяется, независимо от их социального или семейного статуса. Эта система универсальна, и помощь предоставляется отдельной личности, так, например, замужняя женщина имеет права независимо от своего мужа. В области здравоохранения и занятости, однако, право на получение пособия зависит от предыдущего места работы и иногда от членства в профсоюзе и членских взносов. Тем не менее, наибольшая доля финансовой ответственности лежит на государстве и осуществляется посредством системы налогообложения, которая характеризуется широким охватом и высоким уровнем, а не при помощи особых дотаций.

В области политического устройства все скандинавские страны являются парламентскими республиками, и между политической системой и организациями, представляющими интересы работников и работодателей, существует тесное сотрудничество. Кроме того, лояльное отношение населения к центральным органам управления и другим общественным властям является основополагающей характеристикой политического устройства страны и играет немаловажную роль в скандинавской модели благосостояния.

В последнее время появилось много дебатов о поддержании такой модели благосостояния, которая была разработана сорок лет назад во времена низкого уровня безработицы и сильного экономического роста. Возрастающая необходимость государственного финансирования такой щедрой системы социальной поддержки привела к некоторым изменениям данной модели, чтобы соответствовать изменениям в экономике и обществе.

Франклін Делано Рузвельт (1882 — 1945)

Франклін Делано Рузвельт вважається найвидатнішим та найбільш результативним політиком Сполучених Штатів Америки 20 ст.

Коли у 1921 році він важко захворів на поліомієліт, то тільки непохитна віра в себе, закладена завдяки величезній любові батьків до своєї єдиної дитини, їхньому теплу і родинному затишку, а також чудовій освіті, яку отримав майбутній президент, допомогли йому залишитися цілеспрямованою, вольовою та впевненою у собі людиною.

Незважаючи на активні спроби побороти хворобу, Рузвельт залишився паралізованим та прикутим до інвалідного візка. Він не міг стояти без допомоги сталевих шин, вагою 10 фунтів, а пересуватися міг лише на милицях. Це завдавало неймовірного болю та страждань майбутньому Президентові, однак, він проявляв залізну силу волі: присвятив себе щоденним тренуванням, а також відвідував лікувальні курорти. Це допомогло Франкліну  зміцніти і відновити працездатність, однак, самостійно пересуватися він так і не зміг.

Отримавши блискучу освіту у Гарвардському та Колумбійському університетах, Рузвельт рано залучився до активної політичної діяльності. Спочатку він був обраний у сенат штату Нью-Йорк, потім став помічником морського міністра в уряді Президента Вудро Вільсона, проте згодом, після невдалих спроб стати віце-президентом США від Демократичної  партії повернувся до приватної юридичної практики та підприємництва. Однак, вже у 1932 році під час президентських виборів, що проходили на фоні біржового краху, тотальної економічної кризи та розпалу Великої депресії у США, демократ Франклін Рузвельт обійшов свого суперника Герберта Гувера, якому не вдалося зменшити масштабів економічної кризи та запропонувати ефективної стратегії виходу з Великої депресії. Це були часи Біржового краху у США у 1929 році – повального спаду цін на акції, що набув катастрофічного масштабу. Колосальних розмірів досягло безробіття, лише у Сполучених Штатах Америки 14 млн. працівників залишилися без роботи. Заступивши на посаду, Рузвельт закликав країну до «сміливих і наполегливих експериментів», до пошуку «нових способів подолання труднощів». Президент негайно вніс і дістав схвалення 70 законодавчих актів, направлених на порятунок грошово-кредитної та банківської системи, оздоровлення промисловості, сільського господарства і торгівлі. Також Рузвельт запровадив соціальну програму, а саме – встановлення мінімальної заробітної плати, максимального робочого тижня, введення пенсій працівникам, які досягли 65 років.

Чітко дотримуючись обраного політичного курсу, Франклін Рузвельт блискуче виграє президентські вибори 1936 та 1940 років. Останні ускладнилися тим, що проходили на фоні світової війни і виходу Сполучених Штатів Америки з Великої депресії. Тим не менш, Рузвельт втретє стає Президентом Сполучених Штатів Америки, залучившись підтримкою виборців у великих містах, етнічних меншин і традиційних демократів Півдня. Саме прийняття 22-ї поправки до Конституції США зробило ці вибори єдиним випадком в американській історії, у який кандидат був обраний на третій термін в якості президента (у поправці передбачено положення про те, що виконання повноважень Президента США протягом хоча б 2 повних строків прирівнюється до повного президентського терміну).

Франкліну Рузвельту варто віддати належне за якісно новий стрибок у значенні інституту президентства. У часи його правління  Білий будинок став енергетичним центром усієї управлінської системи Америки, джерелом нових  ідей, рушійною силою соціальних змін, і, на думку, самого Рузвельта, втіленням загального блага. Таких вагомих змін Президент досягнув, поступово вивівши країну із світової економічної кризи та з найбільшої в історії війни. Рузвельт був першим Президентом засобів масової інформації, він домінував у газетних заголовках. Паралізований нижче пояса, Президент з року в рік двічі на тиждень збирав біля свого письмового столу журналістів, а його конференції були шедевром того, як треба спілкуватися з вільною пресою.

 Рузвельт завжди залишався прагматичним політиком. На президентських виборах 1944 року він учетверте був переобраний на пост президента (що являє собою рекорд в історії США), проте у з’язку з серцевою недостатністю Рузвельт не міг більше виконувати свої президентські обов’язки.

Вирішальним у його політиці було те, що він зміг вселити у зневірену націю надію на зміни, віру у краще майбутнє. Тридцять другий Президент Сполучених Штатів Америки став прикладом для багатьох, адже був уособленням невичерпного оптимізму та залізної сили волі, віри у те, що навіть попри власну фізичну неспроможність можна змусити світ аплодувати стоячи.

 

Автор: Олександра Чубенко, студентка Києво-Могилянської Академії

10 фактів про збройну агресію Росії проти України

Факт 1: Росія запланувала збройну агресію проти України заздалегідь. Перемога Революції Гідності стала лише зручним приводом

Спланована збройна агресія Росії проти України розпочалася 20 лютого 2014 року з військової операції Збройних Сил РФ із захоплення частини території України – Кримського півострова. Ця дата не заперечується навіть Міністерством оборони РФ, оскільки вказана на відомчій медалі «За повернення Криму». Між тим, лише наступного дня В. Янукович втік з Києва, а Постанова ВРУ «Про самоусунення Президента України від виконання конституційних повноважень та призначення позачергових виборів Президента України», яка стала приводом для звинувачень з боку РФ у нібито «антиконституційному заколоті в Україні», була прийнята лише 22 лютого 2014 року.

Факт 2: Російська агресія мала на меті знищення України як незалежної держави

Незаконна окупація АР Крим та м.Севастополь стала лише першим кроком РФ, спрямованим на підрив незалежності і суверенітету України. Керівництво Кремля завжди було твердо переконане, що без контролю над Україною Росія ніколи не стане державою-світовим лідером, а демократична і заможна Україна загрожуватиме збереженню нинішньої авторитарної влади в Росії. Саме тому наступним етапом російської агресії стала спроба дестабілізувати ситуацію у східних та південних регіонах України з метою утворення на цій території квазі-держави «Новоросія». Ці плани були оприлюднені російським президентом В. Путіним у ході телевізійної програми «Діалог з росіянами» на Першому каналі 17 квітня 2014 року. Повній реалізації цих планів вдалося перешкодити, але російські регулярні війська та керовані РФ НЗФ окупували окремі райони Донецької та Луганської областей України.

Факт 3: Збройна агресія – лише один з інструментів гібридної війни РФ проти України

Збройна агресія є лише одним з елементів гібридної війни Росії проти України. Іншими елементами стали:

 1. пропаганда, що базується на брехні та підміні понять;
 2. торговельно-економічний тиск;
 3. енергетична блокада;
 4. терор і залякування громадян України;
 5. кібер-атаки;
 6. категоричне заперечення самого факту війни попри наявність безлічі неспростовних доказів;
 7. використання у своїх інтересах проросійських сил та держав-сателітів;
 8. звинувачення іншої сторони у власних злочинах.
Факт 4: Мужність українського народу та солідарність міжнародного співтовариства з Україною стали на заваді реалізації агресивних планів Кремля

Активну фазу збройної агресії Росії проти України вдалося зупинити завдяки мужності українського народу, який став на захист своєї Батьківщини у складі Збройних Сил України, Національної гвардії України та інших оборонних та правоохоронних органів.

Важливим елементом протидії агресору стали спільні політико-дипломатичні зусилля міжнародного співтовариства. 27 березня 2014 року Генеральна асамблея ООН схвалила Резолюцію 68/262 «Територіальна цілісність України», в якій підтвердила міжнародно визнані кордони України та відсутність будь-яких правових підстав для зміни статусу АР Крим та м. Севастополя. Аналогічна позиція ГА ООН була підтверджена у Резолюції 71/205 «Ситуація з правами людини в АР Крим та місті Севастополь (Україна)», схваленій 19 грудня 2016 року. Окрім того, в Резолюції вперше в офіційних документах ООН Росія визнається державою-окупантом. Численні документи на підтримку територіальної цілісності України в рамках міжнародно-визнаних кордонів приймалися КМРЄ, ПАРЄ, ПА ОБСЄ тощо.

Найбільш ефективним інструментом тиску на державу-агресора стали політичні та економічні санкції країн Заходу. Вони дозволили пригальмувати російську агресію проти України, знизити ймовірність широкомасштабного вторгнення та примусили РФ сісти за стіл переговорів, зокрема в рамках Тристоронньої контактній групи (сторони конфлікту – Україна та РФ, а також ОБСЄ як посередник) та Нормандській четвірці (сторони конфлікту – Україна та РФ, посередники – Франція та ФРН). Рішення про послаблення або скасування санкцій дасть старт для нового витка російської збройної агресії.

Факт 5: Російська агресія призвела до жахливих гуманітарних наслідків

У результаті збройної агресії Росії проти України загинули близько 9940 осіб, близько 23455 було поранено (за даними ООН). Ці показники, зокрема, включають 298 пасажирів рейсу Mh27, у тому числі 80 дітей, які стали жертвами терористичного акту 17 липня 2014 року, коли літак Малайзійських авіаліній був збитий російськими військовими із ЗРК «Бук», що був доправлений на окуповану територію Донбасу з території РФ.

Близько 1 млн. 584 тис. мешканців Криму та Донбасу були змушені покинути свої домівки як внутрішньо переміщені особи.

Станом на сьогодні окупованими залишаються: Автономна Республіка Крим (26 081 км²), м.Севастополь (864 км²), частина Донецької та Луганської областей (16799 км²) – всього 43744 км², що складає 7,2% території України.

На окупованих територіях панує страх та терор, окупаційна влада діє репресивними методами і залякуваннями, системно і масово порушує права людини і свободи. Критична ситуація у сфері прав людини в окупованому Криму була засуджена Резолюцією ГА ООН 71/205 «Ситуація з правами людини в АР Крим та місті Севастополь (Україна)» від 19 грудня 2016 року.

Економіка Донбасу повністю зруйнована. Устаткування багатьох колись потужних українських заводів вивезено на територію РФ. Ситуація з затопленими гірничо видобувними шахтами загрожує потужною екологічною катастрофою. Російська влада не допускає експертів для оцінки ситуації та її можливого виправлення.

На сході непідконтрольною Уряду України залишається ділянка українсько-російського державного кордону протяжністю 409,7 км.

Факт 6: Мінські домовленості регулярно порушуються Росією

Мінські домовленості (Протокол від 5 вересня 2014 року, Меморандум від 19 вересня 2014 року та Комплекс заходів від 12 лютого 2015 року) є основою політичного врегулювання конфлікту на Донбасі. Вони постійно порушуються Російською Федерацією. Підписання Тристоронньою контактною групою перших документів у вересні 2014 року відбулося відразу після прямого вторгнення підрозділів регулярної армії РФ на Донбас та жорстоких боїв біля Іловайська, що став місцем одного з найганебніших злочинів російської армії на Донбасі. Щонайменше 366 українських військовослужбовців були вбиті та 429 поранені під час виходу з міста по так званому «зеленому коридору» під гарантії командирів російських підрозділів.

Всупереч положенням Мінського Меморандуму російськими військами та підпорядкованими їм НЗФ було захоплено 8 ділянок території загальною площею 1696 км² в районах, які у відповідності до лінії, визначеної Меморандумом, повинні знаходитись на території, підконтрольній українському уряду.

Серед найбільш промовистих порушень Мінських домовленостей з боку РФ – наступ та захоплення російсько-терористичними силами міста Дебальцеве та навколишніх населених пунктів 16-18 лютого 2015 року, відразу після підписання Мінського комплексу заходів, який встановлював режим негайного та всеохоплюючого припинення вогню з 15 лютого 2015 року.

Факт 7: Розпочавши збройну агресію проти України, Росія порушила фундаментальні норми та принципи міжнародного права, низку двосторонніх та багатьох договорів та угод

Здійснивши збройну агресію проти України, Росія порушила фундаментальні принципи та норми міжнародного права, зокрема ті, що містяться у:

Статуті ООН 1945 року;

Заключному акті НБСЄ (Гельсінському Заключному акті) 1975 року;

Декларації про принципи міжнародного права, що стосуються дружніх відносин між державами у відповідності до Статуту ООН 1970 року;

Резолюції ГА ООН «Визначення агресії» 1974 року;

Декларації про неприпустимість втручання у внутрішні справи держав, про захист їх незалежності та суверенітету 1965 року;

Декларації про неприпустимість інтервенції та втручання у внутрішні справи держав 1981 року;

Декларації про посилення ефективності принципу утримання від погрози силою чи застосування сили у міжнародних відносинах 1987 року;

Росія також порушила низку двосторонніх та багатосторонніх договорів та угод, зокрема:

Будапештський меморандум про гарантії безпеки у зв’язку з приєднанням України до Договору про нерозповсюдження ядерної зброї 1994 року;

Договір про дружбу, співробітництво і партнерство між Україною і РФ 1997 року;

Договір між Україною і Російською Федерацією про українсько-російський державний кордон від 2003 року;

Договір між Україною та РФ про співробітництво у використанні Азовського моря і Керченської протоки 2003 року;

Угода між Україною та РФ про статус та умови перебування Чорноморського флоту РФ на території України 1999 року.

Окупація та подальша спроба анексії Росією Автономної Республіки Крим та міста Севастополь, а також протиправні дії РФ на Донбасі, цілковито підпадають під визначення агресії відповідно до пунктів а), b), c), d), e) і g) статті 3 додатка до резолюції Генеральної Асамблеї ООН «Визначення агресії» (3314(XXIX)). Такі дії є важким злочином проти міжнародного миру, який тягне за собою міжнародно-правову відповідальність Російської Федерації як держави та міжнародну кримінальну відповідальність її вищого керівництва.

Факт 8: Росія регулярно направляє кадрових військових та зброю на Донбас через неконтрольовану ділянку українського-російського державного кордону

Через неконтрольовану ділянку українсько-російського державного кордону Росія продовжує постачання зброї, боєприпасів та пального на окуповану територію Донбасу для посилення підрозділів регулярних військ РФ та підтримуваних нею НЗФ.

Спеціальна моніторингова місія ОБСЄ неодноразово інформувала про присутність на Донбасі озброєнь та військової техніки, що знаходиться лише на озброєнні армії РФ. Спостерігачі СММ зафіксували на Донбасі важку вогнеметну систему «Буратіно», комплекс радіоелектронного придушення Р-330 «Житель», безпілотники «Орлан-10», мобільні ЗРК «Град-П» тощо.

Через неконтрольовану ділянку українсько-російського кордону з РФ на Донбас продовжують прибувати регулярні війська РФ та найманці. Російські найманці підпадають під кваліфікацію «іноземних бойовиків-терористів» відповідно до Резолюції РБ ООН 2178 (2014) від 24 вересня 2014 року. Вони складають значну частину рядового складу створених Росією на Донбасі 1 та 2 армійських корпусів (командний склад формується з кадрових офіцерів та генералів РФ). Чисельність регулярних російських військ на Донбасі коливається від 3,6 до 4,2 тис. військовослужбовців.

Всупереч Мінським домовленостям Росія та контрольовані нею НЗФ продовжують перешкоджати доступу СММ ОБСЄ до неконтрольованої ділянки кордону. Візити спостерігачів носять спорадичний та нетривалий характер у присутності членів НЗФ.

Росія єдина з держав-учасниць ОБСЄ блокує розширення мандату Спостережної місії ОБСЄ, яка працює нині на двох російських пунктах перетину кордону «Гуково» та «Донецьк», на всю ділянку російсько-українського державного кордону, прилеглу до неконтрольованої Урядом України території Донбасу.

Росія відмовляється виконувати своє зобов’язання згідно з пунктом 4 Мінського протоколу від 5 вересня 2014 року щодо створення безпекових зон у прикордонних територіях України та РФ із забезпеченням постійного моніторингу та верифікації ОБСЄ на кордоні.

Факт 9: Порушення територіальної цілісності та недоторканності кордонів, погрози силою, втручання у внутрішні справи інших держав стали звичною практикою Росії

Агресивна політика Росії спрямована не лише проти України. Росія порушила територіальну цілісність Молдови та Грузії, заявляла про територіальні претензії та про готовність «захищати» російськомовне населення країн Балтії. Росія підтримує євроскептичні та радикальні рухи в Європі. Зафіксовані втручання російських спецслужб у виборчий процес у ході виборів Президента США у 2016 році, кібератаки РФ проти ОБСЄ, ФРН, Франції.

Жорстока воєнна кампанія Росії у Сирії спричинила потужну хвилю біженців до Європи. Існує багато досліджень про тісні зв’язки спецслужб РФ з терористичними організаціями ІДІЛ та Аль-Каїда.

Факт 10: Зупинити Російську агресію можна лише посиленням скоординованого тиску міжнародного співтовариства на РФ

Політичні та економічні санкції були введені у відповідь на російську агресію проти України, тому лише припинення збройної агресії Росії проти України та відновлення суверенітету й територіальної цілісності України може бути підставою для їхнього скасування. За інших обставин Росія продовжуватиме свою агресію, поширюючи її на інші держави регіону.

Неформальний конституціоналізм, ефект США

До написання цього есе мене спонукав один неочевидний, на перший погляд, факт. Незважаючи на те, що майже всі сучасні країни мають писані конституції, більшість з яких формально відповідає ліберально демократичним засадам і говорить про верховенство права, рівень добробуту та інші суттєві обставини життя людей в цих країнах є дуже різними. А тому виникає питання про критерії дієвості сучасного конституціоналізму, його практичні наслідки, сумарний ефект. Не можна заперечити й того, що сучасні конституції розрізняються між собою не лише своїм формально-юридичним дизайном, але й тим, наскільки серйозно вони сприймаються істеблішментом і рештою населення країни. Студенти-юристи знають, що основні закони бувають відповідними або невідповідними до реалій життя, а підручники з конституційного права розрізняють реальний і фіктивний конституціоналізм.

У випадку невдало сконструйованого основного закону, національний конституціоналізм може бути реальним і водночас неефективним. Тому є підстави вживати для позначення реального й ефективного конституціоналізму таке поняття, як неформальний конституціоналізм. Останній іноді називають органічним або справжнім конституціоналізмом. Неформальний конституціоналізм добре узгоджується з поняттям привабливого, успішного й щасливого життя. Що ж стосується самого поняття щастя, то, попри його давню присутність в американській Декларації незалежності 1776 р., його важко формалізувати. З іншого боку, ми знаємо, що це простіше зробити в одних країнах і набагато складніше – в інших.

Паралельно виникають також питання про оригінальні й запозичені («списані») основні закони, про інтелектуальну чесність в конституційному праві, про відповідність правових норм емоційній матриці сучасної людини, про орієнтованість конституцій на індивідуалістичні або колективістичні пріоритети. Є підстави говорити також про спрямованість основних законів на соціалізм і капіталізм, монархію й республіку, унітаризм і федералізм тощо.

У цьому сенсі перша в світі писана Конституція США 1787 р.[1] була свідомо орієнтованою на швидкий поступ, федералізм, а також індивідуалізм і релігійну віротерпимість. Вона забезпечувала інтелектуальну свободу разом із свободою економічного маневру, прискорювала й спрощувала більшість соціальних трансакцій, встановлювала універсальні правила життєдіяльності для вкрай строкатого й «неслухняного» суспільства.

Чарлз Піл Полк. Портрет Джорджа Вашинґтона. 1790. Колекція The Metropolitan Museum of Art, Нью-Йорк, США

У історичному плані це був той час, коли потенційно готові до експансії в північну Америку європейці вже «запанували над матеріальним, але ще не домоглися великого впливу на розум переважної частини населення земної кулі»[2]. З іншого боку, юдео-християнська мораль зуміла так піднести вгору значущість людської особистості, що «свобода в широкому масштабі стала доступною масам»[3]. Індивідуальна енергія й ініціатива, «не стримувані нічим, окрім спротиву з боку інших індивідів», знайшли собі підтримку в загальному праві й судовому процесі[4]. З часом розроблену на цій основі Конституцію США називатимуть «Біблією ринку», намагаючись підкреслити її одночасно сакральний і відверто прагматичний характер. Цей нормативний потенціал Конституції США  Джеймсу Б’юкенену вдалося згодом перевірити й тріумфально підтвердити математичними розрахунками.

Поступ як такий був притаманний у той час багатьом країнам. Однак лише Захід зумів перетворити його на сталий процес експансії[5]. Активізувавшись спочатку в континентальній Європі, він швидко набув вражаючої інтенсивності в Сполучених Штатах. Допитливість, пожадливість і дух авантюризму й раніше відрізняли активні соціальні стани Західної Європи від «самовдоволеного консерватизму китайських, мусульманських та індуських вождів» (Вільям Мак-Ніл). Однак поява США зіштовхнула світ з раніше безпрецедентною відкритістю до змін, переоцінкою усталених авторитетів і прагненням до поступу як в окремих індивідів, так і в культурі в цілому. Ні на кого й ні на що не схожі Сполучені Штати постали із європейських «уламків і частин» як неповторна й «придумана країна» (Сьюзан Сонтаг). Зокрема, Олександр Гамільтон дивився на США як на «найбільш цікаву в світі імперію»[6], успіх або фіаско якої обов’язково матиме світове значення. Нова країна витрачала на утримання уряду вдвічі менше, ніж це мало місце в Європі, а її ринкова сила виглядала набагато привабливішою, ніж соціальний захист. До того ж, більш прозоре, ніж західноєвропейське, законодавство США дозволяло американським акціонерам реально впливати на політику рад директорів. [7]

Секрет цієї первинної привабливості США, писав згодом Збігнев Бжезінський, полягав у щасливому поєднанні ідеалізму й матеріалізму як однаково сильних  джерел мотивації психіки людини[8]. Здатність ризикувати від імені цілого світу стала геополітичною ознакою Сполучених Штатів. З іншого боку, цей підхід дозволяв США хронічно утримувати світову першість за кількістю інновацій[9]. На додачу, як у це щиро вірив й про це писав Герберт Спенсер, творчу спроможність нації підживлювало змішання крові переселенців з кров’ю індіанських аборигенів. Так або інакше, за Атлантикою несподівано «з’явилась Америка, сяюча, усюдисуща», а тому переосмислити й переоцінити ставлення до неї стало для Європи нагальною необхідністю[10].

Ще від самого початку США прагнули убезпечили підприємництво від втручання держави й тому їх Конституція заборонила створення корпорацій національного рівня.[11] Виключенням з цього підходу став знаменитий New Deal, щодо оцінки якого й досі не склався консенсус. У всьому іншому, писав Дерек Уолкотт, в США закріпилася установка на «анархію». Країна утверджувала індивідуалізм, прагнула до самовираження й закладала зовсім нові уявлення про традицію[12]. «Основний бізнес Америки – це бізнес»[13], – нагадував Барак Обама, цитуючи президента Калвіна Куліджа. Тому не дивно, що неформальний конституціоналізм США склався як пряме втіленням логіки модерного капіталізму. Ще з тих пір у своїх багатіях американці бачать не об’єкт для заздрощів, а зразок для нащадків.

За задумом, конституційна система США мусила заохочувати безперервне оновлення й використання широкого спектру ресурсів країни, так що урядове вторгнення в магію ринкового механізму вважалося гальмом для її економічного зростання[14]. Ця по суті економічна парадигма захопила також засоби художнього самовираження: кіно, театр, живопис, музику тощо. У підсумку, старшій від США Європі дісталася доля наслідувачів. Навіть Франція мусила відчути дефіцит «американської вітальности»[15]. Як написав про все це Жан Бодрійар: «Пречудовим взірцем <…> «диявольської» потуги змін, цієї аморальної енергії перетворення, що спрямована супроти усіх систем цінности, є Сполучені Штати. Попри їхню моральність, їхнє пуританство, їхню маніакальну чеснотність, їхній прагматичний ідеалізм, все в цій країні міняється завдяки імпульсові, котрий не має нічого спільного з поступом, що лінійний за визначенням, – ні, справжнім рушієм є ницість вільної циркуляції. Асоціяльна і дика, непідвладна будь-яким послідовним суспільним проєктам: все тут тестується, все оплачується, все виставляється напоказ, все зазнає краху. Західна музика, види терапії, сексуальні «збочення», східні хмарочоси, лідери, технічні новинки, мистецькі течії, – все воно проходить одне за одним, і немає йому впину. <…> Ця аморальна скупченість усіх форм, усіх рас у несамовитому спектаклі перемін і є досягненням суспільства і ознакою його життєздатності»[16].

Томас Манн якось сказав, що в США все дихає майбутнім в атмосфері могутності, розуму, достатку й миру. Не дивно, що сьогодні глобалізація за участі й лідерства США сфокусуватися на творчості, виробленні теоретичних концепцій та ідей[17]. Тобто із трьох стовпів американського ідеалу – свободи, рівності й справедливості найбільш актуальною в наш час виявилася інтелектуальна свобода. Вкотре одним із першочергових завдань американського конституціоналізму стало забезпечення свободи вираження поглядів у найширших масштабах.

З часу ухвалення конституційного Білля про права (1791) Конституція США підтримує безперервне інтелектуальне змагання різних політичних форм й інституцій за вплив і контроль. Власне, ця боротьба угруповань за своє потрактування національних інтересів разом із культурою відкритості якраз і не дозволяє перетворити американську внутрішню й зовнішню політику на нудне моралізаторство. Оскільки геополітика США будується на альянсах, американська ідеологія відзначається безпрецедентною гнучкістю. Можна сказати, що вона здатна поки що давати відсіч будь-якому домінуванню. Усе тут побудовано на можливості не погоджуватися із status quo. Прикметно, що й сама Конституція Сполучених Штатів є результатом бунтівних рішень батьків-засновників на Філадельфійському конвенті 1787 р., де вони вийшли за межі мандату Континентального конгресу, який й сам виник через палку незгоду переселенців з політикою корони[18].

У подальшому «любов до свободи й диких місць» (Джексон Тернер), штовхаючи американців щодалі на Захід, витворила суспільство, що генерувало індивідуалізм разом із недовірою до будь-якого владного контролю[19]. Конституціоналізм США народився під очевидним впливом таких прозаїчних факторів, якими були тоді «гроші, громадянська безпека, торгівля й мореплавство» (Чарльз Бірд)[20]. У свою чергу, Конституція США зворотно програмувала країну як… «задирливу республіку», що її Томас Джефферсон застерігав від «одноманітності», а Медісон – від боязні й прагнення до уникнення конфліктів[21].

Так що коли Лєх Валєнса ділився своїми уявленнями про політичний лібералізм, як війну всіх проти всіх під контролем права, він був доволі близьким до його американської моделі. З іншого боку, було б очевидною помилкою ототожнювати американізм лише з жорстким прагматизмом. Хоча Генрі Кіссінджер і вважав основним виправданням зовнішньої політики США торгівлю,[22] не тільки сліпа гонитва за наживою визначила конституційний дизайн Сполучених Штатів. У противному випадку, як писав з цього приводу Пітер Вайль, нобелівські лауреати вже давно б емігрували з Америки до Арабських Еміратів.

Як відомо, попит на культурний поступ в США спирався зазвичай на згоду й інтерес не лише елітної верхівки. І якщо в Росії культурний прогрес мав характерні ознаки кампаній, скерованих на збільшення військової потуги й міжнародного впливу імперії[23], то в США він рухався без жодного плану, стихійно й хаотично. З іншого боку, близькість Сполучених Штатів до європейських культурних джерел не повинна затьмарювати для нас той факт, що американський поступ з часом все більше відхилявся від Старого світу. Як би заманливо, писали подружжя Тоффлер, не виглядили перспективи оновленого союзу Європи й Сполучених Штатів, реальність показує те, що США й Євросоюз швидше все далі розходяться, ніж наближаються один до одного[24].

Якщо в США, за сучасним визнанням Європейської Комісії, почати бізнес можна вже через шість годин, то в Євросоюзі на це знадобиться кілька днів або й тижнів. Однак більш серйозним показником розриву є те, що спроба Євросоюзу дорівнятися до Сполучених Штатів у сфері інновацій зазнала «грандіозного фіаско» вже на початку нинішнього століття[25]. Америка досі випереджає всіх, залишаючись найпотужнішим магнітом для більшості населення земної кулі. Пасіонарні голландці, шведи, фіни, англійці, ірландці та шотландці встигли прибути в Новий світ ще до 1700 р.; французькі гугеноти – до 1750 р.; ірландці (після Великого картопляного голоду) – до 1845 р.; німці – до 1848 р. Цікаво, що це саме вони заклали людський підмурівок найбільш відомих американських міст[26].

Американізм спричинився до революційного оновлення також й правової системи. Якщо англійські колоніальні статути усіляко намагалися вилучити з хитросплетінь звичаєвого права «зобов’язання, права й заборони, що забезпечують народну свободу»[27], то конституціоналізм Сполучених Штатів примусив центр поступитися багатьма із своїх прерогатив на користь провінції. Йдеться про систему паралельно існуючих «сусідських» органів (imperium in imperio), правомочних керувати справами в своїй ділянці й конкуруючих між собою[28]. Майже відразу після ухвалення Конституція США набула ознак унікального правового документа для задоволення найвигадливіших людських потреб і прагнень. Не дивно, що нині «Штати майже для всіх європейців є символом необмежених можливостей і величезного шансу, що його має в собі капіталізм у його щонайкласичнішій іпостасі»[29].

Народжена класичним капіталізмом Конституція США увібрала в себе основні нормативні вимоги останнього, й відтоді вільне підприємництво й Конституція США є елементами нероздільної цивілізаційної реальності. На думку Адама Пшеворського, цей класичний капіталізм передбачає: а) розділення праці, коли кожен працює задля задоволення потреб інших; б) засоби виробництва знаходяться у приватному володінні; в) у кожній з цих сфер функціонує ринок[30]. Виглядає так, що ця економічна система нині не має альтернативи.

Це також означає, що «ринково орієнтовані приватновласницькі системи» Чарльза Лінблома[31] є водночас традиційними «системами законних прав власності» (Паскаль Селен). Обидві вони добре узгоджуються із західними уявленнями про мораль і етику, а тому володіють реальним авторитетом[32]. Крім того, повноцінне розгортання сучасного капіталізму вимагає концентрації прав власності в руках обмеженої групи підприємців[33]. Попри ліву критику, ділові союзи останніх «ґрунтуються на довірі, порозумінні й відданості, які так само важливі в особистих стосунках»[34]. Це підтверджує, що ринок вимагає моральних чеснот і непідробного альтруїзму. Ця теза має визначальний вплив на суспільну динаміку й цілком підтримується конституційним патріотизмом.

І хоча несправджені надії можуть послужити аргументом проти ринкового капіталізму, сума людських розчарувань за умов останнього є незрівнянно меншою, ніж за умов лівацького соціалізму в його тоталітарній чи авторитарній іпостасі. Подібний висновок має величезне значення для визначення аксіом неформального конституціоналізму, в якому варіативність у накопиченні й витрачанні ресурсів прямо впливає на людську творчість, удосконалення умов життя, індекс щастя й решту визнаних атрибутів прогресу. Такий погляд цілком узгоджується з філософією Нового часу, в якому майбутнє є результатом непередбачуваних зусиль мільйонів – реальністю, що виходить далеко за межі уяви навіть кращих державних менеджерів і плановиків[35].

Коли державне втручання в економіку згортається й на ринки повертається вільний вибір і конкуренція, світ (як от у сучасному Китаї) ніби спіткає чудо. Зростання продуктивності супроводжується доступом до немислимих раніше товарів і послуг. Люди отримують можливості розвитку завдяки власним поведінковим стратегіям, що складає одну з найбільш важливих засад неформального конституціоналізму. Як визнавав один із героїв «Людини без властивостей», «капіталізм як організація егоїзму за ієрархією сил з метою добування грошей – це просто-таки найвищий, до того ж і найгуманніший лад, який ми спромоглися витворити собі на славу; точнішого мірила людські діяння в собі не мають»[36].

Медаль, виготовлена до століття Конституції Сполучених Штатів. 1887. Колекція The Metropolitan Museum of Art, Нью-Йорк, США

Цілком закономірно, що на певному щаблі своєї еволюції цивілізація набуває рис конституційної держави. Розвинений капіталізм і неформальний конституціоналізм поодинці існувати не можуть. Прикметно, що при цьому американська конституційна модель виявилася не лише першою в світі, але й працюючою на максимальній швидкості моделлю. Не дивно, що даний тип правової держави залишається привабливим уже на протязі більш як двохсот років. Останнє цілком усвідомлював Михайло Грушевський, коли писав: «Ся країна (США. – В.Р.) для нашої будущини, безсумнівно, матиме величезне значення, – і своїми незвичайними фінансовими та технічними засобами, і теж як школа для наших людей, будучих поколінь наших техніків, економістів і суспільних робітників. Більш демократичний, ніж будь-який з європейських народів, більш ініціативний, більш сміливий у замислі й виконанню, сей народ може дуже багато в чому навчити наші кадри робітників і діячів»[37].

Неформальний конституціоналізм є орієнтованим на інтенсивне й повне життя людини, тобто на справжній поступ. Останній передбачає великий розмір ВВП, розвинуту науку й багатогранне мистецтво. Сюди ж потрапляє людське усвідомлення необхідності захисту екосистем і високий індекс щастя. Але чим конкретно забезпечується подібний тонус життя, якщо говорити про конституційний інструментарій? Спочатку це було верховенство транскордонного католицького права над європейськими можновладцями (Ф. Фукуяма[38]). Пізніше – розділення влад і республіканський устрій, парламентаризм і свобода, що згодом розгорнулася в невідчужувані фундаментальні права індивіда. Усе це є загальновідомим, отже ми мусимо звернути нашу на роль нюансів.

Наприклад, поняття верховенства права в Україні, де панує континентальна правова система, традиційно пов’язується з повагою до невідчужуваних суб’єктивних прав і свобод людини (human rights). Даний підхід має шанс стати нині мало не канонічним[39]. Однак в англосаксонській правовій системі верховенство права розуміють як вищість абстрактних норм писаного або неписаного закону по відношенню до «живої» влади осіб найвищого статусу й рангу. Даний підхід зазвичай підтримував і невтомно пропагував Фрідріх фон Гаєк. Право для нього – це майже завжди ансамбль ефективно обмежуючих владу юридичних норм (law), а не низка суб’єктивних прав (rights), призначених для розширення свободи індивідуального вибору суб’єкта[40].

Різницю в нюансах існуючих версій конституціоналізму можна помітити й через порівняння змісту присяг американського й українського президентів. У США президентська присяга виглядає так: «Я урочисто запевняю, що буду віддано виконувати обов’язки Президента Сполучених Штатів і буду щосили зберігати, захищати та обороняти Конституцію Сполучених Штатів»[41]. Український же текст присяги є довшим: «Я, <…> волею народу обраний Президентом України, заступаючи на цей високий пост, урочисто присягаю на вірність Україні. Зобов’язуюсь усіма своїми справами боронити суверенітет і незалежність України, дбати про благо Вітчизни і добробут Українського народу, обстоювати права і свободи громадян, додержуватися Конституції України і законів України, виконувати свої обов’язки в інтересах усіх співвітчизників, підносити авторитет України у світі».

Неважко помітити, що якщо американському президенту Конституція відводить роль скромного промоутера («круп’є в казино») основного закону, то українському – мало не патрона нації. Подібно до повітряного флоту у вірші Павла Тичини, він… «і б’є, і сіє, й носить / він Республіку підносить / до нових висот». Зовні ми маємо два аналогічних за своїм призначенням нормативних інструменти. Однак насправді в американській моделі конституціоналізму ми стикаємося із застосуванням формули: rule of law (владне правління в рамках закону), а в українській – із застосуванням формули: rule by law (правління за допомогою або за посередництвом закону). У останньому випадку право виступає не стільки обмежувачем влади, скільки одним з її важелів, допоміжним юридичним інструментом.

У широкому потрактуванні це означає, що якщо Конституцію США необхідно сприймати в якості грандіозного зібрання юридичних процесуальних оболонок, покликаних сприяти здійсненню людської винахідливості й свободи, то Основний Закон України – як зібрання ціннісних матеріалістичних зразків і мотивацій. Наприклад, якщо Конституція США говорить про шляхи просування до ідеалу свободи, конкретне наповнення якої залишається непередбачуваним, то український Основний Закон описує (див. частину першу ст. 3 Конституції України) замість цього цілком конкретний матеріалістичний ідеал. Подібний підхід вочевидь знижує варіативність пошуку шляхів вітчизняного прогресу.

Основний Закон  України найвищими соціальними цінностями називає «людину, її життя і здоров’я, честь і гідність, недоторканість і безпеку»,  що визначає мало не всю філософію вітчизняної версії конституціоналізму. Тобто якщо в Сполучених Штатах вищими національними пріоритетами є «життя, свобода й прагнення до щастя», з чого випливає право кожного американця вільно чинити власною долею, то в Україні категорія (а не інструментальне поняття) свободи не передбачається текстом  Основного Закону. Інакше кажучи, свобода народу вищою конституційною цінністю в Україні не визнається.

Натомість американський конституціоналізм наполягає на тому, що свобода народу є важливішою навіть за демократію, а тому саме вона мусить визначати межі й кордони останньої. Що ж стосується української конституційної моделі, то в ній демократія визначає прийнятний і допустимий обсяг свободи для всіх соціальних груп й індивідів. Отже, ми маємо розрізняти дві відмінні між собою конституційні орієнтації-парадигми: а) американську, сфокусовану на праві кожного вільно чинити власною долею; б) українську, сконцентровану на народному добробуті й колективній безпеці.

Однак особливість Конституції США як «Біблії ринку» є помітною не лише в тому, що свобода виступає тут головним фактором прогресу. Не заперечуючи демократичних принципів і засад, американці разом із правлінням більшості підкреслено поціновують меритократію як правління заслуг, обдарованості й таланту. Даний підхід проявляється, наприклад, у закріпленні правом високих податків на мільярдні спадки, а також у традиційній відмові американців від аристократичних титулів і звань.

Свобода проголошується в Декларації незалежності США (1776), а потім конкретизується в Біллі про права (1791) як особливій частині Конституції Сполучених Штатів. При цьому перша в рейтингу прав поправка здавна вважається безпрецедентним втіленням інтелектуальної свободи індивіда. Ця остання функціонує завдяки поступово виробленій на Заході інфраструктурі свободи, яка складається з таких основних елементів: по-перше, мотивація будь-якої активності індивіда має виникати спонтанно, без індоктринації й зовнішнього тиску; по-друге, творча ініціатива суб’єкта має здійснюватися під його власну відповідальність, а не відповідальність соціальних інститутів; по-третє, результати творчої діяльності індивіда мають залишатися в його повному розпорядженні, а не відбиратися державою або іншим владним авторитетом. Прикладом подібного відбирання можна вважати державне направлення молодих фахівців на роботу. Цікаво, що цю інфраструктуру свободи докладно дослідив Броніслав Маліновський[42].

Для кращого розуміння проблеми співвідношення субєктивних прав в Україні й США, допустимо вдатися до такої візуальної метафори: якщо в авторитарному суспільстві суб’єктивні конституційні права нагадують собою ніби розчищені державою доріжки в глибокому снігу (мають цільове – «побудова комунізму», «добробут народу», «відродження нації» спрямування), то в ліберальних демократіях суб’єктивні права працюють як лижі й снігоступи, що дозволяють рухатися кожному з суб’єктів куди заманеться. Не дивно, що останнє має своїм наслідком хаотичний («броунівський») малюнок особистої біографії індивіда.  

Таким чином, головною властивістю категорії свободи в неформальному конституціоналізмі є те, що вона забезпечує найширшу з можливих варіативність у накопиченні й витрачанні будь-яких реально існуючих ресурсів. Якщо в простих демократіях майже всі канали ресурсних надходжень і витрат визначаються й контролюються державою або її інститутами (в СРСР так здійснювалася колективізація й освоєння цілини, в Китаї – «Великий стрибок» із сільськими домнами й масовою боротьбою з горобцями), то в ліберальних демократіях ризик утрати ресурсів і соціального капіталу мінімізується через строкатість (багатовекторність) grass-roots рішень і диверсифіковану відповідальність мільйонів діючих суб’єктів. Відомо, що Верховний Суд США зовсім невипадково відмовився визнавати можливість існування «хибних ідей»[43], а уніфікація освітніх програм, так само як і вибіркове вилучення існуючих інформаційних джерел, є тепер забороненими навіть в середніх школах[44].

Варіативність у накопиченні й витрачанні ресурсів є безпосередньо дотичною до соціалізації й наступної творчої реалізації кожного члена суспільства. Варіативність в соціалізації полягає в тому, що молоді люди вільно обирають й у мільйонах версій реалізують своє життєве призначення. Йдеться як про використання необмежено широкого спектру ресурсів у вигляді адекватної особистим нахилам молодої людини професії та освіти, так і про володіння іноземними мовами, укладання  шлюбу, вдалий вибір партнера, знаходження географічно комфортного місця для проживання тощо. У свою чергу, варіативність у витрачанні ресурсів передбачає сприйнятливе ринком інвестування дорослими своїх навичок, здібностей і талантів у той загальний процес трансформації суспільства, що його втілює в собі поступ.

У тоталітарних й авторитарних суспільствах накопичення й витрачання ресурсів здійснюється індивідами за жорсткою ідеологічною схемою чи інтелектуальним шаблоном. Про справжню варіативність вибору – в питомому значенні цього слова – зазвичай не йдеться. За подібних обставин  навіть незначна кількість помилок державних планувальників може призвести до катастрофи, хоча частіше тут спостерігається хронічна стагнація й відставання. При цьому загибель ресурсів і соціального капіталу може досягати дійсно фантастичних масштабів. Навпаки, за наявності неформального конституціоналізму варіативність стратегій накопичення й витрачання ресурсів максимізується. І дуже схоже на те, що саме завдяки цій якості американський неформальний конституціоналізм виявився таким вражаюче продуктивним. Тобто його аксіоматика дійсно відповідала принципу верховенства права.

Конституціоналізм США найкраще забезпечує варіативність and vice versa. Провали й піднесення тут чергуються між собою, але враховуючи те, що наявні ресурси в умовах гарантованої свободи накопичуються й витрачаються у мільйонах різних версій і модифікацій, загальний ризик утрат виявляється цілком прийнятним. Недарма трансформацію одноманітного в багатоманітне Герберт Спенсер називав свого часу самою суттю прогресу[45]. Індивіди й тут можуть виростати сумними копіїстами або енергійними творцями, але в будь-якому випадку вони не повинні боятися спроб і помилок. Адже нині навіть науковий світогляд складається з низки різних і неповних уявлень,[46] а в математиці існує спеціальний розділ про логічні перетворення в системі, де істинність суджень залежить від контексту стосунків між системою й суб’єктом. Йдеться про відому теорію топосу, що походить з інтуїтивної логіки й теорії категорій.

Індивідуальність є продовженням особистості, що знаходить своє відображення в оригінальності. Дана закономірність набуває особливого значення для тих країн, що щиро намагаються покінчити з тоталітаризмом. Адже широка варіативність у накопиченні й витрачанні ресурсів є справді ключовою умовою їхнього прогресу. Й тому є закономірним те, що захист варіативності в накопиченні й витрачанні ресурсів має стати метою їх конституційної культури. Надмірно раціоналізовані, планові «однофакторні»[47] суспільства зазвичай вчасно не розпізнають своїх новаторів, що добре розумів Йосип Бродський, називаючи індивідуалізм… «найвеличнішою жертвою раціоналізму»[48].

Раціоналізм Просвітництва, модифікований марксизмом, виявився для поступу людства недостатнім. Це дуже розчаровувало, й країнам молодої демократії було нелегко повірити в те, що надмірне панування навіть не держави, а просто громадської думки «може спричиняти в мільйон разів більшу шкоду моральному хребту нації, ніж будь-який наркотик»[49]. Між тим, писав Кшиштоф Зануссі, крах марксизму-ленінізму став закономірним «тотальним крахом чистого розуму в тій його формі, у якій він гордовито процвітав у ХІХ столітті. І тому ми сьогодні  повинні покірно визнати, що мільйон мурах, які хаотично бігають, краще дає собі раду зі своїми труднощами, коли кожен намагається бути корисним – себто робити те, за що хтось інший погодиться платити»[50].

Проблема полягає в тому, що ні держава, ні громадські організації не володіють тією чесністю, гідністю, сміливістю, вірністю й цілеспрямованістю, що їх можуть відстоювати окремі індивіди. Й тому саме вони мають бути конституційно захищеними від надмірного тиску авторитетів. Йдеться саме про зовнішній тиск, а не про органічну харизму чи будь-яку іншу інтелектуальну спокусу. Як писав із цього приводу Пол Фейрабенд, «молодь має бути звільнена від підпорядкування, так званим, учителям, особливо раціональним фашистам»[51]. У противному випадку ми вже вкотре ризикуємо стати громадянами «планетарного суспільства двоногих комах» (Чеслав Мілош).

Наступною ознакою неформального конституціоналізму США є його глибока орієнтованість на принади ринку. Йдеться не лише про визнання сакрального характеру конкуренції, свободи договору чи вільної торгівлі. На відміну від поміркованого конституціоналізму Західної Європи, американський конституціоналізм орієнтується не просто на ринок, як той описаний у Адама Сміта, а на «поведінкову економіку» ринку в тому вигляді, як вона подається в теорії перспектив Даніеля Канемана й Амоса Твєрскі. Йдеться про фактичну економіку, в якій надійно спрацьовує «парадокс наслідків» Макса Вебера й панує, так звана, етика «ірраціонального початку».

Як відомо, ринкова економіка процвітає тоді, коли ніхто не претендує на вичерпну поінформованість. Її перевага полягає не лише в широті й багатстві ініціатив щодо всіх існуючих в суспільстві ресурсів, але й у вільному поширенні інформації про ці ресурси.[52] Ринок живиться неочікуваним, він не вимагає знання минулого й толерує невизначеність. Власне, капіталізм функціонує краще від планової економіки ще й тому, що керується байдужістю держави до ринку. Навпаки, антипод ринку у вигляді планової економіки вимагає державного «ентузіазму»[53] – цієї божевільної пружини, що спонукає маси, в залежності від обставин, до війни, вивчення теоретичного спадку Мао Цзедуна або «остаточного вирішення» єврейського питання. Натомість ринок вимагає лише «подрібненого» натхнення й азарту. Його злети й падіння посягають на animal spirit[54] не суспільства в цілому, а лише якоїсь частини позичальників і кредиторів.

У пост-тоталітарних країнах ринок є неповним й опосередкованим тіньовою економікою, що функціонує завдяки неписаним правилам і неформальним контактам. Усвідомлення даного факту є принципово важливим для розвитку неформального конституціоналізму як захисту індивідуальної свободи від рецидивів державного втручання. На жаль, у транзитивних суспільствах боротьба з корупцією може при цьому ототожнюватися із боротьбою з ринком. Тому одним із завдань верховенства права є таке «поєднання практики державного управління з індивідуальною свободою» (Ларс Гертенбах), що має на меті обережне й поступове поглинання ринком всієї економічної екзистенції.

Позірна ірраціональність ринку підважує засади цілеспрямованого колективістичного суспільства, що паралельно ослаблює також номенклатурну драбину його привілеїв і «станів». Поступово дисциплінарна система витісняється експансією доступних широкому загалу «автомобілів, антибіотиків, кондиціонерів, операцій на серці, щеплень від кору і віспи, радіо, рентгенівських променів, літаків, хлору й холодильників»[55]. Залишкова пролонгація соціалізму при цьому забезпечується хіба запозиченнями або відвертими крадіжками з інноваційної комори капіталістичних опонентів. Навіть автоматизація в колективістичних суспільствах є наслідком спрощеного копіювання існуючих західних зразків, і тому вона загрожує декваліфікацією («плебеїзацією» – Фредерік Джеймісон)[56] мільйонів громадян гіпертрофовано соціальної держави.

Власне, саме тому неформальний конституціоналізм і держава-патрон є несумісними приблизно так само, як є несумісною правова держава з низкою «позитивних» соціально-економічних прав. Мало не кожна друга індивідуальна конституційна скарга в Україні є скаргою на недотримання обіцянок, що їх продукує розподільча справедливість. Остання ж, як про це не раз писав Фрідріх фон Гаєк, заперечує саму суть верховенства права й правової держави в цілому[57]. Застаріле переконання в тому, що позитивні права є вищими за приватну власність, веде до не менш застарілого виправдання ситуації, коли одні люди отримують блага за рахунок інших.

Однак існує ще один аспект проблеми. Навіть не заглиблюючись в економічну теорію, ми можемо бачити те, що люди часто витрачають свої активи «нераціонально». Національній галереї Канади було непросто виправдати придбання полотна «Голос вогню» Барнетта Ньюмена, на якому присутні лише три фарби. Але громадська думка в таких питаннях лицемірна. З іншого боку, про що свідчить логіка «джинсової злочинності» в СРСР – країні, де плановики брали зазвичай до уваги потреби людей не на інформацію, косметику й моду, а на їжу, повсякденний одяг і ліки, бо вважали тільки ці товари по-справжньому потрібними людям? Що б ми не думали з цього приводу, реальна економіка свідчить: здорових і впевнених у собі людей найбільше приваблюють екстравагантні й символічні речі.

Ще у 1986 р. Режіс Дебре писав про те, що «у рок-музиці, відео, синіх джинсах, фаст-фуді, мережах новин і супутниковому телебаченні більше сили, ніж у всій Червоній армії»[58]. І дійсно, збирання раритетних автомобілів чи зразків абстрактного мистецтва не є прерогативою лише збочених класів. Без задоволення примхливого попиту здорову економіку уявити собі сьогодні неможливо. Людей глибоко зачіпають і хвилюють мода, стиль і мистецтво. Й саме тому неформальний конституціоналізм розраховує на потяг людей до екстриму не лише в бізнесі чи фінансах.

Неформальний конституціоналізм орієнтується на швидкий поступ, а тому зобов’язаний заперечувати зрівнялівку й розподільчу справедливість. Однак це також означає, що судове переслідування мафії в США не слід плутати з українським полюванням на олігархів. Конкуренція статків є конкуренцією життєвих стратегій, а тому мільйонні гонорари зірок на Заході нікого не шокують. І саме тому поведінкова економіка, як виробництво й споживання «ірраціонального», підтримується неформальним конституціоналізмом. Саме з цих джерел походить подібність абстрактної математичної моделі Джеймса Б’юкенена до реально існуючої Конституції Сполучених Штатів[59]. Якщо поведінкова економіка «ірраціональна», то американський конституціоналізм саме виходить й веде свій початок.

Дуже важливим для усвідомлення природи неформального конституціоналізму є також те, що він сприяє радикальному спрощенню й прискоренню більшості соціальних трансакцій. Здійснюється це через переведення в ринок майже всіх соціальних послуг. Якщо в країнах соціалізму панує зазвичай «економіка дефіциту» (Янош Корнаї), то в конституційній державі сфера послуг сама полює за потенційними клієнтами. Ніби усвідомлюючи це, неформальний конституціоналізм схиляти свої суспільства до задоволення також й «абсурдних» ринкових потреб.

Касс Санстейн йде навіть далі, будучи переконаним у тому, що захисники неформального конституціоналізму зобов’язані ризикувати, не боючись здаватися комусь «контр-культурними»[60]. Подібне переконання поділяє й Філіп Петтіт, нагадуючи нам, що «підтримка більшості не є критерієм хорошого закону», й що справжній конституціоналізм повинен звільняти спонтанно функціонуюче суспільство від диктату будь-яких могутніх осіб[61]. Що ж стосується держави, то її агенти традиційно «являють собою суттєву загрозу справі свободи, так що народ повинен тримати виродків загнузданими»[62]. На жаль, додає до всіх цих голосів Сюзен Сонтаг, «прагнення до фашистської культури дійсно існує, причому воно ненаситне»[63].

Таким чином, підкоряючи «правлячий клас усталеним звичаям народу та його волі» (Уінстон Черчіль)[64], неформальний конституціоналізм рухається вперед, обмежуючи – задля потреб строкатого й варіативного  суспільства – тиранію більшості, а тому й демократичний контроль. Свобода вибору є важливішою за демократію, й саме тому – попри всі очікування Фур’є, Морелі, Маблі, Сен-Симона і Оуена – людину здавна найбільше притягує не дисципліна, захист і порядок, а… «все таємне, магічне, ірраціональне, незрозуміле, гротескне й абсурдне, що виходить за рамки правил та ставить їх під сумнів»[65]. Великі географічні відкриття, так само як і бізнес Ілона Маска, є характерними проявами саме такого погляду на світ.

У цілому ж, неформальний конституціоналізм виходить з того, що надміру серйозне сприйняття людьми свого становища здатне пригальмувати їх на шляху до великих звершень. Поведінкова економіка робить суспільства багатими, але при цьому вимагає не лише відчайдухів-підприємців, але й судів швидкого банкрутства разом із надійним захистом продуктів людської уяви. З іншого боку, по-справжньому ефективні рішення народжуються з необмеженого доступу до інформаційних джерел, коли індивід є гранично відкритим для впливу будь-яких аргументів. Остання вимога пояснює конституційну заборону цензури, чого в посттоталітарному суспільстві часто не розуміють. Неформальний конституціоналізм потребує чого завгодно, окрім світоглядного монізму. У цьому сенсі аксіоми конституційної держави нагадують собою «еволюційні універсалії» Толкотта Парсонса, прикладені до можливостей світу. Наш поступ є малоймовірним, якщо цілісність активів не гарантована й вони можуть бути відібрані державою або мафією. Через усвідомлення подібних генералізацій в світі поступово виокремилась «економічна теорія конституціоналізму», що цікавиться широким спектром питань, пов’язаних з впливом на поступ не лише бюрократичної ренти.

Утім, неформальний конституціоналізм захищає приватний початок й економічну свободу завдяки й психологічним причинам. Вважається, що приватна власність вирішує проблему стимулювання праці в недосконалих умовах цілком успішно. Ба більше, як вважав нині популярний на Заході Лев Петражицький, право є від початку продуктом не фізичного, а психічного світу[66]. Конституціоналізм переміг, бо глибоко усвідомлював всю глибину психологічної аргументації на користь свободи і ринку[67]. На економічні аспекти конституціоналізму одним із перших звернув увагу Чарльз Бірд у своїй роботі «Економічна інтерпретація Конституції Сполучених Штатів» (1913). І хоча пізніше Джордж Сорос оскаржив поширення ринкового фундаменталізму на політику й  інші культурні сфери життя[68], П’ята й Чотирнадцята поправки до Конституції США щодо «заборони позбавлення власності» та «належної правової процедури» перетворили на аксіому ідею про те, що економічній сфері державне вторгнення не допомагає, а шкодить.

Так або інакше, українські спроби подолати бідність мають шанс стати успішними лише за умов серйозного переосмислення усього того, що вважалося у нас «добрим» і «поганим» в конституційній сфері. Вітчизняна Конституція має суттєво посилити захист індивідуалізму, приватної власності, конкуренції й свободи договору, не кажучи вже про інтелектуальну свободу. Тобто вона повинна стати більшою мірою процесуальним, а не матеріальним правом, обмежуючись переважно «конвеєрними» (в сенсі пришвидшення трансакцій) питаннями. Здорова конституція є інструментом свободи. Як писав ще Ганс Кельзен, метою правової держави є не що інше, як  «встановлення правових обмежень здійсненню влади. Гарантія конституції – це забезпечення дотримання цих правових обмежень»[69].

Неформальний конституціоналізм в американському стилі – це не вчення про авторитет і мудрість державних енциклік, а глибоке знання природи стосунків урядів з громадянським суспільством. Те, що ми нині називаємо конституційним патріотизмом, формують сили, здатні не лише «протиставляти себе державній владі», але й наділені суверенним правом змінювати державний лад[70]. Зовсім невипадково творцями американського конституціоналізму були не лише політики й юристи, але й торговці, фермери й парафіяльні проповідники. Права власності й пришвидшений поступ були їхнім прапором і метою, ці цінності вони вважали універсальними, а тому застерегли за собою право їх підтримки в глобальному масштабі[71]. Значно пізніше глибоке переконання в цьому Генрі Кіссінджер поділяв так само щиро, як і Девід Рокфеллер[72].

Конституція США легітимізувала «квартет влад» (Ніл Фергюсон), життєздатну федеративну структуру, а також єдиний ринок, торговельну політику, валюту й закон про банкрутство. У фаховій літературі добре описаний дух цих американських ідей, що ніяк не підриває їх універсального характеру. Первісно конституціоналізм США ґрунтувався на «купецькому праві» й «купецьких судах» (Pie Powder), що були знайомі також середньовічній Європі, Східній Азії, Латинській Америці, а пізніше відтворені в інформаційному просторі Інтернету[73]. Усе це, однак, починалося з того, що Конституція США зобов’язала уряд «напружити м’язи, щоб знести всі перешкоди для торгівлі між штатами й задля доставки пошти»…[74]

Нині навіть Habeas corpus і Велика хартія вольностей здаються нам факторами другорядними в порівнянні з наділенням приватною власністю тогочасних станів. Отримавши власність, кожен отримував свободу і владу. Доброчинність і безкорислива любов до ближнього вважаються фікціями  без цього економічного підмурівка[75]. Як був переконаний Уінстон Черчилль, Англія буде сильною за умови, що її земля існуватиме у вигляді приватних наділів. Людина – це земна істота, якій притаманно мати сховок для себе[76]. Украй чутлива Симона Вейль дивилась на приватну власність як на елемент сутності індивіда. Як це витікає з природи неформального конституціоналізму, приватна власність на землю мала б уже давно утвердитись в Основному Законі України.

Неформальний конституціоналізм традиційно стоїть на сторожі інтересів і цінностей громадянського суспільства. Але якщо воля народу Франції вважалася вищою за будь-який закон (Алексіс де Токвіль), то американський конституціоналізм наважився обмежити навіть демократичну владу. Правовий порядок США виявився також гранично терпимим, а інтелектуали й проповідники були не такими впливовими, як у Західній Європі. До того ж, політичні права американських громадян гарантувалися правом на зброю. Нині право на зброю передбачається законодавством багатьох країн – від Німеччини до Молдови, однак лише в США воно продовжує сприйматися як безпосередньо дотичне до політики право. Навіть загибель 17 школярів у Флориді в лютому 2018 р. від пострілів однокласника не підірвала віру американців у необхідність і виправданість Другої поправки[77].

Нарешті, не можна обійти увагою й таку рису неформального конституціоналізму, як його ставлення до символічної реальності – креативного простору людської свідомості й уяви[78]. Даний простір є дуже важливим, оскільки саме він не лише відображає оточуючий нас світ, але й дозволяє міняти  його, роблячи більш піддатливим і пластичним. Якщо цивілізація, як про це писав Ніл Фергюсон, – це тексти[79], то це такі тексти, що дозволяють нам «долати й обходити» фізичні закони-константи. Йдеться, зокрема, про швидкість світла, закони Ньютона, лінійність часу, період радіоактивного напіврозпаду тощо. Символічна реальність дозволяє письменникам-фантастам скеровувати вектор часу назад, а «боїнгам» – літати, хоча останні є важчими за повітря. Мобільний телефон не впливає на швидкість звуку й силу голосу, але дозволяє нам комфортно спілкуватися через Атлантику.

Від легкості й здатності до імпровізацій нашого інтелекту залежить ефективність стратегій виживання людства. Водночас ми знаємо, що різні політичні культури передбачають суттєво різну міру дозволеного в просторі символічного світу. Зокрема, стандарти свободи совісті, слова й преси в міжнародному й європейському праві все ще суттєво поступаються американській Першій поправці (1791). Тому не дивно, що коли після Другої світової війни вималювалася загроза того, що стиль і спосіб мислення генералів можуть стати зразком для людства, вийти з глухого кута вдалося завдяки неформально мислячим й масово розселеним в США нобелівським лауреатам.

Завдяки Першій поправці до Конституції США ластівка духу здобула безпрецедентну свободу. Таку, що їй не зміг серйозно завадити навіть Джозеф Маккарті. Поправка захистила творчість Генрі Міллера, що, у свою чергу, посприяло деградації американської цензури. Західна Європа спробувала надолужити своє відставання, ухваливши в 2000 р. Хартію засадничих прав Євросоюзу. Нині ст. 13 цієї Хартії гарантує вільну від обмежень свободу слова в літературі, науці й мистецтві. Усе це, однак, мало вплинуло на політику інформаційних обмежень в Україні. Попри заборону цензури в частині другій ст. 15 Конституції України, урядові функціонери заборонили тут показ не лише «Волині» Войцеха Смажовського й «Матильди» Олексія Учителя, але й більш як 640 інших серіалів і фільмів[80]. Подібні заходи зовсім не виглядають позбавленими сенсу, оскільки доступ до конкурентного по відношенню до телебачення Інтернету має не більше, ніж 60% населення України. Отримуючи менше інформації, ніж її географічні сусіди, Україна тим самим поглиблює свою провінційність у геополітичному змаганні.

Тим часом, забезпечення варіативності стратегій накопичення й витрачання ресурсів, помножене на особливу роль нюансів у символічній сфері, продовжують залишатися ключовими запоруками прогресу. «Ні кричущі внутрішні протиріччя, – писав із цього приводу Пол Фейрабенд, – ні очевидний брак емпіричного змісту, ні широкий конфлікт з експериментальними даними не повинні змусити нас відмовитися від розробки концепції, яка з тих або інших причин продовжує подобатися (курсив мій. – В.Р.) нам»[81]. Істину грубим прийомом не вловити. Зокрема, якщо ми поставимо перед собою філософське питання про те, звідки до нас прийшла пісня Yesterday, то відповіді, що її написав Пол Маккартні разом із Beatles, виявиться недостатньо. Конкуруючими джерелами можуть бути тільки минуле й майбутнє. Але якщо пісня прийшла з минулого, то серед чого її там можна розрізнити? Якщо ж вона завітала до нас із майбутнього, то саме там її слід і шукати. Парадокс, але вона там справді присутня.

Неформальний конституціоналізм в американській обгортці все більш глибоко проникає в наше серце і розум. Як колись писав із цього приводу Йосип Брік, «якщо ми хочемо розв’язати <…> проблему в дусі грядучої цивілізації, ми повинні зрозуміти, що чотири п’ятих людства вже крокують шляхом «американізації»[82]. Не визнаючи можливості існування «хибних ідей», американський конституціоналізм гарантує кожному право залишатися нонконформістом навіть тоді, коли справа стосується «самої серцевини існуючих установлень»[83]. Оскільки свобода походить із ризику, стверджує Верховний Суд США, вона являє собою різновид відкритості. Остання ж лежить в основі американської могутності. За цих умов характерна «какофонія» в інформаційному просторі США вважається ознакою не державної слабкості, а сили. Крім того, Перша поправка взагалі забороняє скорочувати «спектр можливого знання» громадян Сполучених Штатів[84]. На щастя, переконання в тому, що запорукою прогресу є живий «рух інформації, товарів та самих людей»[85] поділяють нині й за межами Сполучних Штатів.

За спостереженням Джоеля Мокіра, східні люди мали схильність колекціонувати знання, але мало що зробили в плані їх інтерпретації чи побудови теорій. Не відчуваючи «дивної потреби зазирнути всередину речей і зрозуміти, як вони побудовані»[86], вони змушені були поступитися в евристиці європейцям. З часом гостре суперництво, мода, «розгул знаків» (Жан Бодрійяр) у всіх сферах, інтелектуальна спокуса й схильність до гри виткали символічний килим західної культури. Граючи сам і створюючи ігри для інших, Захід революціонізував науку, мистецтво й освіту планети. Й тому не дивно, що лояльні до нонконформізму Сполучені Штати зробили «спонтанні й уривчасті переміни» (Девід Шумпетер) своїм товарним знаком.

Тоталітаризм показав усьому світові, як можна змарнувати людську працю й загальмувати поступ[87]. А тому ті з європейських країн, що мають подібний досвід, повинні не дозволяти Європі «схилятися до компромісу зі злом». Останній може виступати то як політика умиротворення, то як «рух назустріч тоталітарним системам, який диктують економічні інтереси» (Вацлав Гавел)[88]. Західні лідери мають не забувати, що ні честолюбство як стимул до дії у Адама Сміта, ні гегелівська боротьба за розпізнавання й престиж не відповідають сірій парадигмі соціалізму. Щойно зміни починають стимулюватися колективним примусом і насиллям, як вони перестають бути змінами на краще.

Насправді реально непередбачуваний і суперечливий поступ Заходу «нагадує [собою] шлях хмарин, шлях людини, яка тиняється вулицями й увагу якої відвертає то тінь, то юрба, то дивний злам лінії фасадів, і яка врешті опиняється в такому місці, де ніколи не бувала й не мала наміру бути»[89]. Трапляється також, що цій людині «болить серце» від проминання спокусливих еротичних вуличок, куди так хотілося зазирнути хоча б раз у житті![90] Ще в минулому столітті Людвіг Вітгенштейн помітив те, що світ рухається не по прямій, а по кривій, напрям якої постійно змінюється. Але це може означати, що не лише утопія, але й наші «лінощі жадоба й страх» (Ян Морис) штовхають розвиток вгору.

Побачити майбутнє – означає вихопити щось таємничо принадне із безладу ентропії. Й це при тому, що наша система цінностей відверто заперечує аморальність і порок[91]. З іншого боку, постає практичне питання: для чого в світі існує толерантність? Можливо, вона існує просто тому, що наші культурні фільтри з доброго смаку, цінностей та інтуїції[92] набуваються культурою повільно? Сьогодні Інтернет з’єднує між собою дуже несхожих між собою людей, а це певним чином також впливає на баланс добра й зла в світі.

У 1969 р. Верховний Суд США сформулював норму про те, що в просторі символічної реальності «право глядачів і слухачів, а не право осіб, які здійснюють трансляцію, є переважаючим»[93]. Даний принцип вимагає від прогресуючого суспільства толерантного ставлення до «небезпечних стрибків уяви» й «невираховних переходів свідомості» (Роджер Пенроуз) деміургів. З одного боку, це означає, що лише скрайність веде до успіху, з іншого – що для виживання людства «необхідні всі види»  (Бернард Бозанкет). Безпрецедентна варіативність у накопиченні й витрачанні ресурсів поєднується в такому підході з інтелектуальною надчутливістю. Власне, саме тому вироблення найбільш складних і глибоких аксіом неформального конституціоналізму завдячує американським батькам-засновникам майже так само, як завдячують Гульєрмо Марконі своєю роботою телеграфісти.

Неформальний конституціоналізм США був і досі залишається великою інтелектуальною спокусою України. Від Конституції УНР 1918 р., створеної під впливом академічних симпатій Михайла Грушевського, через проект Конституції України від 4 грудня 1990 р., розробленої під головуванням професора Леоніда Юзькова й до низки конституційних проектів від громадянського суспільства[94] в Україні спостерігається очевидна проамериканська політико-правова тяглість.

28 лютого 2018 р.


Текст подається з любязного дозволу редакції часопису «Критика», в якому ця стаття у відредагованому редакцією вигляді побачила світ вперше (див.: «Критика», № 7-8, липень-серпень 2018). Тут стаття подаєтьтся в первісній (збережено посилання на академічні джерела) редакції автора.


[1] Строго кажучи, першими писаними конституціями в світі вважаються конституції окремих північноамериканських штатів. Див.:Еллинек Г. Декларация прав человека и гражданина. – Одесса: «Юридична література», 2006. С. 16-17.

[2] Мак-Ніл В. Піднесення Заходу. Історія людської спільноти. – К.: Ніка-Центр, 2011. – С. 762.

[3] Зануссі К. Стратегії життя, або як з’їсти тістечко і далі його мати. – Харків: Фоліо, 2015. – С. 277-278.

[4] Жувенель Б. де. Власть. Естественная история ее возникновения. – М.: ИРИСЭН, Мысль, 2011. – С. 277.

[5] Мокир Д. Рычаг богатства. Технологическая креативность и экономический прогресс. – М.: Изд-во Института Гайдара, 2014. – С. 241.

[6] Див.: Киссинджер Г. Мировой порядок. – М.: АСТ, 2016. – С. 305-306.

[7] Най С. Дж. (младший). Будущее власти. – М.: АСТ, 2014. – С. 322-323.

[8] Бжезинский З. Стратегический взгляд. Америка и глобальный кризис. – М.: АСТ, 2015. – С. 61.

[9] Талеб Н. Черный лебедь. Под знаком непредсказуемости. – М.: Колибри, 2012. – С. 335.

[10] Кундера М. Встреча. – СПб.: Азбука-Аттикус, 2013. – С. 214.

[11] Кревельд  М. ван. Американская загадка. – М.: Мысль, 2008. – С. 118.

[12] Див.: Янгфельдт Б. Язык есть Бог. Записки об Иосифе Бродском. – М.: Астрель, 2012. – С. 241-342.

[13] Обама Б. Дерзость надежды. – СПб.: Азбука-классика, 2010. – С. 174.

[14] Там само. – С. 175.

[15] Гари Р. Ночь будет спокойной. – М.: Астрель, 2011. – С. 215.

[16] Бодрійар Ж. Фатальні стратегії. – Львів: Кальварія, 2010. – С. 73.

[17] Талеб Н. Черный лебедь. Под знаком непредсказуемости. – М.: Колибри, 2012. – С. 75.

[18] Леони Б. Свобода и закон. – М.: ИРИСЭН, 2008. – С. 148.

[19] Див.: Форбс С., Эймс Э. Манифест свободы. – М.: Азбука, 2014. – 352 с.

[20] Див.: Beard Charles A. An Economic Interpretation of the Constitution of the United States, 1925. – P. 324.

[21] Див.: Візельтир Л. Розум і республіка опіній // Критика, № 9-10, 2015. – С. 2-8.

[22] Янгфельдт Б. Язык есть Бог. Заметки об Иосифе Бродском. – М.: Астрель, 2012. – С. 264.

[23] Мак-Ніл В. Піднесення Заходу. Історія людської спільноти. – К.: Ніка-Центр, 2011. – С. 775.

[24] Тоффлер Э., Тоффлер Х. Революционное богатство. – М.: АСТ, 2008. – С. 494.

[25] Там само. – С. 504.

[26] Див.: Тараборелли Р. Фрэнк Синатра. Я делал все по-своему. – М.: Изд-во «Э», 2016. – С. 21.

[27] Бейлин Б. Идеологические истоки Американской революции. – М.: Новое изд-во, 2010. – С. 127.

[28] Там само. – С. 147.

[29] Зануссі К. Час помирати: Спогади, роздуми, анекдоти. – Харків: Фоліо, 2013. – С. 55.

[30] Див.: Демократизация. – М.: Изд-во Высшей школы экономики, 2015. – С. 204.

[31] Там само. – С. 205.

[32] Сален П. Вернуться к капитализму, чтобы избежать кризисов. – М.: Изд-во Института Гайдара, 2015. – С. 258.

[33] Делез Ж., Гваттари Ф. Анти-Эдип: Капитализм и шизофрения. – М.: АСТ, 2007. – С. 542.

[34] Рокфеллер Д. Мемуари. – К.: Юніверс, 2009. – С. 239.

[35] Див.: Форбс С., Эймс Э. Манифест свободы. – М.: Азбука, 2014. – С. 73.

[36] Музіль Р. Людина без властивостей. Т. 2. – К.: Вид-во Жупанського, 2010. – С. 189.

[37] Грушевський М. Хто такі українці і чого вони хочуть. – К.: 1991. – С. 150.

[38] Fukuyama Francis. The Origins of Political Order.  From Prehumen Times to the French Revolution. – N.-Y.: Farrar, Straus and Giroux, 2011. – P. 258-260.

[39] Див.: Головатий С. Верховенство права. Монографія (у трьох книгах). – К.: Фенікс, 2006. – 1747 с.

[40] Назва відомого твору Гегеля «Філософія права» прочитується у Великобританії та США як Philosophy of Right. На відміну від цього, верховенство права в Західному світі є відомим як… rule of law – тобто правління права (закону) в його об’єктивному, а не суб’єктивному сенсі.

[41] У перекладі Наталії Комарової.

[42] Див.: Malinowski B. Freedom and Civilization. – London: George Allen, 1947.

[43] Речицкий В. Символическая реальность и право. – Львов: ВНТЛ-Классика, 2007. – С. 562-563.

[44] Див.: Freedom of Speech Decisions of the United States Supreme Court. — San Diego, California: Excellent Books, 1996. — P. 74-75, 79; Freedom of Press Decisions of the United States Supreme Court. — San Diego, California: Excellent Books, 1996. — P. 94, 157.

[45] Див.: Нисбет Р. Прогресс: история идеи. – М.: ИРИСЭН, 2007. – С. 358.

[46] Див.: Смолин Л. Наше отношение ко Вселенной. // Много миров. Новая Вселенная, неземная жизнь и богословский подтекст. – М.: АСТ, 2007. – С. 105.

[47] Суспільства, що в своєму розвитку  покладаються на одну домінуючу (націоналізм, класова боротьба тощо) ідеологічну схему.

[48] Бродский И. Сочинения Иосифа Бродского. Т. VI. – СПб.: Пушкинский фонд, 2000. – С. 111.

[49] Кайзерлинг Г. фон. Америка. Заря нового мира. – СПб.: Санкт-Петербургское философское общество, 2002. – С. 386.

[50] Зануссі К. Час помирати. Спогади, роздуми, анекдоти. – Харків: Фоліо, 2013. – С. 152.

[51] Фейрабенд П. Прощай, разум. – М.: АСТ-Астрель, 2010. – С. 401.

[52] Див.: Коуз Р., Ван Н. Как Китай стал капиталистическим. — М.: Новое изд-во, 2016. – С. 38.

[53] Анкерсмит Ф. Эстетическая политика. Политическая философия по ту сторону факта и ценности. – М.: Высшая школа экономики, 2014. – С. 133.

[54] Вальвиц Г. фон. Мистер Смит и рай земной: Изобретение благосостояния. – М.: Ад Маргинем пресс, 2015. – С. 157.

[55] Див.: Канеман Д. Думай медленно… решай быстро. – М.: АСТ, 2016. – С. 487.

[56] Джеймісон Ф. Постмодернізм або логіка культури пізнього капіталізму. – К.: Курс, 2008. – С. 172.

[57] Див.: Бенуа А. де. По ту сторону прав человека. В защиту свобод. – М.: ИОИ, 2015. – С. 114-115.

[58] Див.: Фергюсон Н. Цивілізація. Як Захід став успішним. – К.: Наш формат, 2017. – С. 321.

[59] Див.: Бьюкенен Д. Сочинения. – М.: Таурус-Альфа, 1997.

[60] Див.: Демократизация. – М.: Из-во Высшей школы экономики, 2015. – С. 382.

[61] Петтит Ф. Республиканизм. Теория свободы и государственного правления. – М.: Изд-во Института Гайдара, 2016. – С. 300, 313.

[62] Там само. – С. 38.

[63] Див.: Котт Д. Сьюзен Сонтаг. Полный текст интервью для журнала Rolling Stone. – М.: Ад Маргинем Пресс, 2015. – С. 47.

[64] Див.: Фергюсон Н. Цивілізація. Як Захід став успішним. – К.: Наш формат, 2017. – С. 418.

[65] Гавел В. Прошу коротко. Розмова з Карелом Гвіждялою, примітки, документи. – Львів: ПАІС, 2016. – С. 7.

[66] Петражицкий Л. Теория и политика права. Избранные труды. – СПб.: Юридическая книга, 2010. – С. 286.

[67] Див.: Коломбатто Э. Рынки, мораль и экономическая политика: новый подход к защите экономики свободного рынка. – М.: Мысль, 2016. – С. 273.

[68] Сорос Д. Лекції в Центрально-Європейському університеті. – К.: Дух і Літера, 2011. – С. 91.

[69] Кельзен Г. Кто должен быть гарантом конституции? // Шмитт К. Государство: Право и политика. – М.: Территория будущего, 2013. – С. 360.

[70] Понтович Э. Развитие конституции и учредительная власть. – Петроград: Изд-во «Огни», 1918. – С. 11.

[71] Киссинджер Г. Мировой порядок. – М.: АСТ, 2016. – С. 19.

[72] Рокфеллер Д. Мемуари. – К.: Юніверс, 2009. – С. 509.

[73] Див.: Форбс С., Эймс Э. Манифест свободы. – М.: Азбука, 2014. – С. 120.

[74] Хиггс Р. Кризис и Левиафан: Поворотные моменты роста американского правительства. – М.: ИРИСЭН, Мысль, 2010. – С. 184.

[75] Бейлин Б. Идеологические истоки Американской революции. – М.: Новое изд-во, 2010. – С. 241.

[76] Гилберт М. Черчилль. Биография. – М.: Колибри, 2015. – С. 940.

[77] Див.: https://ria.ru/world/20180215/1514657862.html

[78] Див.: Речицкий В. Символическая реальность и право. – Львів: ВНТЛ-класика, 2007. – С. 71.

[79] Фергюсон Н. Цивілізація. Як Захід став успішним? – К.: Наш формат, 2017. – С. 417.

[80] Див.: www.umoloda.kiev.ua/number/0/2006/118706/

[81] Фейрабенд П. Избранные труды по методологии науки. – М.: Прогресс, 1986. – С. 325.

[82] Брик О. Фото и кино. – М.: Ад Маргинем пресс, 2015. – С. 70.

[83] Freedom of Speech Decisions of the United States Supreme Court. — San Diego, California: Excellent Books, 1996. — P. 94.

[84] Freedom of Speech Decisions of the United States Supreme Court. — San Diego, California: Excellent Books, 1996. — P. 169-171.

[85] Морис Я. Чому Захід панує – натепер. – К.: Кліо, 2014. – С. 192.

[86] Мокир Д. Рычаг богатства. Технологическая креативность и экономический прогресс. – М.: Изд-во Института Гайдара, 2014. – С. 38.

[87] Зануссі К. Стратегії життя або як з’їсти тістечко і далі його мати. – Харків: Фоліо, 2015. – С. 337-338.

[88] Гавел В. Прошу коротко. Розмови з Карелом Гвіждялою, примітки, документи. – Львів: ПАІС, 2016. – С. 255.

[89] Музіль Р. Людина без властивостей. Т. 2. – Київ: Вид-во Жупанського, 2010. – С. 22.

[90] Гавел В. Прошу короткою. Розмова з Карелом Гвіждялою, примітки, документи. – Львів: ПАІС, 2016. – С. 30.

[91] Бодрійар Ж. Фатальні стратегії. – Львів: Кальварія, 2010. – С. 71.

[92] Див.: Еріксен Т. Тиранія моменту: швидкий і повільний час в інформаційну добу. – Львів: Кальварія, 2004. – С. 182.

[93] Freedom of Press Decisions of the United States Supreme Court. — San Diego, California: Excellent Books, 1996 — P. ix, 104.

[94] Див.: Проект Конституції України // Права людини в Україні, № 5, 1994. – 128 с.; Речицький В. Проект Конституції України – 2012. – Харків: Вид-во «Права людини», 2012. – 168 с.

Превалювання президентської інстанції нівелювало потенціал парламенту

Превалювання президентської інстанції нівелювало конструктивістський потенціал парламенту

Петро МИРОНЕНКО, президент ГО «Академія політичних наук», доктор політичних наук

Тема форми державного правління досліджується понад 2000 років, і дотепер тривають науково-теоретичні та практичні суперечки щодо її ідеальної моделі. Яка з форм була б більш ефективною для нашої країни на даному етапі?

Політика і Конституція

За два десятиріччя після прийняття Конституції кілька разів змінювалася форма державного правління: від президентсько-парламентської до парламентсько-президентської і навпаки. Чому? Питання водночас і просте, і складне: недовіра політичних сил одна до одної призводить до встановлення певних запобіжних механізмів.

На зорі нашої незалежності в країні фактично була президентська республіка, з 1996 року — президентсько-парламентська, з 2006-го — парламентсько-президентська, з 2010-го — знову президентсько-парламентська, а з 2014-го — парламентсько-президентська. Кожна форма з огляду на її реалізацію мала як позитивні, так і негативні моменти.

На даному етапі формування політичної системи українська демократія постала перед потребою комплексного реформування політичного устрою. Форма «сильний президент — слабкий парламент» виявилася неспроможною адекватно відповідати на численні виклики сучасності. Проте, якщо проаналізувати теоретичну платформу президентської чи президентсько-парламентської форм правління, можна виявити наукове обґрунтування закономірностей, що мають місце у сучасному державному апараті.

Зокрема, з огляду на превалювання президентського інституту у сфері розподілу політичних преференцій передбачається централізація державної влади в руках виконавчої інстанції. Дане правило проявляється, зокрема, при формуванні уряду та застосуванні засобів впливу на політичну ситуацію.

Ця теза підтверджується Хуаном Лінцом: «За винятком США, більшість стабільних демократій Європи — парламентарні режими й кілька змішаних форм, водночас більшість країн з президентською формою правління — нестабільні демократії чи авторитарні режими».

По-перше, домінування Президента в організаційній системі державного ладу України детермінувало концентрацію політичного ресурсу, що надало вітчизняному політичному процесу певних рис персоніфікації —надмірного впливу окремого політичного суб’єкта на функціонування державного апарату.

По-друге, визначальна роль інституту президентства нівелювала конструктивістський потенціал парламенту. Як наслідок, орган законодавчої влади, який зобов’язаний презентувати суспільні інтереси на основі ідейного плюралізму власного кадрового складу, перестав ефективно виконувати представницьку функцію, порушивши механізм порозуміння громадянського суспільства та державно-владного апарату. Це, у свою чергу, зруйнувало соціальну рівновагу та похитнуло легітимність політичної еліти.

По-третє, тотальне домінування суб’єктів однієї політичної ідентифікації в парламентському, президентському та урядовому інститутах зумовило мінімізацію конструктивної активності опозиційних сил. Це негативно позначилося на артикуляції нонконформістських інтересів суспільства та ефективності діяльності владної еліти, заснованої на раціональній політичній конкуренції.

Куди далі?

Кожен Президент, без винятку, де-факто намагався перебрати на себе повноваження до рівня президентської республіки. Тому проблема не в Конституції, а у здатності політичних сил виконувати Основний Закон. В ідеалі в Конституції повноваження Президента слід прописати таким чином, аби в нього ніколи не виникало бажання розуміти щось інакше, ніж написано.

Приклад сьогодення: окремі політичні сили днями спробували своєрідно розтлумачити ст.103 Конституції щодо дати чергових виборів глави держави. Деякі так звані експерти намагаються довести, що вони мають відбутися після 7.06.2019, тобто після п’ятиріччя перебування Президента на посаді. Однак Конституція чітко передбачає: «Чергові вибори Президента відбуваються в останню неділю березня п’ятого року повноважень Президента». Не через 5 років, а саме «п’ятого року повноважень».

Якщо аналізувати політичну суб’єктивну складову зміни форми державного правління, то логічним буде висновок, що політичні партії не дозволять створити президентську республіку. Адже багато політиків мали великі повноваження, і вони боротимуться за збільшення їх обсягу. Тож очевидно, що при наступній зміні обговорюватиметься парламентська форма правління.

Проте після невдалої реалізації парламентсько-президентської форми, що розбалансувала систему державного управління, є потреба в чіткій вертикалі виконавчої влади, яка дозволить провести реформи. Однак результат цих реформ залежить від поставленої мети й від того, які методи використовуватимуться.

У контексті теоретичних узагальнень постає питання щодо реального діапазону демократизації в рамках соціально-політичної системи України. Чи варто політичний режим та принципи його функціонування інтерпретувати в рамках типового демократичного формату і чи спроможна така форма політичного устрою забезпечити довготривалу модернізацію політичної системи?

Як відзначав американський дослідник Волт Растоу: «Демократизація — це рух у напрямку свободи слова, покращення правових засад діяльності адміністрації і конструювання представницької парламентської інституції, сформованої на основі вибору прогресивного електорату, здатного контролювати бюджетні кошти».

Утім, сьогодні рівень політичної та правової культури політичних партій недостатній для запровадження в державі парламентської форми правління. Однак це не означає, що ця форма не може бути ефективною. Ця форма визнається багатьма дослідниками як найкраща для країн Центрально-Східної Європи.

Причини неефективності

Функціонування законодавчого інституту — парламенту, побудованого на конфронтаційно налаштованих коаліціях більшості та опозиції, втрачає свої можливості в контексті домінування президентської інстанції. Ця тенденція зумовлює порушення представницького принципу функціонування політичного режиму, коли суб’єкти української еліти зосереджені на боротьбі за індивідуальні пріоритети, що впливає на презентацію суспільних інтересів.

Також набуває поширення твердження, що у сьогоднішньому глобалізованому світі форма правління вже не має суттєвого значення, оскільки на політику держав впливають наднаціональні структури.

Однак причиною неефективності форми правління в Україні є те, що при її виборі враховуються думки лише провідних політичних сил, зокрема їхній реальний вплив на конституційний процес. В обговоренні беруть участь депутати, міністри, журналісти, хоча це питання насамперед повинні вирішувати експерти, які ґрунтовно досліджують різні форми правління. Їхній аналіз повинен базуватися на наукових методах, чітких критеріях оцінювання, статистичних даних і виходити з політичної ситуації в країні. Нарешті, постає питання щодо прогресивного електорату, здатного виявляти власну політичну ідентифікацію на основі свідомого аналізу політичного середовища.

Багато хто сьогодні в Україні розуміє демократію як анархію. Тож необхідно переконувати громадянське суспільство в тому, що лише чітке виконання Конституції і законів України може привести країну до високого рівня розвитку. Інакше — хаос і розвал держави.  

Политическая система в США — Структура

Фото: USA.gov

В этом разделе вы сможете узнать, как функционирует политическая система в Соединенных Штатах. Демократия может осуществляться разными способами, и демократические практики различаются от страны к стране. В Дании люди голосуют за кандидатов, которых они хотят получить в датском парламенте, Folketinget. После этого избранные члены парламента (депутаты) выбирают, кто будет премьер-министром Дании.В Соединенных Штатах выборы более непосредственно сосредоточены на том, кто будет президентом страны. В США люди голосуют лично за конкретного кандидата, который, по их мнению, должен стать президентом. Однако перед президентскими выборами партии проходят длительный процесс так называемых первичных выборов. Здесь они выбирают одного кандидата, который будет представлять каждую партию на президентских выборах.

Вы можете узнать больше о избирательных процессах, структуре U.С. Конгресса, а также о том, как принимаются законопроекты, среди прочих тем, нажав на разные заголовки в указателе выше. На этой странице вы можете прочитать о структуре политической системы в Соединенных Штатах. Таким образом, вы можете узнать о трехстороннем разделении власти в стране — между президентом, Конгрессом и Верховным судом.

После того, как Соединенные Штаты объявили о своей независимости от Великобритании, страна приступила к созданию собственной политической системы. В этом они были вдохновлены французским философом Монтескье.В 1748 году Монтескье представил свои идеи о том, как лучше всего организовать политическую систему. Эти идеи предполагали разделение властей, которое должно было гарантировать, что один человек или группа не сможет действовать в качестве автократического лидера нации. Идея Монтескье заключалась в том, что власть должна быть разделена на законодательную, исполнительную и судебную. С тех пор все демократические общества вдохновлялись этими принципами.

В Соединенных Штатах Конгресс является национальным парламентом, то есть американской версией фолькетинга в Дании.Конгресс функционирует как законодательная ветвь правительства США. Президент действует как исполнительная власть, а суды (Верховный суд), в свою очередь, действуют как судебная власть. Изображение в верхней части этой страницы дает визуальное представление об этом тройном разделении.

Роль Конгресса заключается в принятии законов, а роль президента — в выполнении таких законов после их принятия. Наконец, роль судов состоит в том, чтобы толковать законы и выносить решения в суде на основе этих толкований.

Принцип сдержек и противовесов

Однако недостаточно разделить эти различные центральные обязанности правительства между тремя ветвями власти. Политическая система США также следует принципу «сдержек и противовесов», который позволяет всем трем ветвям власти взаимно контролировать друг друга. Это предотвращает чрезмерную мощь любой из этих трех ветвей.

Для того, чтобы контролировать законодательную власть (Конгресс), президент, который является исполнительной властью, может наложить вето на закон, принятый Конгрессом.Судебная власть, суды, также могут ограничивать осуществление Конгрессом власти. Суды могут сделать это, объявив законы, которые иначе были приняты Конгрессом, неконституционными.

В дополнение к этому, власть президента ограничена, потому что Конгресс имеет право преодолеть вето, наложенное президентом на принятие закона. Конгресс может сделать это, приняв такой закон большинством в две трети голосов. Кроме того, суды могут объявить действия президента неконституционными, если президент действует за пределами своих полномочий.

В отличие от Дании, процесс выбора судей Верховного суда в США находится под политическим влиянием. Девять судей составляют Верховный суд Соединенных Штатов, и они обычно служат всю оставшуюся жизнь. Когда должен быть избран новый судья Верховного суда, президент, находящийся у власти в данный момент, выбирает кандидата на эту должность. Затем кандидат должен быть одобрен Сенатом. Это означает, что президенты-демократы и республиканцы имеют возможность назначать судей, у которых есть набор ценностей, соответствующих их собственным.Поэтому вопрос о том, кто получит возможность вступить в должность в Верховном суде США, сильно зависит от действующего президента.

Различия между Данией и США

Идеи Монтескье о тройном разделении власти также вдохновили датскую политическую структуру. Фолькетинг, датский парламент, является законодательной ветвью власти, правительство — исполнительной властью, а суды составляют судебную ветвь власти. Одно существенное различие между двумя политическими системами в Дании и США.С. состоит в том, что датское правительство избирается не народом напрямую, а фолькетингом. Как правило, большинство членов датского правительства также являются членами Фолькетинга. Таким образом, они могут голосовать за свою политику и участвовать в вотумах недоверия правительству. Из-за этих ключевых совпадений между законодательной и исполнительной ветвями власти разделение власти в Дании на самом деле не является трехсторонним, а, скорее, тем, что называется парламентаризмом.

В Соединенных Штатах тройственное разделение более очевидно.Президент и его правительство сами не являются членами Конгресса, и люди, а не члены Конгресса, избирают президента более прямым образом. Кроме того, Конгресс США не может заставить президента покинуть свой пост, если большинство голосов будет против него.

Обсудить

 • Как разделена власть в США? Между какими ветвями?
 • Что такое принцип «сдержек и противовесов»?
 • Сравните то, что вы только что прочитали о политической системе в США.S. со своими знаниями о структуре датской политической системы.

Деятельность

 • Упражнение на рисование: сделайте собственную иллюстрацию структуры политической системы в Соединенных Штатах. Подумайте о том, что вы узнали о тройном разделении власти и о том, как разные ветви могут регулировать друг друга.
 • История Демократической и Республиканской партий
 • Президентские выборы в США

Глава 3: Федерализм и разделение властей

План исследования главы

Введение

Одним из величайших достижений основания Америки было создание эффективной конституционной структуры политических институтов.Два важных аспекта Конституции США — федерализм и разделение властей — частично отражают усилия создателей по разделению государственной власти. Федерализм ограничивает правительство, создавая две суверенные державы — национальное правительство и правительства штатов, тем самым ограничивая влияние обоих. Разделение властей налагает внутренние ограничения, разделяя правительство против самого себя, наделяя разные ветви отдельными функциями и вынуждая их делить власть.

 1. Кто что делает? Федерализм и институциональная юрисдикция

  Что такое федерализм? Почему основатели приняли федеративную, а не унитарную систему? Какие виды федеративных отношений устанавливала Конституция и как? Как и почему со временем изменился баланс сил на федеральном уровне?

  • Федерализм — это система правления, в которой власть разделена между центральным правительством и региональными правительствами; в Соединенных Штатах и ​​национальное правительство, и правительства штатов обладают значительной степенью суверенитета.
  • Хотя некоторые из создателей надеялись создать что-то близкое к унитарной системе правления, штаты сохранились как из-за их устоявшихся и уже функционирующих пулитических институтов, так и из-за популярных привязанностей «американцев» восемнадцатого века к своим отдельные государства.
  • Создатели Конституции предоставили национальному правительству несколько выраженных полномочий, оставив остальные полномочия за штатами.
   • В дополнение к выраженным полномочиям национального правительства пункт «необходимые и надлежащие» предоставлял возможность для расширения в сферу «подразумеваемых полномочий».”
   • Десятая поправка к Конституции резервирует полномочия, специально не делегированные национальному правительству, «соответственно штатам или народу». Наряду с традиционными полномочиями штатов и совместными (параллельными) полномочиями Десятая поправка обеспечивает конституционную основу для государственной власти в федеративных отношениях.
   • Федерализм также вовлекает сложные отношения между различными штатами. «Пункт о полном доверии и уважении» Конституции требует, чтобы государства соблюдали публичные акты и судебные решения других штатов, а в «пункте о привилегиях и иммунитетах» говорится, что штаты не могут дискриминировать кого-либо из другого штата.
   • Федерализм также налагает некоторые ограничения на власть штата, в частности, на отношения между правительствами штатов. Местные органы власти, хотя и не признаны в Конституции, используются штатами для осуществления деятельности правительства.
  • В рамках традиционной системы «двойного федерализма», просуществовавшей с 1789 по 1937 год, существовало относительно четкое разделение федеральной власти, при этом национальное правительство ограничивалось прежде всего продвижением торговли (подкрепленным такими делами, как McCulloch v.Мэриленд, и Гиббонс против Огдена, ), в то время как государства осуществляли большую часть управления.
  • После 1937 г. прекратила свое существование система «кооперативного федерализма», которая характеризовалась партнерством между национальным правительством и правительствами на уровне штата и на местном уровне; это сотрудничество начало размывать традиционные линии власти, которые были относительно четкими при «двойном федерализме». Использование субсидий для поощрения штатов к согласию с инициативами национального правительства, власть национального правительства расширилась, хотя штаты сохранили большую часть своих традиционных полномочий.
  • С 1960-х годов появилась система «регулируемого федерализма и национальных стандартов», в которой национальное правительство начало прикреплять «веревочки» к федеральным деньгам, на которые государства привыкли рассчитывать (и иногда вводило правила без финансирования), таким образом смещение баланса федеральной власти в сторону национального правительства.
  • Нынешнее состояние федерализма, иногда называемое «новым федерализмом», вызывает борьбу за власть с возрождением штатов в федеральной структуре.Хотя национальное правительство и штаты продолжают совместно работать над достижением общих целей, борьба за власть продолжается, и Верховный суд часто выступает в качестве арбитра в ряде важных судебных дел за последние 15 лет.
 2. Разделение властей

  Как Конституция разделила власть между законодательной, исполнительной и судебной ветвями власти? Каковы различные роли каждой из этих ветвей в американском национальном правительстве?

  • Разделение властей делит власть между исполнительной, законодательной и судебной ветвями как отдельными отделами американского национального правительства.
   • Это наделяет несколько различных институтов — Конгресс, исполнительную власть и судебную власть — способностью влиять на национальную повестку дня и влиять на решения.
   • Это также устанавливает систему сдержек и противовесов, в которой власть разделена, чтобы гарантировать, что ни одна из ветвей не станет преобладающей.
  • В рамках системы разделенных властей создатели обеспечили верховенство в законодательной сфере, перечислив полномочия национального правительства в статье I Конституции, которая касается Конгресса.
  • Возникло президентское правительство, особенно после 1937 года, так что Конгресс и президент постоянно конкурируют за контроль над национальным правительством, особенно в периоды разделенного правительства.
  • Разделение властей Система сдержек и противовесов основывается на целеустремленном поведении пулитистов, действующих в различных учреждениях национального правительства. В качестве примера принципа рациональности , компромисс между законодательной и исполнительной ветвями власти подпитывается амбициями пулитистов, работающих в этих учреждениях.
  • Подобно тому, как Верховный суд выступал в роли арбитра при определении баланса сил на федеральном уровне, утверждая «судебный надзор», он также выступает посредником в спорах о разделении властей между Конгрессом и президентом.

Федерализм | Wex | Закон США

Обзор

Федерализм — это система правления, при которой одна и та же территория контролируется двумя уровнями власти. Как правило, всеобъемлющее национальное правительство отвечает за более широкое управление более крупными территориальными областями, в то время как более мелкие подразделения, штаты и города регулируют вопросы, вызывающие озабоченность на местном уровне.

Как национальное правительство, так и более мелкие политические подразделения имеют право принимать законы, и оба имеют определенный уровень автономии друг от друга.

США

В Соединенных Штатах Конституция установила систему «двойного суверенитета», в соответствии с которой штаты передали многие из своих полномочий Федеральному правительству, но также сохранили некоторый суверенитет. Примеры этого двойного суверенитета описаны в Конституции США.

Оговорка о верховенстве

Статья VI U.S. Конституция содержит пункт о верховенстве, который гласит: «Настоящая Конституция и законы Соединенных Штатов, которые должны приниматься в соответствии с ней; и все договоры, заключенные или которые должны быть заключены под властью Соединенных Штатов, должны быть высшим законом страны, и судьи в каждом штате должны быть связаны им, невзирая на все положения Конституции или законов любого штата ». Это фактически означает, что, когда законы федерального правительства вступают в противоречие с законами правительства штата, федеральный закон заменяет закон штата.

Статья I, Раздел 8

Статья I, Раздел 8 Конституции описывает конкретные полномочия, принадлежащие федеральному правительству. Эти полномочия называются перечисленными полномочиями.

Десятая поправка

Десятая поправка оставляет за штатами полномочия, если эти полномочия не переданы федеральному правительству. Среди других полномочий это включает создание школьных систем, надзор за государственными судами, создание систем общественной безопасности, управление бизнесом и торговлей в пределах штата, а также управление местными органами власти.Эти полномочия называются зарезервированными полномочиями.

Параллельные полномочия

Параллельные полномочия относятся к полномочиям, которые разделяются как федеральным правительством, так и правительствами штатов. Это включает в себя право взимать налоги, строить дороги и создавать суды низшей инстанции.

Дополнительная литература

Дополнительную информацию о федерализме можно найти в этой статье журнала «Юридический обзор Университета штата Флорида», в статье в «Вандербильтском правовом обзоре» и в этом «Стэнфордском юридическом обзоре».

Политическая система Германии | Партии, голосование и конституция

Правительство и политическая структура Германии

Начнем с некоторых структурных основ

Каждая демократия состоит из ряда институтов, каждый из которых выполняет свою роль.И у каждого свои причуды. Вот как Германия сравнивается с другими системами по всему миру.

Какова политическая система Германии?

Германия — федеративная демократия с сильными политическими партиями, независимой судебной системой и сильными региональными и местными органами власти. Таким образом, все может немного запутаться — даже для коренных жителей.

«Федеральная» часть относится к способу разделения власти на национальном уровне. Учреждения в Берлине обладают определенными федеральными полномочиями, которые выходят за рамки региональных границ.Например, в Берлине действуют правила страхования здоровья.

С другой стороны, многие полномочия закреплены за региональными собраниями или местными властями. Это помогает предотвратить накопление власти в центре, потенциально угрожающее здоровью немецкой демократии.

Какую роль играет Конституция Германии?

Германия также является конституционной демократией. Это означает, что структура правил, определяющих, где находится власть и как избираются люди, описана в базовом документе.Любые изменения в этот документ должны производиться с особым вниманием к их более широким последствиям.

Сама конституция была принята в 1949 году и известна как Grundgesetz für die Bundesrepublik Deutschland (или Основной закон). В отличие от некоторых конституций, она регулярно менялась в соответствии с меняющимися ситуациями и считается одной из самых гибких в своем роде в мире.

Как работает голосование в Германии?

Как и в любой другой демократии, голосование является наиболее важным политическим правом Германии, и неграждане, как правило, не могут голосовать на большинстве выборов.Бывают исключения. Например, граждане ЕС могут голосовать на местных и европейских выборах.

Однако выборы в Федеральные палаты разрешены только для граждан Германии. Возрастной ценз для голосования в Германии составляет 18 лет (16 лет на местных выборах), и все взрослые граждане могут голосовать. Наиболее важные выборы проводятся каждые 4 года и избирают представителей в Бундестага и (по сути, национальное собрание).

На этих выборах избиратели подали два голоса. Первый предназначен для конкретного кандидата, которому для избрания необходимо набрать наибольшее количество голосов в каждом избирательном округе.Другой голос — за «партийный список». Эти голоса используются, чтобы гарантировать, что партии получают примерно столько мест, сколько их процентное соотношение голосов.

Кто глава правительства Германии?

Вам может быть интересно, где на самом деле власть находится в Германии, и посторонним может быть трудно понять политический ландшафт. На первый взгляд, вы можете смотреть на «главу государства» — в данном случае на президента Германии. Но внешность может быть обманчива.

Политическое покровительство | Энциклопедия Первой поправки

Политический патронат — это назначение или прием на работу лица на правительственную должность на основе партийной лояльности.Выборные должностные лица на национальном, региональном и местном уровнях власти используют такие назначения для вознаграждения людей, которые помогают им завоевать и сохранить свой пост. Эта практика привела к появлению поговорки: «Победителю достается добыча». Когда политики используют систему патронажа, чтобы уволить своих политических оппонентов, уволенные могут обвинить их в том, что такая практика наказывает их за осуществление своих прав на политическое объединение согласно Первой поправке. В качестве седьмого президента США демократ Эндрю Джексон (1829–1837) стремился приблизить правительство к народу и сделать его более представительным.В эту эпоху реформ и «джексоновской демократии» система добычи процветала благодаря использованию политического патронажа для вознаграждения верных партизан работой. Джексон утверждал, что любое правительство, действительно стремящееся служить народу, будет назначать и менять свой персонал, а не создавать постоянную бюрократию, в которой государственные служащие рассматривают свои должности как собственность. Эта практика стала нормой на несколько десятилетий. (Изображение с Wikimedia Commons, 1824 г., общественное достояние)

Политический патронат — это назначение или прием на работу лица на правительственную должность на основе партийной лояльности.Выборные должностные лица на национальном, региональном и местном уровнях власти используют такие назначения для вознаграждения людей, которые помогают им завоевать и сохранить свой пост. Эта практика привела к появлению поговорки: «Победителю достается добыча». Когда политики используют систему патронажа, чтобы уволить своих политических оппонентов, уволенные могут обвинить их в том, что такая практика наказывает их за осуществление своих прав на политическое объединение согласно Первой поправке.

Политический патронаж в США имеет давнюю историю

Политический патронат существует с момента основания Соединенных Штатов.В статье 2 Конституции делегируются полномочия по назначению президенту; это позволяет главному исполнительному директору назначать огромное количество официальных лиц США, включая судей, послов, членов кабинета министров и глав агентств, офицеров и других высокопоставленных членов правительства. Полномочия президента по назначению проверяются полномочиями Сената по утверждению. Эта система используется во многих конституциях штатов и местных уставах.

Сторонники системы утверждали, что политический патронаж способствует прямой подотчетности администраторов избранным должностным лицам.Они также воспринимали это как средство уменьшения элитарности на всех уровнях власти, позволяя простым людям занимать ключевые посты. Ранние президенты широко использовали патронаж.

Будучи седьмым президентом Соединенных Штатов, демократ Эндрю Джексон (1829–1837) стремился приблизить правительство к народу и сделать его более представительным. В эту эпоху реформ и «джексоновской демократии» система добычи процветала благодаря использованию политического патронажа для вознаграждения верных партизан работой.Джексон утверждал, что любое правительство, действительно стремящееся служить народу, будет назначать и менять свой персонал, а не создавать постоянную бюрократию, в которой государственные служащие рассматривают свои должности как собственность. Эта практика стала нормой на несколько десятилетий.

В городах появились политические машины

Система добычи пронизывала все уровни управления, но в конце девятнадцатого и начале двадцатого веков она была особенно очевидна на местном уровне, где политические машины возникли во многих городах.Эти машины стали средством, с помощью которого политический лидер, часто известный как «босс», доминировал в правительстве и политике, создавая сообщество сторонников. Таммани-холл в Нью-Йорке служил ярким примером такой машины. Выдающиеся мэры Фрэнк Хейг из Джерси-Сити, Джеймс Майкл Керли из Бостона и Ричард Дейли из Чикаго квалифицировались как боссы, которые доминировали в политике в своих регионах. Хотя в некоторых отношениях политический патронаж сработал, он быстро стал ассоциироваться с коррупцией. Более того, лица, назначаемые на должности патронажа, зависели от воли нанимавших их людей, что не позволяло им свободно высказываться и критиковать своих начальников.

Система теперь основана на заслугах

Повсеместная коррупция в правительстве, замедление темпов иммиграции и рост среднего класса Америки способствовали постепенному упадку системы добычи. В конце девятнадцатого века росло беспокойство по поводу того, что рабочие места продаются и обмениваются тем, кто предлагает самую высокую цену. Многочисленные правительственные скандалы и сообщения о неэффективности подорвали общественное доверие. Проблема стала особенно острой, когда двадцатый президент страны Джеймс А. Гарфилд был застрелен в 1881 году, всего через несколько месяцев после вступления в должность, недовольным соискателем работы.Это стимулировало реформу и привело к принятию Закона Пендлтона 1883 года, который переместил процесс назначения на систему, основанную на заслугах, в которой упор делался на прием на работу через конкурсные экзамены и продвижение по службе, основанное на компетентности, а не на партийной принадлежности. Первоначально только десять процентов федеральных служащих были охвачены новой системой, за которой наблюдала Комиссия по государственной службе (CSC). С течением времени ситуация сильно изменилась. После принятия Закона о реформе государственной службы, подписанного президентом Джимми Картером в 1978 году, более 90 процентов федеральных служащих были охвачены государственной службой или другим типом системы, основанной на заслугах.

Суд наложил ограничения Первой поправки на политическое покровительство

В целях обеспечения большей беспристрастности на служащих государственной службы распространяются законы, в первую очередь Закон о Хэтче 1939 года, которые ограничивают их участие в партийной политике. Верховный суд довольно последовательно поддерживал ограничения на политическую деятельность государственных служащих с момента своего решения в Ex parte Curtis (1882).

Верховный суд наложил ограничения Первой поправки на патронаж в ряде решений, начиная с 1976 года.В деле Элрод против Бернса (1976) Суд запретил новоизбранному шерифу-демократу увольнять республиканских служащих, не являющихся гражданскими служащими. Суд обосновал, что увольнение по патронату нарушает основные права на политическое выражение Первой поправки и права ассоциаций. Суд расширил это обоснование в делах Бранти против Финкеля (1980) и Рутан против Республиканской партии Иллинойса (1990).

Наблюдается постепенное и постепенное движение к системе, основанной на заслугах.Политический патронат по-прежнему существует на всех уровнях власти сегодня, но гораздо менее распространен, чем в предыдущие эпохи. Например, сейчас президенты назначают менее 1% всех федеральных должностей. Однако назначения продолжают оставаться важным средством, с помощью которого президенты награждают своих сторонников, укрепляют внутри своих партий и устанавливают рабочие отношения с членами Конгресса.

Эта статья была первоначально опубликована в 2009 году. Даниэль Барацкай преподает по программе государственного управления в Валдостском государственном университете.

Отправить отзыв об этой статье

Три ветви правительства и структура правительства США

Для обсуждения каждого из департаментов и ведомств федерального правительства см. The United States Government Manual на https://www.govinfo.gov/app/collection/GOVMAN.

Структура правительства штата 1

Согласно Десятой поправке к Конституции США, все полномочия, не предоставленные федеральному правительству, сохраняются за штатами и людьми.Все правительства штатов построены по образцу федерального правительства и состоят из трех ветвей: исполнительной, законодательной и судебной. Конституция США требует, чтобы штаты поддерживали «республиканскую форму» правления, хотя трехуровневая структура не требуется.

Законодательный

Законодательные органы всех 50 штатов состоят из выборных представителей, которые рассматривают вопросы, выдвинутые губернатором или внесенные его членами, для создания законодательства, которое становится законом.Законодательный орган также утверждает бюджет штата и инициирует налоговое законодательство и статьи об импичменте. Последний является частью системы сдержек и противовесов между тремя ветвями власти, которая отражает федеральную систему и не позволяет любой ветви злоупотреблять своей властью.

В каждом штате, кроме одного, есть двухпалатный законодательный орган, состоящий из двух палат: верхней палаты меньшего размера и нижней палаты большего размера. Вместе две палаты принимают законы штата и выполняют другие руководящие обязанности.Меньшая верхняя палата всегда называется Сенатом, и ее члены обычно служат более длительные сроки, обычно четыре года. Большую нижнюю палату чаще всего называют Палатой представителей, но в некоторых штатах ее называют Ассамблеей или Палатой делегатов. Его члены обычно служат на более коротких сроках, часто до двух лет. Небраска — единственный штат, в законодательном органе которого всего одна палата.

Исполнительная власть

В каждом штате исполнительную власть возглавляет губернатор, который избирается непосредственно народом.В большинстве штатов другие руководители исполнительной власти также избираются прямым голосованием, включая вице-губернатора, генерального прокурора, государственного секретаря, а также аудиторов и комиссаров. Государства оставляют за собой право организовываться любым способом, поэтому они часто сильно различаются в отношении исполнительной структуры. Нет двух одинаковых государственных исполнительных организаций.

Судебный

В большинстве штатов есть верховный суд, который рассматривает апелляции судов более низкого уровня. Судебные структуры и назначение / выборы судей определяются законодательством или конституцией штата.Верховный суд штата обычно занимается исправлением ошибок, допущенных в судах низшей инстанции, и поэтому не проводит судебных разбирательств. Постановления, вынесенные в верховных судах штатов, обычно имеют обязательную силу; однако, когда возникают вопросы относительно соответствия Конституции США, дела могут быть обжалованы непосредственно в Верховном суде США.

ГОСУДАРСТВЕННЫЕ ПРАВИТЕЛЬСТВА (50)

Об устранении определенных препятствий на пути к демократии в Соединенных Штатах, JSTOR

Информация о журнале

Ежеквартальный журнал политических наук — самый старый и широко распространенный.
читать политологический журнал в стране.Издается с 1886 г.
PSQ предлагает критический и своевременный анализ как внутренних, так и
вопросы внешней политики, а также политических институтов и процессов.
PSQ не имеет идеологической или методологической предвзятости и редактируется.
сделать понятными даже технические выводы политологам, историкам,
и другие социологи независимо от подполя. Каждый выпуск состоит из
пять или шесть содержательных статей ведущих ученых, а также от 30 до 40
научные и полезные книжные обзоры.

Для просмотра и поиска выпусков, опубликованных за последние пять лет, посетите http: // www.psqonline.org.

Информация об издателе

Академия политических наук — это беспартийная некоммерческая организация, основанная
в 1880 году с тройной миссией: (1) внести свой вклад в научный экзамен
политических институтов, процессов и государственной политики (2) для обогащения политических
обсуждать и направлять лучшие исследования в области социальных наук в понятном
путь к политическим лидерам для использования в выработке государственной политики и процессе
управления, и (3) просвещать представителей общественности, чтобы они стали
информировали избирателей о демократическом процессе.Основные средства достижения
эти цели — его журнал, Ежеквартальный вестник политических наук, Академия.
конференций, а также публикацию трудов или симпозиумов, основанных на конференции
презентации. Престиж и авторитет Академии таковы, что государственные деятели
и ученые всех политических убеждений зарегистрировались в качестве членов, участвовали
на своих конференциях и способствовал его публикациям. Бывшие президенты Джеральд
Форд, Джимми Картер, Рональд Рейган и Джордж Буш — почетные члены
Академия.Для получения информации об институциональных подписках, индивидуальном членстве, назад
вопросы, перепечатки, разрешения или отправка рукописей обращайтесь в Академию
политологии. Эта информация также доступна на http://www.psqonline.org/.

.

Добавить комментарий

Ваш адрес email не будет опубликован.

[an error occurred while processing the directive]

Related Posts

Разное

Православные праздники 21 сентября 2020: Православные христиане празднуют Рождество Пресвятой Богородицы | Новости | Известия

Церковный календарь на сентябрь 2020: какие праздники в сентябреПравославные христиане в сентябре 2020 года отмечают несколько больших праздников, таких как Усекновение главы Иоанна Предтeчи, Рождество

Разное

Обязанности крестной при крещении: Какую молитву должна знать крестная при крещении. Обязанности крестной при крещении девочки и мальчика. Главные обязанности крестных

обязанности. Обязанности крестной матери во время и после крещения

Крещение — это одно из важных событий в жизни православного