Молитвослов православный на русском читать онлайн: Молитвы утренние | Полный Православный Молитвослов — сборник молитв

Разное

Содержание

Молитвы утренние | Полный Православный Молитвослов — сборник молитв

[1] Востав от сна, прежде всякого другого дела, стань благоговейно, представляя себя пред Всевидящим Богом, и, совершая крестное знамение, произнеси:

Во и́мя Отца́ и Сы́на и Свята́го Ду́ха. Ами́нь.

Затем немного подожди, пока все чувства твои не придут в тишину и мысли твои не оставят все земное, и тогда произноси следующие молитвы, без поспешности и со вниманием сердечным:

Молитва мытаря
(Евангелие от Луки, глава 18, стих 13)

Бо́же, ми́лостив бу́ди мне гре́шному. (Поклон)

Молитва предначинательная

Го́споди Иису́се Христе́, Сы́не Бо́жий, молитв ра́ди Пречи́стыя Твоея́ Ма́тере и всех святы́х, поми́луй нас. Ами́нь.

Сла́ва Тебе́, Бо́же наш, сла́ва Тебе́.

Молитва Святому Духу

Царю́ Небе́сный, Уте́шителю, Ду́ше и́стины, И́же везде́ сый и вся исполня́яй, Сокро́вище благи́х и жи́зни Пода́телю, прииди́ и всели́ся в ны, и очи́сти ны от вся́кия скве́рны, и спаси́, Бла́же, ду́ши на́ша[2].

Трисвятое

Святы́й Бо́же, Святы́й Кре́пкий, Святы́й Безсме́ртный, поми́луй нас. (Читается трижды, с крестным знамением и поясным поклоном.)

Сла́ва Отцу́ и Сы́ну и Свято́му Ду́ху, и ны́не и при́сно и во ве́ки веко́в. Ами́нь[3].

Молитва ко Пресвятой Тро́ице

Пресвята́я Тро́ице, поми́луй нас; Го́споди, очи́сти грехи́ на́ша; Влады́ко, прости́ беззако́ния на́ша; Святы́й, посети́ и исцели́ не́мощи на́ша, и́мене Твое́го ра́ди.

Го́споди, поми́луй. (Трижды)

Сла́ва Отцу́ и Сы́ну и Свято́му Ду́ху, и ны́не и при́сно и во ве́ки веко́в. Ами́нь.

Молитва Господня

О́тче наш, И́же еси́ на небесе́х! Да святи́тся и́мя Твое́, да прии́дет Ца́рствие Твое́, да бу́дет во́ля Твоя́, я́ко на небеси́ и на земли́. Хлеб наш насу́щный да́ждь нам днесь; и оста́ви нам до́лги на́ша, я́коже и мы оставля́ем должнико́м на́шим; и не введи́ нас во искуше́ние, но изба́ви нас от лука́ваго.

Тропари Троичные

Воста́вше от сна, припа́даем Ти, Бла́же, и а́нгельскую песнь вопие́м Ти, Си́льне: Свят, Свят, Свят еси́, Бо́же, Богоро́дицею поми́луй нас.

Сла́ва Отцу́ и Сы́ну и Свято́му Ду́ху.

От одра́ и сна воздви́гл мя еси́, Го́споди, ум мой просвети́ и се́рдце, и устне́ мои́ отве́рзи, во е́же пе́ти Тя, Свята́я Тро́ице: Свят, Свят, Свят еси́, Бо́же, Богоро́дицею поми́луй нас.

И ны́не и при́сно и во ве́ки веко́в. Ами́нь.

Внеза́пно Судия́ прии́дет, и коего́ждо дея́ния обнажа́тся, но стра́хом зове́м[4] в полу́нощи: Свят, Свят, Свят еси́, Бо́же, Богоро́дицею поми́луй нас.

Го́споди, поми́луй. (12 раз)

Молитва ко Пресвятой Тро́ице

От сна воста́в, благодарю́ Тя, Свята́я Тро́ице, я́ко мно́гия ра́ди Твоея́ бла́гости и долготерпе́ния не прогне́вался еси́ на мя, лени́ваго и гре́шнаго, ниже́ погуби́л мя еси́ со беззако́ньми мои́ми; но человеколю́бствовал еси́ обы́чно и в неча́янии лежа́щаго воздви́гл мя еси́, во е́же у́треневати и славосло́вити держа́ву Твою́. И ны́не просвети́ мои́ о́чи мы́сленныя, отве́рзи моя́ уста́ поуча́тися словесе́м Твои́м, и разуме́ти за́поведи Твоя́, и твори́ти во́лю Твою́, и пе́ти Тя во исповеда́нии серде́чнем, и воспева́ти всесвято́е и́мя Твое́, Отца́ и Сы́на и Свята́го Ду́ха, ны́не и при́сно и во ве́ки веко́в. Ами́нь.

Прииди́те, поклони́мся Царе́ви на́шему Бо́гу. (Поклон)

Прииди́те, поклони́мся и припаде́м Христу́, Царе́ви на́шему Бо́гу. (Поклон)

Прииди́те, поклони́мся и припаде́м Самому́ Христу́, Царе́ви и Бо́гу на́шему. (Поклон)

Псалом 50

Поми́луй мя, Бо́же, по вели́цей ми́лости Твое́й, и по мно́жеству щедро́т Твои́х очи́сти беззако́ние мое́. Наипа́че омы́й мя от беззако́ния моего́, и от греха́ моего́ очи́сти мя; я́ко беззако́ние мое́ аз зна́ю, и грех мой пре́до мно́ю есть вы́ну. Тебе́ еди́ному согреши́х и лука́вое пред Тобо́ю сотвори́х; я́ко да оправди́шися во словесе́х Твои́х, и победи́ши внегда́ суди́ти Ти. Се бо, в беззако́ниих зача́т есмь, и во гресе́х роди́ мя ма́ти моя́. Се бо, и́стину возлюби́л еси́; безве́стная и та́йная прему́дрости Твоея́ яви́л ми еси́. Окропи́ши мя иссо́пом, и очи́щуся; омы́еши мя, и па́че сне́га убелю́ся. Слу́ху моему́ да́си ра́дость и весе́лие; возра́дуются ко́сти смире́нныя. Отврати́ лице́ Твое́ от грех мои́х и вся беззако́ния моя́ очи́сти. Се́рдце чи́сто сози́жди во мне, Бо́же, и дух прав обнови́ во утро́бе мое́й. Не отве́ржи мене́ от лица́ Твоего́ и Ду́ха Твоего́ Свята́го не отыми́ от мене́. Возда́ждь ми ра́дость спасе́ния Твое́го и Ду́хом Влады́чним утверди́ мя. Научу́ беззако́ныя путе́м Твои́м, и нечести́вии к Тебе́ обратя́тся. Изба́ви мя от крове́й, Бо́же, Бо́же спасе́ния моего́; возра́дуется язы́к мой пра́вде Твое́й. Го́споди, устне́ мои отве́рзеши, и уста́ моя́ возвестя́т хвалу́ Твою́. Я́ко а́ще бы восхоте́л еси́ же́ртвы, дал бых у́бо: всесожже́ния не благоволи́ши. Же́ртва Бо́гу дух сокруше́н; се́рдце сокруше́нно и смире́нно Бог не уничижи́т. Ублажи́, Го́споди, благоволе́нием Твои́м Сио́на, и да сози́ждутся сте́ны Иерусали́мския. Тогда́ благоволи́ши же́ртву пра́вды, возноше́ние и всесожега́емая; тогда́ возложа́т на oлта́рь Твой тельцы́.

Символ веры

1Ве́рую во еди́наго Бо́га Отца́, Вседержи́теля, Творца́ не́бу и земли́, ви́димым же всем и неви́димым. 2И во еди́наго Го́спода Иису́са Христа́, Сы́на Бо́жия, Единоро́днаго, И́же от Отца́ рожде́ннаго пре́жде всех век; Све́та от Све́та, Бо́га и́стинна от Бо́га и́стинна, рожде́нна, несотворе́нна, единосу́щна Отцу́, И́мже вся бы́ша. 3Нас ра́ди челове́к и на́шего ра́ди спасе́ния сше́дшаго с небе́с и воплоти́вшагося от Ду́ха Свя́та и Мари́и Де́вы, и вочелове́чшася. 4Распя́таго же за ны при Понти́йстем Пила́те, и страда́вша, и погребе́нна. 5И воскре́сшаго в тре́тий день по Писа́нием. 6И возше́дшаго на небеса́, и седя́ща одесну́ю Отца́. 7И па́ки гряду́щаго со сла́вою суди́ти живы́м и ме́ртвым, Его́же Ца́рствию не бу́дет конца́. 8И в Ду́ха Свята́го, Го́спода, Животворя́щаго, И́же от Отца́ исходя́щаго, И́же со Отце́м и Сы́ном спокланя́ема и ссла́вима, глаго́лавшаго проро́ки. 9Во еди́ну Святу́ю, Собо́рную и Апо́стольскую Це́рковь. 10Испове́дую еди́но креще́ние во оставле́ние грехо́в. 11Ча́ю воскресе́ния ме́ртвых, 12и жи́зни бу́дущаго ве́ка. Ами́нь.

Молитва 1-я, святого Макария Великого

Бо́же, очи́сти мя гре́шнаго, я́ко николи́же сотвори́х благо́е пред Тобо́ю; но изба́ви мя от лука́ваго, и да бу́дет во мне во́ля Твоя́, да неосужде́нно отве́рзу уста́ моя́ недосто́йная и восхвалю́ и́мя Твое́ свято́е, Отца́ и Сы́на и Свята́го Ду́ха, ны́не и при́сно и во ве́ки веко́в. Ами́нь.

Молитва 2-я, того же святого

От сна воста́в, полу́нощную песнь приношу́ Ти, Спа́се, и припа́дая вопию́ Ти: не да́ждь ми усну́ти во грехо́вней сме́рти, но уще́дри мя, распны́йся во́лею, и лежа́щаго мя в ле́ности ускори́в возста́ви, и спаси́ мя в предстоя́нии и моли́тве, и по сне нощне́м возсия́й ми день безгре́шен, Христе́ Бо́же, и спаси́ мя.

Молитва 3-я, того же святого

К Тебе́, Влады́ко Человеколю́бче, от сна воста́в прибега́ю, и на дела́ Твоя́ подвиза́юся милосе́рдием Твои́м, и молю́ся Тебе́: помози́ ми на вся́кое вре́мя, во вся́кой ве́щи, и изба́ви мя от вся́кия мирски́я злы́я ве́щи и диа́вольскаго поспеше́ния, и спаси́ мя, и введи́ в Ца́рство Твое́ ве́чное. Ты бо еси́ мой Сотвори́тель и вся́кому бла́гу Промы́сленник и Пода́тель, о Тебе́ же все упова́ние мое́, и Тебе́ сла́ву возсыла́ю, ны́не и при́сно и во ве́ки веко́в. Ами́нь.

Молитва 4-я, того же святого

Го́споди, И́же мно́гою Твое́ю бла́гостию и вели́кими щедро́тами Твои́ми дал еси́ мне, рабу́ Твоему́, мимоше́дшее вре́мя но́щи сея́ без напа́сти прейти́ от вся́каго зла проти́вна; Ты Сам, Влады́ко, вся́ческих Тво́рче, сподо́би мя и́стинным Твои́м све́том и просвеще́нным се́рдцем твори́ти во́лю Твою́, ны́не и при́сно и во ве́ки веко́в. Ами́нь.

Молитва 5-я, святого Василия Великого

Го́споди Вседержи́телю, Бо́же сил и вся́кия пло́ти, в вы́шних живы́й и на смире́нныя призира́яй, се́рдца же и утро́бы испыту́яй и сокрове́нная челове́ков я́ве предве́дый, Безнача́льный и Присносу́щный Све́те, у Него́ же несть премене́ние, или́ преложе́ния осене́ние; Сам, Безсме́ртный Царю́, приими́ моле́ния на́ша, я́же в настоя́щее вре́мя, на мно́жество Твои́х щедро́т дерза́юще, от скве́рных к Тебе́ усте́н твори́м, и оста́ви нам прегреше́ния на́ша, я́же де́лом, и сло́вом, и мы́слию, ве́дением, или́ неве́дением согреше́нная на́ми; и очи́сти ны от вся́кия скве́рны пло́ти и ду́ха. И да́руй нам бо́дренным се́рдцем и тре́звенною мы́слию всю настоя́щаго жития́ нощь прейти́, ожида́ющим прише́ствия све́тлаго и явле́ннаго дне Единоро́днаго Твое́го Сы́на, Го́спода и Бо́га и Спа́са на́шего Иису́са Христа́, во́ньже со сла́вою Судия́ всех прии́дет, кому́ждо отда́ти по де́лом его́; да не па́дше и облени́вшеся, но бо́дрствующе и воздви́жени в де́лание обря́щемся гото́ви, в ра́дость и Боже́ственный черто́г сла́вы Его́ совни́дем, иде́же пра́зднующих глас непреста́нный, и неизрече́нная сла́дость зря́щих Твое́го лица́ добро́ту неизрече́нную. Ты бо еси́ и́стинный Свет, просвеща́яй и освяща́яй вся́ческая, и Тя пое́т вся тварь во ве́ки веко́в. Ами́нь.

Молитва 6-я, того же святого

Тя благослови́м, вы́шний Бо́же и Го́споди ми́лости, творя́щаго при́сно с на́ми вели́кая же и неизсле́дованная, сла́вная же и ужа́сная, и́хже несть числа́, пода́вшаго нам сон во упокое́ние не́мощи на́шея, и ослабле́ние трудо́в многотру́дныя пло́ти. Благодари́м Тя, я́кo не погуби́л еси́ нас со беззако́ньми на́шими, но человеколю́бствовал еси́ обы́чно, и в неча́янии лежа́щия ны воздви́гл еси́, во е́же славосло́вити держа́ву Твою́. Те́мже мо́лим безме́рную Твою́ бла́гость, просвети́ на́ша мы́сли, очеса́, и ум наш от тя́жкаго сна ле́ности возста́ви: отве́рзи на́ша уста́, и испо́лни я Твое́го хвале́ния, я́ко да возмо́жем непоколе́блемо пе́ти же и испове́датися Тебе́, во всех, и от всех сла́вимому Бо́гу, Безнача́льному Отцу́, со Единоро́дным Твои́м Сы́ном, и Всесвяты́м и Благи́м и Животворя́щим Твои́м Ду́хом, ны́не и при́сно и во ве́ки веко́в. Ами́нь.

Молитва 7-я, ко Пресвятой Богоро́дице

Воспева́ю благода́ть Твою́, Влады́чице, молю́ Тя, ум мой облагодати́. Ступа́ти пра́во мя наста́ви, путе́м Христо́вых за́поведей. Бде́ти к пе́сни укрепи́, уны́ния сон отгоня́ющи. Свя́зана плени́цами грехопаде́ний, мольба́ми Твои́ми разреши́, Богоневе́сто. В нощи́ мя и во дни сохраня́й, борю́щих враг избавля́ющи мя. Жизнода́теля Бо́га ро́ждшая, умерщвле́на мя страстьми́ оживи́. Яже Свет невече́рний ро́ждшая, ду́шу мою́ осле́пшую просвети́. О ди́вная Влады́чня пала́то, дом Ду́ха Боже́ственна мене́ сотвори́. Врача́ ро́ждшая, уврачу́й души́ моея́ многоле́тныя стра́сти. Волну́ющася жите́йскою бу́рею, ко стези́ мя покая́ния напра́ви. Изба́ви мя огня́ ве́чнующаго, и че́рвия же зла́го, и та́ртара. Да мя не яви́ши бесо́м ра́дование, и́же мно́гим грехо́м пови́нника. Но́ва сотвори́ мя, обетша́вшаго нечу́вственными, Пренепоро́чная, согреше́нии. Стра́нна му́ки вся́кия покажи́ мя, и всех Влады́ку умоли́. Небе́сная ми улучи́ти весе́лия, со все́ми святы́ми, сподо́би. Пресвята́я Де́во, услы́ши глас непотре́бнаго раба́ Твоего́. Струю́ дава́й мне слеза́м, Пречи́стая, души́ моея́ скве́рну очища́ющи. Стена́ния от се́рдца приношу́ Ти непреста́нно, усе́рдствуй, Влады́чице. Моле́бную слу́жбу мою́ приими́, и Бо́гу благоутро́бному принеси́. Превы́шшая Áнгел, мирска́го мя превы́шша сли́тия сотвори́. Светоно́сная Се́не небе́сная, духо́вную благода́ть во мне напра́ви. Ру́це возде́ю и устне́ к похвале́нию, оскверне́ны скве́рною, Всенепоро́чная. Душетле́нных мя па́костей изба́ви, Христа́ приле́жно умоля́ющи; Ему́же честь и поклоне́ние подоба́ет, ны́не и при́сно и во ве́ки веко́в. Ами́нь.

Молитва 8-я, ко Го́споду на́шему Иису́су Христу́

Многоми́лостиве и Всеми́лостиве Бо́же мой, Го́споди Иису́се Христе́, мно́гия ра́ди любве́ сшел и воплоти́лся еси́, я́ко да спасе́ши всех. И па́ки, Спа́се, спаси́ мя по благода́ти, молю́ Тя; а́ще бо от дел спасе́ши мя, несть се благода́ть, и дар, но долг па́че. Ей, мно́гий в щедро́тах и неизрече́нный в ми́лости! Ве́руяй бо в Мя, рекл еси́, о Христе́ мой, жив бу́дет и не у́зрит сме́рти во ве́ки. А́ще у́бо ве́ра, я́же в Тя, спаса́ет отча́янныя, се ве́рую, спаси́ мя, я́ко Бог мой еси́ Ты и Созда́тель. Ве́ра же вме́сто дел да вмени́тся мне, Бо́же мой, не обря́щеши бо дел отню́д оправда́ющих мя. Но та ве́ра моя́ да довле́ет вме́сто всех, та да отвеща́ет, та да оправди́т мя, та да пока́жет мя прича́стника сла́вы Твоея́ ве́чныя. Да не у́бо похи́тит мя сатана́, и похва́лится, Сло́ве, е́же отто́ргнути мя от Твоея́ руки́ и огра́ды; но или́ хощу́, спаси́ мя, или́ не хощу́, Христе́ Спа́се мой, предвари́ ско́ро, ско́ро погибо́х: Ты бо еси́ Бог мой от чре́ва ма́тере моея́. Сподо́би мя, Го́споди, ны́не возлюби́ти Тя, я́коже возлюби́х иногда́ той са́мый грех; и па́ки порабо́тати Тебе́ без ле́ности то́щно, я́коже порабо́тах пре́жде сатане́ льсти́вому. Наипа́че же порабо́таю Тебе́, Го́споду и Бо́гу моему́ Иису́су Христу́, во вся дни живота́ моего́, ны́не и при́сно и во ве́ки веко́в. Ами́нь.

Молитва 9-я, к Ангелу Хранителю

Святы́й Áнгеле, предстоя́й окая́нной мое́й души́ и стра́стной мое́й жи́зни, не оста́ви мене́ гре́шнаго, ниже́ отступи́ от мене́ за невоздержа́ние мое́. Не да́ждь ме́ста лука́вому де́мону облада́ти мно́ю, наси́льством сме́ртнаго сего́ телесе́; укрепи́ бе́дствующую и худу́ю мою́ ру́ку и наста́ви мя на путь спасе́ния. Ей, святы́й Áнгеле Бо́жий, храни́телю и покрови́телю окая́нныя моея́ души́ и те́ла, вся мне прости́, ели́кими тя оскорби́х во вся дни живота́ моего́, и а́ще что согреши́х в преше́дшую нощь сию́, покры́й мя в настоя́щий день, и сохрани́ мя от вся́каго искуше́ния проти́внаго, да ни в ко́ем гресе́ прогне́ваю Бо́га, и моли́ся за мя ко Го́споду, да утверди́т мя в стра́се Свое́м, и досто́йна пока́жет мя раба́ Своея́ бла́гости. Ами́нь.

Молитва 10-я, ко Пресвятой Богородице

Пресвята́я Влады́чице моя́ Богоро́дице, святы́ми Твои́ми и всеси́льными мольба́ми отжени́ от мене́, смире́ннаго и окая́ннаго раба́ Твоего́, уны́ние, забве́ние, неразу́мие, нераде́ние, и вся скве́рная, лука́вая и ху́льная помышле́ния от окая́ннаго моего́ се́рдца и от помраче́ннаго ума́ моего́; и погаси́ пла́мень страсте́й мои́х, я́ко нищ есмь и окая́нен. И изба́ви мя от мно́гих и лю́тых воспомина́ний и предприя́тий, и от всех действ злых свободи́ мя. Яко благослове́нна еси́ от всех родо́в, и сла́вится пречестно́е и́мя Твое́ во ве́ки веко́в. Ами́нь.

Молитвенное призывание святого, имя которого носишь

Моли́ Бо́га о мне, святы́й уго́дниче Бо́жий (имя), я́ко аз усе́рдно к тебе́ прибега́ю, ско́рому помо́щнику и моли́твеннику о душе́ мое́й.

Песнь Пресвятой Богородице

Богоро́дице Де́во, ра́дуйся, Благода́тная Мари́е, Госпо́дь с Тобо́ю; благослове́нна Ты в жена́х и благослове́н плод чре́ва Твоего́, я́ко Спа́са родила́ еси́ душ на́ших.

Тропарь Кресту и молитва за отечество

Спаси́, Го́споди, лю́ди Твоя́, и благослови́ достоя́ние Твое́, побе́ды правосла́вным христиа́ном на сопроти́вныя да́руя, и Твое́ сохраня́я Кресто́м Твои́м жи́тельство.

Молитва о живых

Спаси́, Го́споди, и поми́луй отца́ моего́ духо́внаго (имя), роди́телей мои́х (имена), сро́дников (имена), нача́льников, наста́вников, благоде́телей (имена) и всех правосла́вных христиа́н.

Молитва о усопших

Упоко́й, Го́споди, ду́ши усо́пших раб Твои́х: роди́телей мои́х, сро́дников, благоде́телей (имена), и всех правосла́вных христиа́н, и прости́ им вся согреше́ния во́льная и нево́льная, и да́руй им Ца́рствие Небе́сное.

 

Если можешь, читай вместо кратких молитв о живых и усопших этот помянник:

О живых

Помяни́, Го́споди Иису́се Христе́, Бо́же наш, ми́лости и щедро́ты Твоя́ от ве́ка су́щия, и́хже ра́ди и вочелове́чился еси́, и распя́тие и смерть, спасе́ния ра́ди пра́во в Тя ве́рующих, претерпе́ти изво́лил еси́; и воскре́с из ме́ртвых, возне́слся еси́ на небеса́ и седи́ши одесну́ю Бо́га Отца́, и призира́еши на смире́нныя мольбы́ всем се́рдцем призыва́ющих Тя: приклони́ у́хо Твое́, и услы́ши смире́нное моле́ние мене́, непотре́бнаго раба́ Твоего́, в воню́ благоуха́ния духо́внаго, Тебе́ за вся лю́ди Твоя́ принося́щаго. И в пе́рвых помяни́ Це́рковь Твою́ Святу́ю, Собо́рную и Апо́стольскую, ю́же снабде́л еси́ честно́ю Твое́ю Кро́вию, и утверди́, и укрепи́, и разшири́, умно́жи, умири́, и непреобори́му а́довыми враты́ во ве́ки сохрани́; раздира́ния Церкве́й утиши́, шата́ния язы́ческая угаси́, и ересе́й воста́ния ско́ро разори́ и искорени́, и в ничто́же си́лою Свята́го Твоего́ Ду́ха обрати́. (Поклон)

Спаси́, Го́споди, и поми́луй богохрани́мую страну́ на́шу, вла́сти и во́инство ея́, огради́ ми́ром держа́ву их, и покори́ под но́зе правосла́вных вся́каго врага́ и супоста́та, и глаго́ли ми́рная и блага́я в сердца́х их о Це́ркви Твое́й Святе́й, и о всех лю́дех Твои́х, да ти́хое и безмо́лвное житие́ поживе́м во правове́рии, и во вся́ком благоче́стии и чистоте́. (Поклон)

Спаси́, Го́споди, и поми́луй Вели́каго Господи́на и Отца́ на́шего Святе́йшего Патриа́рха Кири́лла, преосвяще́нныя митрополи́ты, архиепи́скопы и епи́скопы правосла́вныя, иере́и же и диа́коны, и весь при́чет церко́вный, я́же поста́вил еси́ пасти́ слове́сное Твое́ ста́до, и моли́твами их поми́луй и спаси́ мя гре́шнаго. (Поклон)

Спаси́, Го́споди, и поми́луй отца́ моего́ духо́внаго (имя его), и святы́ми его́ моли́твами прости́ моя́ согреше́ния. (Поклон)

Спаси́, Го́споди, и поми́луй роди́тели моя́ (имена их), бра́тию и сестры́, и сро́дники моя́ по пло́ти, и вся бли́жния ро́да моего́, и дру́ги, и да́руй им ми́рная Твоя́ и преми́рная блага́я. (Поклон)

Спаси́, Го́споди, и поми́луй по мно́жеству щедро́т Твои́х вся священнои́ноки, и́ноки же и и́нокини, и вся в де́встве же и благогове́нии и по́стничестве живу́щия в монастыре́х, в пусты́нях, в пеще́рах, гора́х, столпе́х, затво́рех, разсе́линах ка́менных, острове́х же морски́х, и на вся́ком ме́сте влады́чествия Твоего́ правове́рно живу́щия, и благоче́стно служа́щия Ти, и моля́щияся Тебе́: облегчи́ им тяготу́, и уте́ши их скорбь, и к по́двигу о Тебе́ си́лу и кре́пость им пода́ждь, и моли́твами их да́руй ми оставле́ние грехо́в. (Поклон)

Спаси́, Го́споди, и поми́луй ста́рцы и ю́ныя, ни́щия и сироты́ и вдови́цы, и су́щия в боле́зни и в печа́лех, беда́х же и ско́рбех, обстоя́ниих и плене́ниих, темни́цах же и заточе́ниих, изря́днее же в гоне́ниих, Тебе́ ра́ди и ве́ры правосла́вныя, от язы́к безбо́жных, от отсту́пник и от еретико́в, су́щия рабы́ Твоя́, и помяни́ я, посети́, укрепи́, уте́ши, и вско́ре си́лою Твое́ю осла́бу, свобо́ду и изба́ву им пода́ждь. (Поклон)

Спаси́, Го́споди, и поми́луй благотворя́щия нам, ми́лующия и пита́ющия нас, да́вшия нам ми́лостыни, и запове́давшия нам недосто́йным моли́тися о них, и упокоева́ющия нас, и сотвори́ ми́лость Твою́ с ни́ми, да́руя им вся, я́же ко спасе́нию проше́ния, и ве́чных благ восприя́тие. (Поклон)

Спаси́, Го́споди, и поми́луй по́сланныя в слу́жбу, путеше́ствующия, отцы́ и бра́тию на́шу, и вся правосла́вныя христиа́ны. (Поклон)

Спаси́, Го́споди, и поми́луй и́хже аз безу́мием мои́м соблазни́х, и от пути́ спаси́тельнаго отврати́х, к де́лом злым и неподо́бным приведо́х; Боже́ственным Твои́м Про́мыслом к пути́ спасе́ния па́ки возврати́. (Поклон)

Спаси́, Го́споди, и поми́луй ненави́дящия и оби́дящия мя, и творя́щия ми напа́сти, и не оста́ви их поги́бнути мене́ ра́ди гре́шнаго. (Поклон)

Отступи́вшия от правосла́вныя ве́ры и поги́бельными ересьми́ ослепле́нныя, све́том Твоего́ позна́ния просвети́ и Святе́й Твое́й Апо́стольстей Собо́рней Це́ркви причти́. (Поклон)

О усопших

Помяни́, Го́споди, от жития́ сего́ отше́дшия правове́рныя цари́ и цари́цы, благове́рныя кня́зи и княги́ни, святе́йшия патриа́рхи, преосвяще́нныя митрополи́ты, архиепи́скопы и епи́скопы правосла́вныя, во иере́йстем же и в при́чте церко́внем, и мона́шестем чи́не Тебе́ послужи́вшия, и в ве́чных Твои́х селе́ниих со святы́ми упоко́й. (Поклон.)

Помяни́, Го́споди, ду́ши усо́пших рабо́в Твои́х, роди́телей мои́х (имена их), и всех сро́дников по пло́ти; и прости́ их вся согреше́ния во́льная и нево́льная, да́руя им Ца́рствие и прича́стие ве́чных Твои́х благи́х и Твоея́ безконе́чныя и блаже́нныя жи́зни наслажде́ние. (Поклон)

Помяни́, Го́споди, и вся в наде́жди воскресе́ния и жи́зни ве́чныя усо́пшия, отцы́ и бра́тию на́шу, и сестры́, и зде лежа́щия и повсю́ду, правосла́вныя христиа́ны, и со святы́ми Твои́ми, иде́же присеща́ет свет лица́ Твоего́, всели́, и нас поми́луй, я́ко Благ и Человеколю́бец. Ами́нь. (Поклон)

Пода́ждь, Го́споди, оставле́ние грехо́в всем пре́жде отше́дшим в ве́ре и наде́жди воскресе́ния, отце́м, бра́тиям и се́страм на́шим и сотвори́ им ве́чную па́мять. (Трижды)

Окончание молитв

Досто́йно е́сть я́ко вои́стину блажи́ти Тя Богоро́дицу, Присноблаже́нную и Пренепоро́чную и Ма́терь Бо́га на́шего. Честне́йшую Херуви́м и сла́внейшую без сравне́ния Серафи́м, без истле́ния Бо́га Сло́ва ро́ждшую, су́щую Богоро́дицу Тя велича́ем[5] .

Сла́ва Отцу́ и Сы́ну и Свято́му Ду́ху, и ны́не и при́сно и во ве́ки веко́в. Ами́нь.

Го́споди, поми́луй. (Трижды)

Го́споди, Иису́се Христе́, Сы́не Бо́жий, молитв ра́ди Пречи́стыя Твоея́ Ма́тере, преподо́бных и богоно́сных оте́ц на́ших и всех святы́х поми́луй нас. Ами́нь.

 

[1]Выделенные от основного текста примечания и названия молитв не читаются во время молитвы.

[2]От Пасхи до Вознесения вместо этой молитвы читается тропарь: «Христо́с воскре́се из ме́ртвых, сме́ртию смерть попра́в, и су́щим во гробе́х живо́т дарова́в». (Трижды) От Вознесения до Троицы начинаем молитвы со «Святы́й Бо́же…», опуская все предшествующие. Это замечание относится и к молитвам на сон грядущим.

[3]В молитвословах и богослужебных книгах часто пишут кратко «Сла́ва:», «И ны́не:», но читать надо полностью: «Сла́ва Отцу́ и Сы́ну и Свято́му Ду́ху», «И ны́не и при́сно и во ве́ки веко́в. Ами́нь».

[4]В церковнославянском языке нет звука ё, а поэтому надо читать «зове́м», а не «зовём», «твое́», а не «твоё», «мое́», а не «моё» и т. д.

[5]От Пасхи до Вознесения вместо этой молитвы читается припев и ирмос 9-й песни пасхального канона: «А́нгел вопия́ше Благода́тней: Чи́стая Де́во, ра́дуйся! И па́ки реку́: ра́дуйся! Твой Сын воскре́се тридне́вен от гро́ба и ме́ртвыя воздви́гнувый; лю́дие, весели́теся! Свети́ся, свети́ся, но́вый Иерусали́ме, сла́ва бо Госпо́дня на тебе́ возсия́. Лику́й ны́не и весели́ся, Сио́не. Ты же, Чи́стая, красу́йся, Богоро́дице, о воста́нии Рождества́ Твоего́». Это замечание относится и к вечерним молитвам.

Молитвы на сон грядущим | Полный Православный Молитвослов — сборник молитв

Во и́мя Отца́ и Сы́на и Свята́го Ду́ха. Ами́нь.

Го́споди Иису́се Христе́, Сы́не Бо́жий, молитв ра́ди Пречи́стыя Твоея́ Ма́тере, преподо́бных и богоно́сных оте́ц на́ших и всех святы́х, поми́луй нас. Ами́нь.

Сла́ва Тебе́, Бо́же наш, сла́ва Тебе́.

Царю́ Небе́сный, Уте́шителю, Ду́ше и́стины, И́же везде́ сый и вся исполня́яй, Сокро́вище благи́х и жи́зни Пода́телю, прииди́ и всели́ся в ны, и очи́сти ны от вся́кия скве́рны, и спаси́, Бла́же, ду́ши на́ша.

Святы́й Бо́же, Святы́й Кре́пкий, Святы́й Безсме́ртный, поми́луй нас. (Tрижды)

Сла́ва Отцу́ и Сы́ну и Свято́му Ду́ху, и ны́не и при́сно и во ве́ки веко́в. Ами́нь.

Пресвята́я Тро́ице, поми́луй нас; Го́споди, очи́сти грехи́ на́ша; Влады́ко, прости́ беззако́ния на́ша; Святы́й, посети́ и исцели́ не́мощи на́ша, и́мене Твоего́ ра́ди.

Го́споди, поми́луй. (Трижды)

Сла́ва Отцу́ и Сы́ну и Свято́му Ду́ху, и ны́не и при́сно и во ве́ки веко́в. Ами́нь.

О́тче наш, И́же еси́ на небесе́х! Да святи́тся и́мя Твое́, да прии́дет Ца́рствие Твое́, да бу́дет во́ля Твоя́, я́ко на небеси́ и на земли́. Хлеб наш насу́щный даждь нам днесь; и оста́ви нам до́лги на́ша, я́коже и мы оставля́ем должнико́м на́шим; и не введи́ нас во искуше́ние, но изба́ви нас от лука́ваго.

Тропари

Поми́луй нас, Го́споди, поми́луй нас; вся́каго бо отве́та недоуме́юще, сию́ Ти моли́тву я́ко Влады́це гре́шнии прино́сим: поми́луй нас.

Сла́ва Отцу́ и Сы́ну и Свято́му Ду́ху.

Го́споди, поми́луй нас, на Тя бо упова́хом; не прогне́вайся на ны зело́, ниже́ помяни́ беззако́ний на́ших, но при́зри и ны́не я́ко благоутро́бен, и изба́ви ны от враг на́ших; Ты бо еси́ Бог наш, и мы лю́дие Твои́, вси́ дела́ ру́ку Твое́ю, и и́мя Твое́ призыва́ем.

И ны́не и при́сно и во ве́ки веко́в. Ами́нь.

Милосе́рдия две́ри отве́рзи нам, благослове́нная Богоро́дице, наде́ющиися на Тя да не поги́бнем, но да изба́вимся Тобо́ю от бед: Ты бо еси́ спасе́ние ро́да христиа́нскаго.

Го́споди, поми́луй. (12 раз)

Молитва 1-я, святого Макария Великого, к Богу Отцу

Бо́же ве́чный и Царю́ вся́каго созда́ния, сподо́бивый мя да́же в час сей доспе́ти, прости́ ми грехи́, я́же сотвори́х в сей день де́лом, сло́вом и помышле́нием, и очи́сти, Го́споди, смире́нную мою́ ду́шу от вся́кия скве́рны пло́ти и ду́ха. И да́ждь ми, Го́споди, в нощи́ сей сон прейти́ в ми́ре, да воста́в от смире́ннаго ми ло́жа, благоугожду́ пресвято́му и́мени Твоему́, во вся́ дни живота́ моего́, и поперу́ борю́щия мя враги́ плотски́я и безпло́тныя. И изба́ви мя, Го́споди, от помышле́ний су́етных, оскверня́ющих мя, и по́хотей лука́вых. Я́ко Твое́ е́сть Ца́рство, и си́ла и сла́ва, Отца́ и Сы́на и Свята́го Ду́ха, ны́не и при́сно и во ве́ки веко́в. Ами́нь.

Молитва 2-я, святого Антиоха, ко Господу нашему Иисусу Христу

Вседержи́телю, Сло́во О́тчее, Сам соверше́н сый, Иису́се Христе́, мно́гаго ра́ди милосе́рдия Твоего́ никогда́же отлуча́йся мене́, раба́ Твоего́, но всегда́ во мне почива́й. Иису́се, до́брый Па́стырю Твои́х ове́ц, не преда́ждь мене́ крамоле́ змии́не, и жела́нию сатанину́ не оста́ви мене́, я́ко се́мя тли во мне есть. Ты у́бо, Го́споди Бо́же покланя́емый, Царю́ Святы́й, Иису́се Христе́, спя́ща мя сохрани́ немерца́ющим све́том, Ду́хом Твои́м Святы́м, И́мже освяти́л еси́ Твоя́ ученики́. Даждь, Го́споди, и мне, недосто́йному рабу́ Твоему́, спасе́ние Твое́ на ло́жи мое́м: просвети́ ум мой све́том ра́зума Свята́го Ева́нгелия Твоего́, ду́шу любо́вию Креста́ Твоего́, се́рдце чистото́ю словесе́ Твоего́, те́ло мое́ Твое́ю стра́стию безстра́стною, мысль мою́ Твои́м смире́нием сохрани́, и воздви́гни мя во вре́мя подо́бно на Твое́ славосло́вие. Я́ко препросла́влен еси́ со Безнача́льным Твои́м Отце́м и с Пресвяты́м Ду́хом во ве́ки. Ами́нь.

Молитва 3-я, ко Пресвятому Духу

Го́споди, Царю́ Небе́сный, Уте́шителю, Ду́ше и́стины, умилосе́рдися и поми́луй мя гре́шнаго раба́ Твоего́, и отпусти́ ми недосто́йному, и прости́ вся́, ели́ка Ти согреши́х днесь я́ко челове́к, па́че же и не я́ко челове́к, но и горе́е скота́, во́льныя мо́я грехи́ и нево́льныя, ве́домыя и неве́домыя: я́же от ю́ности и нау́ки злы, и я́же суть от на́гльства и уны́ния. А́ще и́менем Твои́м кля́хся, или́ поху́лих е́ в помышле́нии мое́м; или́ кого́ укори́х; или́ оклевета́х кого́ гне́вом мои́м, или́ опеча́лих, или́ о чем прогне́вахся; или́ солга́х, или́ безго́дно спах, или́ нищ прии́де ко мне, и презре́х его́; или́ бра́та моего́ опеча́лих, или́ сва́дих, или́ кого́ осуди́х; или́ развелича́хся, или́ разгорде́хся, или́ разгне́вахся; или́ стоя́щу ми на моли́тве, ум мой о лука́вствии ми́ра сего́ подви́жеся, или́ развраще́ние помы́слих; или́ объядо́хся, или́ опи́хся, или́ без ума́ смея́хся; или́ лука́вое помы́слих, или́ добро́ту чужду́ю ви́дев, и то́ю уя́звлен бых се́рдцем; или́ неподо́бная глаго́лах, или́ греху́ бра́та моего́ посмея́хся, мо́я же суть безчи́сленная согреше́ния; или́ о моли́тве не ради́х, или́ и́но что́ соде́ях лука́вое, не по́мню, та бо вся́ и бо́льша сих соде́ях. Поми́луй мя, Тво́рче мой Влады́ко, уны́лаго и недосто́йнаго раба́ Твоего́, и оста́ви ми, и отпусти́, и прости́ мя, я́ко Благ и Человеколю́бец, да с ми́ром ля́гу, усну́ и почи́ю, блу́дный, гре́шный и окая́нный аз, и поклоню́ся, и воспою́, и просла́влю пречестно́е и́мя Твое́, со Отце́м, и Единоро́дным Его́ Сы́ном, ны́не и при́сно и во ве́ки. Ами́нь.

Молитва 4-я, святого Макария Великого

Что́ Ти принесу́, или́ что́ Ти возда́м, великодарови́тый Безсме́ртный Царю́, ще́дре и человеколю́бче Го́споди, я́ко леня́щася мене́ на Твое́ угожде́ние, и ничто́же бла́го сотво́рша, приве́л еси́ на коне́ц мимоше́дшаго дне сего́, обраще́ние и спасе́ние души́ мое́й стро́я? Ми́лостив ми бу́ди гре́шному и обнаже́нному вся́каго де́ла бла́га, возста́ви па́дшую мою́ ду́шу, оскверни́вшуюся в безме́рных согреше́ниих, и отыми́ от мене́ весь по́мысл лука́вый ви́димаго сего́ жития́. Прости́ мо́я согреше́ния, еди́не Безгре́шне, я́же Ти согреши́х в сей день, ве́дением и неве́дением, сло́вом, и де́лом, и помышле́нием, и все́ми мои́ми чу́вствы. Ты Сам, покрыва́я, сохрани́ мя от вся́каго сопроти́внаго обстоя́ния Боже́ственною Твое́ю вла́стию, и неизрече́нным человеколю́бием, и си́лою. Очи́сти, Бо́же, очи́сти мно́жество грехо́в мои́х. Благоволи́, Го́споди, изба́вити мя от се́ти лука́ваго, и спаси́ стра́стную мою́ ду́шу, и осени́ мя све́том лица́ Твоего́, егда́ прии́деши во сла́ве, и неосужде́нна ны́не сном усну́ти сотвори́, и без мечта́ния, и несмуще́н по́мысл раба́ Твоего́ соблюди́, и всю сатанину́ де́тель отжени́ от мене́, и просвети́ ми разу́мныя о́чи серде́чныя, да не усну́ в смерть. И посли́ ми а́нгела ми́рна, храни́теля и наста́вника души́ и те́лу моему́, да изба́вит мя от враг мои́х; да воста́в со одра́ моего́, принесу́ Ти благода́рственныя мольбы́. Ей, Го́споди, услы́ши мя гре́шнаго и убо́гаго раба́ Твоего́, изволе́нием и со́вестию; да́руй ми воста́вшу словесе́м Твои́м поучи́тися, и уны́ние бесо́вское дале́че от мене́ отгна́но бы́ти сотвори́ Твои́ми а́нгелы; да благословлю́ и́мя Твое́ свято́е, и просла́влю, и сла́влю Пречи́стую Богоро́дицу Мари́ю, Ю́же дал еси́ нам гре́шным заступле́ние, и приими́ Сию́ моля́щуюся за ны; вем бо, я́ко подража́ет Твое́ человеколю́бие, и моля́щися не престае́т. Тоя́ заступле́нием, и Честна́го Креста́ зна́мением, и всех святы́х Твои́х ра́ди, убо́гую ду́шу мою́ соблюди́, Иису́се Христе́ Бо́же наш, я́ко Свят еси́, и препросла́влен во ве́ки. Ами́нь.

Молитва 5-я

Го́споди Бо́же наш, е́же согреши́х во дни сем сло́вом, де́лом и помышле́нием, я́ко Благ и Человеколю́бец прости́ ми. Ми́рен сон и безмяте́жен да́руй ми. А́нгела Твоего́ храни́теля посли́, покрыва́юща и соблюда́юща мя от вся́каго зла, я́ко Ты еси́ храни́тель душа́м и телесе́м на́шим, и Тебе́ сла́ву возсыла́ем, Отцу́ и Сы́ну и Свято́му Ду́ху, ны́не и при́сно и во ве́ки веко́в. Ами́нь.

Молитва 6-я

Го́споди Бо́же наш, в Него́же ве́ровахом, и Его́же и́мя па́че вся́каго и́мене призыва́ем, да́ждь нам, ко сну отходя́щим, осла́бу души́ и те́лу, и соблюди́ нас от вся́каго мечта́ния, и те́мныя сла́сти кроме́; уста́ви стремле́ние страсте́й, угаси́ разжже́ния воста́ния теле́снаго. Даждь нам целому́дренне пожи́ти де́лы и словесы́; да доброде́тельное жи́тельство восприе́млюще, обетова́нных не отпаде́м благи́х Твои́х, я́ко благослове́н еси́ во ве́ки. Ами́нь.

Молитва 7-я, святого Иоанна Златоуста (24 молитвы, по числу часов дня и ночи)

1Го́споди, не лиши́ мене́ небе́сных Твои́х благ. 2Го́споди, изба́ви мя ве́чных мук. 3Го́споди, умо́м ли или́ помышле́нием, сло́вом или́ де́лом согреши́х, прости́ мя. 4Го́споди, изба́ви мя вся́каго неве́дения и забве́ния, и малоду́шия, и окамене́ннаго нечу́вствия. 5Го́споди, изба́ви мя от вся́каго искуше́ния. 6Го́споди, просвети́ мое́ се́рдце, е́же помрачи́ лука́вое похоте́ние. 7Го́споди, аз я́ко челове́к согреши́х, Ты́ же, я́ко Бог щедр, поми́луй мя, ви́дя не́мощь ду́ши моея́. 8Го́споди, посли́ благода́ть Твою́ в по́мощь мне, да просла́влю и́мя Твое́ свято́е. 9Го́споди Иису́се Христе́, напиши́ мя раба́ Твоего́ в кни́зе живо́тней и да́руй ми коне́ц благи́й. 10Го́споди Бо́же мой, а́ще и ничто́же бла́го сотвори́х пред Тобо́ю, но да́ждь ми по благода́ти Твое́й положи́ти нача́ло благо́е. 11Го́споди, окропи́ в се́рдце мое́м ро́су благода́ти Твоея́. 12Го́споди небесе́ и земли́, помяни́ мя гре́шнаго раба́ Твоего́, сту́днаго и нечи́стаго, во Ца́рствии Твое́м. Ами́нь.

1Го́споди, в покая́нии приими́ мя. 2Го́споди, не оста́ви мене́. 3Го́споди, не введи́ мене́ в напа́сть. 4Го́споди, да́ждь ми мысль бла́гу. 5Го́споди, да́ждь ми сле́зы и па́мять сме́ртную, и умиле́ние. 6Го́споди, да́ждь ми по́мысл испове́дания грехо́в мои́х. 7Го́споди, да́ждь ми смире́ние, целому́дрие и послуша́ние. 8Го́споди, да́ждь ми терпе́ние, великоду́шие и кро́тость. 9Го́споди, всели́ в мя ко́рень благи́х, страх Твой в се́рдце мое́. 10Го́споди, сподо́би мя люби́ти Тя от всея́ души́ моея́ и помышле́ния и твори́ти во всем во́лю Твою́. 11Го́споди, покры́й мя от челове́к не́которых, и бесо́в, и страсте́й, и от вся́кия ины́я неподо́бныя ве́щи. 12Го́споди, ве́си, я́ко твори́ши, я́коже Ты во́лиши, да бу́дет во́ля Твоя́ и во мне гре́шнем, я́ко благослове́н еси́ во ве́ки. Ами́нь.

Молитва 8-я, ко Господу нашему Иисусу Христу

Го́споди Иису́се Христе́, Сы́не Бо́жий, ра́ди честне́йшия Ма́тере Твоея́, и безпло́тных Твои́х а́нгел, Проро́ка же и Предте́чи и Крести́теля Твоего́, богоглаго́ливых же апо́стол, све́тлых и добропобе́дных му́ченик, преподо́бных и богоно́сных оте́ц, и всех святы́х моли́твами, изба́ви мя настоя́щаго обстоя́ния бесо́вскаго. Ей, Го́споди мой и Тво́рче, не хотя́й сме́рти гре́шнаго, но я́коже обрати́тися и жи́ву бы́ти ему́, да́ждь и мне обраще́ние окая́нному и недосто́йному; изми́ мя от уст па́губнаго зми́я, зия́ющаго пожре́ти мя и свести́ во ад жи́ва. Ей, Го́споди мой, утеше́ние мое́, И́же мене́ ра́ди окая́ннаго в тле́нную плоть оболки́йся, исто́ргни мя от окая́нства, и утеше́ние пода́ждь души́ мое́й окая́нней. Всади́ в се́рдце мое́ твори́ти Твоя́ повеле́ния, и оста́вити лука́вая дея́ния, и получи́ти блаже́нства Твоя́: на Тя бо, Го́споди, упова́х, спаси́ мя.

Молитва 9-я, ко Пресвятой Богородице, Петра Студийского

К Тебе́ Пречи́стей Бо́жией Ма́тери аз окая́нный припа́дая молю́ся: ве́си, Цари́це, я́ко безпреста́ни согреша́ю и прогневля́ю Сы́на Твоего́ и Бо́га моего́, и мно́гажды а́ще ка́юся, лож пред Бо́гом обрета́юся, и ка́юся трепе́ща: неуже́ли Госпо́дь порази́т мя, и по часе́ па́ки та́яжде творю́; ве́дущи сия́, Влады́чице мо́я Госпоже́ Богоро́дице, молю́, да поми́луеши, да укрепи́ши, и блага́я твори́ти да пода́си ми. Ве́си бо, Влады́чице моя́ Богоро́дице, я́ко отню́д и́мам в не́нависти зла́я моя́ дела́, и все́ю мы́слию люблю́ зако́н Бо́га моего́; но не вем, Госпоже́ Пречи́стая, отку́ду я́же ненави́жду, та и люблю́, а блага́я преступа́ю. Не попуща́й, Пречи́стая, во́ли мое́й соверша́тися, не уго́дна бо есть, но да бу́дет во́ля Сы́на Твоего́ и Бо́га моего́: да мя спасе́т, и вразуми́т, и пода́ст благода́ть Свята́го Ду́ха, да бых аз отсе́ле преста́л скверноде́йства, и про́чее пожи́л бых в повеле́нии Сы́на Твоего́, Ему́же подоба́ет вся́кая сла́ва, честь и держа́ва, со Безнача́льным Его́ Отце́м, и Пресвяты́м и Благи́м и Животворя́щим Его́ Ду́хом, ны́не и при́сно и во ве́ки веко́в. Aминь.

Молитва 10-я, ко Пресвятой Богородице

Блага́го Царя́ блага́я Ма́ти, Пречи́стая и Благослове́нная Богоро́дице Мари́е, ми́лость Сы́на Твоего́ и Бо́га на́шего изле́й на стра́стную мою́ ду́шу и Твои́ми моли́твами наста́ви мя на дея́ния блага́я, да про́чее вре́мя живота́ моего́ без поро́ка прейду́ и Тобо́ю рай да обря́щу, Богоро́дице Де́во, еди́на Чи́стая и Благослове́нная.

Молитва 11-я, ко святому ангелу-хранителю

А́нгеле Христо́в, храни́телю мой святы́й и покрови́телю души́ и те́ла моего́, вся́ ми прости́, ели́ка согреши́х во дне́шний день, и от вся́каго лука́вствия проти́внаго ми врага́ изба́ви мя, да ни в ко́емже гресе́ прогне́ваю Бо́га моего́; но моли́ за мя гре́шнаго и недосто́йнаго раба́, я́ко да досто́йна мя пока́жеши бла́гости и ми́лости Всесвяты́я Тро́ицы и Ма́тере Го́спода моего́ Иису́са Христа́ и всех святы́х. Ами́нь.

Кондак Богородице

Взбра́нной Воево́де победи́тельная, я́ко изба́вльшеся от злых, благода́рственная воспису́ем Ти раби́ Твои́, Богоро́дице, но я́ко иму́щая держа́ву непобеди́мую, от вся́ких нас бед свободи́, да зове́м Ти: ра́дуйся, Неве́сто Неневе́стная.

Пресла́вная Присноде́во, Ма́ти Христа́ Бо́га, принеси́ на́шу моли́тву Сы́ну Твоему́ и Бо́гу на́шему, да спасе́т Тобо́ю ду́ши на́ша.

Все упова́ние мое́ на Тя возлага́ю, Ма́ти Бо́жия, сохрани́ мя под кро́вом Твои́м.

Богоро́дице Де́во, не пре́зри мене́ гре́шнаго, тре́бующа Твоея́ по́мощи и Твоего́ заступле́ния, на Тя́ бо упова́ душа́ мо́я, и поми́луй мя.

Молитва святого Иоанникия

Упова́ние мое́ Оте́ц, прибе́жище мое́ Сын, покро́в мой Дух Святы́й: Тро́ице Свята́я, сла́ва Тебе́.

Досто́йно е́сть я́ко вои́стинну блажи́ти Тя Богоро́дицу, Присноблаже́нную и Пренепоро́чную и Ма́терь Бо́га на́шего. Честне́йшую херуви́м и сла́внейшую без сравне́ния серафи́м, без истле́ния Бо́га Сло́ва ро́ждшую, су́щую Богоро́дицу Тя велича́ем.

Сла́ва Отцу́ и Сы́ну и Свято́му Ду́ху, и ны́не и при́сно и во ве́ки веко́в. Ами́нь.

Го́споди, поми́луй. (Трижды)

Го́споди Иису́се Христе́, Сы́не Бо́жий, моли́тв ра́ди Пречи́стыя Твоея́ Ма́тере, преподо́бных и богоно́сных оте́ц на́ших и всех святы́х поми́луй нас. Ами́нь.

Молитва святого Иоанна Дамаскина

Влады́ко Человеколю́бче, неуже́ли мне одр сей гроб бу́дет, или́ еще́ окая́нную мою́ ду́шу просвети́ши днем? Се ми гроб предлежи́т, се ми смерть предстои́т. Суда́ Твоего́, Го́споди, бою́ся и му́ки безконе́чныя, зло́е же творя́ не престаю́: Тебе́ Го́спода Бо́га моего́ всегда́ прогневля́ю, и Пречи́стую Твою́ Ма́терь, и вся́ Небе́сныя Си́лы, и свята́го а́нгела храни́теля моего́. Вем у́бо, Го́споди, я́ко недосто́ин есмь человеколю́бия Твоего́, но досто́ин есмь вся́каго осужде́ния и му́ки. Но, Го́споди, или́ хощу́, или́ не хощу́, спаси́ мя. А́ще бо пра́ведника спасе́ши, ничто́же ве́лие; и а́ще чи́стаго поми́луеши, ничто́же ди́вно: досто́йни бо суть ми́лости Твоея́. Но на мне гре́шнем удиви́ ми́лость Твою́: о сем яви́ человеколю́бие Твое́, да не одоле́ет мо́я зло́ба Твое́й неизглаго́ланней бла́гости и милосе́рдию: и я́коже хо́щеши, устро́й о мне вещь.

Просвети́ о́чи мои́, Христе́ Бо́же, да не когда́ усну́ в смерть, да не когда́ рече́т враг мой: укрепи́хся на него́.

Сла́ва Отцу́ и Сы́ну и Свято́му Ду́ху.

Засту́пник души́ моея́ бу́ди, Бо́же, я́ко посреде́ хожду́ сете́й мно́гих; изба́ви мя от них и спаси́ мя, Бла́же, я́ко Человеколю́бец.

И ны́не и при́сно и во ве́ки веко́в. Ами́нь.

Пресла́вную Бо́жию Ма́терь, и святы́х а́нгел Святе́йшую, немо́лчно воспои́м се́рдцем и усты́, Богоро́дицу сию́ испове́дающе, я́ко вои́стинну ро́ждшую нам Бо́га воплоще́нна, и моля́щуюся непреста́нно о душа́х на́ших.

Знаменуй себя крестом и говори молитву Честно́му Кресту:

Да воскре́снет Бог, и расточа́тся врази́ Его́, и да бежа́т от лица́ Его́ ненави́дящии Его́. Я́ко исчеза́ет дым, да исче́знут; я́ко та́ет воск от лица́ огня́, та́ко да поги́бнут бе́си от лица́ лю́бящих Бо́га и зна́менующихся кре́стным зна́мением, и в весе́лии глаго́лющих: ра́дуйся, Пречестны́й и Животворя́щий Кре́сте Госпо́день, прогоня́яй бе́сы си́лою на тебе́ пропя́таго Го́спода на́шего Иису́са Христа́, во ад сше́дшаго и попра́вшего си́лу диа́волю, и дарова́вшаго нам тебе́ Крест Свой Честны́й на прогна́ние вся́каго супоста́та. О, Пречестны́й и Животворя́щий Кре́сте Госпо́день! Помога́й ми со Свято́ю Госпоже́ю Де́вою Богоро́дицею и со все́ми святы́ми во ве́ки. Ами́нь.

Или кратко:

Огради́ мя, Го́споди, си́лою Честна́го и Животворя́щаго Твоего́ Креста́, и сохрани́ мя от вся́каго зла.

Молитва

Осла́би, оста́ви, прости́, Бо́же, прегреше́ния на́ша, во́льная и нево́льная, я́же в сло́ве и в де́ле, я́же в ве́дении и не в ве́дении, я́же во дни и в нощи́, я́же во уме́ и в помышле́нии: вся́ нам прости́, я́ко Благ и Человеколю́бец.

Молитва

Ненави́дящих и оби́дящих нас прости́, Го́споди Человеколю́бче. Благотворя́щим благосотвори́. Бра́тиям и сро́дником на́шим да́руй я́же ко спасе́нию проше́ния и жизнь ве́чную. В не́мощех су́щия посети́ и исцеле́ние да́руй. И́же на мо́ри упра́ви. Путеше́ствующим спутеше́ствуй. Правосла́вным христиа́ном спобо́рствуй. Служа́щим и ми́лующим нас грехо́в оставле́ние да́руй. Запове́давших нам недосто́йным моли́тися о них поми́луй по вели́цей Твое́й ми́лости. Помяни́, Го́споди, пре́жде усо́пших оте́ц и бра́тий на́ших и упоко́й их, иде́же присеща́ет свет лица́ Твоего́. Помяни́, Го́споди, бра́тий на́ших плене́нных и изба́ви я́ от вся́каго обстоя́ния. Помяни́, Го́споди, плодонося́щих и доброде́лающих во святы́х Твои́х це́рквах, и да́ждь им я́же ко спасе́нию проше́ния и жизнь ве́чную. Помяни́, Го́споди, и нас, смире́нных и гре́шных и недосто́йных раб Твои́х, и просвети́ наш ум све́том ра́зума Твоего́, и наста́ви нас на стезю́ за́поведей Твои́х, моли́твами Пречи́стыя Влады́чицы на́шея Богоро́дицы и Присноде́вы Мари́и и всех Твои́х святы́х: я́ко благослове́н еси́ во ве́ки веко́в. Ами́нь.

Исповедание грехов повседневное

Испове́даю Тебе́ Го́споду Бо́гу моему́ и Творцу́, во Святе́й Тро́ице Еди́ному, сла́вимому и покланя́емому, Отцу́ и Сы́ну и Свято́му Ду́ху, вся́ мо́я грехи́, я́же соде́ях во вся́ дни живота́ моего́, и на вся́кий час, и в настоя́щее вре́мя, и в преше́дшия дни и но́щи, де́лом, сло́вом, помышле́нием, объяде́нием, пия́нством, тайнояде́нием, праздносло́вием, уны́нием, ле́ностию, прекосло́вием, непослуша́нием, оклевета́нием, осужде́нием, небреже́нием, самолю́бием, многостяжа́нием, хище́нием, неправдоглаго́ланием, скверноприбы́тчеством, мшелои́мством, ревнова́нием, за́вистию, гне́вом, памятозло́бием, не́навистию, лихои́мством и все́ми мои́ми чу́вствы: зре́нием, слу́хом, обоня́нием, вку́сом, осяза́нием и про́чими мои́ми грехи́, душе́вными вку́пе и теле́сными, и́миже Тебе́ Бо́га моего́ и Творца́ прогне́вах, и бли́жняго моего́ онепра́вдовах: о сих жале́я, ви́нна себе́ Тебе́ Бо́гу моему́ представля́ю, и име́ю во́лю ка́ятися: то́чию, Го́споди Бо́же мой, помози́ ми, со слеза́ми смире́нно молю́ Тя: преше́дшая же согреше́ния мо́я милосе́рдием Твои́м прости́ ми, и разреши́ от всех сих, я́же изглаго́лах пред Тобо́ю, я́ко Благ и Человеколю́бец.

Когда отходишь ко сну, произноси:

В ру́це Твои́, Го́споди Иису́се Христе́, Бо́же мой, предаю́ дух мой: Ты же мя благослови́, Ты мя поми́луй и живо́т ве́чный да́руй ми. Ами́нь.

Молитва последних Оптинских старцев — Молитвослов

Молитва последних оптинских старцев

1

 

Гос­по­ди, дай мне с душев­ным спо­кой­стви­ем встре­тить всё, что при­не­сёт мне насту­па­ю­щий день.
Дай мне все­це­ло пре­дать­ся воле Тво­ей Святой.
На вся­кий час сего дня во всём наставь и под­дер­жи меня.
Какие бы я ни полу­чал изве­стия в тече­ние дня, научи меня при­нять их со спо­кой­ной душою и твёр­дым убеж­де­ни­ем, что на всё Свя­тая воля Твоя.
Во всех сло­вах и делах моих руко­во­ди мои­ми мыс­ля­ми и чувствами.
Во всех непред­ви­ден­ных слу­ча­ях не дай мне забыть, что всё нис­по­сла­но Тобой.
Научи меня пря­мо и разум­но дей­ство­вать с каж­дым чле­ном семьи моей, нико­го не сму­щая и не огорчая.
Госпо­ди, дай мне силу пере­не­сти утом­ле­ние насту­па­ю­ще­го дня и все собы­тия в тече­ние дня.
Руко­во­ди моею волею и научи меня молить­ся, верить, наде­ять­ся, тер­петь, про­щать и любить.
Аминь.

Молитва оптинских старцев

2

 

Гос­по­ди, дай мне с душев­ным спо­кой­стви­ем встре­тить всё, что при­не­сёт мне насту­па­ю­щий день.
Госпо­ди, дай мне вполне пре­дать­ся Тво­ей свя­той воле.
Госпо­ди, на вся­кий час это­го дня во всём наставь и под­дер­жи меня.
Госпо­ди, какие бы я ни полу­чал изве­стия в тече­ние это­го дня, научи при­нять их со спо­кой­ною душою и с твёр­дым убеж­де­ни­ем, что на всё есть Твоя свя­тая воля.
Госпо­ди, открой мне волю Твою свя­тую для меня и окру­жа­ю­щих меня.
Госпо­ди, во всех моих сло­вах и помыш­ле­ни­ях Сам руко­во­ди мои­ми мыс­ля­ми и чувствами.
Госпо­ди, во всех непред­ви­ден­ных слу­ча­ях не дай мне забыть, что всё нис­по­сла­но Тобою.
Госпо­ди, научи пра­виль­но, про­сто, разум­но обра­щать­ся со все­ми домаш­ни­ми и окру­жа­ю­щи­ми меня, стар­ши­ми, рав­ны­ми и млад­ши­ми, что­бы мне нико­го не огор­чить, но всем содей­ство­вать ко благу.
Госпо­ди, дай мне силу пере­не­сти утом­ле­ния насту­па­ю­ще­го дня и все собы­тия в тече­ние дня.
Госпо­ди, руко­во­ди Сам Ты моею волею и научи меня молить­ся, наде­ять­ся, верить, любить, тер­петь и прощать.
Госпо­ди, не дай меня на про­из­вол вра­гам моим, но ради име­ни Тво­е­го свя­то­го Сам води и управ­ляй мною.
Госпо­ди, про­све­ти мой ум и серд­це моё для разу­ме­ния Тво­их веч­ных и неиз­мен­ных зако­нов, управ­ля­ю­щих миром, что­бы я, греш­ный раб Твой, мог пра­виль­но слу­жить Тебе и ближ­ним моим.
Госпо­ди, бла­го­да­рю Тебя за всё, что со мною будет, ибо твёр­до верую, что любя­щим Тебя всё содей­ству­ет ко благу.
Госпо­ди, бла­го­сло­ви все мои выхож­де­ния и вхож­де­ния, дея­ния дел, сло­ва и помыш­ле­ния, удо­стой меня все­гда радост­но про­слав­лять, вос­пе­вать и бла­го­слов­лять Тебя, ибо Ты бла­го­сло­вен еси во веки веков.
Аминь.


1 Пра­во­слав­ный молит­во­слов с при­ло­же­ни­ем молитв Пре­свя­той Бого­ро­ди­це и свя­тым угод­ни­кам Божи­им. — М.: Изд-во Мос­ков­ской Пат­ри­ар­хии Рус­ской Пра­во­слав­ной Церк­ви, 2018. — 816 с.

2 Автор­ство зна­ме­ни­той «Молит­вы оптин­ских стар­цев» при­над­ле­жит пре­по­доб­но­му Амвро­сию Оптин­ско­му, о чем есть соот­вет­ству­ю­щее повест­во­ва­ние в его житии. Одна­ко неко­то­рые части вно­си­ли в молит­ву и жив­шие после него Оптин­ские старцы.
Источ­ник: Оптин­ский пате­рик. При­ло­же­ния. Молитвы.

Молитвослов на русском языке читать онлайн

Молитвослов на русском языке

Молитвы утренние

Встав от сна, прежде всякого другого дела, стань благоговейно, представляя себя перед Всевидящим Богом, и, совершая крестное знамение, произнеси:

Во имя Отца и Сына и Святого Духа. Аминь.

Затем немного подожди, пока все чувства твои придут в тишину и мысли оставят всё земное, и тогда произноси следующие молитвы, без поспешности и со вниманием сердечным.

Молитва мытаря

(Евангелие от Луки, глава 18, стих 13)[1]

Боже, будь милостив ко мне, грешнику! (Поклон)

Молитва начальная

Господь Иисус Христос, Сын Божий, по молитвам Пречистой Твоей Матери и всех святых, помилуй нас. Аминь.

Слава Тебе, Боже наш, слава Тебе.

Молитва Святому Духу[2]

Царь Небесный, Утешитель, Дух Истины, везде сущий и всё Собою наполняющий, Источник благ и жизни Податель, приди и вселись в нас, и очисти нас от всякой скверны, и спаси, Благий, души наши.

Трисвятое[3]

Святый Боже, Святый Крепкий, Святый Бессмертный, помилуй нас.

(Читается Трижды, с крестным знамением и поясным Поклоном).

Слава Отцу и Сыну и Святому Духу, и ныне, и всегда, и во веки веков. Аминь.

Молитва к Пресвятой Троице

Пресвятая Троица, помилуй нас; Господи, очисти грехи наши; Владыка, прости беззакония наши; Святой, приди и исцели немощи наши, Имени Твоего ради!

Господи, помилуй. (Трижды) Слава, И ныне[4].

Молитва Господня (данная нам Иисусом Христом)

Отче наш, Сущий на небесах! Да святится имя Твоё, да придёт Царствие Твоё, да будет воля Твоя и на земле, как на небе. Хлеб наш насущный дай нам на этот день; и прости нам долги наши, как и мы прощаем должникам нашим; и не дай впасть в искушение, но избавь нас от лукавого.

Тропари Пресвятой Троице

Восстав от сна, припадаем к Тебе, Благий, и ангельскую песнь приносим Тебе, Сильный: Свят, Свят, Свят Ты, Боже, по молитвам Богородицы помилуй нас.

Слава: От сна ночного поднял меня Ты, Господи, — ум мой просвети и сердце, и уста мои отверзи, дабы воспевать Тебя, Святая Троица: Свят, Свят, Свят Ты, Боже, по молитвам Богородицы помилуй нас!

И ныне: Внезапно Судия придёт, и дела каждого обнажатся, но и со страхом зовём в полуночи: свят, свят, свят Ты, Боже, по молитвам Богородицы помилуй нас!

Господи, помилуй. (12 раз)

Молитва к Пресвятой Троице

От сна восстав, благодарю Тебя, Святая Троица, ибо по великой Твоей благости и долготерпенью Ты, Господи, не прогневался на меня, ленивого и грешного, и не погубил меня со беззакониями моими, но как всегда явил Своё человеколюбие, и от сна ночного поднял меня, чтобы я возносил Тебе молитву утреннюю и славословил могущество Твоё. И ныне просвети мои очи мысленные, отверзи уста мои поучаться словам Твоим, и понимать заповеди Твои, и творить волю Твою, и, исповедуя Тебя всем сердцем моим, воспевать всесвятое имя Твоё, Отца и Сына и Святого Духа, ныне и всегда и во веки веков. Аминь.

Придите, Поклонимся Царю нашему — Богу. (Поклон)

Придите, Поклонимся и припадём к Христу, Царю нашему — Богу. (Поклон)

Придите, Поклонимся и припадём к Самому Христу, Царю и Богу нашему. (Поклон)

Псалом 50

Помилуй меня, Боже, по великой милости Твоей, и по множеству щедрот Твоих очисти беззакония мои. Омой меня от всех беззаконий моих, и от греха моего очисти меня. Ибо беззакония мои я знаю, и грех мой всегда предо мною. Пред Тобой одним согрешил я, и злое пред Тобою сотворил я, так что Ты прав в приговоре Своём и справедлив в суде Своём. С самого рождения моего я виновен пред Тобою; я — грешник от зачатия моего в чреве матери моей. Но Ты любишь искренних сердцем и открываешь им тайны премудрости. Окропи меня иссопом, и буду чист, омой меня, и белее снега я стану. Верни душе моей радость и веселие, — и возрадуются кости мои, Тобою сокрушённые. Отврати лицо Твоё от грехов моих и все беззакония мои очисти. Сердце чистое создай во мне, Боже, и дух правый обнови во мне. Не отвергни меня от лица Твоего, и Духа Твоего Святого не отними от меня. Верни мне радость спасения Твоего и Духом Твоим Владычественным утверди меня. Научу беззаконных путям Твоим, и нечестивые к Тебе обратятся. Избавь меня от преждевременной смерти, Боже, Боже спасение моё, и язык мой восхвалит правду Твою. Господи! Отверзи уста мои, и уста мои возвестят хвалу Тебе. Ибо не желаешь Ты жертвы — я дал бы её — и к всесожжениям не благоволишь. Жертва Богу — дух сокрушённый, сердца сокрушённого и смиренного Бог не уничижит. Обнови, Боже, по милости Твоей Сион, воздвигни стены Иерусалима. Тогда благоугодны будут Тебе жертвы праведные; тогда возложат на алтарь Твой жертвы Тебе.

Символ веры

Верую в единого Бога Отца, Вседержителя, Творца неба и земли, видимого всего и невидимого. И во единого Господа Иисуса Христа, Сына Божия, Единородного, от Отца рождённого до начала времени; Света от Света, Бога истинного от Бога истинного, рождённого, не сотворённого, единосущного Отцу, через Которого всё было сотворено.

Нас ради людей и нашего ради спасения сошедшего с небес и воплотившегося от Духа Святого и Марии Девы, и ставшего человеком. Распятого же за нас при Понтии Пилате, и страдавшего, и погребённого, и воскресшего в третий день, как предсказывали Писания. И восшедшего на небеса и царствующего с Отцом. И вновь грядущего во славе, чтобы судить живых и мёртвых, Его же царству не будет конца. И в Духа Святого, Господа, Животворящего, от Отца исходящего, с Отцом и Сыном равно Поклоняемого и прославляемого, говорившего через пророков.

В единую Святую, Соборную и Апостольскую Церковь. Исповедую единое крещение в оставление грехов. Чаю воскресения мёртвых, и жизни будущего века. Аминь.

Молитва 1-я, святого Макария Великого

Боже, очисти меня, грешного, ибо ничего истинно доброго я не сделал никогда пред Тобою: но избавь меня от всякого зла, и да будет во мне воля Твоя, да неосуждённо отверзу уста мои недостойные и восхвалю имя Твоё Святое, Отца и Сына и Святого Духа, ныне и всегда и во веки веков. Аминь.

Читать дальше

Молитвослов / Молитвы / Православие.Ru

Начало

Востав от сна, прежде всякого другого дела, стань благоговейно, представляя себя пред Всевидящим Богом, и, совершая крестное знамение, произнеси:

Во и́мя Отцá, и Сы́на, и Святáго Ду́ха. Ами́нь.

Затем немного подожди, пока все чувства твои не придут в тишину и мысли твои не оставят все земное, и тогда произноси следующие молитвы, без поспешности и со вниманием сердечным:

Молитва мытаря

(Евангелие от Луки, глава 18, стих 13)

Бóже, ми́лостив бу́ди мне грéшному. (Поклон)

Молитва предначинательная

Гóсподи Иису́се Христé, Сы́не Бóжий, моли́тв рáди Пречи́стыя Твоея́ Мáтере и всех святы́х, поми́луй нас. Ами́нь.

Слáва Тебé, Бóже наш, слáва Тебé.

Молитва Святому Духу

Царю́ Небéсный, Утéшителю, Ду́ше и́стины, И́же вездé сый и вся исполня́яй, Сокрóвище благи́х и жи́зни Подáтелю, прииди́ и всели́ся в ны, и очи́сти ны от вся́кия сквéрны, и спаси́, Блáже, ду́ши нáша[1].

Трисвятое

Святы́й Бóже, Святы́й Крéпкий, Святы́й Безсмéртный, поми́луй нас. (Читается трижды, с крестным знамением и поясным поклоном.)

Слáва Отцу́ и Сы́ну и Святóму Ду́ху, и ны́не и при́сно и во вéки векóв. Ами́нь.

Молитва ко Пресвятой Троице

Пресвятáя Трóице, поми́луй нас; Гóсподи, очи́сти грехи́ нáша; Влады́ко, прости́ беззакóния нáша; Святы́й, посети́ и исцели́ нéмощи нáша, и́мене Твоегó рáди.

Го́споди поми́луй (трижды).

Слáва, и ны́не[2].

Молитва Господня

Óтче наш, И́же еси́ на небесéх! Да святи́тся и́мя Твоé, да прии́дет Цáрствие Твоé, да бу́дет вóля Твоя́, я́ко на небеси́ и на земли́. Хлеб наш насу́щный дáждь нам днесь; и остáви нам дóлги нáша, я́коже и мы оставля́ем должникóм нáшим; и не введи́ нас во искушéние, но избáви нас от лукáваго.

Тропари Троичные

Востáвше от сна, припáдаем Ти, Блáже, и áнгельскую песнь вопиéм Ти, Си́льне: Свят, Свят, Свят еси́, Бóже, Богорóдицею поми́луй нас.

Слава: От одрá и сна воздви́гл мя еси́, Гóсподи, ум мой просвети́ и сéрдце, и устнé мои́ отвéрзи, во éже пéти Тя, Святáя Трóице: Свят, Свят, Свят еси́, Бóже, Богорóдицею поми́луй нас.

И ныне: Внезáпно Судия́ прии́дет, и коегóждо дея́ния обнажáтся, но стрáхом зовéм[3] в полу́нощи: Свят, Свят, Свят еси́, Бóже, Богорóдицею поми́луй нас.

Гóсподи поми́луй (12 раз).Молитва ко Пресвятой Троице

От сна востáв, благодарю́ Тя, Святáя Трóице, я́ко мнóгия рáди Твоея́ блáгости и долготерпéния не прогнéвался еси́ на мя, лени́ваго и грéшнаго, нижé погуби́л мя еси́ со беззакóньми мои́ми; но человеколю́бствовал еси́ обы́чно и в нечáянии лежáщаго воздви́гл мя еси́, во éже у́треневати и славослóвити держáву Твою́. И ны́не просвети́ мои́ óчи мы́сленныя, отвéрзи моя́ устá поучáтися словесéм Твои́м, и разумéти зáповеди Твоя́, и твори́ти вóлю Твою́, и пéти Тя во исповéдании сердéчнем, и воспевáти всесвятоé и́мя Твоé, Отцá и Сы́на и Святáго Ду́ха, ны́не и при́сно и во вéки векóв. Ами́нь.

Прииди́те, поклони́мся Царéви нáшему Бо́гу. (Поклон) Прииди́те, поклони́мся и припадéм Христу́, Царéви нáшему Бóгу. (Поклон) Прииди́те, поклони́мся и припадéм Самому́ Христу́, Царéви и Бóгу нáшему. (Поклон)Псалом 50

Поми́луй мя, Бóже, по вели́цей ми́лости Твоéй, и по мнóжеству щедрóт Твои́х очи́сти беззакóние моé. Наипáче омы́й мя от беззакóния моегó, и от грехá моегó очи́сти мя; я́ко беззакóние моé аз знáю, и грех мой прéдо мно́ю есть вы́ну. Тебé еди́ному согреши́х и лукáвое пред Тобóю сотвори́х; я́ко да оправди́шися во словесéх Твои́х, и победи́ши внегдá суди́ти Ти. Се бо в беззакóниих зачáт есмь, и во гресéх роди́ мя мáти моя́. Се бо и́стину возлюби́л еси́; безвéстная и тáйная прему́дрости Твоея́ яви́л ми еси́. Окропи́ши мя иссóпом, и очи́щуся; омы́еши мя, и пáче снéга убелю́ся. Слу́ху моему́ дáси рáдость и весéлие; возрáдуются кóсти смирéнныя. Отврати́ лицé Твоé от грех мои́х и вся беззакóния моя́ очи́сти. Сéрдце чи́сто сози́жди во мне, Бóже, и дух прав обнови́ во утрóбе моéй. Не отвéржи менé от лицá Твоегó и Ду́ха Твоегó Святáго не отыми́ от менé. Воздáждь ми рáдость спасéния Твоегó и Ду́хом Влады́чним утверди́ мя. Научу́ беззакóнныя путéм Твои́м, и нечести́вии к Тебé обратя́тся. Избáви мя от кровéй, Бóже, Бóже спасéния моегó; возрáдуется язы́к мой прáвде Твоéй. Гóсподи, устнé мои́ отвéрзеши, и устá моя́ возвестя́т хвалу́ Твою́. Я́ко áще бы восхотéл еси́ жéртвы, дал бых у́бо: всесожжéния не благоволи́ши́. Жéртва Бóгу дух сокрушéн; сéрдце сокрушéнно и смирéнно Бог не уничижи́т. Ублажи́, Гóсподи, благоволéнием Твои́м Сиóна, и да сози́ждутся стéны Иерусали́мския. Тогдá благоволи́ши жéртву прáвды, возношéние и всесожегáемая; тогдá возложáт на олтáрь Твой тельцы́.Символ веры

1Вéрую во еди́наго Бóга Отцá, Вседержи́теля, 2Творцá нéбу и земли́, ви́димым же всем и неви́димым. 3И во еди́наго Го́спода Иису́са Христа́, Сы́на Бо́жия, Единоро́днаго, И́же от Отца́ рожде́ннаго пре́жде всех век; Све́та от Све́та, Бо́га и́стинна от Бо́га и́стинна, рожде́нна, несотворе́нна, единосу́щна Отцу́, И́мже вся бы́ша. Нас рáди человéк и нáшего рáди спасéния сшéдшаго с небéс и воплоти́вшагося от Ду́ха Свя́та и Мари́и Дéвы, и вочеловéчшася. 4Распя́таго же за ны при Понти́йстем Пилáте, и страдáвша, и погребéнна. 5И воскрéсшаго в трéтий день по Писáнием. 6И возшéдшаго на небесá, и седя́ща одесну́ю Отцá. 7И пáки гряду́щаго со слáвою суди́ти живы́м и мéртвым, Егóже Цáрствию не бу́дет концá. 8И в Ду́ха Святáго, Гóспода, Животворя́щаго, И́же от Отцá исходя́щаго, И́же со Отцéм и Сы́ном спокланя́ема и сслáвима, глагóлавшаго прорóки. 9Во еди́ну Святу́ю Собóрную и Апóстольскую Цéрковь. 10Исповéдую еди́но крещéние во оставлéние грехóв. 11Чáю воскресéния мéртвых, 12и жи́зни бу́дущаго вéка. Ами́нь.Молитва 1-я, святого Макария Великого

Бóже, очи́сти мя грéшнаго, я́ко николи́же сотвори́х благóе пред Тобою; но избáви мя от лукáваго, и да бу́дет во мне вóля Твоя́, да неосуждéнно отвéрзу устá моя́ недостóйная и восхвалю́ и́мя Твоé святóе, Отцá и Сы́на и Святáго Ду́ха, ны́не и при́сно и во вéки векóв. Ами́нь.Молитва 2-я, того же святого

От сна востáв, полу́нощную песнь приношу́ Ти, Спáсе, и припáдая вопию́ Ти: не даждь ми усну́ти во грехо́вней смéрти, но ущéдри мя, распны́йся во́лею, и лежáщаго мя в лéности ускори́в возстáви, и спаси́ мя в предстоя́нии и моли́тве, и по сне нощнéм возсия́й ми день безгрéшен, Христé Бóже, и спаси́ мя.Молитва 3-я, того же святого

К Тебé, Влады́ко Человеколю́бче, от сна востáв прибегáю, и на делá Твоя́ подвизáюся милосéрдием Твои́м, и молю́ся Тебé: помози́ ми на вся́кое врéмя, во вся́кой вéщи, и избáви мя от вся́кия мирски́я злы́я вéщи и диáвольскаго поспешéния, и спаси́ мя, и введи́ в Цáрство Твоé вéчное. Ты бо еси́ мой Сотвори́тель и вся́кому блáгу Промы́сленник и Подáтель, о Тебé же все уповáние моé, и Тебé слáву возсылáю, ны́не и при́сно и во вéки векóв. Ами́нь.Молитва 4-я, того же святого

Гóсподи, И́же мнóгою Твоéю блáгостию и вели́кими щедрóтами Твои́ми дал еси́ мне, рабу́ Твоéму, мимошéдшее врéмя но́щи сея́ без напáсти прейти́ от вся́каго злá проти́вна; Ты Сам, Влады́ко, вся́ческих Твóрче, сподóби мя и́стинным Твои́м свéтом и просвещéнным сéрдцем твори́ти вóлю Твою́, ны́не и при́сно и во вéки векóв. Ами́нь.Молитва 5-я, святого Василия Великого

Гóсподи Вседержи́телю, Бóже сил и вся́кия плóти, в вы́шних живы́й и на смирéнныя призирáяй, сердцá же и утрóбы испыту́яй и сокровéнная человéков я́ве предвéдый, Безначáльный и Присноу́щный Свéте, у Негó же несть пременéние, или́ преложéния осенéние; Сам, Безсмéртный Царю́, приими́ молéния нáша, я́же в настоя́щее врéмя, на мнóжество Твои́х щедрóт дерзáюще, от сквéрных к Тебé устéн твори́м, и остáви нам прегрешéния нáша, я́же дéлом, и слóвом, и мы́слию, вéдением, или невéдением согрешéнная нáми; и очи́сти ны от вся́кия сквéрны плóти и ду́ха. И дáруй нам бóдренным сéрдцем и трéзвенною мы́слию всю́ настоя́щаго жития́ нощь прейти́, ожидáющим пришéствия свéтлаго и явлéннаго дне Единорóднаго Твоегó Сы́на, Гóспода и Бóга и Спáса нáшего Иису́са Христá, в óньже со слáвою Судия́ всех прии́дет, кому́ждо отдáти по дéлом его; да не пáдше и облени́вшеся, но бóдрствующе и воздви́жени в дéлание обря́щемся готóви, в рáдость и Божéственный чертóг слáвы Егó совни́дем, идéже прáзднующих глас непрестáнный, и неизречéнная слáдость зря́щих Твоегó лицá добрóту неизречéнную. Ты бо еси́ и́стинный Свет, просвещáяй и освящáяй вся́ческая, и Тя поéт вся тварь во вéки векóв. Ами́нь.Молитва 6-я, того же святого

Тя благослови́м, вы́шний Бóже и Гóсподи ми́лости, творя́щаго при́сно с нáми вели́кая же и неизслéдованная, слáвная же и ужáсная, и́хже несть числá, подáвшаго нам сон во упокоéние нéмощи нáшея, и ослаблéние трудóв многотру́дныя плóти. Благодари́м Тя, я́ко не погуби́л еси́ нас со беззакóньми нáшими, но человеколю́бствовал еси́ обы́чно, и в нечáянии лежáщия ны воздви́гл еси́, во éже славослóвити держáву Твою́. Тéмже мóлим безмéрную Твою́ блáгость, просвети́ нáша мы́сли, очесá, и ум наш от тя́жкаго сна лéности возстáви: отвéрзи нáша устá, и испóлни я Твоегó хвалéния, я́ко да возмóжем непоколéблемо пéти же и исповéдатися Тебé, во всех, и от всех слáвимому Бóгу, Безначáльному Отцу́ со Единорóдным Твои́м Сы́ном и Всесвяты́м и Благи́м и Животворя́щим Твои́м Ду́хом, ны́не и при́сно и во вéки векóв. Ами́нь.Молитва 7-я, ко Пресвятой Богородице

Воспевáю благодáть Твою́, Влады́чице, молю́ Тя, ум мой облагодати́. Ступáти прáво мя настáви, путéм Христóвых зáповедей. Бдéти к пéсни укрепи́, уны́ния сон отгоня́ющи. Свя́зана плени́цами грехопадéний, мольбáми Твои́ми разреши́, Богоневéсто. В нощи́ мя и во дни сохраня́й, борю́щих враг избавля́ющи мя. Жизнодáтеля Бóга рóждшая, умерщвлéна мя страстьми́ оживи́. Я́же Свет невечéрний рóждшая, ду́шу мою́ ослéпшую просвети́. О, ди́вная Влады́чня палáто, дом Ду́ха Божéственна менé сотвори́. Врачá рóждшая, уврачу́й души́ моея́ многолéтныя стрáсти. Волну́ющася житéйскою бу́рею, ко стези́ мя покая́ния напрáви. Избáви мя огня́ вéчнующаго, и чéрвия же злáго, и тáртара. Да мя не яви́ши бесóм рáдование, и́же мнóгим грехóм пови́нника. Нóва сотвори́ мя, обетшáвшаго нечу́вственными, Пренепорóчная, согрешéнии. Стрáнна му́ки вся́кия покажи́ мя, и всех Влады́ку умоли́. Небéсная ми улучи́ти весéлия, со всéми святы́ми, сподóби. Пресвятáя Дéво, услы́ши глас непотрéбнаго рабá Твоегó. Струю́ давáй мне слезáм, Пречи́стая, души́ моея́ сквéрну очищáющи. Стенáния от сéрдца приношу́ Ти непрестáнно, усéрдствуй, Влады́чице. Молéбную слу́жбу мою́ приими́, и Бóгу благоутрóбному принеси́. Превы́шшая Áнгел, мирскáго мя превы́шша сли́тия сотвори́. Светонóсная Сéне небéсная, духóвную благодáть во мне напрáви. Ру́це воздéю и устнé к похвалéнию, осквернéны сквéрною, Всенепорóчная. Душетлéнных мя пáкостей избáви, Христá прилéжно умоля́ющи; Ему́же честь и поклонéние подобáет, ны́не и при́сно и во вéки векóв, ами́нь.Молитва 8-я, Господу нашему Иисусу Христу

Многоми́лостиве и Всеми́лостиве Бóже мой, Гóсподи Иису́се Христé, мнóгия рáди любвé сшел и воплоти́лся еси́, я́ко да спасéши всех. И пáки, Спáсе, спаси́ мя по благодáти, молю́ Тя; áще бо от дел спасéши мя, несть се благодáть и дар, но долг пáче. Ей, мнóгий в щедрóтах и неизречéнный в ми́лости! Вéруяй бо в Мя, рекл еси́, о Христé мой, жив бу́дет и не у́зрит смéрти во вéки. Áще у́бо вéра, я́же в Тя, спасáет отчáянныя, се вéрую, спаси́ мя, я́ко Бог мой еси́ Ты и Создáтель. Вéра же вмéсто дел да вмени́тся мне, Бóже мой, не обря́щеши бо дел отню́д оправдáющих мя. Но та вéра моя́ да довлéет вмéсто всех, та да отвещáет, та да оправди́т мя, та да покáжет мя причáстника слáвы Твоея́ вéчныя. Да не у́бо похи́тит мя сатанá, и похвáлится, Слóве, éже оттóргнути мя от Твоея́ руки́ и огрáды; но или́ хощу́, спаси́ мя, или́ не хощу́, Христé Спáсе мой, предвари́ скóро, скóро, погибóх: Ты бо еси́ Бог мой от чрéва мáтере моея́. Сподóби мя, Гóсподи, ны́не возлюби́ти Тя, я́коже возлюби́х иногдá той сáмый грех; и пáки порабóтати Тебé без лéности тóщно, я́коже порабóтах прéжде сатанé льсти́вому. Наипáче же порабóтаю Тебé, Гóсподу и Бóгу моему́ Иису́су Христу́, во вся дни животá моегó, ны́не и при́сно и во вéки векóв, ами́нь.Молитва 9-я, к Ангелу Хранителю

Святы́й Áнгеле, предстоя́й окая́нной моéй души́ и стрáстной моéй жи́зни, не остáви менé грéшнаго, нижé отступи́ от менé за невоздержáние моé. Не даждь мéста лукáвому дéмону обладáти мнóю, наси́льством смéртнаго сегó телесé; укрепи́ бéдствующую и худу́ю мою́ ру́ку и настáви мя на путь спасéния. Ей, святы́й Áнгеле Бóжий, храни́телю и покрови́телю окая́нныя моея́ души́ и тéла, вся мне прости́, ели́кими тя оскорби́х во вся дни животá моегó, и áще что согреши́х в прешéдшую нощь сию́, покры́й мя в настоя́щий день, и сохрани́ мя от вся́каго искушéния проти́внаго, да ни в кóем гресé прогнéваю Бóга, и моли́ся за мя ко Гóсподу, да утверди́т мя в стрáсе Своéм, и достóйна покáжет мя раба Своея́ блáгости. Ами́нь.Молитва 10-я, ко Пресвятой Богородице

Пресвятáя Влады́чице моя́ Богорóдице, святы́ми Твои́ми и всеси́льными мольбáми отжени́ от менé смирéннаго и окая́ннаго рабá Твоегó уны́ние, забвéние, неразу́мие, нерадéние, и вся сквéрная, лукáвая и ху́льная помышлéния от окая́ннаго моегó сéрдца и от помрачéннаго умá моегó; и погаси́ плáмень страстéй мои́х, я́ко нищ есмь и окая́нен. И избáви мя от мнóгих и лю́тых воспоминáний и предприя́тий и от всех дéйств злых свободи́ мя. Я́ко благословéна еси́ от всех родóв, и слáвится пречестнóе и́мя Твоé во вéки векóв. Ами́нь.Молитвенное призывание святого, имя которого носишь

Моли́ Бóга о мне, святы́й угóдниче Бóжий (имя), я́ко аз усéрдно к тебé прибегáю, скóрому помóщнику и моли́твеннику о душé моéй.Песнь Пресвятой Богородице

Богорóдице Дéво, рáдуйся, Благодáтная Мари́е, Госпóдь с Тобóю; благословéна Ты в женáх и благословéн плод чрéва Твоегó, я́ко Спáса родилá еси́ душ нáших.Тропарь Кресту и молитва за Отечество

Спаси́, Гóсподи, лю́ди Твоя́, и благослови́ достояние Твоé, побéды правослáвным христиáном на сопроти́вныя дáруя, и Твоé сохраняя Крестóм Твои́м жи́тельство.Молитва о Живых

Спаси́, Гóсподи, и поми́луй отцá моего́ духо́внаго (имя), роди́телей мои́х (имена), срóдников (имена), начáльников, настáвников, благодéтелей (имена их) и всех правослáвных христиáн.Молитва о усопших

Упокóй, Гóсподи, ду́ши усóпших раб Твои́х: роди́телей мои́х, срóдников, благодéтелей (имена их), и всех правослáвных христиáн, и прости́ им вся согрешéния вóльная и невóльная, и дáруй им Цáрствие Небéсное.Окончание молитв

Достóйно есть я́ко вои́стинну блажи́ти Тя Богорóдицу, Присноблажéнную и Пренепорóчную и Мáтерь Бóга нáшего. Честнéйшую Херуви́м и славнéйшую без сравнéния Серафи́м, без истлéния Бóга Слóва рóждшую, су́щую Богорóдицу Тя величáем[1].

Слáва, и ны́не:

Гóсподи поми́луй (трижды).

Гóсподи Иису́се Христé, Сы́не Бóжий, моли́тв рáди Пречи́стыя Твоея́ Мáтере, преподóбных и богонóсных отéц нáших и всех святы́х поми́луй нас. Ами́нь.


Читать книгу Православный молитвослов на русском языке. Поэтическое переложение канонических текстов Сборника : онлайн чтение

Молитва четвёртая, святого Макария Великого

 
Чем Тебя смогу отблагодарить
или что воздам Тебе,
щедрый и человеколюбивый Господи,
за то, что меня, ленивого
на всякое доброе дело,
довёл до конца сего дня,
душу мою к покаянию и спасению
направляя?
Милостив будь ко мне, грешному
и ничего доброго не совершившему.
Воздвигни падшую мою душу,
осквернившуюся в бесчисленных
согрешениях,
и все лукавые помыслы
этой временной жизни отними от меня.
Единый Безгрешный Господи,
сегодняшние согрешения прости мне:
те, что ведением и неведением,
словом, и делом, и помыслом,
и всеми моими чувствами совершил.
Ты Сам сохрани меня от всякого
нападения врага
под покровом
Божественной Твоей власти,
неизреченного человеколюбия и силы.
Очисти, Боже, очисти множество
грехов моих.
Избавь меня, Господи,
от сети лукавого,
и спаси страстную мою душу,
и озари меня светом лица Твоего
в славное пришествие Твоё,
и дай уснуть мне без осуждения,
и без мечтания и смущения
помыслы раба Твоего сохрани,
и все сатанинские дела отгони
от меня,
и просвети моё сердце,
да не приведёт меня сон мой
к смерти моей.
И пошли мне Ангела мирного,
хранителя и наставника душе
и телу моему,
да избавит меня от врагов моих;
да, встав от постели моей,
принесу Тебе благодарственные мольбы.
Господи, услышь меня, грешного
и неразумного раба Твоего,
скудного доброй волей и совестью;
даруй мне наутро, от сна восстав,
слову Твоему поучаться
и уныние бесовское далеко от меня
отгони святыми Твоими ангелами;
да благословлю имя Твоё святое
и прославлю,
и славлю Пречистую Богородицу
Марию,
Её же Ты дал нам, грешным,
в заступничество,
и прими Её моления за нас;
знаю, что Она подражает Твоему
человеколюбию
и за нас молиться не перестаёт.
Её заступничеством,
и Святого Креста знамением,
и всех святых Твоих молитвами
убогую душу мою сохрани,
Иисусе Христе, Боже наш,
и Тебя славим во веки. Аминь.
 

Молитва пятая

 
Господи Боже наш,
Благой и Человеколюбивый!
Всё, чем согрешил сегодня:
словом, делом и помыслом, –
прости мне.
Мирный сон и безмятежный
даруй мне.
Ангела Твоего хранителя пошли,
да защитит и сохранит меня
от всякого зла,
ибо Ты Сам хранитель душам
и телам нашим,
и Тебе славу воссылаем,
Отцу и Сыну и Святому Духу,
ныне и присно и во веки веков. Аминь.
 

Молитва шестая

 
Господи Боже наш! В Тебя веруем
и имя Твоё больше всех имён
призываем!
Дай нам, ко сну отходящим,
облегчение душе и телу
и сохрани нас от всякого мечтания
и тёмных соблазнов.
Удержи стремления страстей,
угаси огонь блуда.
Жить целомудренно нас научи,
да, проводя в добродетели
жизнь нашу,
не лишимся обещанных Тобою благ,
ибо Ты благословен во веки. Аминь.
 

Молитва седьмая, святого Иоанна Златоустого, по числу часов дня и ночи

 
1. Господи, не лиши
меня небесных Твоих благ.
2. Господи, избавь меня от вечных мук.
3. Господи, умом или помыслами,
словом или делом согрешил –
прости меня.
4. Господи, избавь меня от всякого
невежества и забывчивости,
от малодушия
и бесчувственного равнодушия.
5. Господи, избавь меня от всякого искушения.
6. Господи, помрачённое злыми
желаниями сердце моё просвети.
7. Господи, я как человек согрешил,
Ты же, Бог щедрый, помилуй меня,
видя немощь души моей.
8. Господи, пошли благодать Твою
в помощь мне,
да прославлю имя Твоё святое.
9. Господи Иисусе Христе, запиши
меня как раба Твоего в книге жизни
и даруй мне конец благой.
10. Господи Боже мой!
Хотя и не сотворил добра пред Тобою,
но дай мне по благодати Твоей
положить начало благое.
11. Господи, окропи сердце моё росой
благодати Твоей.
12. Господи неба и земли, помяни
меня, грешного раба Твоего,
скверного и нечистого,
во Царствии Твоём. Аминь.
1. Господи, прими моё покаяние.
2. Господи, не оставь меня.
3. Господи, не введи меня в беду.
4. Господи, дай мне помыслы добрые.
5. Господи, дай мне слёзы, и память
о смерти, и о грехах сожаление.
6. Господи, дай мне желание
исповедовать грехи мои.
7. Господи, дай мне смирение,
целомудрие и послушание.
8. Господи, дай мне терпение,
великодушие и кротость.
9. Господи, посади во мне ростки добра,
благоговение пред Тобою в сердце моём.
10. Господи, сподоби меня любить Тебя
от всей души моей
и всеми помыслами
и творить во всём волю Твою.
11. Господи, защити меня от злых
людей, бесов и страстей
и от всякого дурного дела.
12. Господи, знаю, на всё воля Твоя,
да будет она и во мне, грешном,
ибо Ты благословен во веки.
Аминь.
 

Молитва восьмая, ко Господу нашему Иисусу Христу

 
Господи Иисусе Христе, Сыне Божий,
молитвами Пречистой Матери Твоей
и бесплотных Твоих ангелов,
Пророка же и Предтечи
и Крестителя Твоего,
Духом Твоим возвещавших апостолов,
добром побеждающих всякое зло
мучеников,
преподобных и богоносных отцов
и всех святых молитвами:
избавь меня от нынешнего нападения
бесовского.
Господи мой и Создатель,
не хотящий смерти любому грешнику,
но да обратится и наследует жизнь
вечную.
Дай и мне обращение, несчастному
и недостойному.
Спаси меня из пасти змия-губителя,
жаждущего поглотить меня
и в аду заточить.
Господи мой, утешение моё!
Ты ради меня, нераскаянного,
человеком стал,
даруй душе моей нераскаянной
утешение и покаяние.
Научи сердце моё творить
Твои повеления,
и оставить злые дела,
и получить блаженства Твои:
на Тебя, Господи, уповаю, спаси меня.
 

Молитва девятая, ко Пресвятой Богородице, Петра Студийского

 
К Тебе, Пречистая Божия Матерь,
я, недостойный, припада я, молюсь:
знаешь, Царица,
что беспрестанно согрешаю
и нарушаю волю Сына Твоего
и Бога моего,
и, даже когда усердно каюсь,
вновь пред Богом оказываюсь лжецом.
И хотя и каюсь со страхом,
как бы Господь не поразил меня,
но вскоре так же грешу.
Зная это, Владычица моя
Госпожа Богородица,
молю: да помилуешь, да укрепишь
и добро творить научишь меня.
Знаешь, Владычица моя Богородица,
что ненавижу я злые мои дела
и всеми мыслями люблю закон
Бога моего;
но не знаю, Госпожа Пречистая,
почему то, что ненавижу, люблю,
а доброго, что люблю, не делаю?
Не дозволяй, Пречистая,
воле моей дурной совершаться,
но да будет воля Сына Твоего
и Бога моего:
да меня спасёт, и вразумит,
и подаст благодать Святого Духа,
да отныне отвергну всякую скверну
и оставшиеся дни проживу
по заповедям Сына Твоего,
Ему же подобает всякая слава,
честь и держава,
со Безначальным Его Отцом
и Пресвятым и Благим
и Животворящим Его Духом,
ныне и присно и во веки веков. Аминь.
 

Молитва десятая, ко Пресвятой Богородице

 
Благого Царя Благая Матерь,
Пречистая и Благословенная
Богородица Мария,
милость Сына Твоего и Бога нашего
излей на страдающую мою душу
и Твоими молитвами наставь меня
на деяния благие,
да прочее время жизни моей
без порока пройду и Тобою рай обрету,
Богородица Дева,
едина Чистая и Благословенная.
 

Молитва одиннадцатая, ко святому Ангелу Хранителю

 
Ангел Христов, хранитель мой святой
и покровитель души и тела моего,
всё мне прости, чем согрешил
в этот день,
и от всякого зла коварного врага
избавь меня,
да никаким грехом не прогневаю
Бога моего.
И моли за меня, грешного
и недостойного раба,
и достойным покажи меня любви
и милости Всесвятой Троицы
и Матери Господа моего Иисуса Христа и всех святых. Аминь.
 

Кондак Богородице

 
Тебя, Непобедимую Военачальницу,
избавившую нас от всякого зла,
благодарно воспевают люди Твои,
Богородица.
Ты же силою Своей непобедимою
от всяких нас бед сохрани,
да взываем к Тебе:
«Радуйся, Невеста Неневестная!»
 

* * *

 
Преславная Приснодева,
Матерь Христа Бога,
принеси нашу молитву Сыну Твоему
и Богу нашему,
да спасёт Тобою души наша.
 

* * *

 
Всё упование моё на Тебя возлагаю,
Матерь Божия,
сохрани меня под покровом Твоим.
 

* * *

 
Богородица Дева!
Не отвергни меня, грешного
и нуждающегося в Твоей помощи
и в защите Твоей!
На Тебя уповает душа моя,
и помилуй меня4

  Так как традиция читать вечерние молитвы за два приёма – основную часть в храме, а заключительные перед кроватью, в келье, – стала крайне редкой, то в данном последовании изменён порядок чтения заключительных молитв начиная с молитвы «Богородица Дева! Не отвергни меня, грешного!». Соответственно, завершающая молитва «Достойно петь Тебя» перенесена в окончание молитв.

[Закрыть]

.
 

Молитва о прощении грехов

 
Облегчи, отпусти, прости, Боже,
прегрешения наши:
вольные и невольные, словом и делом,
осознанно и по неосторожности,
днём и ночью, в намерениях
и помышлениях совершённые нами:
всё нам прости, Благой
и Человеколюбивый!
 

Молитва о всём мире

 
Ненавидящих и обижающих нас
прости, Господи Человеколюбче!
Творящим добро – добро сотвори.
Родным и знакомым нашим даруй
всё, что нужно для спасения
и жизни вечной.
Тяжелобольных посети
и исцеление им скоро подай.
Корабли плавающих направь
и от опасности избавь.
Не оставь путешествующих.
Тем, кто помогает нам
и заботится о нас,
грехов прощение даруй.
Всех, просивших нас, недостойных,
молиться о них,
помилуй по великой Твоей милости.
Помяни, Господи,
прежде усопших отцов,
матерей, братьев и сестёр наших
и упокой их там,
где всем сияет свет лица Твоего.
Помяни, Господи, братьев наших,
в плену находящихся,
и избавь их от всякого зла.
Помяни, Господи, жертвующих
и трудящихся во святых Твоих церквях,
и исполни их прошения ко спасению,
и жизнь вечную даруй.
Помяни, Господи, и нас,
смиренных, и грешных,
и недостойных рабов Твоих,
и просвети наш ум
светом Евангелия Твоего,
направь нас по пути заповедей Твоих
молитвами Пречистой Владычицы
нашей Богородицы
и Приснодевы Марии
и всех Твоих святых:
да благословим Тебя во веки веков.
Аминь.
 

Исповедание грехов ежедневное

 
Исповедаю Тебе,
Господу Богу моему и Творцу,
во Святой Троице Единому,
прославляемому и воспеваемому,
Отцу и Сыну и Святому Духу,
все мои грехи, что совершил во все
дни жизни моей,
и во всякий час, и в настоящее время,
и в прошедшие дни и ночи,
делом, словом и помыслами всеми,
объедением днём и ночью
и пьянством,
празднословием, беспечностью и ленью,
пререканием, непослушанием
и клеветой,
осуждением, небрежностью
и самолюбием,
жадностью, воровством и ложью,
сребролюбием, стяжательством
и завистью,
ревностью, гневом и злопамятством,
ненавистью
и всеми моими чувствами:
зрением, слухом и обонянием,
вкусом, осязанием
и прочими моими грехами,
душевными и телесными,
ими же волю Творца моего и Бога
нарушил
и ближнего моего оскорбил:
о том печалясь, я виновным
пред Тобою предстою
и по доброй воле своей каюсь!
Только помоги мне,
Господи Боже мой,
со слезами смиренно молю Тебя,
Благой и Человеколюбец!
Все прежние мои согрешения
прости по милосердию Твоему
и от всего освободи,
что исповедал пред Тобою.
 

Молитва святого Иоанна Дамасского

Благословляя свою постель:

 
Владыка Человеколюбец,
неужели постель моя
гробом мне будет,
или несчастную мою душу
озаришь ещё светом Своим?
Вот гроб мой предо мной лежит,
вот смерть моя передо мной стоит.
Суда Твоего, Господи, боюсь
и бесконечных мук,
а злое делать не перестаю:
Твою, Господа Бога моего,
волю всегда нарушаю,
и Пречистой Твоей Матери,
и всех ангелов небесных,
и святого Ангела Хранителя моего.
Знаю, Господи, что недостоин
я человеколюбия Твоего,
но достоин только всякого осуждения
и муки.
Но, Господи, хочу я или не хочу,
но спаси меня!
Если праведника спасёшь,
нет в этом ничего великого;
и если чистого помилуешь,
нет удивительного в том:
достойны те любви и милости Твоей.
Но на мне, грешном,
покажи милость Твою:
на мне яви человеколюбие Твоё,
да не одолеет моя злоба
Твою невыразимую любовь
и милосердие.
Сотвори, Господи, со мной
по воле Твоей.
Просвети очи мои, Христе Боже,
да не усну я смертным сном,
да не скажет враг мой:
«Теперь смогу я победить его!»
 
 
Слава Отцу и Сыну и Святому Духу.
 
 
Заступник души моей будь, о Боже,
ибо посреди хожу сетей многих;
избавь меня от них, Благой,
и спаси меня, Человеколюбец!
 
 
И ныне и присно и во веки веков. Аминь.
 
 
Преславную Божию Матерь
и святых ангелов Святейшую,
не умолкая, воспоём сердцем и устами,
Богородицей её исповедуя,
ибо воистину родила нам Бога
воплощённого
и мо лится непрестанно о душах наших.
 

Молитва Святому Кресту

Во время чтения этой молитвы можно осенить крестом комнату вокруг на четыре стороны и поцеловать свой нательный крест.

 
Да восстанет Бог, и разлетятся враги Его,
и да бегут от лица Его ненавидящие Его.
Так, как исчезает дым, да исчезнут!
Так, как тает воск от пламени огня,
да в бессилии отступят бесы
от всех, любящих Бога,
и осеняющих себя кре стным зна мением,
и с радостью взывающих:
радуйся, чтимый нами
и Животворящий Крест Господень,
прогоняющий бесов силой
на Тебе распятого
Господа нашего Иисуса Христа,
во ад сошедшего,
и победившего силу диавола,
и даровавшего нам Тебя,
Крест Свой Святой,
для изгнания всякого врага!
О драгоценный и жизнь подающий
Крест Господень!
Помогай мне со Святой Госпожой –
Девой Богородицей
и со всеми святыми во веки. Аминь.
 

* * *

 
Огради меня, Господи, силой чтимого
и жизнь подающего Твоего Креста
и сохрани меня от всякого зла.
 

Молитва святого Иоанникия

 
Упование моё – Отец,
прибежище моё – Сын,
покров мой – Дух Святой:
Троица Святая, слава Тебе!
 

Песнь Пресвятой Богородице

 
Достойно петь Тебя и истинно
прославить, Богородицу,
Вечноблаженную и Пренепорочную
и Матерь Бога нашего.
Честью высшую херувимов и славой
большею без сравнения серафимов,
непорочно Бога Слова родившую,
истинную Богородицу Тебя величаем.
 

Завершающая молитва (отпуст)

 
Слава Тебе, Христе Боже, упование
наше, слава Тебе.
Слава Отцу и Сыну и Святому Духу,
и ныне и присно и во веки веков. Аминь.
Господи, помилуй. (Трижды)
Благослови.
Господи Иисусе Христе, Сыне Божий,
по молитвам Пречистой Твоей Матери,
преподобных и богоносных отец наших
и всех святых, спаси меня, грешного.
Аминь.
 
 
Отходя ко сну:
В руки Твои, Господи Иисусе Христе,
Боже мой, предаю дух мой:
Ты меня благослови,
меня помилуй
и жизнь вечную даруй мне.
Аминь.
 

Последование ко Святому Причащению

В последние годы сложилась практика читать последование (последовательность молитв перед Святым Причащением) с каноном вечером, а молитвы к Причащению – утром перед литургией. Но можно все эти молитвы прочитать вместе: накануне или утром.

Молитва начальная

 
Во имя Отца и Сына и Святого Духа. Аминь.
 
 
Или: По молитвам святых отцов
наших, Господи Иисусе Христе,
Боже наш, помилуй нас. Аминь.
 
 
Слава Тебе, Боже наш, слава Тебе.
 

Молитва Святому Духу

 
Царю Небесный, Утéшитель,
Дух истины, везде пребывающий
и Собою всё наполняющий,
Источник благ и жизни Податель,
приди и вселись в нас и очисти нас
от всякой скверны и спаси, Благой,
души наши.
 

Трисвятое

 
Святой Боже, Святой Крепкий,
Святой Бессмертный, помилуй нас.
(Трижды)
Слава Отцу и Сыну и Святому Духу,
и ныне и присно и во веки веков.
Аминь.
 

Молитва ко Пресвятой Троице

 
Пресвятая Троица, помилуй нас!
Господи, очисти грехи наши;
Владыка, прости беззакония наши;
Святой, посети и исцели немощи наши,
имени Твоего ради.
Господи, помилуй. (Трижды)
Слава Отцу и Сыну и Святому Духу,
и ныне и присно и во веки веков.
Аминь.
 

Молитва Господня

 
Отец наш Небесный!
Да святится имя Твоё.
Да наступит Царствие Твоё.
Да будет воля Твоя и на земле,
как на Небе.
Хлеб наш насущный дай нам сегодня;
и прости нам долги наши,
как и мы прощаем должникам нашим;
и не дай нам впасть во искушение,
но избавь нас от лукавого.
 
 
Господи, помилуй. (12 раз)
Слава Отцу и Сыну и Святому Духу,
и ныне и присно и во веки веков.
Аминь.
 
 
Приидите, поклонимся Царю
нашему – Богу. (Поклон)
Приидите, поклонимся и припадём
Христу, Царю нашему и Богу. (Поклон)
Приидите, поклонимся и припадём
Самому Христу, Царю и Богу нашему.
(Поклон)
 

Псалом 22

 
Господь – Пастырь мой, и ни в чём
я не буду нуждаться. Он покоит меня
на пастбищах зелёных, приводит
к тихим водам. Душу мою оживляет,
ведёт меня по путям праведности
ради имени Своего. Если и пойду
во тьме долины смертной,
не устрашусь я зла, ибо Ты со мной,
жезл Твой и посох Твой утешают меня.
Ты приготовил мне трапезу на виду
у врагов моих, украсил елеем главу мою,
и чаша моя наполнена вином крепким.
Да сопутствует любовь
и милость Твоя все дни жизни моей,
и пребуду в доме Господнем долгие дни.
 

Псалом 23

 
Господня земля и всё, наполняющее её,
вселенная и все, живущие в ней.
Он на морях основал её
и на реках утвердил её.
Кто взойдёт на гору Господню?
Или кто встанет на месте святом Его?
Тот, чьи руки неповинны, а сердце чисто.
Кто не растратил в суете
перед идолами душу свою и не давал
ложной клятвы ближнему своему.
Тот получит благословение от Господа
и милость от Бога, Спасителя своего.
Это ищущие Господа,
ищущие лица Бога Иакова.
Отворите двери сердец ваших,
и откроются врата вечные,
и войдёт Царь Славы. Кто Он,
сей Царь Славы? Господь крепкий
и сильный, Господь побеждающий.
Отворите двери сердец ваших,
и откроются врата вечные, и войдёт
Царь Славы. Кто Он, сей Царь Славы?
Господь Всемогущий –
Он Царь Славы.
 

Псалом 115

 
Доверился Тебе и говорил: «смирился
до земли». В безумии кричал,
что «всякий человек – лжец».
Что воздам Господу за доброту Его
ко мне? Чашу спасения приму
и имя Господне призову, обеты мои
Господу исполню пред всем народом Его.
Ценна в очах Господних смерть
праведных Его. О Господи, я раб Твой!
Я раб Твой и сын рабыни Твоей.
Ты разорвал узы мои. Тебе жертву
благодарения принесу
и имя Господне призову.
Исполню обеты мои Господу перед
всем народом Его, во дворах дома
Господня, посреди тебя, Иерусалиме!
 
 
Слава Отцу и Сыну и Святому Духу,
и ныне и присно и во веки веков.
Аминь.
 
 
Аллилуия, аллилуия, аллилуия, слава
Тебе, Боже.
 

(Трижды с тремя поклонами)

Тропари, глас 8-й

 
На беззакония мои не воззри,
Господи, от Девы рождённый,
но сердце моё очисти и сотвори
его храмом пречистого Тела Твоего
и Крови! Не отвергни меня
от Твоего лица, даря щий нам
безмерную и великую милость.
Слава: Как причаститься святынь
Твоих дерзну я, недостойный?
Если и решусь приступить к Тебе
c достойными, непраздничная одежда
моя меня обличит и осуждение
навлеку на многогрешную душу мою.
Очисти, Господи, скверну души моей
и спаси меня, Человеколюбче.
И ныне: Бесчисленно множество
моих прегрешений, потому к Тебе
прибегаю, Чистая, и о спасении молю:
не оставь немощну ю мою душу
и упроси Сына Твоего
и Бога нашего даровать мне прощение
тяжких моих прегрешений,
Единая Благословенная.
 
 
Великим постом добавляется:
Когда славные ученики на ве чери
омовением ног просвещались,
тогда Иуда нечестивый
от недуга сребролюбия омрачился
и беззаконным судиям Тебя,
праведного Судию, предавал.
«Смотри же, любитель богатств,
на того, кто удавиться ради них
решился! Беги от подражания
ненасытной душе, против Учителя
пойти дерзнувшей». Во всём благой
Господи, слава Тебе!
 

Псалом 50

 
Помилуй меня, Боже, по великой
милости Твоей и по множеству
щедрот Твоих очисти беззаконие моё.
Совершенно омой меня от беззакония
моего и от греха моего очисть меня;
ибо беззаконие моё я знаю,
и грех мой всегда предо мною.
Пред Тобою единым согрешил
и зло пред Тобой сотворил; праведен
Ты в приговоре Своём, и справедлив
суд Твой. Ибо грешными зачат я,
и грешным родила меня матерь моя.
Ты же истину в сердце моём возлюбил,
сокровища и тайны премудрости
Твоей мне открыл. Окропишь меня
иссо пом, и очищусь; омоешь меня,
и сделаюсь белее снега.
Дай мне услышать радость и веселье;
возрадуются кости смиренные.
Отврати лицо Твоё от грехов моих
и все беззакония мои очисти.
Сердце чистое сози жди во мне, Боже,
и дух правый обнови во мне.
Не отвергни меня от лица Твоего
и Духа Твоего Святого не отними
от меня. Верни мне радость спасения
Твоего и Духом Владычным укрепи
меня. Научу беззаконных путям
Твоим, и нечестивые к Тебе обратятся.
Избавь меня от кровопролития, Боже,
Боже спасения моего, воспоёт язык
мой справедливость Твою.
Господи, уста мои открой,
и уста моя возвестят хвалу Твою.
Если Ты захочешь жертвы – принесу,
но всесожжение не нужно Тебе.
Жертва Богу – дух сокрушённый,
сердце сокрушённое и смиренное
Бог не отвергает. Одари, Господи,
благой волею Твоей Сион,
и да воздвигнутся вновь стены
Иерусалимские; тогда и примешь
жертву правды: возношение
и всесожжение, тогда возложат
на алтарь Твой тельцов.
 

Канон, глас 2-й

Песнь 1

 
Ирмос: Придите, верные, воспоём
песнь Христу Богу, разделившему море
и проведшему народ, изведённый из
рабства египетского,
ибо прославился.
Припев: Сердце чистое сотвори
во мне, Боже, и дух правый обнови
во мне.
Хлебом Жизни вечной да будет мне
Тело Твоё Святое, милосердный
Господи, и Драгоценная Кровь –
от недугов многообразных исцеление.
Припев: Не отвергни меня от лица
Твоего и Духа Твоего Святого
не отними от меня.
Осквернённый делами греховными,
окаянный, недостоин я, Христе,
причащения Твоего Пречистого Тела
и Божественной Крови, но Сам меня
их удостой.
Припев: Пресвятая Богородице,
спаси нас.
Богородичен: Земля благая,
благословенная Богоневеста,
Колос взрастившая невозделанный
и спасительный миру, сподоби меня,
Его вкушая, спастись.
 

Песнь 3

 
Ирмос: На камне меня веры утвердив,
дал силу мне над врагами моими,
и душа моя веселится, воспевая:
«Нет святого, подобного Богу нашему,
и никого нет праведнее Тебя, Господи».
Припев: Сердце чистое сотвори во мне,
Боже, и дух правый обнови во мне.
Слёзы подай мне, Христе,
скверну сердца моего очищающие:
да доброю совестью очи щенный,
c верою приступлю и страхом,
Владыка, ко причащению
Божественных Даров Твоих.
Припев: Не отвергни меня от лица
Твоего и Духа Твоего Святого
не отними от меня.
Да будет мне прощением моих
прегрешений Пречистое Тело
Твоё и Божественная Кровь,
Человеколюбче, и с Духом Святым
общением, и жизнью вечной,
и от страстей и скорбей избавлением.
Припев: Пресвятая Богородице,
спаси нас.
Богородичен: О Пресвятая,
Алтарь Хлеба жизни,
свыше милостиво сошедшего
и миру новую жизнь дающего.
Сподоби ныне меня, недостойного,
со страхом вкусить
от трапезы этой и жить.
 

Молитва вдовы об усопшем муже

 • Какие молитвы необходимо читать
 • Как читать

  • Молитва вдовы о муже
 • Напутствие христианина перед смертью

Все люди сталкиваются с утратой близких на определённом отрезке жизненного пути. Особенно тяжёлой бывает потеря женой своего супруга, который был опорой в жизни. И чтобы после смерти родного человека найти в себе силы жить дальше, нужно неустанно молиться.


Какие молитвы необходимо читать

После смерти мужа, вдова должна читать Псалтирь и молитву вдовы за своего усопшего супруга в течение первых сорока дней после смерти. Кафизмы читаются по одной в день, а после каждой кафизмы соответствующая молитва.

Молитва за усопшего мужа, как и за каждого новопреставленного, очень важна

Овдовевшая женщина, столкнувшаяся с таким горем, может легко впасть в уныние, что является большим грехом. Поэтому молитва становится тем средством, которое оберегает от смутных мыслей и помогает жить дальше. По истечению сорокадневного срока имя усопшего поминается в вечернем молитвословии.

Совет! Читать молитвы следует в храме или дома. Можно молиться не только специальной молитвой, но и своими словами. Возможно, так будет легче выразить свои просьбы за покойного мужа. Особенно это касается поминальных дат.

Обязательно следует обратиться к Богородице, которая при жизни пережила распятие своего сына. В первые сорок дней душа новопреставленного, по словам Святых Отцов, очень нуждается в молитве близких. Ведь ей предстоит пройти на сороковой день Суд Божий, после чего душа отправляется в ад или рай. Но и после нужно не забывать молиться за упокой умершего супруга.

Молитва за упокой души преставившегося — это, как святой елей для неё. Сама душа уже не может раскаиваться в своих грехах. Она смиренно ждёт решения дальнейшей судьбы. Поэтому близкие люди своей молитвой помогают умершему. Только так можно, по мнению церкви, вымолить у Господа прощение грехов покойного, чтобы душа его попала в Царство Небесное.

Никому не хочется представлять, что любимый при жизни человек мучается после смерти. Поэтому нужно возносить молитву за него с верой в сердце, тогда она обязательно будет услышана.


Как читать

Произносить поминальную молитву об ушедшем из мира живых супруге, можно дома и на кладбище. Нужно осенять себя крестным знамением и горячо просить Бога о помиловании души покойного. Вдова тем самым помогает и себе, поскольку её душевное состояние гармонизируется, и мысли о потере перестают терзать сердце. Приходит понимание того, что усопший муж не исчез, а перешёл в другие сферы бытия и продолжает жить.

Когда произошла смерть мужа, все что может сделать вдова – это неустанно молиться

Дома молитва читается при горящей свече или лампадке, обычно в вечернее время. Но не помешает почаще приходить на молебен в храм, где можно принять участие в Литургии и Панихиде. Также вдова может поговорить с батюшкой о своей утрате и попросить совета, как быть дальше.


Молитва вдовы о муже

Прежде всего, после смерти мужа, супруга должна читать молитву вдовы об усопшем муже. Слова её выглядят так:

Христе Иисусе, Господи и Вседержителю! Ты плачущих утешение, сирых и вдовиц заступление. Ты рекл еси: призови Мя в день скорби твоея, и изму тя. Во дни скорби своея прибегаю к Тебе аз и молюся Ти: не отврати лица Твоего от мене и услыши моление мое, приносимое Тебе со слезами. Ты, Господи Владыко всяческих, благоволил еси сочетати мя с единым из рабов Твоих, во еже быти нам едино тело и един дух; Ты дал еси мне сего раба, яко сожителя и защитника. Твоей же благой и премудрой воле изволися отъяти от мене сего раба Твоего и оставити мя едину. Преклоняюся пред сею Твоею волею и к Тебе прибегаю во дни скорби моея: утоли печаль мою о разлучении с рабом Твоим, другом моим. Аще отъял еси его от мене, не отыми от мене Своея милости. Яко же некогда приял еси вдовицы две лепты, тако приими и сие моление мое. Помяни, Господи, душу усопшего раба Твоего Владимира , прости ему все согрешения его, вольная и невольная, аще словом, аще делом, аще ведением и неведением, не погуби его со беззаконми его и не предаждь вечной муке, но по велицей милости Твоей и по множеству щедрот Твоих ослаби и прости вся согрешения его и вчини его со святыми Твоими, идеже несть болезнь, ни печаль, ни воздыхание, но жизнь безконечная. Молю и прошу Тя, Господи, даруй ми во вся дни жизни моея не преставати молитися о усопшем рабе Твоем, и даже до исхода моего просити у Тебе, Судии всего мира, оставления всех согрешений его и вселения его в Небесные обители, яже еси уготовал любящим Тя. Яко аще бо и согреши, но не отступи от Тебе, и несумненно Отца и Сына и Святаго Духа православно даже допоследняго своего издыхания исповеда; тем же веру его, яже в Тя, вместо дел ему вмени: яко несть человек, иже жив будет и не согрешит, Ты един кроме греха, и правда Твоя — правда во веки. Верую, Господи, и исповедую, яко Ты услышиши моление мое и не отвратиши лица Твоего от мене. Видя вдовицу, зельне плачущу, умилосердився, сына ея, на погребение несома, воскресил еси: тако умилосердився, утиши и скорбь мою. Яко же отверзл еси рабу Твоему Феофилу, отшедшему к Тебе, двери милосердия Твоего и простил еси ему прегрешения его по молитвам Святыя Церкве Твоея, внемля молитвам и милостыням супруги его: сице и аз молю Тя, приими мое моление о рабе Твоем и введи его в жизнь вечную. Яко Ты еси упование наше. Ты еси Бог, еже миловати и спасати, и Тебе славу возсылаем со Отцем и Святым Духом. Аминь.


Напутствие христианина перед смертью

Когда ситуация умирающего безнадежна и родные понимают, что смерть уже близко, то нужно пригласить священника, который прочитает специальную отходную молитву «Канон при разлучении души от тела».

Если невозможно позвать батюшку, родные могут прочитать молитву сами. Для этого зажигается свеча или лампадка перед образами Иисуса Христа и Богородицы. Молитвословие поможет умирающему отойти в мир иной спокойно и без страданий.

Смерть для верующего христианина не должна означать конец. Её нужно толковать, как переходный этап на жизненном пути души. Поэтому православная вдова, потерявшая супруга, просто обязана совершать за него молитву и ни в коем случае не должна пускать в голову греховные мысли и падать духом.

Важно! Наши усопшие родственники нуждаются в молитвенной поддержке.

Молитва вдовицы за супруга

Похожие статьи

 1. Молитва детей об усопших родителях за упокой души
 2. Молитва Пресвятой Богородице об усопших
 3. Молитва Николаю Чудотворцу от пьянства
 4. Молитва за упокой души всякого усопшего христианина

Список рекомендуемых молитвенников

Молитвенник Джорданвилля: хороший перевод (по большей части) и
достаточно полный. Он использует Псалтирь согласно
Семьдесят
производства Спасо-Преображенского монастыря. Для РПЦЗ
прихожан, это лучший вариант из-за
перевод. Доступное в настоящее время издание — это работа о.
Лоуренс (Кэмпбелл). Эта книга почти идентична той
издано Преображенским.Главное отличие в том, что
есть много дополнительных утренних и вечерних молитв. Полный
текст сейчас онлайн!

Молитвенник для
Православных христиан
(переведено
с греческого и издано Спасо-Преображенским монастырем):
Особенно хорошо для тех, кто находится в греческом приходе. Содержит утро
Молитвы и молитвы во время еды, а также полное служение
Малое повечерие, вечерня, утреня и Божественная литургия вместе
с основными гимнами праздников года и
полное Служение Пасхи.Также включены Гимн Акафис
наш Возлюбленный Господь Иисус Христос, Акафист Пресвятому
Богородица, молитвенный канон Господу нашему Иисусу Христу, оба
Малые и большие молитвенные каноны к Святейшим
Богородица (в переводе с греческими мелодиями), Молящаяся
канон Ангела-хранителя и причастные молитвы. Разборчивый
введите объем, который можно легко держать, для использования дома и в
церковь, напечатанная черным и красным повсюду. 382 с.

Старый православный
Молитвенник
, или как его обычно называют
к Молитвенник старообрядцев :
В этом молитвеннике есть много полезных учебных материалов, а также
множество сервисов, которые настроены так, что их можно выполнять как
услуги для чтения (например, Молебен). Также есть славянский
текст и английский текст на разворотных страницах. Недостаток в этом
Славянский текст не является стандартным текстом, используемым Церковью
(старый обряд), и поэтому он отличается по формулировке, а часто и по
структура.Тем не менее, это весьма полезно. Этот молитвенник был
произведено для использования в сообществе Старого Обряда в Эри, Пенсильвания.
(РОЦА).

Молитва Святителя Тихона
книга (Славянское / Английское издание): Этот молитвенник
особенно полезно в приходах, в которых английский и английский языки
Используются славянские языки. Недостатком для пользователей ROCA является то, что
Английский перевод отличается от стандартного перевода в
ROCA, но это полезность, когда в сервисе чередуется обратная и
четвертый перевешивает этот недостаток.Так что, пока Джорданвилль не выпустит
двуязычное издание Молитвенника Джорданвилля, это
хорошо иметь, если вы находитесь в двуязычном русском приходе.

Служба
Подготовка к причастию
, с
Акафисты Спасителю и Богородице
(Св.
Спасо-Преображенский монастырь, 1986 г.): это отличный, небольшой
карманная книжка. Это один из немногих, если не единственный текст в
Английский язык для греческой практики подготовки к Причастию (
немного другая российская практика содержится в
Молитвенник Джорданвилля).Эта книга удобна своим размером.
Его легко можно отнести в церковь в нагрудном кармане или сумочке.
Молитвы на благодарение после Святого Причастия, которых нет.
читают вслух сегодня во многих приходах, затем могут прочитать в частном порядке
коммуникант после службы. Примечание: весь текст
эта карманная книжка входит в большую Молитвенник
издано Преображенским Господом (вверху).

Книга
Акафисты
(Святая Троица
Монастырь): отличная книга, содержащая 23 акафиста, которые
включают Акафист Троице, несколько — Господу и
Богородицы, многих великих святых, а также акафист для
упокоение усопших.Это 30 долларов плюс почтовые расходы 3 доллара и
умение обращаться. Это стоит своих денег — собственно, Акафист упокоения
один только ушедший стоит денег.

Делегированное ходатайство, имена и границы сообщества в Русской Православной Церкви

Когда думаешь о политике молитвы, легко приходят на ум личные и спонтанные устные выступления; от макрополитики президентов США, молящихся со своими советниками, до микрополитики евангельских христиан, использующих импровизированные молитвы для общения с людьми, подслушивающими их, при обращении к божественным адресатам (Harding 2000; Luhrmann 2012; Webster 2013).Когда дело доходит до литургической стандартизированной молитвы, когда люди молятся через регулярные промежутки времени со словами, которые не являются их собственными, ученые находят политику в формировании субъективности и желания посредством воплощенной дисциплины (Махмуд, 2005) или перформативной силы коллективных действий. Мусульмане, молящиеся на французских улицах, потому что их мечети переполнены (Bowen 2009; Fernando 2014), и пятидесятники, наполняющие стадионы и мега-церкви гудением глоссолалии (Marshall 2009; O’Neill 2010), являются примерами актов молитв, которые понимаются как не имеющие силы. посредством семантического смыслообразования, но через оркестровку тел, занимающих пространство.Как отмечает Хейко Хенкель (2005: 498), даже ритуальный акт, вербальный компонент которого включает в себя такие ясные и выразительные заявления о величии и единстве Бога, как мусульманский salāt (ежедневные молитвы), кажется, более склонен к интерпретации его хореографической телесной активности. чем его словесное содержание.

У антропологов есть веские основания рассматривать свой вклад в изучение религии как выход за рамки текстов к тонкостям взаимодействия человека с другими людьми и материальным миром (Orsi 2004; Houtman and Meyer 2012).Но стремление антропологии прислушиваться к размышлениям людей об их собственных действиях также побуждает их отдавать предпочтение одним текстовым практикам перед другими. Когда дело доходит до изучения христианства, в частности, антропологический анализ тяготеет к жанрам, требующим личного красноречия, таким как повествования о обращении и повседневная разговорная молитва евангельских протестантов и католиков после II Ватиканского собора. Однако есть много христианских групп, в которых молитвенники и литургические ордена являются важной частью репертуара богослужения и где ответственность за такие молитвы может быть делегирована группам экспертов и мирян.Например, глядя на православную христианскую молитву, я счел полезным использовать этнографию молитв и декламации текстов в исламе (Baker 1993; Gade 2004; Henkel 2005; Haeri 2013), а также давние антропологические исследования памяти, творчества, и структуры участников в устном ритуальном исполнении (Хаймс 1981; Бриггс 1988; Кин 1997a; 1997b). Я рассматриваю политику в чтении молитвы двумя способами: во-первых, в том, как она синхронизирует коллективную и индивидуальную, духовную и мирскую молитвы, а также присваивает им неравный статус. Во-вторых, в процессах создания и утверждения молитвенных текстов для новых актуальных вопросов и случаев. В целом, я рассматриваю молитву как практику, которая отмечает социальные границы и наделяет их непримиримостью сакрального и профанного различия (van der Veer 1992), но также обнажает границы для оспаривания, делая видимым несоответствие между личными и общинными сетями (Селигман и др., 2008). В рамках более широкого интереса к тому, как Русская Православная Церковь и ее последователи реагируют на вызовы, порожденные наследием поддерживаемого государством атеизма, это эссе исследует типы сообществ, которые текстуальные особенности православной христианской молитвы помогают создавать, поддерживать и открывать. .Как утверждает Майкл Херцфельд (1990) в отношении икон, обычные молитвенные средства массовой информации позволяют проводить параллелизм между домашними и литургическими связями со священным и создают сообщество, которое иногда больше напоминает сегментарные общества, описанные британскими социальными антропологами, чем иерархический централизм, часто ассоциируемый с поствизантийское православное христианство.

Чтение молитв в православном христианстве

Важным признаком православного христианского дома наряду с иконами является наличие одной или нескольких молитвенников, которые часто хранятся на одной полке со священными изображениями.В русском языке молитвы всегда «читаются», независимо от того, читается ли он по памяти или по открытой книге, и независимо от того, думает ли слово в тишине головы или произносит их вслух. Эта особенность проистекает из общего сдвига в значении глагола читат ‘ (старославянский «читать, говорить вслух», современный русский «читать»), аналогичного семантическому сдвигу между англосаксонским raedan и современным английским « читать »(Howe 1993). «Читаются» и другие тексты, которые можно читать по памяти, например, стихи ( читатъ стихи, ).На базовом уровне семантическая ассоциация между молитвами и чтением отражает тесную связь между православным богослужением и старославянским, литературным языком, основанным на булгаро-македонском языке IX века, который был создан византийскими миссионерами Кириллом и Мефодием. Его удаленность от современного русского языка можно сравнить с разницей между современным и чосеровским английским языком (Bennett 2011). Кроме того, утверждение, что молитву «читают», даже когда ее читают или поют по памяти или молча вспоминают, отражает распространенное понимание того, что молитва означает точное воспроизведение текстов, записанных в книгах, подобно чтению стихотворения.Хотя связь между написанной и совершенной молитвой отнюдь не однозначна, признание авторитета множества печатных книг является важной частью того, что делает молитву православной.

Лингвистический консерватизм и неизменяемость текста могут привести к мысли о прочтении молитвы как о механизме воспроизводства общественного авторитета (Bloch 1974). Но из какого общества исходит эта конкретная форма власти и каковы условия участия в ней? Различные молитвенные циклы в православной традиции создают разные связи между людьми и сообществами.Во время литургической молитвы на церковных службах верующие-миряне в основном подслушивают свидетелей, поскольку диакон читает прошения, а хор отвечает. Но даже случайные прихожане в состоянии интерпретировать метакоммуникативные сигналы, обозначающие определенную последовательность призыва и ответа, как ходатайственную молитву: диакон выходит из алтаря с небольшим молитвенником и восклицает « Mirom Gospodu pomolimsia » (Миром пусть молимся Господу). Когда хор отвечает Gospodi pomilui (Господи, помилуй) или Podai Gospodi (Даруй нас, Господи), прихожане признают свое включение в «мы» этих молитв, кланяясь и крестясь, присоединяясь к прошениям посредством жестов. а не речь.В более широком смысле «молитва» ( molit’sia ) — это то, что все участники церковной службы — священнослужители, члены хора и прихожане — считают себя обязанными делать для того, чтобы служба была действительной и успешный. По словам руководителя хора из Приволжского города Йошкар-Ола, «когда участники хора молятся [как поют], прихожане молятся, а когда прихожане молятся, священнику легче молиться». Как единственное законное состояние души во время службы, молитва, таким образом, противопоставляется отвлечению и согласовывает намерения человека с намерениями других людей, присутствующих на службе (Hirschkind 2006; Luehrmann 2011: 177–81). Знакомая последовательность и стандартные ответы помогают поддерживать уравнение совместного внимания с совместными действиями.

Второй цикл состоит из личных ежедневных молитв, которые возложены на любого православного христианина, напечатанных в молитвенниках как утренние и вечерние молитвы. В отличие от пяти ежедневных молитв мусульман, время молитвы привязано не к положению солнца, а к индивидуальному ритму тела: утренние молитвы следует читать «после пробуждения и перед любыми другими делами» (Молитвослов 2002: 33), вечерняя молитва перед сном.Эти молитвы немного отличаются для мирян и рукоположенных христиан, но всегда являются частными идеоритмическими обрядами, которые не повторяются ни одной церковной службой. 1 Но иногда они проводятся небольшими группами — я видел, как паломники собирались группами по два или три вечера, чтобы читать из общего молитвенника; а еженедельная группа по изучению Библии, которую посещала московская молодежь студенческого возраста, завершила свои собрания чтением вечерних молитв, в которых каждый присутствовал по очереди. Такие случаи часто являются негласными попытками миссионерства, когда более преданный, «церковный» христианин приглашает других присоединиться к чтению молитв, потому что они подозревают, что не будут выполнять их самостоятельно (сравните Henkel 2005: 492).Совместные молитвы, объединяющие практикующих с разным уровнем навыков в расшифровке и переводе церковнославянского языка, служат в качестве обучающих моментов, которые могут привести в движение «эмоциональную динамику возрастающей вовлеченности» (Gade 2004: 4). Независимо от того, выполняются ли они в одиночку или в группе, молитвы включают в себя части ходатайства за других, которые являются ключевыми связующими точками между этими идеоритмическими молитвами и представлениями о сообществе.

Наконец, есть поводы для ходатайственной молитвы с определенными целями ( treby ).Они могут быть коллективными и под руководством священников, например, молебен ( молебен ) для особых нужд; или они могут принять популярную форму акафист , гимн хвалы святому, праздничный день или икону Марии (Людоговский, Плякин, 2013; Шевцов, 2006). Такие гимны технически являются экстралитургическими (предназначены для индивидуального или группового исполнения мирянами), но становятся все более популярными для исполнения в церкви, часто как дополнение к вечерне или евхаристической литургии.К популярным акафистам относятся те, которые адресованы иконам Марии, таким как «Чаша, которую нельзя опорожнить» (используется против алкоголизма) или «Помощник в родах» (для беременных), а также святым с особыми портретами, такими как Святой мученик Татьяна (покровительница студентов, помогающая с экзаменами). В церкви их поочередно читают священник и хор, и они дают представление о социальных проблемах и проблемах, которые прихожане стремятся решить.

Подобно литургическим и ежедневным молитвам, в периодических ходатайственных молитвах преобладают стандартизированные тексты, читаемые из книг, брошюр, фотокопий или, в последнее время, цифровых устройств.По сравнению с исламским дуа (Haeri 2013), некоторые из призывов заканчиваются более персонализированными просьбами, которые можно озвучивать, озвучивать или записывать, например, письма, оставленные в популярной святыне Святой Ксении в Санкт-Петербурге ( Кормина, Штырков 2012). Эти более личные высказывания получают часть своей силы от канонических текстов, которые их сопровождают, а другую часть — от человека, который их оживляет. В частности, в этой категории молитв люди делают выбор: (только) молиться сами или (также) делегировать молитву другим.Стандартные письменные тексты могут иметь важную синхронизирующую функцию, позволяющую переходить между «делегированным голосом» специалиста (Кин, 1991) и лично разыгранной молитвой.

Когда членам семьи не хватает времени или уверенности в своей способности помолиться по какой-либо конкретной проблеме, они приглашают священника или заказывают молитву в поместной церкви или монастыре. Молитва — один из основных товаров, продаваемых в церковных киосках, а также на православных ярмарках, которые проводятся во многих городах России в течение года.Здесь можно заплатить далекому монастырю 40-дневное поминовение близкого человека, страдающего алкоголизмом или онкологическим заболеванием, перед соответствующей иконой Марии. Спонсору сообщается дата начала молитвы, и ему предлагается присоединиться к некоторым собственным молитвенным усилиям, таким как чтение иконы акафист или литургические строфы, адресованные ей дома, один раз в день. Немногие семьи владеют полным требником (на славянском языке буквально «книга нужд» или книга разовых богослужений), из которого будут совершаться монашеские службы.Но более короткие молитвы и гимны, которые включены во многие мирские молитвенники, позволяют спонсорам и специалистам достичь воспринимаемой синхронности действий на расстоянии. Поскольку многие люди считают монахов и священников более духовно развитыми, их молитва «быстрее достигает Бога», а участие члена семьи добавляет искренности сердечных усилий. Даже опытные преданные полагаются на эту экономию неравного соучастия, потому что возможность делегировать молитву помогает сбалансировать риск отвлечения, который сопровождает привычное повторение.Когда я спросил пожилую женщину, торгующую свечами в церковной будке, легко ли ей сохранять сосредоточенность во время молитвы, она ответила: «Нет, мой разум все время блуждает. Но для нас лучшее, что мы можем сделать, это как можно лучше читать утреннюю и вечернюю молитвы, а остальное дело отцов ( батюшки, ), они умеют это делать ».

В отличие от вербальной виртуозности евангельских и католических молитв после Второго Ватиканского собора, в тех молитвах, которые православные христиане произносят вслух, редко используются слова, за которые они взяли бы на себя ответственность «автора», а иногда они даже не оживляли их собственная молитвенная просьба.В то же время молитва по книге — это не повторение наизусть, а порождающий процесс, сравнимый с использованием грамматических правил для построения новых предложений (Bloom 1994). Миряне используют свои молитвенники по-разному, потому что реализация заранее заданных элементов в поклонении становится более сложной с опытом и практикой. Более того, стремление к «новым захватывающим горизонтам для потенциальной компетентности и мастерства» (Gade 2004: 5) включает в себя не только улучшение собственных результатов за счет лучшего понимания старославянского языка и более сложных способов декламации, но и укрепление уверенности в выборе и привлечение услуг специалистов. Правила форматирования делегированной молитвы в одних случаях служат для распределения ответственности между несколькими категориями участников, а в других — для отдельных лиц. Это стирает социальные границы, установленные молитвой, поскольку сети, центрированные на церкви и на эго, иногда пересекаются, а иногда остаются отдельными.

Форматирование и социальная принадлежность

Одним из часто отмечаемых эффектов регулярно повторяемых официально разрешенных текстов является вывод социального авторитета из области денотационного значения.Социальные ценности и различия больше не подлежат логическим аргументам, они натурализуются через «гегемонию формы» (Юрчак, 2003). Знаменитая фраза Мориса Блоха «с песней не спорит» (1974) может быть легко применена к повторяющейся поэтике литургических молитв, которые поются или быстро читаются на архаическом языке. Однако антропологи перформанса и текстуального декламации соглашаются, что следующие канонические формы могут позволить, а не ограничивать личное присвоение и контекстуализацию посредством таких процессов, как импровизация (Wilf 2014), вариации, которые индексируют социальный контекст (Keane 1997a: 113; Hymes 1981; Briggs 1988), или мысленное уточнение значений инвариантных форм (Haeri 2013). Частично вдохновленные такой работой над производительностью и рамками социального взаимодействия, Селигман и др. (2008) утверждают, что ритуал, вместо того, чтобы увековечивать жесткий социальный порядок, позволяет людям играть с нормами и границами, создавая как будто мир, несоответствие которого социальной реальности позволяет расширять и сужать отношения возможностей и кругов. сочувствия к другим. Ритуал в этой интерпретации — это не просто повод отыграть и усвоить принятые приказы, но момент, когда могут произойти сдвиги в нормах и границах, потому что люди осознают случайность их общих символов.

В восточно-христианских церквях общие авторитетные символы присутствуют через канонические сенсорные медиа, которые доминируют во всех литургических контекстах. Помимо молитв, произносимых библейскими персонажами, псалмов и хорошо известных церковных текстов, таких как Никейский символ веры, ежедневные молитвы включают серию молитв, приписываемых названным святым авторам — например, молитву святого Макария или молитва Василия Великого. Подобно иконам, на которые прихожанам рекомендуется смотреть во время молитвы, тексты молитв явно не исходят из воображения отдельного человека, а были проверены коллективным различением.

В то же время люди приходят на литургическую и домашнюю молитву с особыми заботами, в которых они ищут помощи и одобрения церкви. Как отмечает Роберт Орси (2004), религия часто рассматривается как способ связать человеческие и человеко-божественные отношения. Ходатайственная молитва — решающий способ, которым это происходит. Будучи относительно более неизменными, чем устная речь, печатные молитвенники не могут использовать индексные вариации в качестве основного способа связи домашних и церковных забот. Вместо этого они предоставляют специальные места, куда молящийся может вставлять личные просьбы, в основном связанные с заботой о сети живых и мертвых родственников, знакомых и благотворителей.Чтобы эти слоты функционировали как точки переключения между конкретными проблемами и проблемами церковного сообщества, запросы должны быть правильно отформатированы как списки личных имен. В утренних молитвах есть определенные места для таких имен, а некоторые издания молитвенников содержат пустые страницы для записи имен «живых» и «усопших». В некоторых традиционных православных общинах, таких как старообрядцы или монастыри, «памятные книги» (славянский pomianniki ) могут храниться для нескольких поколений и составлять летопись общины во времени (Kenworthy 2010; Naumescu 2013; Rogers 2009).Для относительно небольшого числа современных русских православных христиан, которые регулярно совершают ежедневные молитвы, имена, которые они вставляют в свои утренние молитвы, являются личными записями эгоцентрических сетей, мало чем отличными от списка друзей на веб-сайте социальной сети. На пороге между повседневной и церковной практикой форматирование — это тот случай, когда на первый план выходит якобы природа церковных сообществ.

Список имен — это искусство не только для религиозных виртуозов. Акт «написания записки» ( подать записочку ) для молитвы — это повод, когда даже самые невоцерковленные россияне развивают навыки церковного форматирования. «Записки» (рус. записки ) — листы бумаги, которые можно за плату заполнить в церковном свечном киоске, прося, чтобы близкие были включены в литургические молитвы о здоровье (живых) или упокоении (умерших). ). При входе в церковь или монастырь посетители заметят инструкции по расположению имен в соответствии с мирским или рукоположенным статусом, полом и возрастом. Кроме того, все имена должны быть написаны в родительном падеже, потому что они будут вставлены в предложение «И все же мы молимся о здоровье и прощении грехов рабов Божьих.. . », Или« И все же мы молимся о прощении и вечном покое рабов Божьих. . . ». Записка с грамматически предварительно отформатированной записью может быть быстро прочитана священником с минимальным сознанием, смешиваясь с гораздо более длинным списком имен. Кто-то, кто войдет в церковь и напишет записку «за здоровье Андрея, Ольги и Натальи», может никогда не узнать момент, когда эти имена будут прочитаны во время службы, потому что, скорее всего, будет поток Андрея, Ольги и Наталии. поминали.

Повторяющийся характер имен в молитвенной ектении является следствием наиболее важного требования к форматированию, которое заключается в использовании крестильных имен, все из которых принадлежат православным святым. В тех случаях, когда кто-то крестится как взрослый или родители младенца зарегистрировали рождение под именем, которого нет в списке святых, требование выбрать имя православного святого становится моментом объявления членства в сообществе, которое намного больше однозначно русский язык и основанный на видении преемственности с христианской Византией, чем это имеет место для России двадцать первого века в целом.Например, я знал Элину (татарское имя), имя которой при крещении было Елена; и Муза (советское имя, относящееся к музам греческой мифологии), чье имя при крещении было Мария, хотя она использовала свое официальное имя в своей работе в качестве учительницы воскресной школы. Крестильные формы некоторых общерусских имен ближе к оригинальным греческим, например Иоанн для Ивана. Имя святого дает право на членство в церкви, давая крещеному место в вневременном сообществе христиан. В ходатайственной молитве он действует как недвусмысленный код, который Бог распознает при отсутствии какой-либо другой информации.

Как неотъемлемо изменчивый и индексный элемент православной молитвы, имя крещения указывает на два вида границ: на базовом уровне оно устанавливает различие между священным и профанным, когда люди, которые в своей обычной жизни могут носить такие прозвища, как Наташа и Вася упоминаются как Наталия и Василий, как способ воздать должное своему святому заступнику и относиться к ним как к образу святого и, соответственно, Бога (Hirschon 2010). Кроме того, обращение к кому-либо по имени при крещении включает их в церковное сообщество, где все считаются равными и связаны взаимными узами заботы.Таким образом, использование или неиспользование имени при крещении может быть способом признать или отказаться от общего членства в Теле Христовом. В известном недавнем примере генеративной вариации известной формы православной молитвы активистская группа феминисток Pussy Riot исполнила «панк-молебен» ( pank moleben ) в Храме Христа Спасителя в Москве в феврале 2012 года. Их припев « О Богородица, Богородица, убери Путина »приобрела свою аффективную силу благодаря тому, как он ссылался на устоявшиеся православные обычаи ходатайства и отходил от них.Открытие скопировало начало православной версии Богородицы словом и музыкальной фразировкой из «Вечерни» Сергея Рахманинова. Помимо того, что она является частью многих литургий, «О Богородица, Богородица» — популярная молитва, которую миряне, особенно женщины, используют в трудные времена (Шевцов 2014: 128). Отправная точка от канонического начала была отмечена не только агрессивным содержанием петиции — «отпустить кого-то» обычно не входит в состав православных молитвенных просьб (сравните Макалистера, этот выпуск).Это также проявилось в настойчивом использовании фамилий: «Путин» и «Патриарх Гундяев» вместо «Владимир» и «Патриарх Кирилл». 2 Используя фамилии, группа нарушила рамки жанра, но также отметила, что объекты молитвы находятся вне общины, что обычно влечет за собой молитвенное поминовение.

Как отмечали наблюдатели, реакция на панк-молитву со стороны Русской Православной Церкви и широкой общественности сразу же заинтересовалась восстановлением ряда границ между приемлемым и неприемлемым поведением (относящимся к надлежащим местам и формам политического выражения. , роль мирян в сравнении с духовными ролями в церкви и гендерные кодексы приличия), сознательное нарушение которых обрело свою силу отчасти из-за несанкционированного использования и творческого манипулирования ритуальной формой (Бернштейн 2013; Денисенко 2013; Шевцов 2014).Но при всей своей шокирующей ценности панк-молитва довела возможность до крайности, которая уже зарождалась в форме самого молитвенника: изменение канонических форм в ответ на осознанные социальные потребности. Например, большинство молитвенников содержат молитвы различным святым и иконам, которые помогают в определенных нуждах. Точные включенные молитвы различаются в зависимости от издателя и издания. Существуют специальные молитвенники для родителей, будущих мам, заключенных преступников, солдат на войне, больных или пожилых людей. Ортодоксальные издатели доказывают, что могут использовать неопределенную форму молитвенника для своих собственных целей формирования сообщества, просто путем отбора и сопоставления существующих текстов без изменения их содержания. Феминистские панк-рокеры не были такими уж необычными в использовании молитвы как средства политического вмешательства; там, где они перешли черту, было использование церкви в качестве платформы для выражения протестных позиций, которым в то время не было другого места в общественной сфере России. Ироничное заимствование жестов, текстов и музыкальных элементов молитвы и использование отчуждающих фамилий для таких типичных инсайдеров православного заступничества, как глава поместной церкви и глава национального правительства, риторически вытеснили церковь из ее образа жизни. -конфликт с вероятным победителем предстоящих выборов.Художники почувствовали связь между ходатайством и очерчиванием общинных границ, тем самым придав молитве пророческую роль, от которой сама церковь старалась держаться подальше.

Имена и делегирование ответственности

В то время как немногие православные верующие используют молитву в актах политического протеста, существуют более приземленные способы, с помощью которых они сталкиваются со способностью практики именования обозначать оспариваемые моральные границы. Во многих православных церквях по всей России человек, который хочет написать молитвенную записку, сталкивается со вторым видом инструкций по форматированию, касающимся имен, которые нельзя включить.Рядом с киоском, где продают свечи и можно заказать молитвы, часто можно встретить напечатанную табличку с надписью: «Некрещеные, люди другой веры, неверующие и самоубийцы в церкви не поминают». Я обнаружил, что этот запрет на молитвы за неправославных действует несколько раз, когда я записывал имена православных родственников в русских церквях, и мой иностранный акцент вызывал вопрос: «Все ли они крещены?» В религиозно и философски плюралистическом мире постсоветской России у многих людей есть друзья и родственники, заботу о которых они не могут передать церкви, потому что они не крещеные православные христиане. Таким образом, место в молитвенных текстах становится местом, где религиозные границы сопоставимы по силе с личными сетями.

Крестильное имя, как мы видели, позволяет делегировать молитвенную заботу о человеке знатоку, чьи молитвы считаются более действенными, чем молитвы мирянина. Ритуальное делегирование и разделение речевых ролей (например, между спонсорами, аниматорами и участниками молитвы, проклятия или оскорбления) было проанализировано как способ, с помощью которого сообщества выступают в качестве коллективных агентов, распределяя моральную ответственность за действие (Irvine 1996). : 136–37).Такое «разделение голоса и свободы воли» (Keane 1997a: 142) имеет решающее значение для структуры русской православной молитвы во многих отношениях, от требования молиться словами других, более духовно продвинутых людей до тенденции к заступнической ответственности перед накапливаются у определенных членов семьи или общины, например, у самой старшей женщины в семье (Кормина, Штырков, 2012; Хиршон, 1989) или у священника, известного как могущественный молитвенник ( молитвенник, ). Такое предпочтение рассредоточения и коллективизации обязанностей и рисков молитвы хорошо согласуется с репутацией восточных православных церквей как наименее индивидуализирующей ветви христианства (Hann 2007).Однако, подобно копиям икон, хранящимся в домах греческих сельских жителей, которые относятся к святому покровителю, чья икона хранится в церкви, но также дает домашним хозяйствам автономию в качестве ритуальных центров (Herzfeld, 1990), шкалы гнездования ходатайственных ролей также могут иметь сегменты. как объединяющие эффекты. Интересным побочным эффектом исключения неправославных людей из церковного заступничества является то, что в некоторых человеческих отношениях ответственность снова становится индивидуальной, а свобода действий концентрируется в голосе мирянина, который не может делегировать эту роль другим.

Ответственность за неправославных членов личных сетей становится индивидуальной, потому что личные молитвы дают больше возможностей для молитвы за людей, которых церковь не поминает литургически. «Можно молиться за кого угодно», — сказала подруга 1970-х годов рождения, чей муж — православный священник из Москвы, объяснив, что у нее нет проблем с использованием имен, которые не относятся к святым в ее ежедневных молитвах. Другая молодая женщина того же поколения, которая училась в Соединенных Штатах, рассказала мне историю о том, как она пыталась заказать в московской церкви молитву за одного из своих американских профессоров, который был болен.Сначала она пыталась написать его имя на записке для молитв о здоровье перед чудотворной иконой. Но затем она решила, что «в церкви не должно быть лжи», и объяснила женщине в церковной будке для свечей, что человек, за которого она просила помолиться, был протестантом, «но очень хорошим человеком». Завязался разговор с несколькими старушками, работающими в церкви, в ходе которого они решили, «что это то, что я должен делать сам. Они нашли мне необходимый акафист, и я пошел читать его перед иконой ».

Эта история поучительна, потому что те же женщины, которые настаивают на невозможности просить совместную молитву за неправославного человека, осознают необходимость и возможность молиться за него индивидуально. Они даже предлагают советы по выбору правильного значка и текста для конкретного недуга. Вместо того, чтобы отрицать чувство ответственности молодой женщины за благополучие своего протестантского учителя, они утверждают, что никто другой не может взять на себя эту ответственность за нее. Таким образом, наличие неправославных людей в кругу знакомых становится обязанностью религиозной заботы, потому что она не может быть передана более компетентным властям.

После советской секуляризации количество людей среди близких, не соответствующих требованиям для включения в совместные молитвы, далеко не исключение. Церковь признает это через специальных святых, к которым можно обращаться в таких случаях. Например, мученик Вар (известный как Уар по-русски), римский солдат, расквартированный в Египте в четвертом веке, который, как говорят, ходатайствовал за семью Клеопатры, становится известен как покровитель тех, кто умер без крещения или отрекся храм.Молитвы ему включены во многие молитвенники «на беду» или «за близких». Им категорически не хватает места для вставки личных имен, и они просто просят Варуса ходатайствовать за «тех, кого мы помним» (Akafisty 2004: 467). Также существует особая молитва от имени самоубийц, которая включает в себя просьбу не «засчитывать эту молитву в осуждение» против ходатайствующего. Большинство молитв таким лиминальным святым относятся к уединенному исполнению ( для келейного чтения , монашеская метафора, буквально означающая «для чтения в келье»).Однако церковь признает неверие и самоубийства широко распространенными проблемами, делая тексты молитв и иконы доступными. В центральном российском городе Тула епархия определила церковь как «семейный храм» с главным алтарем, посвященным Зачатию Пресвятой Богородицы, и приделами Невинным младенцам из Вифлеема и святого Вара. Настоятель объяснил, что Варус ходатайствовал за людей, умерших без крещения, без покаяния или самоубийств. «Конечно, это не означает, что мы можем молиться за них здесь, в церкви, но он тот святой, который молится, чтобы Господь простил эти действия, эти грехи и дал им некоторое облегчение в ином мире». Когда дело дошло до ходатайственной молитвы, младенцев из Вифлеема интересовала еще более проблемная категория: абортированные и мертворожденные зародыши, у которых не было не только имени при крещении, но и какого-либо имени, которым можно было бы обращаться к ним в молитве. В контексте политической озабоченности демографической ситуацией в России именно эта категория безымянных мертвецов провоцирует новаторство в ритуалах.

Безымянность и новаторство

Иконы мученика Вара — это одно из наследий социалистического периода: у многих людей есть родственники, которые умерли некрещеными или без последних обрядов.Еще одним следствием советской секуляризации и гендерных порядков является тот факт, что многие женщины прерывали беременность. Аборты были методом контроля рождаемости и демографического перехода к малым нуклеарным семьям в послевоенном Советском Союзе, а количество абортов превышало количество живорождений каждый год с момента их (повторной) легализации в 1955 году; на пике в середине 1960-х годов в соотношении почти 3 к 1 (Luehrmann готовится к печати; Rivkin-Fish 2006). Под президентством Владимира Путина Русская православная церковь все более публично выступает против абортов, осуждая их как убийство и грех.Это создает дилемму для многих женщин пожилого и среднего возраста, чей репродуктивный возраст пришелся на советский период. Им говорят, что их абортированные зародыши были реальными людьми, которых они убили, но они не могут вспомнить их как других умерших родственников, потому что им не хватает важной части полноправного социального членства в православной общине: имени для крещения. Абортированные зародыши даже в большей степени, чем неправославные друзья и родственники, представляют собой категорию людей, которые все больше становятся объектом внимания общественности, но при этом за них ходатайственная ответственность полностью индивидуализирована и не может быть делегирована более широкой церкви.

Официально отсутствие имени святого запрещает этим категориям отошедших от совместных молитв, хотя в различных частях православного мира ведутся споры о создании панихиды или другого богослужения для мертворожденных младенцев в trebnik (Baum, Кишлер, Кишлер 2010; Кизенко 2013). Официально рекомендованная молитва в память об абортированных зародышах такая же, как и для мертворожденных детей, краткое ходатайство, сформулированное во множественном числе и без упоминания каких-либо имен: «Господи, помилуй моих детей, которые умерли в моей утробе.Моей верой и моими слезами и ради Твоей милости, Господь, не лишай их Твоего божественного света »(Анджели 2007: 122). Молитва относится к мнению отцов эллинской церкви, некоторые из которых считали, что, хотя некрещеные дети находятся не в аду и не в подвешенном состоянии, они также не в раю, а в промежуточном месте, вне поля зрения полного света света. Бог. В молитвеннике, предназначенном для родителей, желающих заступиться за своих детей, за этой молитвой следует объяснение, что, хотя православные верят, что Бог милует этих безымянных умерших, «нет поминовения некрещеных младенцев.Родители могут молиться за них с верой в милость Божью »(Анджели 2007: 122).

Хотя я встречал женщин, которые сообщали о включении этой молитвы в свои ежедневные богослужения (часто сопровождаемые множеством земных поклонов в знак покаяния), и священников, которые рекомендовали ее, часто возникало чувство, что они искали более подробное ритуальное признание через опытных специалистов. или личные усилия. В отличие от Японии, где буддийские храмы предлагают покупку имен морга и установку небольших статуй бодхисаттвы, известных как mizuko (буквально «водяные дети») для абортированных или мертворожденных детей (Hardacre 1997), в России доступно вмешательство экспертов. только для родителей, а не для абортированных плодов.Но, как и в Японии, мотивация для поиска такого ходатайства часто исходит из чувства ответственности за плод и морального равновесия в семье.

На православной ярмарке в Казани длинная очередь женщин выстроилась у будки уральского женского монастыря, возносившего заступнические молитвы перед иконой Святых Невинных Младенцев из Вифлеема, возникающим символом аборта. Хотя молитвы рекламируются как «для женщин, совершивших грех аборта» и их имена записаны в списке, женщины в просторечии называют такие обряды «молением младенца» ( вымаливать младенца, ).Неканонический обряд, явно преследующий эту цель, — это так называемое «Правило схимана Антонии», ектения, в ходе которой мать выбирает мужское имя для абортированного плода и просит Иоанна Крестителя крестить ребенка это имя. Молитвенное правило, как сообщается, было открыто Анастасии Кавешниковой (1902–1998, позже принявшей монашеское имя Антония) через икону Девы Марии в Москве в какой-то момент после Второй мировой войны. После произнесения ектении предписывается пожертвовать крещальную одежду и крестильный крест церкви, чтобы можно было крещение бедного ребенка или ребенка-сироты.«Там, на том свете, все сразу сбывается, и ваши дети больше не кровавые демоны, а прекрасные младенцы, ждущие свою маму», — объяснила своему товарищу паломнику женщина лет двадцати во время пешего паломничества по Кировской области в г. 2013. В ходе своего исследования я встретила как минимум четырех других женщин, которые сообщили, что использовали молитвенное правило и находили его утешительным.

Хотя многие священники осуждают посмертное крещение как «язычество», примечательно, что даже этот в высшей степени неканонический текст почти полностью состоит из стандартных русских православных молитвенных текстов, таких как призыв Святого Духа, молитва Господня, псалмы. обычно используется для молитв о покаянии и стих из письма Павла к Галатам.Использование канонических частей облегчило его распространение и признание в советской и постсоветской России. Группа последователей Антонии, с которыми я беседовал в Москве в 2014 году, вспомнила, что она «давала [молитвенное] правило» посетителям, которые просили духовного совета, записывая его в виде списка заголовков молитв, которые были бы знакомы любому православному. Кристиан, с отметками о том, как часто их повторять. Единственные нестандартные части — это короткие призывы к святому Иоанну Крестителю, святому Симеону Богоприимцу и пророчице Анне с просьбой крестить и принять ребенка.В глазах последователей решающим моментом, подтверждающим законность молитвы, было то, что обряд на самом деле не означает крещение, а просто требует его. Мужское имя было необходимо, потому что, как они объяснили, «на Небесах нет различий между мужчинами и женщинами, поэтому все мужчины, как ангелы». Вспомнили, что мать Антония говорила людям ожидать таких имен во сне. Таким образом, имена, присвоенные посредством молитвенного правила, были именами морга, не совсем эквивалентными именам живых людей, которые могли бы индексировать такие социальные характеристики, как пол и семейные традиции.В то же время желание дать имя абортированному плоду (см. Также Ларькина, 2012) показывает, какое значение люди придают индивидуальному обращению для эффективного ходатайства. Анонимная молитва за «моих детей, умерших во чреве моей» недостаточно конкретна, и в ней отсутствует дополнительная сила призывания святого покровителя вместе со ссылкой на отдельного человека. Важно отметить, что неканонические акты именования до сих пор не позволяют полностью ассимилировать абортированные зародыши в ряды других умерших родственников — например, я никогда не слышал, чтобы кто-нибудь говорил о записи своих имен для церковных молитв об упокоении.Забота об этих недавно обретших индивидуальность умерших остается сугубо личной обязанностью, чем-то, что нужно делать в одиночку, во многом как проявление молитвенной заботы о неправославном знакомом.

Заключение: чтение и ответственность

Молитва не только формирует людей в этическом и когнитивном отношении; то, как люди молятся, и то, о чем они молятся, также формирует сообщества. Как среди инсайдеров, так и среди посторонних православная церковь имеет репутацию централизованной и жесткой структуры власти — я слышал, как священники сравнивают ее с армией.Но, несмотря на жесткую дисциплину, миряне относятся к церкви как к сегментации, так и к централизованной власти, когда тексты и изображения используются в независимых параллельных действиях, которые иногда согласуются с тем, что рекомендует церковь, а иногда и расходятся с ними. Это. Люди могут читать из одних и тех же молитвенников, но делают это с очень разными представлениями о том, кто входит в круг молитвенной заботы, а кто — нет. В то же время чередование делегирования и индивидуализации молитвенной ответственности позволяет церкви реагировать на новые социальные проблемы, сохраняя при этом свои претензии на трансисторическую аутентичность и политический нейтралитет.

Является ли индивидуальная ответственность бременем или расширением возможностей для верующих-мирян, которые берут на себя ее? Среди условий счастья русской православной молитвы забота о правильном выполнении канонической процедуры превосходит требование, чтобы лицо, выполняющее эту процедуру, соответствовало задаче (Austin 1965 [1962]: 34). Один из способов, которыми обычные верующие, а также церковные иерархи участвуют в политике молитвы, — это выносить суждения о том, кто за кого может надлежащим образом молиться.В большинстве ситуаций ходатайственной молитвы существует фрактальное выравнивание (Gal and Kligman 2000: 41–43) вложенных, но структурно аналогичных уровней ответственности. Использование общего набора текстов в домашнем хозяйстве и в церкви облегчает перемещение заботы между этими уровнями. Однако фрактальная гармония работает только до тех пор, пока спонсоры, субъекты и вдохновители ходатайственной молитвы являются крещеными членами Православной церкви. Когда дело доходит до молитвы за посторонних, единственный подходящий заступник — это человек, состоящий в близких личных отношениях, независимо от того, насколько он неопытен в молитве. В религиозно и идеологически плюралистическом обществе случаи, когда вложенные общины православных сторонников граничат друг с другом, становятся все более многочисленными. Миряне могут быть побуждены к выполнению задач молитвенной заботы из-за тонкой поддержки со стороны церкви (как в случае обрядов для абортированных плодов) или из-за отсутствия такой поддержки (как в молитве о политических переменах). В обоих случаях миряне берут на себя большую часть политического риска молитвы, сталкиваясь с возможностью божественного или юридического осуждения за свои неортодоксальные, но актуальные проблемы.Будь то политические активисты или родственники самоубийц или некрещеных детей, миряне, идущие на риск, позволяют Церкви расширить свое влияние в беспорядке плюралистической политики, одновременно защищая ее претензии на всеобъемлющую католичность, которая выходит за рамки политических споров.

15 православных электронных книг для чтения во время карантина — Creative Православие

15 православных электронных книг, которые стоит прочитать на карантине

Пока вы остаетесь дома, чтобы сдержать последствия COVID-19, вы можете либо искать в Интернете последние новости о C19, погружаясь все глубже и глубже в яму тревоги и беспокойства.

Снова и снова обновляйте счетчик, чтобы отслеживать каждый новый случай в вашем регионе. Проверяем Instagram, затем Facebook, а затем снова в Instagram на предмет новых находок.

ИЛИ вы можете использовать эти невзгоды, чтобы приблизиться ко Христу. Работайте над своим духовным здоровьем. Потратьте лишнее время на молитву. Сосредоточьтесь на своем одолжении.

Хорошее время для чтения

Я собрал серию православных электронных книг, которые вы можете скачать и прочитать в ближайшие несколько недель. Я рекомендую электронные книги, чтобы вам не пришлось ждать их отправки.

Некоторые читать легче, чем другие. Я заказал их от графических романов и книг с изображениями до художественной литературы и современных книг, а затем и православной классики (и это случается, начиная с моих собственных книг — чистое совпадение, обещаю!: O). Я также добавил описание Amazon, чтобы вы поняли, о чем книга.

Здесь найдется что-то для всех!

Изображения> слова

Анастасис: Терзание аида

Православный графический роман о сошествии Христа в ад!

«Анастасис: Сошествие в ад» — это полноцветный христианский графический роман, в котором рассказывается о том, что случилось с ветхозаветными душами в аду, эмоциональном подъеме после рокового распятия и последствиях загадочного нисхождения Христа в ад. Вы найдете эту книгу, наполненную библейскими отсылками, писаниями отцов церкви (святой Кирилл Александрийский, святой Иоанн Златоуст, святой Ефрем Сирин и др.!) И захватывающими историями. Нарисованные от руки иллюстрации отдают дань уважения древней христианской иконографии и повествованию о воскресении.

Лес в пустыне: жизнь Иоанна Короткого

Православный графический роман о жизни Иоанна Короткого.

«Лес в пустыне» — это графический роман, рассказывающий историю Иоанна Короткого, скромного ученика, ставшего отцом-монахом.Святой Иоанн Короткий — христианин 4-го века, который, вдохновленный великими отцами пустыни Макарием и Антонием, отправился в пустыню Скетис, чтобы стать монахом. Когда суровый учитель Амои принял его в ученики, Иоанн научился смирению, вере и послушанию и превратился из невольного послушника в отца многих монахов и великого святого своего поколения. «Лес в пустыне» оживляет мир ранних христианских отцов выразительным пером и тушью. Плавные линии читаются близко к древним иконам с знакомым графическим романом.Христиане, ищущие истину в пустынной мудрости, найдут добродетельный пример в постоянно актуальной жизни святого Иоанна Краткого.

Слова> Изображения

Икона: Роман Джорджии Бриггс

Антиутопический православный роман. Что не любить!?

Забудьте свое старое имя. Забудь своих родителей. Вот что рассказывают ей бабушка и дедушка и советник Евфросинии. Но если православие — ложь, почему икона так драматично спасла ей жизнь? И что ей сделать, чтобы вернуть икону? В постхристианской Америке, где посещение церкви, молитва или владение святынями означают смерть, двенадцатилетняя девочка ищет истину.Его обнаружение может стоить ей всего.

Песнь о Сирине Николая Котара

Это как «Властелин колец» с примесью отцов церкви и русского фольклора.

Воран, молодой воин Василлии, живет в умирающем мире. Пока упадок сил опустошает сельскую местность, а солнце покрывает тьма, он не может избежать слухов о древнем духе, пожирающем души. Он чувствует себя бессильным бороться с надвигающимся опустошением, пока мифическое существо не доверит ему давно забытую песню.Легенда гласит, что такая песня может исцелять массы, свергать королевства и возвышать людей до божественных существ…

Вооруженный силой песни, Воран должен выследить темного духа, прежде чем он достигнет своей цели — бессмертия. Его поиски переносят его через дверные проемы в другие миры и ставят на встречу с соблазнительными нимфами и загадочными великанами. С каждым шагом на пути сила злодейского духа растет, равно как и страх Ворана, что единственный способ спасти его мир … это позволить ему быть разрушенным.

Практика радости, Фиби Фараг Михаил

Практическая легкая книга о том, как испытать настоящую радость. В то время, когда все переживают невзгоды и грусть — эту книгу просто необходимо прочитать!

Применение радости на практике: семь способов поднять свой дух от ранней церкви — это приглашение к радостной жизни. Фиби Фараг Михаил объясняет, что такое радость и как ее испытать, с помощью семи духовных практик, которые развивают нашу внутреннюю жизнь и соединяют нас с нашими сообществами.Эти семь практик, которые включают благодарение, гостеприимство, хвалу и многое другое, отправляют нас в путешествие, ведущее к радости через дарение и получение жертвенной любви. Она описывает свой собственный опыт и борьбу с радостью и предлагает практические способы применения этих практик, чтобы увеличить радость в нашей собственной жизни и в жизни всех окружающих нас людей.

Время и уныние: обретая настоящее в вере и жизни Николь Роккас

Эта книга должна быть обязательна к прочтению для современных православных христиан! Отправил меня в чудесное путешествие, исследуя сочинения Евагрия.

Безделье. Апатия. Беспокойство. Прокрастинация. Это симптомы того, что ранние христианские богословы называли унынием (acedia), духовной болезнью, коренящейся в недостатке заботы или усилий. Уныние, старое, как древние, процветает в сегодняшней культуре досуга, беспокойства и отвлечения внимания от цифровых технологий. «Время и уныние» — это проницательный синтез древнего богословия, духовных мемуаров и практичности самопомощи. Он рассматривает уныние как продолжение разорванных отношений с опытом времени.Под влиянием страха смерти и беспокойства о жизни уныние заставляет нас отказаться от настоящего момента, покидая единственную временную сферу, в которой мы имеем истинное общение со Христом. Лекарства, предлагаемые освященными веками христианскими мыслителями в этом затруднительном положении, представляют собой не только противоядие от уныния, но и ступеньку назад в настоящий момент. Обретая святость времени, мы вновь сталкиваемся с Воскресением Христа в темные и тревожные моменты нашей жизни.

Отец Арсений: Облако свидетелей. Отец Арсений и Вера Бутенефф

Жизнь отца Арсения показывает Православие на практике.

Рассказы отца Арсения и его работы в советских лагерях захватили умы и сердца читателей всего мира. Во втором томе читатели найдут дополнительные рассказы об отце Арсении, недавно переведенные из последнего русского издания.

Молчаливый патриарх преподобного доктора Даниэля Фаноуса

Невероятная книга, подробно рассказывающая о жизни святого Кирилла. Немного длиннее, но стоит каждого слова!

Молчаливый патриарх: Кирилл VI (1902–1971) — первая научная биография пустынного отшельника, который стал самым неожиданным патриархом.До сих пор подробности его жизни оставались скрытыми. Как патриарх, Кирилл унаследовал истекающую кровью церковь, столкнувшуюся с политическим исламизмом, равнодушным президентом-мусульманином и подъемом Братьев-мусульман. Безмолвный перед лицом преследований, насмешек и критики, Кирилл стоял во главе почти невозможной духовной революции. Но к тому времени, как он скончался, все изменилось.

В этой ясной биографии Даниэль Фаноус прослеживает жизнь Кирилла с детства, опираясь на сотни писем и ранее не виденных источников, подробно описывая необычный метод церковной реформы Кирилла, который неизменно говорит о неопределенностях нынешней эпохи.Это история Кирилла VI, весьма неожиданного патриарха, безмолвного городского затворника.

Православная молитвенная жизнь: Внутренний путь о. Мэтью Бедный

Глубокая книга по православной молитве. Уходит корнями в писания отцов церкви.

Святые, испытывающие силу молитвы, говорят, что она дает им крылья для полета: крылья восторга от близости с Иисусом Христом и освобождение от бремени греховной совести. Поглощенный благодатью Святого Духа, человек в молитве переживает смерть для греха, воскресение в Духе и мистическое вознесение к Отцу.Видимое касается Невидимого, и радость поднимается в человеческом сердце.

Православная классика

Православный путь епископа Каллистоса Вар

Сотрите то, что я сказал выше. ЭТО должно быть обязательно прочитано каждым православным христианином.

Эта книга представляет собой общий обзор доктрины, богослужения и жизни православных христиан, сделанный автором ставшей уже классической «Православной церкви». Это поднимает основные вопросы богословия: Бог скрыт, но явлен; проблема со злом; природа спасения; значение веры; молитва; смерть и то, что лежит за ее пределами.Тем самым он помогает восполнить потребность в современном православном катехизисе. Тем не менее, эта книга — не просто руководство, а хранилище информации как сухой прах. На протяжении всей книги епископ Каллистос Вар показывает значение православного учения для жизни каждого христианина. Доктринальные вопросы рассматриваются не как абстрактные положения для богословских дебатов, а как влияющие на всю жизнь. Выступление епископа Каллиста сопровождается множеством текстов, составленных богословами и духовными писателями всех возрастов.Они тоже открывают Православие не только как систему верований, обычаев и обычаев, но и как Путь.

Житие святого Антония по св. Афанасию

Жизнь аввы Антония. Изменяет жизнь. Не мой любимый перевод, но это один из немногих в форме электронных книг!

Классическая, захватывающая и почти сказочная жизнь святого Антония Пустынного, отца монашества как Востока, так и Запада, записанная его другом святым Афанасием. Наполненный чудесами, мудростью и откровениями.Святой Антоний показал, что повсюду рои дьяволов, но они бессильны причинить нам вред, когда мы используем святое имя Иисуса и причастия, чтобы отразить их. Трогать сердце каждого читателя!

О воплощении святого Афанасия

Перспектива и изменение жизни. Не торопитесь с этим, не торопитесь!

О воплощении, новый перевод и введение Джона Бера, предисловие К.С.Льюиса

По любым стандартам это классика христианского богословия.Составленный святым Афанасием в четвертом веке, он с простотой излагает теологическое видение, отстаивавшееся на соборах в Никее и Константинополе: Сам Сын Божий стал «полностью человеком, чтобы мы могли стать богами». Его влияние на всю христианскую теологию с тех пор, Востока и Запада, обеспечило ему место в качестве одной из немногих книг, которые «необходимо прочитать» всем, кто хочет узнать больше о христианской вере.

Духовный мир Исаака Сирийца Мет. Иларион Алфеев

Отличное вступление к великому святому.Есть комментарии между его высказываниями, которые помогают, когда впервые начинают читать отцов.

Исаак Сирин, также называемый Исааком Ниневитским, жил и писал во время «золотого века сирийской христианской литературы» в седьмом веке. Отделенная языком и политикой от церквей Римской империи и заклейменная как «несторианская», Церковь Востока произвела изолированно богатую богословскую литературу, которая только сейчас становится известна посторонним. Тем не менее, на протяжении веков и во всех частях христианского мира работы Исаака читали и рекомендовали как безусловно ортодоксальные.

Пятьдесят духовных проповедей святого Макария Египетского

50 глубоких проповедей святого Макария. Книга, к которой вы будете часто возвращаться.

Имя Макарий (= «Благословенный») было распространено среди христиан четвертого и последующих веков, особенно в Египте. Два человека с таким именем выделяются как гиганты-близнецы аскетической жизни той эпохи и страны. Они отличаются друг от друга как Макарий Египетский и Макарий Александрийский.«Египтянин» означает принадлежащий к древней расе Египта — «копт»; александриец означает того, кто принадлежал к греческой колонии, основанной в этом городе. Эти двое были друзьями и почти современниками, хотя александриец был несколько моложе. Египетский Макарий родился около 300 года.

Молитвы и благословения | Свято-Николаевская Русская Православная Церковь

В течение года мы читаем множество прекрасных молитв и благословений, некоторые из которых представлены здесь для наставления и назидания наших прихожан и друзей.Выбор будет время от времени добавляться.

О Господь Иисус Христос, Бог наш, прими нашу горячую мольбу и благослови добрые намерения и дела рабов Твоих, дабы они могли начать благоприятно и могли беспрепятственно завершить их к Твоей славе. Помогай труженикам и направляй работу их рук, и сделай так, чтобы она быстро завершилась силой Твоего Пресвятого Духа, ибо Твое милосердие и спасет нас, Боже наш, и для всех. Тебя возносим славу вместе с Твоим Безначальным Отцом и Твоим Пресвятым, Добрым и Животворящим Духом ныне и во веки веков и во веки веков.Аминь.

The Great Book of Needs , Volume IV (Южный Ханаан, Пенсильвания: St Tikhon’s Seminary Press, 1999), стр. 289

О Господь Иисус Христос, Спаситель наш, воспеваемый херувимами и прославленный серафимами: Взгляни милостиво взирая на эти книги Псалмов и Божественного служения, которые слуги Твои приносят во славу Твоего Святого Имени. в Твоей Святой Церкви.Благослови их Твоим небесным благословением и освяти их кроплением этой Святой Водой, и сделай их полезными для пения и чтения в Твою хвалу и для нашей мольбы. Сам Ты, о Всемогущий Господь, через святые слова гимнов и чтение обращайся к сердцам тех, кто почитает их и слушает их в этих книгах, чтобы они с сожалением приносили свои молитвы Тебе и всегда прославляй Твое Святейшее и славное Имя вместе с Отцом и Святейшим Духом, ныне и во веки веков, во веки веков.Аминь.

The Great Book of Needs , Volume II (Южный Ханаан, Пенсильвания: St Tikhon’s Seminary Press, 1999), стр. 288

Артос — это большая округлая буханка хлеба с символами, изображающими или обозначающими Воскресение Христа. Он символизирует физическое присутствие воскресшего Христа, Хлеба жизни, среди Его учеников. Его обычно освящают на Божественной литургии в Пасхальное воскресенье, а также разносят и разносят на Божественной литургии в Светлую субботу или в Фомиевское воскресенье.

Молитва на благословение Артоса в святое воскресенье Пасхи

О Боже Всемогущий и Господь Вседержитель, Который через раба Твоего Моисея во время Исхода Израиля из Египта и освобождения народа Твоего из горького рабства фараона повелел заколоть агнца, прообраз Агнца, Который, за наши дела, по Его собственной воле, был убит на Кресте и взял на Себя грехи всего мира, Сын Твой возлюбленный, Господь наш Иисус Христос: Ты и теперь, смиренно молим Тебя, посмотри на это хлеб, и благословляйте и освящайте его.Ибо мы, рабы Твои, в честь и славу и в ознаменование славного Воскресения Сына Твоего, Господа нашего Иисуса Христа, через Которого мы также получили свободу и освобождение от вечного рабства врага и неразрывных уз ада. Принеси сие пред Твоим величеством в этот необычайно светлый, славнейший и спасительный день Пасхи. И считай достойным того, что мы, приносящие это, и те, кто поцелуют это и попробуют это, стать причастниками Твоего небесного благословения; и могуществом Твоим прогнать от нас всякую болезнь и немощь, даруй всем здоровье.Ибо Ты источник благословений и Дарователь исцелений, и Тебе мы возносим славу: Беспредельному Отцу вместе с Твоим единородным Сыном и Твоим Пресвятым, Добрым и Животворящим Духом. , ныне и во веки веков и во веки веков. Аминь.

The Great Book of Needs , Volume II (Южный Ханаан, Пенсильвания: St Tikhon’s Seminary Press, 1999, стр. 338

)

Молитва при разрушении Артоса в субботу светлой седмицы

Господи Иисусе Христе, Бог наш, Хлеб Ангельский, Хлеб жизни вечной, Сошедший с Небес и питавший нас в эти светлые дни духовной пищей Твоих божественных благ, ради Твоего спасительного Воскресения на земле. День третий: Посмотри и ныне вниз, мы смиренно молим Тебя в наших молитвах и благодарностях; и так же, как Ты благословил пять хлебов в пустыне, благослови Ты теперь этот хлеб, чтобы все, кто вкусил его, были достойны телесного и духовного здоровья и благословения через благодать и сострадание Твоей любви к человечеству.Ибо Ты — наше освящение, и Тебе мы возносим славу вместе с Твоим Безначальным Отцом и Твоим Всесвятым, Добрым и Животворящим Духом, ныне и во веки веков, во веки веков. Аминь.

The Great Book of Needs , Volume II (Южный Ханаан, Пенсильвания: St Tikhon’s Seminary Press, 1999, стр. 340

)

О Учитель, Господь Бог наш, Который услышал Илию Фесвитянина из-за его ревности по Тебе, и на время повелел, чтобы дождь не был послан на землю, и снова по его молитве принес ему плод. несущий дождь: Ты Сам, Владыка всего, Кого умоляешь, из глубокого сострадания Твоего даруй обильный дождь наследству Твоему; и, не обращая внимания на наши грехи, Ты ниспослал дожди Твои на всякое место, умоляя и молясь об этом.Возрадуйся лице земли, если Твои бедные люди и младенцы, и животные, и все прочие, ибо они уповают на Тебя, чтобы Ты напоил их в свое время. Ибо Ты Бог наш, Бог, проявляющий милосердие и спасающий, и Тебе мы возносим славу Отцу и Сыну и Святому Духу ныне и во веки веков и во веки веков. Аминь.

The Great Book of Needs , Volume IV (Южный Ханаан, Пенсильвания: St Tikhon’s Seminary Press, 1999), стр. 50

О Господь Иисус Христос, Который не может вместить милосердия и Чьи щедрости невыразимы; Которые дивны в славе и Кто творит чудеса, Кто действием Святого Духа однажды благословил Израиль и накормил их медом из скалы: Как Тот же Господь, взгляни теперь сверху на эту Свою работу и с Твоим небесным благословением благословите и освятите эти соты и мед, который из них выходит.Даруй ему действие благословения, превосходящего всякое совершенство, чтобы все вкушающие его, принимающие и съедающие его, обрели хорошее здоровье и благодаря этой пище были насыщены и наполнены всеми благами. Ибо Ты — Тот, Кто дарует все добро, и Тебе мы воздаем славу вместе с Твоим Безначальным Отцом и Твоим Пресвятым, Добрым и Животворящим Духом, ныне, во веки веков и во веки веков. Аминь.

The Abridged Book of Needs (Южный Ханаан, Пенсильвания: издательство Stikhon’s Seminary Press)

Господи Боже наш, сидящий на херувимах! Кто подтвердил силу Сына Твоего, Господа нашего Иисуса Христа, дабы Он мог спасти мир через Свой Крест, Погребение и Воскресение: смерти взяли в качестве символов Воскресения ветви дерева и пальмовые ветви, что означает Воскресение).Сам Ты, о Владыка, храни и храни и нас, которые, следуя их примеру в этот предпраздничный день, несут в своих руках пальмы и ветви. Как Ты поступил с теми людьми и детьми, которые [восклицали] «Осанна» Тебе, спаси и нас, чтобы в гимнах и духовных песнях мы удостоились достижения животворящего воскресения в третий день: во Христе Иисусе, Господе нашем , которым Ты благословлен вместе с Твоим Пресвятым, Добрым и Животворящим Духом, ныне и во веки веков, во веки веков.Аминь.

The Great Book of Needs , Volume II (Южный Ханаан, Пенсильвания: St Tikhon’s Seminary Press, 1999), стр. 308

О Господь Иисус Христос, Бог наш, благословивший пять хлебов и удовлетворивший пять тысяч: Сам благослови и эти хлеба, вата, вина и масла; и умножь их в этом городе и во всем мире Твоем; и освящайте верных, которые вкушают их.Ибо Ты благословляешь и освящаешь все, о Христос, Бог наш, и Тебе мы возносим славу вместе с Твоим изначальным Отцом и Твоим Всесвятым, добрым и животворящим Духом, ныне и во веки веков, и на веки веков. Аминь.

Служебная книга духовенства: Всенощное бдение (Рассафор-монах Лоуренс, 2002), стр. 138

Виноград и другие фрукты обычно благословляют 19 августа (6 августа по юлианскому календарю), в Великий праздник Преображения Господня.В ряде приходов Австралийско-Новозеландской епархии Русской Православной Церкви Заграницей фрукты теперь также освящаются 15 февраля (2 февраля по юлианскому календарю), в Великий праздник Сретения Господня. Эта последняя практика отражает жизнь в южном полушарии, где февраль, а не август, приходится на конец лета и, следовательно, на пик сезона винограда.

Молитва при вкушении винограда в шестой день августа

Благослови, Господи, этот новый плод виноградной лозы, который через умеренную погоду, из-за проливных дождей и времен затишья достиг созревания в этот час по Твоему благоволению.Пусть наше участие в этом рождении виноградной лозы будет для радости и принесения дара Тебе для очищения грехов через святое и святое Тело Твоего Христа, которым Ты благословлен вместе со Святейшим Твоим, добрый и животворный Дух, ныне, во веки веков и во веки веков. Аминь.

Молитва за приносящих первые плоды

О Учитель, Господь Бог наш, Который повелевает каждому принести Тебе в жертву твои собственные, согласно их намерениям, давая взамен Твои вечные блага, и Который благосклонно принял предложение вдовы, которое было по ее мнению способность: теперь также прими эти вещи, предложенные Твоими слугами [здесь присутствующими], считая их достойными накопить то же самое в Твоей вечной сокровищнице.И даруй им обильный урожай вечных благ Твоих вместе со всем, что им полезно. Ибо благословенно имя Твое и славно Царство Твое: Отца и Сына и Святого Духа ныне и во веки веков. Аминь.

Небольшая книга потребностей (Южный Ханаан, Пенсильвания: Stikhon’s Seminary Press, 2002), страницы 143-144

Амвон (или «амвон», по-русски) — это площадка, расположенная непосредственно перед Царскими вратами, где духовенство стоит для чтения литаний, чтения Евангелия и проповеди.Это заключительная молитва Божественной литургии, совершаемая священником среди верующих. В русской православной традиции после этой молитвы обычно совершаются благословения и короткие заступнические службы.

О Господь, Который благословляет благословляющих Тебя и освящает уповавших на Тебя: Спаси народ Твой и благослови наследие Твое; сохраняй полноту Церкви Твоей, освящай любящих красоту дома Твоего; прославляй их Божественной силой Твоей и не оставляй нам надежды на Тебя.Даруй мир Твоему миру, Твоим церквям, священникам и всему народу Твоему. Ибо всякий добрый дар и всякий совершенный дар исходит свыше и нисходит от Тебя, Отец светов, и к Тебе возносим славу, благодарение и поклонение: Отцу, и Сыну, и Святому Духу. , ныне и во веки веков и во веки веков. Аминь.

Сервисная книжка: Божественная литургия св. Иоанна Златоуста (Рассафор-преподобный Лаврентий, 1999), стр. 126-127

Богоматерь через свою икону Несгоревшая Купина считается защитницей домов от огня.

О Пресвятая и Пречистая Матерь милейшего Господа нашего Иисуса Христа! Мы приближаемся и преклоняемся в поклонении Тебе перед Твоей драгоценнейшей иконой, через которую ты сотворил чудесные и величайшие чудеса; как ты спасаешь наши жилища от огня и ударов грома, ты исцеляешь наши немощи и Ты исполняешь все наши мольбы в доброте. Итак, мы смиренно молим Тебя, о всемогущий Защитник нашей расы; удостои нас, немощных и грешных, своим материнским пристрастием и заботой о добре.Спаси и защити, о Госпожа, под прибежищем Твоей милости наш православный народ, святая Церковь [ Ноябрь 2019: Северное побережье Нового Южного Уэльса и многие другие места на этой земле, где пылают жестокие пожары], все наших православных земель и всех нас, кто приходит, падая пред Тобою в вере и любви, со слезами умоляя о твоем заступничестве. Да, о милосердная Госпожа, смилуйся над нами, пораженными множеством грехов и не обладающими дерзновением перед Господом Христом; умолять Его о доброте и прощении; ибо так мы помещаем тебя перед Ним для мольбы, Который есть Его Мать во плоти.Итак, пусть ты, О Милостивый, протяни перед Ним руки, принимающие Бога, и будь защитником для нас перед Его милосердием; умоляя о прощении за наши преступления, мирной жизни в благочестии, христианском стремлении к добру и доброму ответу на Его ужасный суд. В час грозного посещения Бога, когда наши дома будут сожжены огнем или мы будем напуганы ударами молнии, явись нам в Своей милосердной защите и суверенной помощи; что, будучи спасенными твоими всемогущими молитвами к Господу, мы можем избежать временного осуждения Бога здесь и занять пастбище там в вечном блаженстве Рая; и со всеми Святыми мы будем петь самое драгоценное и величественное Имя Достопочтенной Троицы: Отца, Сына и Святого Духа; и о твоей великой доброте к нам; ныне и во веки веков и во веки веков.Аминь.

Источник: https://www.dowoca.org/files/music/akathist_socal_1007.pdf. По состоянию на 10 ноября 2019 г.

О Боже Всемогущий и щедрый Даритель благ, Который обильно изливает все благословения, мы горячо умоляем Тебя и молим Тебя: Излей на нас богатство Твоих благословений и силою Духа Святого будь доволен благослови и освяти сии облачения, созданные для Твоей чести, и милостиво даруй благодать освящения Твоих Святых Служб всем, кто будет их носить, дабы они явились пред Твоим присутствием святыми, непорочными и невинными и были признаны достойными Твоей милосердной помощи. .Ибо Ты Царь мира и Спаситель наших душ, и Тебе мы возносим славу Отцу и Сыну и Святому Духу ныне и во веки веков и во веки веков. Аминь.

The Great Book of Needs , Volume II (Южный Ханаан, Пенсильвания: St Tikhon’s Seminary Press, 1999), стр. 284

О Учитель, Господь Вседержитель, Отец Господа нашего Иисуса Христа, желающий, чтобы все люди спаслись и пришли к познанию истины; Который не желает смерти грешнику, но хочет, чтобы он отвернулся от своего пути и остался жив: мы молим Тебя и умоляем Тебя: освободи душу раба Твоего [ имя ] от всяких уз и освободи его от всякого проклятия ; прости ему все его беззакония, начиная с его юности, известные или неизвестные, словом или делом, которые он искренне исповедал, или которые из забвения или стыда он скрыл.Ибо Ты развязываешь скованных и поправляешь сокрушенных, Ты надежда безнадежных, Кто может простить грехи всякого, кто надеется на Тебя. Да, о Господь, любящий человечество, дай повелеть, чтобы он был освобожден от плотских и греховных уз и принял с миром душу этого раба Твоего [ имя ], дав ему покоя в вечных обителях с Твоими Святые, благодатью Твоего Единородного Сына, Господа нашего и Бога и Спасителя Иисуса Христа, которым Ты благословлен, вместе с Твоим Святейшим, добрым и животворящим Духом, ныне и во веки веков.Аминь.

Небольшая книга потребностей (Южный Ханаан, Пенсильвания: Stikhon’s Seminary Press, 2012), стр. 73

О Господь Бог, Отец Вседержитель, Который повелел Моисею, рабу Твоему и законодателю на горе Синай приготовить различные украшения, покрывала и прекрасные облачения для использования в служении скинии откровения и в законном святилище Твоем: Ты и теперь твори, мы горячо умоляем Тебя, так как Ты тогда с состраданием принял это и освятил их рукой Аарона, милосердно принял это через Твоего Святого Духа, через меня, грешника, [и] благословил, очистил и освятил их, и сделай их достойными покрыть и обернуть эту Твою Священную Таблицу и Таблицу Приношения Твоему Возлюбленному Сыну, Господу нашему Иисусу Христу.Ибо каждый хороший подарок и каждый совершенный подарок нисходит от Тебя Всевышнего. И возносим Тебе славу вместе с Твоим Единородным Сыном и Твоим Пресвятым, Добрым и животворным Духом, ныне и во веки веков. Аминь.

The Great Book of Needs , Volume II (Южный Ханаан, Пенсильвания: St Tikhon’s Seminary Press, 1999), стр. 253

О Господь Вседержитель, Бог отцов наших: Ты издавна повелел в Ветхом Завете сделать подобие херувимов из дерева и золота и работы ткачей в Шатре свидетельства; и ныне Ты не отвергаешь, но принимаешь образы и образы Твоих любимцев, Святых, дабы верные слуги Твои, глядя на них, могли прославить Тебя, прославившегося в них, ревностно стремясь в жизни и поступках подражать им, и через них быть достойными быть вместилищами Твоей Милости и Царства.Посмотри сейчас, мы молим Тебя, на эти иконы, изображенные и написанные в честь и память Твоих Святых [имен], и через Твоё небесное благословение благослови и освяти их, и всех почитающих их, поклоняющихся Тебе и молящихся Тебе прежде их, призывающих Святых [имена] молиться Тебе; а что касается слуг и друзей Твоих, слушай милосердно и будь милостивым и щедрым Дарователем, избавляющим их от всех болезней, как духовных, так и телесных, даруя желающим Твою благодать и любящую доброту через молитвы Твоих Святых. [имена].Ибо Ты — Источник Освящения и Податель добра, и Тебе мы возносим славу вместе с Твоим Единородным Сыном и Твоим Пресвятым, Добрым и Животворящим Духом, ныне и во веки веков, и во веки веков. возрастов. Аминь.

The Great Book of Needs , Volume II (Южный Ханаан, Пенсильвания: St Tikhon’s Seminary Press, 1999), стр. 226

О Господь Вседержитель, Бог наших отцов, прославленный и почитаемый в Святой Троице, Кого ни разум не может постичь, ни слова не могут выразить, Кого никто из людей никогда не видел, как мы узнали из Священного Писания, таким образом мы верим и, таким образом, исповедуем Тебя, Бога Отца безначального, и Твоего Сына, единого по сути, восседающего на престоле с Твоим Духом.Ты, Кто в Ветхом Законе явил Себя Патриарху Твоему Аврааму в образе трех Ангелов, и в последние дни после Воплощения Единородного Сына Божьего, Господа нашего Иисуса Христа, от Вечной Девы Марии, в крещении Иоанном на Иордане, в поистине ярком Преображении на Фаворе, в славнейшем Вознесении на Елеонии явился нам образ Пресвятой Троицы; Ты наставлял нас также чтить чудотворный Нерукотворный Образ Господа нашего Иисуса Христа, изображенный на полотенце и посланный Авгару, князю Эдессы, который исцелил его и многих других больных с ранами от болезней; Который не отверг, но принял также образы и изображения Твоих святых святых: Взгляни теперь и на эти иконы, которые твои рабы вылепили в честь и славу Тебя, Единого в Троице, Бога Святого и Славного, и Тоне Единородный Сын, Господь наш Иисус Христос, Его Пречистая и воистину благословенная Мать, наша Владыка Пресвятая Богородица и Вечная Дева Мария, и в память Святых Твоих [ имен ], и благослови их и освяти их и даруй им исцеляющую силу, чтобы они могли прогнать все сети дьявола, чтобы они могли услышать молитвы всех, усердно молящихся перед ними, чтобы они могли низвести Твою милость, любящую человечество, и эту они могут получить благодать.Ибо Ты — наше освящение, и Тебе мы возносим славу Отцу и Сыну и Святому Духу ныне и во веки веков и во веки веков. Аминь.

The Great Book of Needs , Volume II (Южный Ханаан, Пенсильвания: St Tikhon’s Seminary Press, 1999), стр. 231

В 1902 году Священный Правительственный Синод Русской Православной Церкви утвердил «Орден молитвенного гимна об обращении заблудших», который должен исполняться в монастырях и приходских церквях в первое воскресенье Великого поста.Его также можно использовать перед началом работы среди раскольников и сектантов с целью примирения их с Православием, а также в начале миссионерских конференций и других подобных мероприятий. Следующая молитва взята из полного приказа, переведенного чтецом Исакком (монахом Иосифом) Ламбертсеном и опубликованным издательством Saint John Kronstadt Press.

О Бог Всевышний, Мастер и Создатель всего творения, Наполнивший все величием Твоим и поддерживающий все силой Твоей! Тебе, наш самый щедрый Господь, мы приносим благодарение, хотя мы и недостойны, ибо Ты не отвратишься от нас из-за наших беззаконий, но даже противодействует нам в Твоих соболезнованиях.Ты послал только Себя. родил Сына для нашего избавления и явил Твою неизмеримую конфронтацию с человеческой расой в том, что Ты горячо желаешь и ожидаешь, чтобы мы обратились к Тебе и спастись. Ты, принимая во внимание слабость нашей природы, укрепляешь нас всемогущей силой Твоего Святого Духа, утешаешь нас спасительной верой и совершенной надеждой в вечных благословениях и, ведя избранных Твоих на небесный Сион, Ты делаешь храни нас, как зеницу ока.Признаемся Твой вкус и несравненную любовь к человечеству и Твою любящую доброту, Господи. Но, видя многочисленные спотыкающиеся блоки, мы горячо умоляем Тебя, о Боже добрый: Взгляни на Твою Церковь и смотри, как, хотя мы с радостью приняли Твоё Евангелие спасения, но тернии тщеславия и страстей позволяют ему приносить лишь маленькие плоды в одни места и никаких фруктов на других; и с ростом беззаконий, одни противостоят истине Твоего Евангелия ересями, другие скизмом, отпадают от Твоего достоинства, отбрасывают Твою милость и подчиняются суду Твоего всесвятого слова.О всемогущий и всемогущий Господь, Который до конца не разгневан: будь милосерден, Церковь Твоя благословляет Тебя, выступая заступником перед Тобой Иисуса Христа, Создателя и Послушника нашего спасения. Будьте милосердны к нам; укрепи нас в светлой Вере Твоей силой и Твоим божественным светом озари духовные очи тех, кто в ужасе, чтобы они могли прийти к пониманию Твоей Истины; смягчите ожесточение их сердец и откройте их уши, чтобы они познали голос Твой и обратились к Тебе, нашему Спасителю.О Господь, исправь их разделение и их жизнь, которая не согласуется с христианским благочестием; побуди всех жить святой и непорочной жизнью, и таким образом дать спасительную Веру прочный корень и сделать так, чтобы она приносила плод в наших сердцах. Не отврати от нас лика Твой, Господи; дай нам радость спасения Твоего; передавай святое рвение пастырям Церкви Твоей и приправляй их заботу о спасении и обращении заблуждающихся духом Евангелия: чтобы, руководствуясь таким образом, мы все могли достичь того места, где совершается вера, исполняется надежда. и истинная любовь, и там, с хорами чистейшего воинства небесного, да прославим мы Тебя, Господа нашего: Отца, и Сына, и Святого Духа, во веки веков.Аминь.

О Господь Иисус Христос, Истинный Свет, просвещающий каждого человека, приходящего в мир: Излей благословение Твоё на эти свечи и освяти их светом Твоей благодати. И будь доволен, Милосердный, что, как эти огни, зажженные видимым огнем, рассеивают тьму ночи, так пусть наши сердца, зажженные невидимым огнем и озаренные яркостью Святого Духа, изгонят слепоту каждого человека. грех, чтобы, очищая наши духовные очи, мы могли видеть то, что угодно Тебе и необходимо для нашего спасения; и что, одержав победу над темными силами этого мира, мы можем считаться достойными достичь вечного Света.Ибо Ты наш Спаситель, и Тебе мы возносим славу вместе с Твоим Безначальным Отцом и Твоим Пресвятым, Добрым и Животворящим Духом, ныне и во веки веков, во веки веков. Аминь.

The Great Book of Needs , Volume II (Южный Ханаан, Пенсильвания: St Tikhon’s Seminary Press, 1999), страницы 300-301

Путь паломника: Путь русского православного отшельника — Статьи

Путь странника : Путь русского православного отшельника

R

читателей Путь странника быстро открывают для себя два уровня
повествование в
эта простая и непритязательная религиозная классика девятнадцатого века.Первый уровень
представляет собой сердечное извинение за безмолвную молитву в православных христианах.
традиции, а именно «непрестанной» молитвы или так называемой Иисусовой молитвы. Цитируется
как авторитет для Иисусовой молитвы — Philokalia , литературный
собрание сочинений грекоязычных отцов церкви, поддерживающих
традиция исихазма . И все же «Путь паломника» не преследует теологические цели.
аргумент. В нем очень практично совет: просто начать
молиться.

Но если бы этот уровень представления был единственным, Путь странника
не представлял бы интереса больше, чем классика духовности. В
второй уровень повествования, который лежит в основе всего произведения и, возможно, является
главная причина простоты и привлекательности работы — буквальное, но тонкое
представление жизни отшельника. Рассказчик — одинокий и странник
называя себя паломником. Пример странствующего отшельника представлен как
образцовая жизнь для тех, кто действительно будет вести духовную жизнь.

Взаимодействие этих двух уровней презентации, всегда перекрывающихся и
одновременно, делает книгу The Way of a Pilgrim замечательной: простой, поучительной и
универсального духовного обращения.

Происхождение книги неясно, как отмечает комментатор Томас Хопко:

Происхождение этой маленькой духовной классики во многом остается загадкой. Ни один. Никто
точно знает, является ли это буквально правдой, написанной рассказчиком, или
рассказ от первого лица о конкретном паломнике (или, возможно, основанный на
несколько), или даже чудесное творческое произведение духовной фантастики, предназначенное для
пропагандировать определенное понимание практики православных христиан
веры и сердечной молитвы, особенно Иисусовой молитвы.

Рукопись впервые появляется в монастыре на горе Афон в конце
девятнадцатый век. Эта копия рукописи содержала отдельный постскриптум или
продолжение. Постскриптум часто добавляется к некоторым редакциям и переводам под
title Паломник продолжает свой путь или что-то подобное. Продолжение включает в себя монаха Афона в качестве персонажа.
— часто литературный прием, раскрывающий авторство. Как будет показано позже,
оригинал, возможно, был сохранен монахом с горы Афон, который затем добавил продолжение.

Другая традиция добавляет, что Путь странника был составлен в 1859 году (Крымская война
упоминается в тексте). Знаменитый старец Амвросий Оптинский рассказал
Корреспондент, что один крестьянин однажды посетил поздний старец Макарий. В
крестьянин был настолько продвинут в духовной жизни, что Макарий был ошарашен.
на то, что ему сказать, и просто повторил: «Будь смиренным, будь скромным». Этот
свидетельство соответствует стилю повествования, и в продолжении упоминается
starets
Амвросий — еще один ключ к разгадке вероятности того, что Mt.Афонская копия
является подлинным, а продолжение было добавлено позже.

Путь странника

Путь паломника рассказывается от первого лица, но рассказчик
рассказывает о себе очень мало — даже своего имени. Паломник — это
универсальный обыватель, и, как рассказчик Пирса, Пахарь находится на паломничестве
путешествие без реального пункта назначения на земле, путешествие паломника, в котором «путь»
это само по себе все дело.

Книга разделена на четыре раздела или главы, в которых рассказчик
рассказывает о своих путешествиях и переживаниях.

Продолжение добавляет три
больше разделов, равных по длине оригиналу, но представленных в более стилизованном виде
настройка разговоров. Комплексные презентации последней работы сделаны
паломник, старец , схимник (последние двое были монахами, продвигавшимися в
духовная практика), отшельник и профессор. Эта последняя работа в основном
богословская экспозиция, лишенная очарования и непосредственности Путь
Пилигрим
.

Кого не поразят первые слова книги «Путь странника», ?

По благодати Божией я христианин, по своим поступкам великий грешник, и
назвав бездомного странника самого скромного происхождения, который бродит с места на место
место. Мои мирские блага — это рюкзак, в нем немного подсушенного хлеба и Библия.
в нагрудном кармане. И все.

Автор сначала представляет физические обстоятельства своей жизни перед любым
теоретизирование.Он уже оценил материальный мир и не нуждается в нем или
вписываются в него в любом общепринятом смысле. Наблюдатели двадцать первого века будут
презирать его привычки и внешний вид, но его современники признали бы
святой человек на грани безумия и святости, ибо даже рассказчик
сам расскажет нам о бездомных по пути, кто воры, преступники,
пьяницы и безумцы.

Но нигде в повествовании паломника мы не чувствуем, что он не полностью
сознавая себя и свои обстоятельства.Он предлагает нам узнать, как
общество сформировало каждого, с кем он встречается, но это только духовность, а не
общество может их выкупить.

Паломник вспоминает, как он слышал в послании призыв «молиться
непрестанно «. Он намеревался узнать, как, своего рода Диоген, ищущий
кто-то
поделитесь своим мнением об этом увещевании.

«Я долго бродил по многим местам», — рассказывает он.
нас, пока он не обнаружил старец , который посоветовал ему прочитать
Филокалия
, чтобы научиться непрестанно молиться.Позже паломник
будет иметь возможность упомянуть самых влиятельных писателей этого сборника: Св. Симеона Нового
Богослов, святитель Григорий Синайский, Каллист, Игнатий, Иоанн Карпатский, Григорий
Фессалоникийский, Иннокентий, Петр Дамаскин, Никита Стетат, Никифор
Преподобный Григорий Палама, Иоанн Климатик. Но изначально это простой
совет старца , который падает живым откровением для его ушей.

Сядь в тишине. Опустите голову, закройте глаза, нежно выдохните,
и представьте, что вы смотрите в собственное сердце.Неси свой разум, то есть свой
мысли, от головы к сердцу. На выдохе скажите: «Господь Иисус
Господи, смилуйся надо мной ». Скажи это мягко, шевеля губами, или просто произнеси это вслух.
ваш ум. Постарайтесь отбросить все остальные мысли. Успокойтесь, проявите терпение и повторите
процесс очень часто.

И все. Сначала паломник повторял молитву 6000 раз в день,
а по совету
старца , через несколько недель увеличилось до 12000. Вскоре, как
старец , паломник нашел молитву на устах и ​​в
его разум каждый час бодрствования, такой же спонтанный и легкий, как само его дыхание.

(неудивительно, что историк религии Хьюстон Смит назвал Иисусовой молитвой
«христианская мантра», хотя некоторые христиане обижаются, как будто молитва
приравнивается к оберегу или талисману, что, конечно, не мантра.)

Паломник устроился работать на ферму, недалеко от старец , но старец умерли.
К лету работы на ферме закончились, и паломник решает двинуться дальше. «Я
долго скитался по разным районам », — пишет он, но в итоге
решил поехать в Сибирь, потому что там «я должен путешествовать в большей тишине.«

Я стал больше гулять по ночам и решил проводить дни, читая Philokalia , сидя под деревом в лесу. … Когда я приехал в деревню
Я попросил только мешок сушеного хлеба и горсть соли. Я наполнил свою кору
сосуд с водой и вскоре отправился еще на шестьдесят миль или около того.

Паломник повторяет более одного раза:

Иногда я проводил почти весь день, сидя под деревьями и внимательно
читая книгу Philokalia , из которой я получил удивительное количество знаний.[Из Филокалии он узнал, что] истинная молитва поклоняется Духу, [что]
Царство Божие внутри нас.

Паломнику Иисусова молитва открыла «внутреннюю тайну сердца» и
«знание речи всех существ». Мы чувствуем, что пока
Филокалия научила его механике молитвы и предоставила богословские
рамки, именно жизнь странствующего отшельника принесла паломнику
физическое спокойствие и независимость разума и сердца, чтобы стать
восприимчив к высшей духовности.Паломник цитирует евангельский отрывок о птицах
воздух и полевые лилии, полностью отождествляя себя с ними
зависит от Бога, так что все, что происходит, не может отделить его от Бога.

Типичный совет паломника тем, кого он встречает в своем путешествии, — это
отрывок, подобный следующему, где паломник остается на некоторое время с благочестивым
семья:

Вам следует прочитать книгу под названием Philokalia . Там вы найдете полный и
полное изучение того, как достичь духовной молитвы Иисуса в уме и
сердце и вкус его сладких плодов.

Этот опыт был одним из самых приятных. Пребывание было вызвано
дети семьи увидели паломника на дороге и поманили его
с призывом: «Милая маленькая нищенка, иди к маме. Она любит нищих».
Паломник возражает, говоря, что он не нищий, а прохожий. Тогда дети
Спроси «что
у него в сумке. Паломник говорит им хлеб, который ест по дороге. К тому времени
мать детей появилась и настаивает на том, чтобы паломник был их
гость.Целую неделю он ест с ними за столом и наслаждается долгими беседами с ними.
ее муж.

Но паломнику не всегда так везло. Среди трудностей он
опытными были двое, которые могли случиться с бездомным странником и отшельником в России.
в это время. Однажды он
встретил волка, который напал на него, но отвернулся, когда он ударил
волк с четками.

В другом случае паломник советует молодому
женщина, которая собирается выйти замуж и пытается сбежать из своего будущего
муж и его друзья.Женщина догоняет паломника на дороге, и
хотя паломник вежливо советует ей смириться со своей судьбой, но помолиться, ибо он
ничего не могут сделать, за ними подъезжает группа жениха и обвиняет
паломник, пытающийся соблазнить женщину и спровоцировать ее побег. Паломник в тюрьме
ночью, освобожден на следующее утро местным судьей после предъявления обвинения
уволен, но его пороли, прежде чем отпустить. Тем не менее, паломник не ропщет, а
истолковывает весь инцидент как урок от Бога.

В этом месте повествования паломник рассказывает немного о своей жизни.
Его родители умерли в детстве, и его воспитывал дедушка.
вместе со старшим братом. Старший брат был «сумасшедшим», который толкнул
младший брат с высоты, когда последнему было всего семь лет,
повредить левую руку ребенка и сделать его непригодным для серьезного физического труда.

Брат с возрастом только ухудшился. Он стал легкомысленным алкоголиком.

Когда паломник достиг совершеннолетия, дед нашел ему жену, но был
не в состоянии успокоить жестокого и ревнивого старшего брата.Паломник нежно
любил свою жену. Почувствовав приближающийся конец, дед завещал
дом паре и тысячу рублей, потом скончались. Старший брат
был в ярости и в пьяной ярости однажды ночью сжег дом, оставив
пара без гроша. Они добывали пропитание, которое ухудшалось из-за того, что паломник
невозможность обеспечить себе работу из-за больной руки. Он читал ей, пока она шила
одежду за небольшие деньги. Жена умерла от лихорадки. Паломник оказался
одинокий и обнищавший.

С того времени, последние тринадцать лет, я скитался с места на
место. Я объехал много церквей и монастырей, но теперь берусь
бродить по степям и полям.

Он приехал из Сибири, по его словам, в Киев, а теперь решил поехать в
Одесса и отправляемся в Иерусалим. Он заключает, что это достойно паломника.
особенно в его тридцать третьем году жизни.

Я не знаю, удостоится ли Бог отпустить меня в Иерусалим.Если это будет
Его воля, когда придет время, мои греховные кости могут быть похоронены там.

И так заканчивается Путь странника . На последней странице говорит паломник
старцу , рассказывающему о своих последних приключениях и желании отправиться в Иерусалим.
Но, признает он,

Я уже слишком много болтала. И святые отцы называют даже духовными
говорите просто лепетом, если он длится слишком долго.

Продолжение Путь паломника

Стилизованные настройки и диалог настройки продолжения уже упоминались.В
слои повествования сбивают с толку, и тон участников
диалог ощетинивается неудобным напряжением, когда каждый делает комментарии, опровергающие
другой — иногда мягко, а иногда и резко.

Например, паломник рассказывает, как в Киеве (это продолжение через год после
оригинальное повествование) он решил сделать письменное признание перед отъездом
для Иерусалима. Но священник резко упрекнул его, обвинив паломника в том, что
не любил по-настоящему Бога или ближнего, не имел подлинной религиозной веры и был полон
гордость и себялюбие.Паломник был «в ужасе». Он смирился с
большее усилие. (Читатели, знакомые с техниками мастеров дзэн, могут увидеть
аналогии, хотя различия в культурах делают свидетельство паломника
больно, даже если это ему приписывают.)

Другой напряженный раздел рассказывает о встрече паломника с сильной волей.
раскольник или «старообрядец». Старовер защищает ритуал
но недоставало духовности, отмечает паломник.

Затем есть редкая встреча с монахом с горы.Афон.

Он имел с собой копию Филокалии на греческом языке и книгу Исаака Крестителя.
Сирийский. Мы вместе читали и сравнивали славянский перевод Паисия.
Велиховского с греческого оригинала. Он заявил, что невозможно
переводить с греческого точнее и правдивее, чем в Philokalia
перевел на славянский Пайси.

Отрывок довольно академичен и не по характеру
оригинальная работа, а также более поздние отрывки в этом продолжении, в которых в схимнике упоминается
на старец Амвросий, отшельник и профессор спорят о достоинствах отшельничества,
профессор занимает очень негативную точку зрения.Эти формальные диалоги имеют ценность, но они явно написаны другой рукой, а не
спонтанная и вдохновенная рука автора книги «Путь странника» . В виде
предложено выше, некоторые издания исключают продолжение из-за его разреженного тона
и уменьшенное присутствие паломника.

Заключение

Два уровня Путь странника , метод молитвы и жизнь
странствующий отшельник, дайте читателям любой точки зрения возможность познакомиться с новыми подходами
к молитве и к отшельничеству.Подлинность бездомного странника хорошо подтверждается его простотой
вера и практика. Будет ли предложено читателю включить Philokalia в короткий список
религиозная классика или считать повествование
как сердечное свидетельство отшельнической жизни, «Путь паломника»
универсальная привлекательность. Работа дополняет и расширяет традиции духовного
простота, подтверждая простоту и проницательность отшельника
жизнь.


БИБЛИОГРАФИЧЕСКИЕ ССЫЛКИ

Среди англоязычных переводов русских Откровенные рассказы станника.
Духовному своемуотцу
можно отнести следующие:

 1. Путь паломника и паломник идет своим путем , перевод Ольги Савиной.Бостон: Шамбала, 2001.
 2. .

 3. Путь странника , перевод Глеба Покровского. Вудсток, штат Нью-Йорк:
  Skylight Paths, 2001; Лигури, Миссури: Лигури, 2000.
 4. Сказка странника , ред. Алексея Пентковского, перевод Т. Аллана
  Смит. Нью-Йорк: Paulist Press, 1999.
 5. .

 6. Путь странника , перевод Ольги Савиной. Бостон: Шамбала,
  1996.
 7. Путь паломника и странник продолжает свой путь , перевод Р.М. Френд. Сан-Франциско:
  HarperSanFrancisco, 1991; Нью-Йорк: Seabury Press, 1965; Нью-Йорк: Харпер,
  1954.
 8. Путь паломника и паломник продолжает свой путь , перевод:
  Елена Баковчин. Гарден-Сити, Нью-Йорк: Имидж-букс, 1978.

Как мне молиться? | Греческий православный собор Святого Георгия

Как мне молиться?

«Молитве не нужен учитель. Она требует усердия, усилий и личного рвения, и тогда Бог будет ее учителем.» — Святой Мелетий Исповедник

Ежедневная личная молитва

Как только вы начнете внешне упорядочивать свою жизнь, молитва станет первой дисциплиной, которую вам следует развить. Что такое молитва? Это взаимная и личная встреча с Богом. Именно через молитву мы открываемся невидимой, незаметной силе Бога. Совершенный пример личной молитвы — это молитва, данная нам Самим Иисусом: Наш Отец, Сущий на Небесах. Да святится имя Твое, придет Царство Твое, Да будет воля Твоя на земле, как на небе.Хлеб наш насущный дай нам и прости нам наши проступки, как мы прощаем согрешающим против нас. Не введи нас в искушение, но избавь нас от лукавого. Молиться — значит стоять перед Богом с мыслями в сердце.

Почему мы молимся?

Прежде всего, Христос просит нас молиться. Он говорит нам в Евангелии от Луки, насколько больше Небесный Отец даст Святого Духа просящим Его (Луки 11:13). Мы молимся, чтобы Бог помог нам стать более похожими на Него в наших действиях. Мы также молимся о нашем обновлении и росте нашей души.Мы молимся, чтобы благодарить Бога за все, что Он дает нам. Мы также молимся о прощении наших грехов. Мы также можем молиться, чтобы искать помощи не только для себя, но и для других. Но мы не должны забывать молиться о Его помощи в нашем собственном духовном росте. Это не эгоистично, но важно для нас, чтобы лучше любить и служить другим, а также выполнять заповеди Бога. Мы также можем попросить Его помощи в поддержке нас в различных аскетических практиках, которые мы выбираем, чтобы помочь очистить наше внутреннее существо.

Нас просят непрестанно молиться.Вот ссылки на эту идею в Священном Писании:

 • Непрестанно молитесь (1Фес. 5:17)
 • Всегда молитесь всякой молитвой и мольбой в Духе (Еф. 6: 158)
 • Он сказал им притчу, что люди всегда должны молиться и не унывать. (Луки 18: 1)

Наша жизнь должна стать частью постоянной молитвы, в которой мы постоянно находимся в отношениях с Богом. Это наша основная задача — приблизиться к Богу. Святой Исаак Сирийский говорит, что невозможно приблизиться к Богу никакими средствами, кроме непрестанной молитвы.

Как мы молимся?

Обычное время

Во-первых, вам нужно установить регулярное время для молитвы. У вас должно быть как минимум время утром и время вечером. В нашей загруженной жизни это означает, что вам придется внести некоторые сознательные изменения, чтобы найти время для молитвы. Выберите время, которое, как вы знаете, сможете сохранить несмотря ни на что. Здесь важна строгая дисциплина. Продолжительность — это то, что можете определить только вы, посоветовавшись со своим духовным отцом.Ваше время для молитвы должно быть не менее десяти минут утром, а затем вечером. Ваше время в молитве будет расти по мере развития ваших отношений с Богом. Поначалу вам будет сложно поддерживать то, что кажется простой дисциплиной, поскольку существуют негативные силы, которые будут пытаться удерживать вас от регулярной молитвы. Но наступит время, когда вы не сможете дождаться времени для молитвы. Ожидайте борьбы вначале, чтобы поддерживать строгий график. Как гласит популярная поговорка: «Просто сделай это!» Подумайте обо всех других вещах в своей жизни, которыми вы обычно занимаетесь, например, о том, чтобы вовремя приходить на работу в школу или о правилах личной гигиены, например о чистке зубов.Конечно, вы также можете сделать молитву постоянной рутиной.

Уединенное место

Затем вам нужно найти тихое уединенное место, где вас не будут беспокоить ежедневные молитвы. Это может быть угол в спальне (перегородка может помочь создать особое место), место в гардеробной или, если вам посчастливилось иметь дополнительную комнату, специальную комнату, предназначенную только для молитв. Это должно быть место, где вы можете быть спокойными и уединенными. После того, как вы выберете место, вы должны установить небольшую домашнюю подставку для значков.На нем поместите икону Христа, Богородицы и вашего покровителя. Имейте масляную лампу или свечу, которую вы можете зажечь во время молитвы. А также курильница, крест, молитвенник и Библия.

Молитва

Имея определенное время и особое место, вы готовы начать. Вы начинаете молиться, сосредоточив свое сознание в сердце и насильственно собирая там все силы души и тела. В начале молитвы найдите время, чтобы успокоить свое тело и сконцентрировать энергию в своем сердце.Христос говорит: «Войди в свою комнату и … запри дверь твою» (Мф. 6: 6). Избавьтесь от всех действий, которые могут помешать вашему внутреннему нисхождению. Отложите в меру своих возможностей все свои дневные проблемы и заботы о завтрашнем дне. Сейчас не время думать или беспокоиться. Когда вы готовитесь к молитве, постойте, сядьте или прогуляйтесь несколько минут и укрепите свой ум, чтобы сосредоточиться на Боге. Подумайте, к кому вы будете обращаться. Помните, вы собираетесь поговорить с Самим Богом. Постарайтесь вызвать чувство смирения и благоговейного трепета.Перед тем как начать, сделайте несколько земных поклонов.

У вас должно быть определенное правило как для утра, так и для вечера. Не пытайтесь взорвать его. Вы развиваете дисциплину, выходящую за рамки того, что вам хочется делать. Это не упражнение на расслабление, а путь к общению со своим Богом. У вас должен быть определенный набор правил, которым вы будете следовать каждый раз без каких-либо оправданий для их сокращения. Включите в свое правило стояние, простирания, преклонение колен, крестное знамение, чтение и иногда пение.Используйте молитвенники и письменные молитвы. Православные молитвенники наполнены молитвами, которые проверены и используются на протяжении сотен лет. Молитва не обязательно должна быть творческой деятельностью. Вы должны быть искренними. Сохраняйте осознанность в своем сердце и сосредоточьтесь на словах молитвы. Установив правило, всегда соблюдайте его. Обязательно поработайте над этим со своим духовным Отцом.

Когда вы начнете молиться, прочтите каждое слово молитвы. Принесите значение слов в свое сердце.Не торопитесь с молитвами, как будто вы спешите с ними покончить. Позвольте им медленно падать в глубины вашего сердца со смирением и благоговением перед Богом. Это как вождение автомобиля. Когда вы едете по шоссе со скоростью 90 миль в час, водитель может чувствовать себя сильным и уверенным. Но на высоких скоростях все может быстро пойти не так. При движении со скоростью двадцать пять миль в час машина легко управляется, и если кто-то сделает опасный маневр, вы легко сможете его избежать. Что ж, ум работает точно так же.Мы хотим научить его замедляться, чтобы мы могли открыть свое сердце присутствию Бога. Итак, в молитве мы произносим слова медленно, чтобы понять их значение и позволить им проникнуть в наше сознание и принести в наше сердце чувства любви и почтения к нашему Богу. Пусть слова индивидуально упадут в ваше сердце, как камешки в пруд. Со временем вы найдете для себя правильный темп. Остерегайтесь стремления завершить их поспешно. Когда это происходит, вы превратили свою молитву в обязанность, и это уже не настоящая молитва.Не волнуйтесь, если поймаете себя на этом. Сначала это нормально. Просто остановитесь, притормози и продолжайте просить у Бога прощения и помощи. Кроме того, изучите молитвы, прежде чем использовать их, чтобы знать значение каждого слова. Со временем вам захочется их запомнить.

После того, как вы начнете читать свои молитвы, вы обнаружите, что вашему разуму захочется блуждать. Не беспокойтесь об этом, это естественно из-за сил, которые не хотят, чтобы мы молились Богу. Работайте, чтобы научиться концентрировать внимание.Когда ваш разум блуждает, будьте нежны с собой, вернитесь и повторите то, что вы сказали, когда ваш ум был в другом месте. Сосредоточьтесь на словах молитвы. Иногда полезно ненадолго произнести их вслух. Ум достаточно искусен в том, чтобы заставлять вас делать более одного дела одновременно. Вам нужно сосредоточиться на Боге. Эти блуждания разума показывают вам масштабы вашей напряженной жизни, которые вам нужно найти, чтобы успокоиться, чтобы вы всегда могли помнить о Боге.Молитва: сейчас не время сосредотачиваться на этой мирской деятельности, потому что это только еще больше отвлечет вас от молитвы. Работайте над тем, чтобы все больше и больше концентрировать свое внимание. С каждым днем ​​вы будете становиться внимательнее во время молитвы.

Когда вы закончите молиться, постойте на несколько минут. Подумайте, к чему вас побуждает ваша молитвенная жизнь. Постарайтесь удержать в своем сердце то, что вам было дано. Дорожите этим несколько мгновений.

Не забывайте, что ваша молитвенная жизнь должна быть твердым правилом, а не тем, что делается от случая к случаю или от случая к случаю.Это нужно делать как минимум ежедневно утром и вечером. У вас должны быть определенные молитвы, которые являются частью вашего молитвенного правила. Вы должны выполнять свои правила каждый день. Подумайте о некоторых задачах личной гигиены, например о чистке зубов, которые вы делаете каждый день по привычке. Вы не забываете делать их каждый день. То же самое должно быть с вашим молитвенным правилом. Вам нужно сделать молитву похожей привычкой, которую вы никогда не забудете. Подобно гигиеническим действиям, которые мы выполняем для здоровья нашего тела, молитва необходима для здоровья нашей души.

Что такое Иисусова молитва?

Иисусова молитва известна в Православной церкви как одна из самых сильных молитв. Это дисциплина, которая с годами принесет многочисленные дивиденды в вашу православную жизнь, если вы будете следовать ее простой практике. Молитва очень проста. «Господь Иисус Христос, Сын Божий! Помилуй меня грешника». Практика Иисусовой молитвы заключается в повторении молитвы снова и снова, пока она не станет непрекращающейся молитвой в вашем сердце. Конечно, на это уходит много лет.Чтобы начать читать Иисусовую молитву, добавьте к своему правилу плательщика повторение определенного количества повторений. Вы можете начать с пятидесяти раз. Здесь на помощь приходит молитвенная веревка. Молитвенная веревка состоит из фиксированного количества узлов. У обыкновенного — пятьдесят узлов. Когда вы произносите Иисусовую молитву, вы каждый раз продвигаете большой и указательный пальцы на один узел. Таким образом вы узнаете, сколько раз вы повторяли молитву. Веревки для молитв изготавливаются в монастырях и при их изготовлении освящаются молитвой.

Имя Господа нашего Иисуса Христа — это имя Бога. Сила и действие этого имени божественны, всемогущи и спасительны и превосходят нашу способность постичь его. Поэтому с верой, с уверенностью и искренностью, с великим благочестием и страхом мы должны приступить к выполнению великого дела, которое Бог доверил нам: тренироваться в молитве, используя имя Господа нашего Иисуса Христа. Святой Игнатий (Брянчанинов)

Вы начинаете практиковать Иисусовую молитву, как и другие молитвы, с чтения их устами или вслух.Затем, когда вы научитесь концентрировать свой ум на молитве, вы можете начать произносить их в уме. Наконец, через много времени вы спуститесь из разума в свое сердце, и ваши молитвы будут произноситься из самых глубин вашего внутреннего существа.

Св. Иоанн Лестничный советует, чтобы разум был сосредоточен на словах молитвы и должен возвращаться назад каждый раз, когда он отходит от нее (Шаг XXVIII, гл. 17). Такой механизм молитвы очень полезен и уместен. Когда ум по-своему обретает внимательность, тогда сердце присоединяется к нему со своим собственным подношением — угрызениями совести.Сердце сочувствует уму посредством угрызений совести, и молитва будет произноситься умом и сердцем вместе. Слова молитвы следует произносить без праздничной спешки. даже затяжной, так что ум может запираться в каждом слове. Святой Игнатий (Брянчанинов)

Почему мы молимся за мертвых?

В православном мировоззрении есть вечная жизнь, и мы никогда не покидаем Церковь. В Боге все живы. Наша церковная жизнь пронизана живым осознанием и чувством, что наши умершие продолжают жить после смерти только в ином виде.Они не лишены духовной близости к тем из нас, кто здесь, на Земле. Святой Павел говорит нам: «Ни смерть, ни жизнь … не могут отлучить нас от любви Божией, которая во Христе, Господе нашем». (Рим. 8: 38-3) Об этом свидетельствуют все древние литургии как на Востоке, так и на Западе.

Когда мы молимся за мертвых, Церковь ходатайствует за них так же, как и за живых. Мы молимся о прощении грехов всем умершим, потому что никто не безгрешен (1 Иоанна 1: 8). Молитва помогает взрастить семена новой жизни, которую взяли те, кто умер.Теперь нас не обманывают насчет возрождения гнилых семян. Ничто не может оживить гнилые семена. Молитвы за умерших в нечестии и без покаяния бессильны. (1Фес 5:19) Однако на земле мы не знаем, какой участи подвергся человек. Молитва любви никогда не бывает бесполезной. Мы должны помнить, что те, кто на небесах, отвечают на наши молитвы молитвами за нас.

Почему мы включаем Святых в наши молитвы?

В нашем молитвенном правиле мы также можем просить святых ходатайствовать за нас и помочь нам в наших мирских битвах.Святые — это те святые люди, которые умерли мучениками, которые исповедали бесстрашную веру, часто под угрозой смерти, продемонстрировали самоотверженное служение, обладают особым даром исцеления и творят чудеса после своей смерти, когда их вспоминают в молитва.

Эти святые люди Господь называет Своими друзьями. Вы Мои друзья, если делаете то, что я вам приказываю. Я больше не называю вас слугами, потому что слуга не знает, что делает его господин; но Я назвал вас друзьями, потому что все, что Я слышал от Моего Отца, Я сообщил вам.(Иоанна 15: 14-15)

Это те, кого Он принял в Своих небесных обителях во исполнение Его слов: Где Я, там может быть и ты. (Иоанна 14: 3) Вместо того, чтобы молиться о прощении их грехов, мы хвалим их за их борьбу во Христе. Мы обращаемся к ним с прошениями, прося их молиться за нас, прощение наших грехов и духовный рост, ища их помощи в наших духовных нуждах.

Святые у Престола Божьего:

Тогда я взглянул и услышал голос многих ангелов вокруг престола, животных и старейшин; и число их было десять тысяч раз по десять тысяч, и тысячи тысяч славили Господа. (Откр. 5:11)

Наше молитвенное общение со святыми — это реализация связи между христианами на земле и Небесной Церковью. (Евреям 12: 22-23)

Священное Писание представляет многочисленные примеры того, что праведники еще при жизни могут видеть, слышать и знать многое, недоступное обычному пониманию. Святые еще на земле смогли проникнуть духом в мир свыше.

Из притчи о богатом и Лазаре (Луки 16: 10-31) мы знаем, что Авраам, находясь на небесах, мог слышать крик богача, страдающего в аду, несмотря на огромную непреодолимую пропасть, разделявшую их.

Церковь всегда учила призывать святых, убежденная, что они ходатайствуют за нас перед Богом на небесах. Молитвенные отношения со святым — это еще один способ получить помощь на нашем духовном пути к спасению в Церкви.

Образец молитвенного правила

Молитвенное правило — это схема нашей ежедневной молитвенной процедуры. Важно иметь продуманное правило. Небрежно пойти к себе на молитву и просто поговорить с Богом — не лучший способ начать развивать свою молитвенную жизнь.Мы обнаружим, что в конечном итоге будем болтать перед нашим Богом. Мы можем воспользоваться преимуществами многовековой мудрости и бытия, используя проверенные молитвы, которые поднимут нас в нашем способе общения с Богом.

В молитвенном правиле сначала следует указать место и время молитвы. Затем он должен описать последовательность ваших молитв и конкретные молитвы, которые вы будете произносить. Ниже приведен пример молитвенного правила для начинающих.

Утренняя и вечерняя молитва

 • Место: в углу значка
 • Время: 6:30 и 23:00 по 20 минут каждый раз
 • Начните с зажигания свечи и сделайте три земных поклона, а затем спокойно встаньте, чтобы собраться в своем сердце
 • Молитва Трисвятя
 • Один из шести утренних или вечерних псалмов
 • Покрова за живых и мертвых
 • Псалом 51 и признание нашей греховности
 • Славословие и утренняя или вечерняя молитва
 • Личный диалог с Богом
 • Иисусова молитва — повторить 100 раз.
 • Спокойно обдумайте повседневные задачи и приготовьтесь к трудностям, с которыми вы можете столкнуться, прося Бога помочь вам.
 • Отпускная молитва
 • Остановитесь в середине утра, в полдень и в середине дня, чтобы прочитать простую молитву.
 • Повторяйте в уме Иисусовую молитву всякий раз, когда можете в течение дня.
 • Возносите молитву до и после каждого приема пищи, поблагодарив Бога и прося Его благословения.

Что такое корпоративная молитва?

Совместная молитва — это официальная молитва Церкви, когда она официально собирается.Таким образом Церковь участвует в постоянной молитве в присутствии Бога в Царстве Небесном. В Православной Церкви нет традиции совместной молитвы, не являющейся литургической. Чтобы участвовать в совместной молитве, нужно также молиться в одиночестве, дома, в своем уме и сердце. Посещение Божественной литургии один раз в неделю необходимо, но этого недостаточно для активной молитвенной жизни. Мы должны посещать божественную литургию каждое воскресенье, поскольку это одна из заповедей Бога. Когда мы посещаем службы, мы должны не забывать участвовать и молиться в литаниях, произносимых священником или диаконом, а также в других молитвах, возносимых от нашего имени.Надеюсь, поклонение в церкви станет еще одной привычкой в ​​вашей жизни. Это может стать новым источником радости в вашей жизни, который больше не рассматривается как обязательство, которое вы пытаетесь выполнить.

Делегированное ходатайство, имена и границы сообществ в Русской Православной Церкви

Национальные опросы показывают, что около 50 миллионов взрослых американцев являются возрожденными христианами. Тем не менее, большинство американцев считают свою культуру светской, а Соединенные Штаты рассматриваются во всем мире как светское государство.Кроме того, интеллектуалы и журналисты часто изображают рожденных свыше христиан, несмотря на их количество, аутсайдерами, которые ставят под угрозу общественную жизнь. Но действительно ли американская культура так четко разделена на религиозное и светское? Является ли Америка такой же «современной», а возрожденная христианская религиозная вера — такой же «досовременной», как многие думают? Исчез образ «старомодного» фундаментализма и его антимирской, сепаратистской философии.Под руководством преподобного Джерри Фалуэлла и союзных ему проповедников миллионы людей нарушили табу, существовавшие после суда над Скоупсом, ограничивающие их взаимодействие с общественным миром. Они претендовали на новую культурную территорию и переделывали себя на общественной арене. Это была динамичная группа активистов с евангельским видением социальной справедливости, организованная под рубрикой «Моральное большинство». Сьюзан Хардинг, культурный антрополог, в 1980-х годах начала понимать значение этого нового культурного движения.В результате эта долгожданная книга представляет собой наиболее оригинальное и тщательное исследование христианского фундаментализма на сегодняшний день. Фолвелл и его со-пасторы были ключевыми фигурами в движении. Именно на них Хардинг сосредотачивает внимание, и, в частности, на их использовании языка Библии. Она утверждает, что этот язык является средством, с помощью которого рожденные свыше христиане, индивидуальные и коллективные, приходят к пониманию себя как христиан. И именно внутри этого языка произошла большая часть движения возрождения свыше.Такие проповедники, как Фолвелл, владеют основанной на Библии поэтикой большой сложности, разнообразия, творчества и силы, и с ее помощью пытаются превратить свои церкви в живые свидетельства Библии. Хардинг сосредотачивается на словах — проповедях, речах, книгах, аудиокассетах и ​​телепередачах — отдельных проповедников, особенно Фалуэлла, поскольку они переписали свою основанную на Библии традицию, чтобы включить, а не исключить, интенсивное мирское участие. В результате этих усилий рожденные свыше христиане превращаются в народ, не отделенный от истории, а занятый ее созданием.«Книга Джерри Фолуэлла» — это увлекательная работа по культурному анализу, редкая книга, которая рассматривает фундаменталистское христианство на своих собственных условиях и углубляет наше понимание как религии, так и современного мира.

Добавить комментарий

Ваш адрес email не будет опубликован.

[an error occurred while processing the directive]

Related Posts

Разное

Православные праздники 21 сентября 2020: Православные христиане празднуют Рождество Пресвятой Богородицы | Новости | Известия

Церковный календарь на сентябрь 2020: какие праздники в сентябреПравославные христиане в сентябре 2020 года отмечают несколько больших праздников, таких как Усекновение главы Иоанна Предтeчи, Рождество

Разное

Обязанности крестной при крещении: Какую молитву должна знать крестная при крещении. Обязанности крестной при крещении девочки и мальчика. Главные обязанности крестных

обязанности. Обязанности крестной матери во время и после крещения

Крещение — это одно из важных событий в жизни православного