Молитвы за усопших родственников: Молитвы за всякого усопшего христианина

Разное

Молитвы на кладбище — как поминать усопшего

Содержание статьи

 • Молитвы на кладбище — как поминать усопшего
 • Чин литии, совершаемой дома и на кладбище
   • Псалом 90
   • Тропа́рь, глас 4-й:
   • Седа́лен, глас 5-й:
   • Конда́к, глас 8-й:
   • И́кос:
 • Читайте также

Молитвы на кладбище — как поминать усопшего

Потеря близкого — тяжелый момент. Все, чем мы можем помочь душе умершего человека — это молитва. Поминать усопшего можно в храме или келейно, молитвы на кладбище тоже не запрещены, а наоборот поощряются Церковью. Был даже написан специальный Чин литии, совершаемой мирянином дома и на кладбище.

Чин литии, совершаемой дома и на кладбище

Мо­ли́т­ва­ми свя­ты́х оте́ц на́­ших, Го́с­по­ди Иису́­се Хрис­те́, Бо́­же наш, по­ми́­луй нас. Ами́нь.

Сла́­ва Те­бе́, Бо́­же наш, сла́­ва Те­бе́.

Ца­рю́ Не­бе́с­ный, Уте́­ши­те­лю, Душе́ и́с­ти­ны, И́же везде́ сый и вся ис­пол­ня́­яй, Со­кро́­ви­ще бла­ги́х и жи́з­ни По­да́­те­лю, прииди́ и все­ли́­ся в ны, и очи́с­ти ны от вся́­кия скве́р­ны, и спа­си́, Бла́же, ду́­ши на́­ша. (молитва Святому Духу не читается от Пасхи до Дня Святой Троицы)

Свя­ты́й Бо́­же, Свя­ты́й Кре́пкий, Свя­ты́й Безсме́ртный, по­ми́­луй нас. (три́жды)

Сла́­ва Отцу́ и Сы́­ну и Свя­то́­му Ду́ху, и ны́­не и при́с­но и во ве́­ки ве­ко́в. Ами́нь.

Пре­свя­та́я Тро́­ице, по­ми́­луй нас; Го́с­по­ди, очи́с­ти гре­хи́ на́­ша; Вла­ды́­ко, прости́ без­за­ко́­ния на́­ша; Свя­ты́й, посети́ и ис­це­ли́ не́­мо­щи на́­ша, и́ме­не Тво­его́ ра́­ди.

Го́с­по­ди, по­ми́­луй (три́жды)

Сла́­ва Отцу́ и Сы́­ну и Свя­то́­му Ду́ху, и ны́­не и при́с­но и во ве́­ки ве­ко́в. Ами́нь.

О́т­че наш, И́же еси́ на небесе́х! Да святи́тся и́мя Твое́, да прии́дет Ца́рст­вие Твое́, да бу́дет во́ля Твоя́, я́ко на не­бе­си́ и на зем­ли́. Хлеб наш насу́щный даждь нам днесь; и оста́­ви нам долги́ на́­ша, я́ко­же и мы оставля́ем должнико́м на́­шим; и не введи́ нас во искуше́ние, но из­ба́­ви нас от лу­ка́­ва­го.

Го́с­по­ди, по­ми́­луй. (12 раз)

Сла́­ва Отцу́ и Сы́­ну и Свя­то́­му Ду́ху, и ны́­не и при́с­но и во ве́­ки ве­ко́в. Ами́нь.

Прииди́те, поклони́мся Царе́ви на́­ше­му Бо́­гу.

Прииди́те, поклони́мся и припаде́м Хри­сту́, Царе́ви на́­ше­му Бо́­гу.

Прииди́те, поклони́мся и припаде́м Самому́ Хри­сту́, Царе́ви и Бо́­гу на́­ше­му.

Читайте также — Поминовение усопших – лучи света в мрачное царство мертвых

Псалом 90

Жи­вы́й в по́­мо­щи Вы́ш­ня­го, в кро́­ве Бо́­га Не­бе́с­на­го водвори́тся. Рече́т Го́сподеви: Засту́пник мой еси́, и При­бе́­жи­ще мое́, Бог мой, и упова́ю на Не­го́. Я́ко Той из­ба́­вит тя от се́­ти ло́вчи и от словесе́ мяте́жна, плещма́ Свои́ма осени́т тя, и под криле́ Его́ наде́ешися: ору́­жи­ем обы́дет тя и́стина Его́. Не убои́шися от стра́ха нощна́го, от стре́лы летя́щия во дни, от ве́щи во тьме преходя́щия, от сря́ща и бе́са полу́деннаго. Паде́т от стра­ны́ твоея́ ты́сяща, и тма одесну́ю те­бе́, к те­бе́ же не прибли́жится: оба́­че очи́­ма твои́ма смо́триши, и воз­дая́­ние гре́ш­ни­ков у́зриши. Я́ко Ты, Го́с­по­ди, упо­ва́­ние мое́, Вы́ш­ня­го положи́л еси́ при­бе́­жи­ще твое́. Не прии́дет к те­бе́ зло, и ра́на не прибли́жится те­ле­си́ тво­ему́. Я́ко а́н­ге­лом Сво­и́м запове́сть о те­бе́, сохрани́ти тя во всех путе́х тво­и́х. На ру­ка́х во́змут тя, да не когда́ преткне́ши о ка́­мень ногу́ твою́. На а́спида и васили́ска насту́пиши, и попере́ши льва и зми́я. Я́ко на Мя упова́, и изба́влю и; покры́ю и, я́ко по­зна́ и́мя Мое́. Воззове́т ко Мне, и услы́шу его́; с ним есмь в ско́р­би, изму́ его́, и просла́влю его́; долгото́ю дний испо́лню его́, и явлю́ ему́ спа­се́­ние Мое́.

Сла́­ва Отцу́ и Сы́­ну и Свя­то́­му Ду́ху, и ны́­не и при́с­но и во ве́­ки ве­ко́в. Ами́нь.

Алли­лу́иа, алли­лу́иа, алли­лу́иа, сла́­ва Те­бе́, Бо́­же. (три́жды)

Тропа́рь, глас 4-й:

Со ду́хи пра́­вед­ных сконча́вшихся, ду́­шу раба́ Тво­его́, Спа́­се, упоко́й, сохраня́я ю во блаже́нной жи́з­ни, я́же у Те­бе́, Че­ло­ве­ко­лю́б­че.

В поко́ищи Тво­е́м, Го́с­по­ди, иде́­же вси святи́и Твои́ упокоева́ются, упоко́й и ду́­шу раба́ Тво­его́, я́ко Еди́н еси́ Человеколю́бец.

Сла́­ва Отцу́ и Сы́­ну и Свя­то́­му Ду́ху.

Ты еси́ Бог, соше́дый во ад, и у́зы окова́нных разреши́мый, Сам и ду́­шу раба́ Тво­его́ упоко́й.

И ны́­не и при́с­но и во ве́­ки ве­ко́в. Ами́нь.

Еди́на Чи́с­тая и Непоро́чная Де́­во, Бо́­га без се́мени ро́жд­шая, мо­ли́ спас­ти́­ся душе́ его́.

Седа́лен, глас 5-й:

По­ко́й, Спа́­се наш, с пра́­вед­ны­ми раба́ Тво­его́, и се­го́ всели́ во дворы́ Твоя́, я́ко­же есть пи́сано, презира́я, я́ко Благ, прегреше́ния его́ во́льная и нево́льная, и вся я́же в ве́дении и не в ве́дении, Че­ло­ве­ко­лю́б­че.

Конда́к, глас 8-й:

Со свя­ты́­ми упоко́й, Хрис­те́, ду́­шу раба́ Тво­его́, иде́­же несть бо­ле́знь, ни печа́ль, ни воздыха́ние, но жизнь без­ко­не́ч­ная.

Читайте также — Троицкая суббота: расцветем, прорастем, воскреснем

И́кос:

Сам Еди́н еси́ Безсме́ртный, сотвори́вый и созда́вый че­ло­ве́­ка, земни́и у́бо от зем­ли́ созда́хомся, и в зе́м­лю ту́южде по́йдем, я́ко­же повеле́л еси́, Созда́вый мя и реки́й ми: я́ко земля́ еси́, и в зе́м­лю отъи́деши, а́може вси челове́цы по́йдем, надгро́бное ры­да́­ние творя́ще песнь: алли­лу́иа, алли­лу́иа, алли­лу́иа.

Досто́йно есть я́ко во­и́с­тин­ну блажи́ти Тя, Богоро́дицу, Приснобла́же́нную и Пренепоро́чную и Ма́­терь Бо́­га на́­ше­го. Чест­не́й­шую Хе­ру­ви́м и сла́в­ней­шую без срав­не́­ния Се­ра­фи́м, без истле́ния Бо́­га Сло́ва ро́ждшую, су́­щую Богоро́дицу Тя ве­ли­ча́­ем.

Сла́­ва Отцу́ и Сы́­ну и Свя­то́­му Ду́ху, и ны́­не и при́с­но и во ве́­ки ве­ко́в. Ами́нь.

Го́с­по­ди, по­ми́­луй (три́жды), благослови́.

Мо­ли́т­ва­ми свя­ты́х оте́ц на́­ших, Го́с­по­ди Иису́­се Хрис­те́, Бо́­же наш, по­ми́­луй нас. Ами́нь.

Во блаже́нном успе́нии ве́чный по­ко́й по­да́ждь, Го́с­по­ди, усо́пшему рабу́ Тво­ему́ (и́мя), и со­тво­ри́ ему́ ве́ч­ную па́­мять.

Ве́ч­ная па́­мять. (три́жды)

Душа́ его́ во бла­ги́х водвори́тся, и па́­мять его́ в род и род.

Читайте также

 • Молитвы об усопших. Текст, вопросы священнику
 • Отпевание усопшего. Порядок и правила

Поскольку вы здесь…

У нас есть небольшая просьба. Эту историю удалось рассказать благодаря поддержке читателей. Даже самое небольшое ежемесячное пожертвование помогает работать редакции и создавать важные материалы для людей.

Сейчас ваша помощь нужна как никогда.

Подпишитесь на Правмир в

Выбор читателей «Правмира»

Подпишитесь на самые интересные материалы недели.

Как молиться за усопших родственников и других людей?

Все христианские конфессии говорят о том, что даже после смерти человека, его душа продолжает жить. Поэтому принято считать, что для Бога все люди живы. Выстроив логическую цепочку, можно прийти к заключению, что молитвами просить у Бога за живых или мёртвых — это не грех.

Нужно ли и как молиться за усопших? В своё время Иисус рассказывал историю о том, как богач после смерти попал в ад, а Лазарь в рай. Каждый из них получил «награду» по заслугам. Богач всю свою жизнь нарушал библейские законы, и тем самым угодил в ад, где ему придётся отвечать за содеянные грехи.

В свою очередь Лазарь, был противоположным богатею человеком, поэтому он заслуженно был отправлен в рай. Поэтому многие люди считают, что только жизненные поступки могут определить, куда попадёт душа. А все молитвы за умерших — это всё выдумки людей.

С другой стороны, как говорилось ранее, для Бога не существует разделения на мёртвых и живых. Поэтому он должен оберегать, как первых, так и вторых. Если следовать такой логике, то можно сделать вывод, что все молитвы за усопших действительны и необходимы. Таким образом, родные просят Бога быть снисходительным перед умершим и предоставить ему хорошие условия в ином мире.

Искренняя молитва поможет

Всё же, так или иначе, церковь молится об усопших, поэтому говорить, что это бесполезно, нельзя. Служители Бога утверждают, что самый полезный промежуток времени для молитвы, это первые 40 дней после смерти. Это вовсе не означает, что родные должны сутками напролёт молиться первый месяц. Но в то же время нельзя игнорировать молитву и забывать об умершем человеке. Ведь с помощью молитвы, человек может помочь душе, которая по-прежнему остаётся жить, даже после смерти плоти.

Популярные молитвы за покойных
 • Молитвы за усопшую мать

Как молиться за усопших? Первый способ — это молитва обрядовая, внешняя или, как её ещё называют, законническая. Второй способ — это искреннее, покаянное и жертвенное прошение. К большому сожалению, первый способ чаще всего преобладает, поэтому молитву подменяют её формой. По незнанию именно первую молитву называют обращением к Богу. Но это неправильно.

Не бойтесь и не стесняйтесь задавать вопросы служителям церкви, ведь в этом нет ничего постыдного или зазорного.

Все походы в Церковь, стояние там и обычный ритуал — «дай-ка поставлю свечку» ничего не изменят. Да, это тоже важно, но ко всему этому нужно помолиться, послушать пение, покаяться в своих грехах. Если Вы искренне хотите помолиться за покойного, лучше всего обратитесь к служителю Церкви. Он обязательно поможет Вам и скажет, как правильно молиться за усопших. В этом случае Вы будете уверены в том, что сделали всё верно.

Упокоение души

Однозначного ответа на то, можем ли мы чем-то помочь усопшему, не существует. И когда и как молиться за умершего, решают сами его родные. Однако верующие христиане должны сделать множество обрядов и действий с покойным, чтобы он обрел спокойствие в ином мире. Одним из самых главных пунктов такого действа и является молитва за усопшего. Таким образом, родной или близкий человек, просит Бога подарить душе умершего спокойствие и направить его в рай. Все люди грешны, поэтому каждый из нас имеет причины попасть в ад.

Молитва «За всякого усопшего»

«Помяни, Господи Боже наш, в вере и надежди живота вечнаго преставльшагося раба Твоего, брата нашего (имя), яко Благ и Человеколюбец, отпущаяй грехи и потребляяй неправды, ослаби, остави и прости вся вольная его согрешения и невольная, избави его вечныя муки и огня геенскаго, и даруй ему причастие и
наслаждение вечных Твоих благих, уготованных любящым Тя: аще бо и согреши, но не отступи от Тебе, и несумненно во Отца и Сына и Святаго Духа, Бога Тя в Троице славимаго, верова, и Единицу в Троицу и Троицу во Единстве православно даже до последняго своего издыхания исповеда. Темже милостив тому буди, и веру яже в Тя вместо дел вмени, и со святыми Твоими яко Щедр упокой: несть бо человека, иже поживет и не согрешит. Но Ты Един еси кроме всякаго греха, и правда Твоя, правда во веки, и Ты еси Един Бог милостей и щедрот, и человеколюбия, и Тебе славу возсылаем, Отцу и Сыну и Святому Духу, ныне и присно и во веки веков. Аминь.»

Читать далее…

Однако есть грехи, которые не должны прощаться, а есть те, на которые «можно закрыть глаза». Во втором случае, душе умершего необходимы молитвы. Ведь именно с помощью них человек после смерти сможет получить хорошие условия и освободиться от своих грехов, совершенных на земле.

Еще с глубокой древности все молятся за умерших людей, и этот благочестивый обычай сохраняется по сей день.

Молитва «О всех усопших христианах»

«Боже духов и всякия плоти, смерть поправый и диавола упразднивый, и живот миру Твоему даровавый! Сам, Господи, упокой души усопших раб Твоих: святейших патриархов, преосвященных митрополитов, архиепископов и епископов, во священическом церковном и монашеском чине Тебе
послуживших; создателей святаго храма сего, православных праотец, отец, братий и сестер, зде и повсюду лежащих; вождей и воинов за веру и отечество живот свой положивших, верных убиенных в междуусобной брани, утонувших, сгоревших, на мразе замерзших, растерзанных зверьми, без покаяния внезапно скончавшихся и не успевших примириться с Церковью и со своими враги; в изступлении ума самоубиенных, тех, о коих заповедали и просили ны молитися, о коих несть кому молитися и верных, погребения христианскаго лишенных (имя) в месте светле, в месте злачне, в месте покойне, отнюдуже отбеже болезнь, печаль и воздыхание. Всякое согрешение, содеянное ими словом или делом или помышлением, яко благий Человеколюбец Бог прости, яко несть человек, иже жив будет и не согрешит. Ты бо еси един кроме греха, правда Твоя — правда во веки, и слово Твое — истина.
Яко Ты еси Воскресение, и Живот и Покой усопших раб Твоих (имя), Христе Боже наш, и Тебе славу возсылаем со безначальным Твоим Отцем, и Пресвятым, и Благим, и Животворящим Твоим Духом, ныне и присно и во веки веков. Аминь.»

Читать далее…

Мы можем видеть подобные молитвы уже в литургии апостола Иакова. А это — лишь очередное доказательство того, что подобные вопросы волновали людей и много веков назад.

Что же побуждает столь многих молиться за усопших? Следуя слову Иисуса Христа, люди должны любить своих ближних, как себя самих, поэтому в молитве проявляется величайшая любовь. Она сокровенная и бескорыстная. Умершим очень дорога эта любовь, потому что она приносит помощь. Говорят, что крайне безжалостны люди, забывающие о покойниках.

Нередко некоторые ставят безумно дорогие памятники, могилы обсаживают деревьями и цветами, хранят личные вещи усопших людей. Но необходимо ли умершим это? О такой ли памяти они мечтали? Это больше напоминает то, как если бы умирающему от голода и жажды принесли цветы вместо хлеба и воды. После смерти почившим нужна только наша искренняя молитва и ничего больше. В молитве нужно просить об упокоении души и это будет самое лучшее для тех, кого уже нет в нашем мире.

Видео: как молиться за усопших


© Автор: Алексей Кривенький. Фото: depositphotos.com

15 мощных молитв об умерших и скорбящих (2022)

Потеря близкого вам человека никогда не бывает легкой. Это окажет значительное влияние на ваши эмоции, распорядок дня и телосложение и может даже повлиять на ваши отношения с Богом. Это призывает вас больше верить в Господа и произносить эти молитвы за умерших.

Проходя через процесс скорби, вам нужно убедиться, что все ваши мысли привязаны к словам Господа. Это поможет вам ориентироваться в коварных водах потери кого-то в вашей жизни. Чтобы помочь вам облегчить боль, вот мощные молитвы за умерших, которые помогут вам в процессе траура.

Содержание

 • 1 Молитва за мертвого любимого
 • 2 Молитва за горе
 • 3 Молитвенные души, чтобы вечный отдых
 • 4 Молитва за умерших родителей
 • 5 Молитва за мертвые и их насильственная смерть
 • 6 6 Молитва о обретении мира и прощения
 • 7 Молитва о недавно умерших
 • 8 Молитва о душах в чистилище
 • 9 Молитва об умерших и их неожиданной смерти
 • 10 Молитва о принятии и утешении
 • 11 Краткая молитва об утешении
 • 12 Молитва о близких, которые остались позади
 • 13 Молитва о мужестве
 • 14 Краткая молитва о наставлении после смерти близкого человека
 • 15 Молитва о сострадании к друзьям 90
 • 16 Заключение

Молитва об усопшем Возлюбленном

Любящий и милосердный Боже,

Да воссияет Твой вечный свет над твоим народом, и да принесет нам и Христу спасение твоих ангелов, Иисуса и ангелов твоих члены нашей семьи, которые умерли. Пусть они покоятся в вашем небесном раю в совершенном вечном покое и вечной жизни. Я верю, дорогой Отец, что их души принадлежат тебе и только тебе. И никакая форма зла не может одолеть твоего спасения и света. Смиренно вверяю тебе душу (имя умершего члена семьи). Обо всем этом я прошу во имя Иисуса.

Аминь.

Молитва о скорби

Господи Иисусе Христе,

Благослови нас, ибо мы больше не знаем, что делать в эти трудные времена. Ваши смиренные дети преклоняют колени перед вашим могущественным присутствием с молитвами, которые возвышают наши души и сердца. Ибо мы верим, что у тебя есть сила, поскольку ты — вечный Бог, царь всех царей и отец вечного царства. Осыпь нас своей милостью и смой все наши печали. Укрепи всю нашу веру и помоги нам привязать наши действия к слову вечного Бога. Мы просим об этом от вашего имени.

Аминь.

Молитва Души о вечном покое

Господи Боже,

Мы чтим твое имя в память о нашем покойном брате или сестре, которые прожили свою жизнь по твоей воле. Мы молимся о том, чтобы они смогли упокоиться с миром и получить вечную жизнь, которую дал Твой Сын, умирая на кресте. Пусть ваши ангелы коснутся их ожесточенных сердец и будут с ними, пока они ждут радости. Пусть твоя славная сила даст вечный покой душе (имя умершего брата или сестры).

Аминь.

Молитва за умерших родителей

Всемогущий Отец,

Иисус учил нас почитать наших земных родителей. Умоляем Тебя проявить милосердие к душам отца и матери, ибо они не ведали, что творили в своем земном жилище. Прости их души за все содеянные ими грехи и, пожалуйста, подари им новую жизнь в Твоем святом храме. Я смиренно вверяю вам их дух и все мои молитвы об умерших. Я предлагаю это во имя Твое святое.

Аминь.

Молитва за умерших и их насильственную смерть

Господи Боже,

Я возношу вам эти молитвы за умерших от имени семей, в которых другие члены их семей были убиты ненужной насильственной смертью. Пока они скорбят о своей утрате, пусть вечный свет воссияет над вашим обещанием как Христа, нашего Господа и Спасителя. Позвольте вашему Святому Духу прийти к семьям, чтобы утешить их в этот момент их жизни и принести им покой, в котором они нуждаются. Напомните им, что вы, как Всемогущий Бог, жили в самой глубине людских сердец. Для жертв насильственных убийств, в вас лежит милость Божья. Покойся с миром.

Аминь.

Молитва о обретении мира и прощения

Дорогой Господь Бог, сущий на небесах,

Слушай молитвы раба Твоего; Взгляни с любовью и состраданием на нас, скорбящих, Господи Боже, ибо мы все еще в печали и усердно ищем убежища от неожиданной смерти нашего брата или сестры.

Аминь.

Небесный Отец,

Мы знаем, что Ты милостив и сострадателен. Помилуй нашего брата. Прости ему все его грехи и даруй ему вечное счастье. Откройте небесные врата тем, кто верит в то, что приносит ваша сила. Пожалуйста, возьми души наших верных усопших и нежно сотри грехи, которые когда-то мешали им познать свободу, которую Ты даруешь в своем вечном раю. Я молюсь во имя Господа Иисуса Христа.

Аминь.

Молитва за недавно умерших

Господи Боже,

Мы знаем, что Ты могущественен. Ты Отец, Сын и Святой Дух. Ты будешь царствовать вечно на небе и на земле. Мои молитвы о душах тех, кто недавно умер, чтобы найти свой путь в Божье Царство[1]. Добро пожаловать в Свой рай и услышь мои молитвы об умерших, Господь.

Аминь.

Молитва за души в чистилище

Дорогой Боже,

Пусть вечный свет воссияет над душами усопших верных. Да дарован им вечный покой, Господи Боже. Покрой их своим сиянием, чтобы они могли упокоиться с миром, как все святые на небесах. Господи, даруй милость всем верным последователям Твоего имени, пока Твоё божественное провидение направляет нас на путь, идущий впереди нашей индивидуальной жизни. Об этом мы просим во имя Отца, Сына и Святого Духа.

Аминь.

Молитва за умерших и их неожиданную смерть

Господи Иисусе,

Мы предстаем перед тобой, Господи, когда мы скорбим о смерти нашего коллеги. Нам нечего сказать, потому что наш любимый был взят от нас неожиданно и внезапно. Мы молимся, чтобы наш брат или сестра нашли покой и убежище в Твоих руках, Христе, Господь наш, следуя доброй жизни, которую Он предложил и добровольно отдал на служение, чтобы возвеличить добрые дела, которые Ты сделал для этого мира.

Господи, изгони тьму внутри нас и будь истинным пастырем души (имя покойного), неожиданно умершего; даруй вечный покой его душе.

Аминь.

Молитва о принятии и утешении

Христос, Господь наш,

Когда мы скорбим о нашей утрате, помоги нам помнить, что Ты живой Бог, и Твоя милость никогда не прекратится. Когда я молюсь этими молитвами за умерших, пожалуйста, помоги мне понять, что смерть — это только начало вечного путешествия с тобой рядом с нами, Господь Иисус. На души (имя усопшего) грехи их сняты милостью Божией. Пусть они покоятся с миром.

Аминь.

Краткая молитва об утешении

Дорогой Бог,

Утеши нас в эти трудные времена. Вытри наши слезы и помоги нам вернуться на правильный путь. Будьте нашим проводником, пока горизонт остается скрытым. Услышь наши молитвы, Господи.

Аминь.

Молитва за близких, которые остались позади

Всемогущий Бог,

Когда наши близкие встретят Тебя и покоятся в мире в присутствии Твоего Святого Духа как одна семья, продолжай направлять тех, кто остался позади — всех верующие и верующие. Дай нам чувство утешения, мира и принятия после периода траура. Укрепи тоску, которую мы чувствуем в этих бренных телах, Господи Боже. Пусть все Твои святые ведут нас, пока мы продолжаем жить по Твоему образу и подобию, пока Ты не придешь снова. Эту молитву мертвых возношу Тебе, Господи!

Аминь.

Молитва о мужестве

Господи Иисусе,

Я молюсь, чтобы Ты облачил меня в Свою нежную любовь и дал мне мужество встретить то, что есть в настоящем, и больше не жить в прошлом. Пусть Святая Мария будет вдохновением, которое мне нужно, чтобы быть более смелым с каждым днем. Облегчи мое бремя, Господи, и будь со мной на каждом шагу пути.

Аминь.

Краткая молитва о помощи после смерти близкого человека

Господи,

В своих молитвах прошу Тебя, как моего Господа и Спасителя, снять все горе и бремя с моего хрупкого сердца. Позволь мне почувствовать твою любовь и присутствие. Будь моим плечом, на которое я могу опереться, пока я набираюсь сил, которые мне нужны, чтобы признать правду о моей утрате. Преврати мои печали в движущую силу для поиска твоего царства, пока я живу здесь, на земле. Направь меня, Господи.

Аминь.

Молитва о сострадании к умершим родственникам или друзьям

Всемогущий Отец,

Я молюсь, чтобы вы избежали смерти (имя родственника или друга) и пожалели своих детей. Позволь их душам искать в тебе мира, и смотри не на их недостатки, а на их неумирающую веру. Окутай их своей нежной любовью, чтобы напомнить им, что Ты, Господи Боже, живешь в уме и сердце каждого.

Эти молитвы об усопших возношу Тебе, Христе Господи.

Аминь.

Заключение

Мы должны признать Господа Бога, живущего в каждом из нас. Пусть сегодня Божье обетование наполнит ваше сердце, и никогда не теряйте надежды на то, что подвластно только Богу. Позвольте своим сердцам открыться, продолжая молиться за умерших, и позвольте Богу взять на себя все ваши эмоции, чтобы Он мог показать вам, что все Его планы предназначены для блага всех, кто следует за Ним.

Почему и как молиться за умерших близких

Католический дух |

Сьюзан Клемонд |

17 ноября 2020 г.

| 0 Комментариев

Фото/libertygrace0. Под лицензией Creative Commons

Неожиданная смерть близкого друга в прошлом году была для меня разрушительной. Весенним днем, когда ее гроб опустили на землю, я почувствовал, что она ушла навсегда.

Но она никуда не исчезла. После ее смерти я часто ощущал ее присутствие — в воспоминаниях, через других людей и больше всего в молитвах.

Молиться за ее душу — естественное продолжение нашей дружбы, потому что мы молились друг за друга, когда она была жива.

Церковь учит, что верующие остаются на связи — на небе, на земле или в чистилище, и что полезно молиться за умерших, но не канонизированных святых. Поскольку на этой неделе мы отмечаем День поминовения усопших, вот небольшая предыстория праздника 2 ноября, некоторые причины молиться за своих близких и молитвы, которые вы можете использовать, включая Венчик Божественного Милосердия.

Молитва за умерших в ранней церкви

Ранние христиане помнили об умерших и молились за них, и с тех пор эта практика продолжается. Различные епархии начали принимать официальные праздники в 11 -м веке.

Согласно Катехизису, большинство из нас, кто не заслужил ад, но все еще нуждается в очищении, прежде чем мы сможем попасть на небеса, после смерти пройдут через состояние, которое Церковь называет чистилищем. (CCC1030) Нашими молитвами мы можем помочь душам их близких перейти из чистилища в рай.

Существует несколько библейских оснований для молитвы за умерших. Один из них находится во второй книге Маккавеев, одной из серии книг католических библий, которые Церковь признает апокрифами . В рассказе о военачальнике, который возносит молитвы и жертвы за своих павших воинов (2 Макк. 12:38-45), ясно, что живые могут помочь мертвым: «ибо если бы он не ожидал, что падшие воскреснут , было бы бесполезно и глупо молиться за них после смерти». (2 Макк. 12:44)

В Послании к Римлянам 8:37-39 св. Павел повторил эту мысль, написав, что ничто не может отделить нас, «ни жизнь, ни смерть» от любви Божией.

Милосердие Божие и нищие души

Есть много способов помочь своим умершим близким. Один из способов — помолиться за них Венчиком Божественного Милосердия. Венчик — это серия молитв, которыми можно молиться на четках или других четках. Эта венка приносит пользу не только живым и умирающим. Согласно доктору Роберту Стэкполу сила венка основана на Страстях Христовых, которыми Он заслужил всякую спасительную и освящающую благодать для мира, и на молитве, возносимой с искренним упованием на Божественное Милосердие.

Как молиться Венчику Божественного Милосердия.

Другие венки для бедных душ в чистилище:

 • Венчик святых душ
 • Все души с Де Профундис

De Profundis — покаянный псалом 130 (в некоторых библиях псалом 129), который молится как часть вечерней молитвы на Литургии Часов, а также в поминовении усопших. Каждый раз, когда вы молитесь De Profundis , вы можете получить частичную индульгенцию для себя (отпущение части наказания за грех).

Больше способов молиться

В ноябре есть больше возможностей помочь бедным душам, получив индульгенции, которые применимы только к ним.

 • Посещение кладбища: получить частичную индульгенцию, помолившись на кладбище в ноябре, или полную индульгенцию за посещение кладбища каждый день с 1 по 8 ноября.

Добавить комментарий

Ваш адрес email не будет опубликован. Обязательные поля помечены *

Related Posts

Разное

Читать священное писание онлайн: Священное Писание — Православная электронная библиотека читать скачать бесплатно

Рубрика «Священное Писание (Библия)» — Пять ступеней веры5 ступеней веры

Как читать Библию

Ветхий Завет

Новый Завет

Текст Библии, цитаты и толкования

Священное Писание представляет собой совокупность священных Книг,

Разное

Метро бабушкинская церковь: Храмы, соборы, церкви — 🚩 метро Бабушкинская — Москва с отзывами, адресами и фото

Храмы, соборы, церкви — 🚩 метро Бабушкинская — Москва с отзывами, адресами и фото

5 мест и ещё 6 неподалёку

храмы, соборы, церкви — все заведения в городе Москве;
мы